Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7.4 Subvencioniranje minimalne plače od januarja 2021 do decembra 2021

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2021, je 1.024,24 EUR (Uradni list RS, št. 12/2021).

S sprejemom PKP 8 so delodajalcu v letu 2021 razbremenjeni dviga minimalne plače.

  1. Od 1. januarja 2021 do 30. junija 2021 je z ZDUOP predvideno subvencioniranje minimalne plače višini 50,00 EUR na delavca oz. sorazmerni znesek za delavca s krajšim delovnim časom.

Pri obračunu plač ni posebnosti.

Subvencijo delodajalci lahko uveljavijo za vsakega delavca, katerega plača za polni delovni čas ne presega zneska minimalne plače (1.024,24 EUR), pri čemer gre za plačo brez:

  • dodatkov, določenih z zakoni in drugimi predpisi ter s KP,
  • dela plače za delovno uspešnost in plačila za poslovno uspešnost, dogovorjeno s KP ali pogodbo o zaposlitvi.

Primer: Osnovna plača delavca 900,00 EUR bruto. Dodatek za delovno dobo je 180,00 EUR. Dodatek se po Zakonu o minimalni plači prišteje k minimalni plači. Bruto plača delavca znaša 1.204,24 EUR. Čeprav bruto plača preseže 1.024,24 EUR lahko delodajalec uveljavlja subvencijo, saj je dodatek za delovno dobo določen z ZDR-1 oz. s KP in se ne upošteva pri kriteriju za uveljavljanje subvencije (plača brez dodatka je 900,00 EUR bruto).

Če ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ali opravi delo v krajšem delovnem času od polnega, ima delodajalec pravico do subvencije minimalne plače sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma opravil delo.

 

V ukrep so vključeni delodajalci, ki niso neposredni in posredniki uporabniki proračuna RS ali občine. Upravičenec predloži izjavo preko informacijskega sistema FURS v elektronski obliki najpozneje do konca meseca za subvencijo za pretekli mesec, vendar najpozneje do konca julija 2021. FURS izplača subvencijo najpozneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje izjave.

V FAQ FURS je pojasnjeno, da lahko do konca julija 2021 izjavo predloži tudi delodajalec, ki zamuja z izplačilom plač.

Delodajalec ni upravičen do subvencije za zaposlene v programu javnih del. Subvencijo bodo morali vrniti delodajalci, ki bodo od uveljavitve ZDUOP (5.2.2021) izplačali dobiček, kupili lastne delnice ali lastne poslovne deleže, izplačali nagrade poslovodstvu oziroma del plač za poslovno uspešnost poslovodstvu. O teh izplačilih (v letu 2021 oz. za leto 2021) bodo morali delodajalci obvestiti FURS.

  1. Od 1. julija 2021 do 31. decembra 2021 je z ZDUOP minimalna plača določena kot najnižja osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost.

Za izplačila plač od julija do decembra 2021 bo ne glede na določbe ZPIZ-2 minimalna plača v višini 1.024,24 EUR najnižja osnova za obračun prispevkov. Za izplačila plač od julija do decembra 2021 bo ne glede na določbe ZPIZ-2 minimalna plača v višini 1.024,24 EUR najnižja osnova za obračun prispevkov. Najnižja osnova je določena kot 60 % PP v RS predpreteklega oz. preteklega leta in za izplačila od januar do konca februarja 2021 znaša 1.052,30 EUR[39].

Do tega ukrepa so upravičeni vsi delodajalci. To pomeni, da delodajalcem pri delavcih, ki imajo minimalno plačo ne bo potrebno obračunavati razlik do najnižje osnove. Drugih posebnosti glede obračuna plač ni pričakovati.


[39] Od 1. marca 2021 do 30. junija 2021 bo ta osnova po neuradnih podatkih 1.113,72 EUR (60 % PP v RS 1.856,20 leta 2020).