Oglasno sporočilo:

Zlati komplet e-gradiv Računovodja.com v letu 2023

Zlati komplet e-gradiv Računovodja.com v letu 2023

Zlati komplet

Zlati komplet je obsežen komplet e-gradiv, ki so uporabna v vsakem podjetju. Zajemajo širok spekter področij od splošnih do specifičnih tematik. Gradiva so res uporabna in kakovostna, kar dokazujejo številni zvesti naročniki.

Več ...

Zaposlitveni oglas: Knjigovodja-računovodja (m/ž), Škofljica

Zaposlitveni oglas: Knjigovodja-računovodja (m/ž), Škofljica

Podjetje Pigo d.o.o. objavlja prosto delovno mesto knjigovodja-računovodja.

Več ... Več iz rubrike

E-seminarji

Naročilo Zgledi knjižb za s.p.

Naročilo Normiranci - s.p.

Naročilo Davčni obračun za zasebnike

Naročilo Pravilnik o računovodenju

Naročilo Popis

Naročilo Potni nalogi

Paketi gradiv Računovodja.com

Več e-seminarjev

Hitre povezave

Plače - november 2023

Koledar - december 2023

Dohodnina 2022

M obrazci

Uredba o povračilu stroškov

Izračuni

Kilometrine

UPN kode namena

Seznam davčnih zavezancev

Računovodski slovarček

Izračun zamudnih obresti

Aktualne teme:

REK obrazci 2023

Zakonske spremembe

SRS 2019

Izvršba

Davčni obračun

Regres

Zaposlitveni oglas: Vodja finančno-računovodske službe (J017916) - m/ž, Ljubljana

Zaposlitveni oglas: Vodja finančno-računovodske službe (J017916) - m/ž, Ljubljan ...

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo objavlja prosto delovno mesto v Finančno računovodski službi.

Več ... Več iz rubrike

Obveznost poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine

Obveznost poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštev ...

S Pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine je za leto 2023 uvedeno poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine.

Več ... Več iz rubrike

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posle ...

Uradni list RS, št. 117/2023 z dne 20. 11. 2023

Več ... Več iz rubrike

Poročilo o gibanju plač za september 2023

Poročilo o gibanju plač za september 2023

Uradni list RS, št. 118/2023 z dne 24. 11. 2023

Več ... Več iz rubrike

Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od ...

Kako ravna zavarovanec do prejema in po prejemu odločbe imenovanega zdravnika ali zdravstvene komisije ZZZS, s katero odloči o začasni zadržanosti od dela ?

Več ... Več iz rubrike

Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno os ...

ZZZS od 13. novembra 2023 dalje na podlagi zakona po uradni dolžnosti z odločbo obvešča vse zavarovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo.

Več ... Več iz rubrike

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstveneg ...

Z 31. decembrom 2023 se ukinja prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. S 1. januarjem 2024 se uvaja obvezni zdravstveni prispevek (OZP).

Več ... Več iz rubrike

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine

Pravilnik o spremembah Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine

Uradni list RS, št. 113/2023 z dne 10. 11. 2023

Več ... Več iz rubrike

Sprejemanje novih SRS 2024

Sprejemanje novih SRS 2024

ZGD-1 v sedmem odstavku 54. člena določa, da podrobnejša pravila o vodenju računov določijo slovenski računovodski standardi in pojasnila slovenskih računovodskih standardov. Te sprejme Slovenski inštitut za revizijo v soglasju z ministroma, pristojnima za gospodarstvo in finance. Po prejemu soglasja jih mora Slovenski inštitut za revizijo objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije.

Več ... Več iz rubrike
 Zadnji vpisi
Naknadni pristop Lekarniške zbornice...
Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi...
Prispevki zasebnikov november 2023 -...
Prispevki za socialno varnost družbe...
Pristop h Kolektivni pogodbi dejavno...
Sklep o ugotovitvi razširjene veljav...
Prispevki za socialno varnost družbe...
Prispevki zasebnikov oktober 2023 - ...
Dodatek št. 6 h Kolektivni pogodbi z...


 Najbolj brane strani
European Accounting Association (EAA).
Preverjanje Identifikacijskih števil...
Kilometrina
Publikacija EK: Employment and Socia...
Uradni list - brezplačni vpogled
Izračun dohodnine na spletni strani FURS
Sodna praksa - Judikati Vrhovnega sodišča RS
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) -...
Minimalna plača od 1. januarja 2019


 
KORISTNI PODATKI
|Podatki za obračun plač| |Registri podjetij| |On line izračuni| |Razpisi, javna naročila| |Kilometrina, dnevnice, razdalje med kraji, cestnine| |Rast cen| |TOM, zamudne obr, blagajniški ma., reval.| |DDV številke, transakcijski računi| |Stečaji, likvidacije, prisilne poravnava| |ime nove rubrike| |ime nove rubrike|
KNJIGOVODSTVO
|Računovodstvo, knjigovodstvo| |Slovenski računovodski standardi| |Zaključni račun, letno poročilo, davčna napoved| |Osnovna sredstva| |Knjigovodski in davčni nasveti| |Revizija| |Mednarodni računovodski standardi| |Normirci| |Enostavno knjigovodstvo|
 
ZAKONODAJA
|Pranje denarja| |Zakoni in pravilniki| |DDV| |Pojasnila MF, DURS...| |Kalo| |DDV| |Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja| |Intrastat| |Davek od dohodka| |Taxation| |Mednarodne pogodbe| |DDV zakon| |DDV pravilnik| |Zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi| |Davčni postopek| |DDV po plačani realizaciji| |Obrazci| |Sodna praksa| |Odpadna embalaža, okoljske dajatve| |Izvršba| |Podružnica|
PONUDNIKI STORITEV
|Računovodski servisi, r.tarifa, vrednost točke| |Pravo, sodna praksa, vzorci pogodb| |Seminarji, predavanja, izobraževanje| |Literatura| |Davčni svetovalci|
 
OPREMA
|Programska oprema| |Strojna oprema| |Virusi| |Pisarniška oprema| |Telefonija| |Trezorji in varnostne omare|
PLAČILNI PROMET, BANKE, TEČAJNICE
|UPN - Univerzalni plačilni nalog| |Banke, denar, investicije| |Plačilni promet, TRR, šifrant vrste posla| |EURO| |Preračun valut, tečajnice| |Medbančne obrestne mere| |Borza, naložbe| |Računi za nakazovanje dajatev| |Priznana obrestna mera med povezanimi osebami| |Zamudna obrestna mera| |Menice| |Zavarovalništvo| |E-računi|
 
RAZNE POVEZAVE
|Zanimive in koristne povezave (domače in tuje)| |Razvedrilo| |Statistika| |Poslovanje s tujino, carina, intrastat| |Podjetništvo, ustanavljanje podjetja, s.p.| |Hrvaška (Hrvatska)| |Negospodarstvo, javni sektor| |Društva| |Ustanove, ministrstva ....| |Trgovina, gostinstvo| |Crna gora (Črna gora)| |Srbija| |Italija| |Avstrija| |Ustanove| |Kontroling| |Kmetijstvo| |Transport| |Nepremičnine| |Tujci|
DAVKI, PRISPEVKI, PLAČE
|Davki, prispevki, DDV| |Zaposlovanje, delovna razmerja| |Plače, povračila, regres| |Honorarji in pogodbeno delo| |Dohodnina| |Varstvo pri delu| |Kolektivne pogodbe| |Študentsko delo, štipendije| |Socialni transferji| |Vrednostni papirji, kapitalski dobički, IFI| |M4| |Osebno dopolnilno delo| |Trošarine| |Vajenci| |Bonitete| |Ekološke takse| |Kvote za invalide| |Obrnjena davčna obveznost| |Pokojninska reforma, zdravstvena reforma ...| |Potni stroški|