Oglasno sporočilo:

Zlati komplet e-gradiv Računovodja.com v letu 2023

Zlati komplet e-gradiv Računovodja.com v letu 2024

Zlati komplet

Zlati komplet je obsežen komplet e-gradiv, ki so uporabna v vsakem podjetju. Zajemajo širok spekter področij od splošnih do specifičnih tematik. Gradiva so res uporabna in kakovostna, kar dokazujejo številni zvesti naročniki.

Več ...

Objavljen je javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva

Objavljen je javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij ...

Ministrstvo za javno upravo je 7. 6. 2024 objavilo Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij (NVO) in prostovoljstva 2024. Z javnim razpisom bodo v naslednjih letih sofinancirali predvidoma 180 delovnih mest v prostovoljskih in nevladnih organizacijah.

Več ... Več iz rubrike

E-seminarji

Naročilo Zgledi knjižb za s.p.

Naročilo Normiranci - s.p.

Naročilo Davčni obračun za zasebnike

Naročilo Pravilnik o računovodenju

Naročilo Popis

Naročilo Potni nalogi

Paketi gradiv Računovodja.com

Več e-seminarjev

Hitre povezave

Plače - maj 2024

Koledar - junij 2024

Dohodnina 2023

M obrazci

Uredba o povračilu stroškov

Izračuni

Kilometrine

UPN kode namena

Seznam davčnih zavezancev

Računovodski slovarček

Izračun zamudnih obresti

Aktualne teme:

REK obrazci 2024

Zakonske spremembe

SRS 2019

Izvršba

Davčni obračun

Regres

Z novo uredbo proti prekarnosti samozaposlenih v kulturi

Z novo uredbo proti prekarnosti samozaposlenih v kulturi

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo dalo predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi. S tem se začenja prvi del večje reforme statusa samozaposlenih v kulturi, ki med drugim uvaja karierno dinamiko s ciljem izboljšanja položaja delavcev v kulturi. Ministrstvo vabi k oddaji predlogov, pripomb in mnenj.

Več ... Več iz rubrike

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2024

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2024

Uradni list RS, št. 40/2024 z dne 10. 5. 2024

Več ... Več iz rubrike

Poročilo o gibanju plač za marec 2024

Poročilo o gibanju plač za marec 2024

Uradni list RS, št. 43/2024 z dne 24. 5. 2024

Več ... Več iz rubrike

Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko za DDV ter so imenovali še davčnega zastopnika za postopek 42/63

Tuji uvozniki, ki imajo pri postopkih 42/63 slovensko identifikacijsko številko ...

Pri postopkih 42/63 je bilo ugotovljeno, da je imelo več tujih uvoznikov, ki vlagajo deklaracije za postopek 42/63, hkrati slovensko identifikacijsko številko za DDV ter imenovanega davčnega zastopnika za postopke 42/63.

Več ... Več iz rubrike

Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti  - ASI+

Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj RS je dne 4. 6. 2024 podprlo projekt Podpora podjetjem za podaljševanje delovne aktivnosti - ASI+. Projekt v skupni vrednosti 18.570.588 EUR bodo na Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije izvajali do 31. 12. 2028.

Več ... Več iz rubrike

Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku

Ravnanje delavcev v primeru poškodbe pri delu, izdaje eBOL in priprave predloga ...

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenija je pripravil nekaj usmeritev glede ravnanja delodajalca in delavca v primeru poškodbe pri delu, glede obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela.

Več ... Več iz rubrike

1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

1. junija 2024 zvišanje trošarine za tobačne izdelke in obveznost za obračun raz ...

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 38/2024; v nadaljevanju ZTro-1D), ki je izšel 7. 5. 2024, in Uredba o določitvi zneska specifične in proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št. 43/2024), ki je izšla 24. 5. 2024, določata znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega in osmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 s spremembami, v nadaljevanju ZTro-1) in znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete na dan 1. 6. 2024, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret.

Več ... Več iz rubrike

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb - 3. 6. 2024

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih os ...

Besedilo predloga.

Več ... Več iz rubrike

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 3. 6. 2024

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini - 3. 6. 2024

Besedilo predloga.

Več ... Več iz rubrike
 Zadnji vpisi
Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za ...
Odpoved Kolektivne pogodbe dejavnost...
Prispevki zasebnikov - maj 2024 - Pr...
Prispevki za socialno varnost družbe...
Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi z...
Sklep o najnižji in najvišji pokojni...
Sklep o zgornjih mejah za izplačilo ...
Aneks št. 18 k Tarifni prilogi h Kol...
Spremembe Letnega programa statistič...


 Najbolj brane strani
European Accounting Association (EAA).
winzip
Indeks ekonomske svobode 2009
Preverjanje Identifikacijskih števil...
Kilometrina
Publikacija EK: Employment and Socia...
Uradni list - brezplačni vpogled
Izračun dohodnine na spletni strani FURS
Sodna praksa - Judikati Vrhovnega sodišča RS


 
KORISTNI PODATKI
|Podatki za obračun plač| |Registri podjetij| |On line izračuni| |Razpisi, javna naročila| |Kilometrina, dnevnice, razdalje med kraji, cestnine| |Rast cen| |TOM, zamudne obr, blagajniški ma., reval.| |DDV številke, transakcijski računi| |Stečaji, likvidacije, prisilne poravnava| |ime nove rubrike| |ime nove rubrike|
KNJIGOVODSTVO
|Računovodstvo, knjigovodstvo| |Slovenski računovodski standardi| |Zaključni račun, letno poročilo, davčna napoved| |Osnovna sredstva| |Knjigovodski in davčni nasveti| |Revizija| |Mednarodni računovodski standardi| |Normirci| |Enostavno knjigovodstvo|
 
ZAKONODAJA
|Pranje denarja| |Zakoni in pravilniki| |DDV| |Pojasnila MF, DURS...| |Kalo| |DDV| |Sporazumi o izogibanju dvojnega obdavčevanja| |Intrastat| |Davek od dohodka| |Taxation| |Mednarodne pogodbe| |DDV zakon| |DDV pravilnik| |Zakoni, pravilniki, uredbe, sklepi| |Davčni postopek| |DDV po plačani realizaciji| |Obrazci| |Sodna praksa| |Odpadna embalaža, okoljske dajatve| |Izvršba| |Podružnica|
PONUDNIKI STORITEV
|Računovodski servisi, r.tarifa, vrednost točke| |Pravo, sodna praksa, vzorci pogodb| |Seminarji, predavanja, izobraževanje| |Literatura| |Davčni svetovalci|
 
OPREMA
|Programska oprema| |Strojna oprema| |Virusi| |Pisarniška oprema| |Telefonija| |Trezorji in varnostne omare|
PLAČILNI PROMET, BANKE, TEČAJNICE
|UPN - Univerzalni plačilni nalog| |Banke, denar, investicije| |Plačilni promet, TRR, šifrant vrste posla| |EURO| |Preračun valut, tečajnice| |Medbančne obrestne mere| |Borza, naložbe| |Računi za nakazovanje dajatev| |Priznana obrestna mera med povezanimi osebami| |Zamudna obrestna mera| |Menice| |Zavarovalništvo| |E-računi|
 
RAZNE POVEZAVE
|Zanimive in koristne povezave (domače in tuje)| |Razvedrilo| |Statistika| |Poslovanje s tujino, carina, intrastat| |Podjetništvo, ustanavljanje podjetja, s.p.| |Hrvaška (Hrvatska)| |Negospodarstvo, javni sektor| |Društva| |Ustanove, ministrstva ....| |Trgovina, gostinstvo| |Crna gora (Črna gora)| |Srbija| |Italija| |Avstrija| |Ustanove| |Kontroling| |Kmetijstvo| |Transport| |Nepremičnine| |Tujci|
DAVKI, PRISPEVKI, PLAČE
|Davki, prispevki, DDV| |Zaposlovanje, delovna razmerja| |Plače, povračila, regres| |Honorarji in pogodbeno delo| |Dohodnina| |Varstvo pri delu| |Kolektivne pogodbe| |Študentsko delo, štipendije| |Socialni transferji| |Vrednostni papirji, kapitalski dobički, IFI| |M4| |Osebno dopolnilno delo| |Trošarine| |Vajenci| |Bonitete| |Ekološke takse| |Kvote za invalide| |Obrnjena davčna obveznost| |Pokojninska reforma, zdravstvena reforma ...| |Potni stroški|
 

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress