Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

4.4 Povračilo nadomestil zaradi karantene od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020; podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021)

Podaljšuje se tudi ukrep povračila izplačanih nadomestil zaradi odrejene karantene za zaposlenega. Ukrep od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 z možnostjo 3 mesečnega podaljšanja. ZRSZ povrne 100% nadomestila. Višina nadomestil je določena enako kot v predhodnem zakonu – glejte poglavje 3.3. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene in povračilo ZRSZ. Za razliko od pretekle ureditve, je med osebnimi okoliščinami pri prečkanju meje dodano še vabilo na sodišče.

Na podlagi vloge, ki je vložena na podlagi ZIUPDV (poglavje Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene in povračilo ZRSZ), je delodajalec upravičen do povračila izplačanih nadomestil plače tudi za obdobje od 1. oktobra 2020 dalje, če obdobje odrejene karantene delavca traja po tem datumu.

Zaradi sprememb na področju odrejanja karanten na domu, so spremembe pri opredelitvi karantene v primeru Covid 19. Karantena na domu je ukrep, s katerim NIJZ ali Policija z ustnim navodilom napotita osebo (stik z okuženo osebo ali prihod iz območja z visokim tveganjem) v samoosamitev na naslovu bivanja z omejitvijo stikov z osebami, ki ne živijo v istem gospodinjstvu. Namesto Ministrstva za zdravje, NIJZ ali Policija z ustnim navodilom napotita osebo v karanteno.

Kot dokazilo za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva NIJZ oziroma Policija tej osebi izroči potrdilo o napotitvi v karanteno na domu neposredno ali pa ga posreduje po elektronski ali navadni pošti v 72 urah. Za predloge karantene, ki na dan uveljavitve ZZUOOP še niso rešeni (Ministrstvo za zdravje še ni izdalo odločb) in je od izdaje predloga minilo več kot 7 dni velja, da ti predlogi služijo kot dokaz v postopku uveljavljanja pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva po ZIUPDV. Ministrstvo za zdravje za te predloge ne izdaja odločb o odreditvi karantene.

Tudi po ZZUOOP bo velja, da ima » prednost« pred karanteno druga oblika upravičene odsotnosti z dela kot npr. dopust, bolniška, starševsko varstvo ipd. V času karantene in/ali višje sile lahko delavec koristi dopust in prejme nadomestilo plače kot mu pripada iz tega naslova, torej 100 %. V primerih skrajšanega delovnega časa iz naslova starševskega varstva, pokojninske ali zdravstvene zakonodaje, se nadomestilo plače zaradi karantene izplačuje v sorazmernem delu. V primeru, da je v obdobju karantene praznik, se obračuna nadomestilo za karanteno, saj ZRSZ povrne nadomestila tudi za obdobje praznikov, če bi moral delavec na ta dan delati.

Delodajalci bodo v obdobju prejemanja povračila izplačanih nadomestil plače, morali delavcem izplačevati neto nadomestila plače in poravnavati prispevke za obvezna socialna zavarovanja. V nasprotnem primeru bodo morali prejeta sredstva v celoti vrniti.

Za vse odsotnosti, katerih razlog bo karantena in bo odločba izdana do 31.12.2020, je skrajni rok za vlogo 31.12.2020.

Delodajalec mora vlogi ZRSZ priložiti:

  • kopijo odločbe o odreditvi karantene (oz. potrdilo NIJZ/Policije)
  • izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu in
  • izjavo delavca o obstoju okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje sile. 
Kazalo | 4.3 Povračilo nadomestil zaradi višje sile - varstvo otrok - od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020; podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021) | 4.4 Povračilo nadomestil zaradi karantene od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020; podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021) | 4.5 Delno povračilo plače delavcev na začasnem čakanju