Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Sodna praksa - Vrhovno sodišče, Višje sodišče in Ustavno sodiščeSodna praksa - Vrhovno sodišče, Višje sodišče in Ustavno sodišče

Prokurist družbe za podelitev pooblastila za zastopanje odvetniku ne potrebuje posebnega pooblastila zakonitega zastopnika
(22.5.2024 15:54:25)

Prokurist ni zgolj pooblaščenec gospodarske družbe v smislu 86. člena ZPP, temveč je narava prokure, kot je opredeljena v ZGD-1, podobna pravni naravi zakonitega zastopnika.

Več ...
Invalid - pravica do dela s krajšim delovnim časom - lastnost zavarovanca - polni delovni čas
(10.8.2021 8:12:59)

Zavarovancu invalidu s pravico do dela s krajšim delovnim časom, ki se zaposli za krajši delovni čas od polnega in se mu po posebnih predpisih oziroma na temelju drugega odstavka 130. člena ZPIZ-2 krajši delovni čas šteje kot polni ter ga je treba na temelju te določbe voditi kot zavarovanca za polni delovni/zavarovalni čas, pripada lastnost zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja za polni delovni čas 8 ur dnevno oziroma 40 ur tedensko.

Več ...
Odločba o delni razveljavitvi četrtega in tretjega odstavka 68.a člena Zakona o davčnem postopku
(24.11.2020 17:53:06)

Četrti odstavek 68.a člena Zakona o davčnem postopku se razveljavi, kolikor določa obdavčitev nenapovedanih dohodkov po davčni stopnji, ki presega davčno stopnjo, določeno v petem odstavku 68. člena Zakona o davčnem postopku.
Tretji odstavek 68.a člena Zakona o davčnem postopku se razveljavi, kolikor se na njegovi podlagi lahko obdavčijo tudi nenapovedani dohodki, ki izvirajo iz obdobij pred 1. 1. 2009.

Več ...
Vrhovno sodišče:
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

(10.9.2020 16:03:13)

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu praviloma vroča osebno v prostorih delodajalca. Vročanje po pošti je določeno kot izjema takrat, ko osebna vročitev ni mogoča. V primeru, ko delodajalec napoti delavca na začasno čakanje na delo doma, se odpoved vroča na naslov, na katerem se delavec v tem času nahaja.

Več ...
Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo
(2.12.2019 10:12:30)

Tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr. in 27/16) sta v neskladju z Ustavo.

Več ...

Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 116. člena ter četrti in peti odstavek 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter prvi in drugi odstavek 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo (23.10.2019 7:22:24)

Dohodnina - status rezidenta - status zavezanca - tožnik v tujini - vročanje pisanj - prepozna pritožba (17.7.2019 12:37:50)

Podjemna pogodba - konkurenčna klavzula - analogna uporaba določil ZOR - delovno razmerje (12.7.2019 22:39:44)

Transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas (20.5.2019 8:08:19)

Ugotovitev obstoja delovnega razmerja - civilnopravne pogodbe - novinarstvo (5.5.2019 16:36:26)

Davčna napoved na podlagi samoprijave - začetek postopka o prekršku - uradno dejanje pristojnega organa (23.4.2019 8:27:15)

Povračilo stroškov za prehrano - regres za letni dopust (23.4.2019 8:13:48)

Plačilo regresa za letni dopust - rok za izplačilo - drug prejemek iz delovnega razmerja (23.4.2019 8:03:19)

Dodatek za delovno dobo - pogoji za priznanje - višina dodatka - kolektivna pogodba dejavnosti (12.4.2019 9:27:22)

Dovoljena revizija - objektivne in subjektivne okoliščine - vedenje o goljufivih transakcijah - skrbnost pri poslovanju (10.3.2019 9:30:58)

Davek na dobiček iz kapitala - naknadna vplačila d.o.o. - ugoditev reviziji (26.2.2019 8:47:53)

Dodatek za delovno dobo - kolektivna pogodba dejavnosti (17.2.2019 0:49:21)

Vrhovno sodišče zavrnilo revizijo v zadevi švicarski franki (21.11.2018 13:50:59)

Rezidentski status - središče osebnih in ekonomskih interesov (15.11.2018 15:10:32)

Odločba o ugotovitvi, da je četrti odstavek 192. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju delno v neskladju z Ustavo (14.8.2018 14:17:32)

Odločba o razveljavitvi prvega odstavka 57. člena Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in ugotovitvi kršitve človekovih pravic (8.8.2018 14:19:48)

Izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe (29.8.2017 15:41:52)

Podjemna pogodba - konkurenčna prepoved - konkurenčna klavzula (13.10.2014 14:22:20)

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014: Odločba o ugotovitvi, da je prvi odstavek v zvezi z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Zakona o sodnih taksah v neskladju z Ustavo (28.8.2014 13:49:07)

Uradni list RS, št. 58/2014 z dne 28. 7. 2014: Odločba o razveljavitvi 1. točke prvega odstavka 258. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (28.8.2014 13:41:15)

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014: Odločba o razveljavitvi šestega odstavka 45. člena, četrtega odstavka 46. člena, drugega odstavka 138. člena ter drugega odstavka 150. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (24.7.2014 14:01:49)

Enoosebna d.o.o. - poslovodna oseba – status zavarovanca – samozaposlena oseba - podlaga za obvezno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja – ničnost pogodbe o zaposlitvi (1.7.2011 10:01:49)

Enoosebna d.o.o. – poslovodna oseba – status zavarovanca – samozaposlena oseba – podlaga za obvezno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja – ničnost pogodbe o zaposlitvi (1.7.2011 10:02:51)

Enoosebna d.o.o. - poslovodna oseba – status zavarovanca - podlaga za zdravstveno zavarovanje – obstoj delovnega razmerja - ničnost pogodbe o zaposlitvi (1.7.2011 10:03:40)

Sodba VIII Ips 107/98 (13.8.2009 10:15:49)

OCENA DAVČNE OSNOVE - Nepredložitev poslovne dokumentacije ob zadrževanju le-te s strani nekdaje računovodkinje in vpliv uvedbe DDV na povečanje prihodkov (30.12.2008 1:53:47)

Davčno priznani odhodki oblikovanja vrednosti terjatev pri bankah (30.12.2008 1:37:41)

Izplačilo dobička članom uprave, nagrade delavcem iz naslova inovacij, neverodostojna poslovna dokumentacija in vpliv na davčno osnovo za DDPO (30.12.2008 1:27:02)

Vštevanje dobička iz opravljanja dejavnosti v dohodnino (30.12.2008 1:21:06)

Verodostojne knjigovodske listine, solidarnostne pomoči, amortizacija novo nabavljenih nepremičnin (30.12.2008 1:31:34)

Vštevanje katastrskega dohodka v osnovo za dohodnino (30.12.2008 1:15:01)

LASTNIŠTVO OPREDMETENEGA OSNOVNEGA SREDSTVA – davčno priznan strošek amortizacije in olajšava za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva (30.12.2008 1:11:21)

Odprte terjatve in neporavnani odhodki iz naslova odprtih terjatev (19.12.2008 18:17:32)

RAČUN - verodostojna knjigovodska listina in davčno priznani odhodki ter izplačilo fizični osebi (19.12.2008 18:06:48)

Davek od dohodka iz dejavnosti - stroški (neposredno) potrebni za opravljanje dejavnosti (19.12.2008 18:12:40)

Zniževanje davčne osnove dohodka iz dejavnosti za stroške prevoza na delo in z dela zasebnika (19.12.2008 17:58:44)

Zmanjšanje osnove za dohodnino s prispevki za dokup pokojninske dobe za čas zakjučenega rednega študija (18.12.2008 16:25:48)

Osnova za davek od dobička iz kapitala - prodaja hiše (18.12.2008 16:12:44)

Davčna osnova za DDPO - zajemanjeprohodkov in davčno priznani odhodki temelječi na izvorni knjigovodski listini (12.12.2008 15:16:52)

Izplačilo poslovnega deleža in drugo (30.12.2008 1:06:23)

Predavanje kot avtorsko delo (30.12.2008 1:01:16)

Odpravnina kot obdavčljiv dohodninski prejemek (30.12.2008 0:56:23)

NEVERODOSTOJNA POSLOVNA DOKUMENTACIJA – davčna osnova za DDPO in odhodki po SRS (29.12.2008 23:31:18)

Neverodostojna poslovna dokumentacija in poslovni potrebi odhodki ter ugodnosti zaposlenim (DDPO, dohodnina) (29.12.2008 23:26:51)

Zmanjšanje osnove za dohodnino - posebna olajšava za invalidne osebe (29.12.2008 23:20:47)

Plačevanje stroškov prehrane (29.12.2008 23:16:19)

Poslovno potrebni odhodki in olajšava za demografsko ogrožena področja (29.12.2008 23:07:41)

DAVČNA OSNOVA ZA DDPO - verodostojne knjigovodske listine, odhodki za donacije, tožbene novote in drugo (29.12.2008 22:47:36)

DAVČNA OSNOVA ZA DDPO - račun za stroške drugih storitev, obresti, popravek vrednosti terjatev in investicijska olajšava (29.12.2008 22:40:10)

Obnova postopka za odmero dohodnine - presoje dokazov (18.1.2008 12:55:30)

Davek od dobička pravnih oseb - sodba Vrhovnega sodišča (18.1.2008 12:42:59)

Prisilna izterjava davčnega dolga – Nepravočasna pritožba v upravnem postopku (18.1.2008 12:44:12)

OCENA DAVČNE OSNOVE - podlaga za cenitev le na enem samem računu (14.11.2008 14:00:38)

Vračilo preveč plačanega DDV - preplačilo ali plačilo (previsoko) izkazane obveznosti po obračunu (12.11.2008 16:50:44)

Vložitev pritožbe po osebi, ki nima te pravice (6.4.2008 14:32:45)

Zastaranje pravice do odmere davka (6.4.2008 14:28:24)

Obročna poravnava neplačanih davčnih obveznosti (6.4.2008 14:18:34)

Odmik vračila preveč plačanih akontacij davka za caš preverbe vsebinske pravilnosti davčnega obračuna (6.4.2008 14:15:07)

Napake pri vročanju odločbe in izterjava davčnega dolga (6.4.2008 14:08:59)

Vračilo plačane (akontacije) dohodnine dediču (6.4.2008 13:59:39)

Prisilna izterjava denarne kazni (14.11.2008 13:53:27)

Uvedba postopka prisilne poravnave izterjave davčnega dolga (6.4.2008 13:54:52)

Odprava odločbe po nadzorstveni pravici (6.4.2008 13:37:56)

Glavna obravnava - kontradiktornost kot pogoj uspešnega sojenja (6.4.2008 13:33:54)

Vročitev začasne odločbe - obvezna sestavina pismenega obvestila (18.3.2008 17:44:04)

Obnovitev postopka odmere dohodnine - nova djstva (18.3.2008 17:37:12)

Prisilna izterjava dolga - izvršilni plačilni nalog (18.3.2008 17:31:33)

Rok za vložitev pritožbe na izdano odločbo (18.3.2008 17:26:57)

Pritožba in postopek prisilne izterjave neporavnanih obveznosti (18.3.2008 17:20:52)

Ničnost odmere odločbe (ničnostni razlog nepravilne določitve davčne osnove) (18.3.2008 17:16:26)

davčni bilten: Dovoljenost revizije (sklep Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, št. X Ips 1557/2005, z dne (2.3.2008 12:58:23)

Odmera davka od dohodkov iz dejavnosti in naknadno vložena napoved za odmero davka (18.3.2008 17:10:57)

Odmera dohodnine - odločba o odmeri dohodkov iz dejavnosti (18.3.2008 17:06:20)

Vloga za znižanje akontacije davka od dohodkov iz dejavnosti (9.3.2008 21:00:47)

Obnova postopka odmere dohodnine - nova dejstva (9.3.2008 21:08:39)

Vračilo obračunane akontacije dohodnine in poplačilo drugih zapadlih obveznosti (9.3.2008 20:55:31)

Zamudne obresti od predplačila davkov (9.3.2008 20:39:05)

Izbris družbe iz sodnega registra in poravnava davčnih obveznosti (9.3.2008 20:35:00)

Plačilo davka od dobička pravnih oseb - ustanovitveni stroški (12.12.2008 14:48:09)

Vračilo DDV zavezancu, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji - račun z vsemi predpisanimi sestavinami kot podlaga za vračilo DDV (3.3.2008 12:12:59)

Odbitek vstopnega DDV - predpisane sestavine računa (nepopolna navedba firme in davčne številke) (3.3.2008 12:07:08)

Vračilo DDV v potniškem prometu - dnevni blagajniški izdatki brez podpisa kupca (3.3.2008 12:00:56)

Vračilo DDV v potniškem prometu - dnevni blagajniški izdatki brez podpisa kupca (3.3.2008 11:41:14)

Odbitek vstopnega DDV - računi za predplačila, prejeti pred registracijo za namene DDV (3.3.2008 11:36:15)

Vračilo DDV v potniškem prometu - dnevni blagajniški izpis (3.3.2008 11:30:18)

Vračilo DDV - manjkajoče (obvezne) sestavine na računu (3.3.2008 11:25:47)

Vračilo DDV v potniškem prometu (3.3.2008 11:21:57)

Vračilo DDV - izpolnjevanje pogojev za vračilo (objektivne in subjektivne okoliščine) (3.3.2008 11:10:20)

Vračilo DDV - manjkajoče (obvezne) sestavine na računu (3.3.2008 11:04:51)

Vpis v register davčnih zavezancev - predlog za odločitev v sporu polne judistikcije (2.3.2008 21:09:17)

Osnova za obračun DDV - vštevanje DMV in zamudne obresti (2.3.2008 20:58:48)

Pravica do odbitka DDV - nepravilna navedba firme na računu (2.3.2008 20:50:01)

Osnova za obračun DDV - vštevanje DMV in zamudne obresti (2.3.2008 13:49:33)

Vračilo DDV - predpisane sestavine računa (2.3.2008 13:40:23)

Uveljavljanje olajšave za polnoletnega otroka kot vzdrževanega družinskega člana (29.12.2008 22:33:15)

Davek od dobička pravnih oseb - zamudne obresti,dohodnina, reprezentančni stroški,dolgoročne rezervacije (12.12.2008 14:41:43)

Pravica do odbitka DDV - obvezne sestavine računa (2.3.2008 13:27:46)

Obračun davka in zamudnih obresti - uvrstitev blaga (ledeni čaj) v tarifno številko (2.3.2008 13:16:32)

Plačilo uvoznih dajatev v Sloveniji od blaga, prijavljenega v drugi državi za izvoz (2.3.2008 13:10:51)

Plačilo uvoznih dajatev od blaga, prijavljenega v tranzitni postopek (2.3.2008 12:54:42)

Transferne cene med povezanimi osebami za najem nepremičnin (12.12.2008 15:01:58)

Uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo carinske tarife (2.3.2008 12:44:48)

Opredelitev vrste dohodka glasbenih izvajalcev plačanih po odstotku pobrane vsropnine in ocena davčne osnove (14.11.2008 13:48:39)

Uveljavljanje davčne olajšave za vnuka in polnoletnega otroka kot vzdrževanega družinskega člana (29.12.2008 22:28:10)

Obnova postopka odmere dohodnine - presoja obnovitvenih razlogov (5.12.2008 18:12:49)

Amortizacija OOS, oblikovanje dolgoročnih rezervacija,enkratna solidarnostna pomoč in pavšalno zaračunavanje storitev ter vpliv na davčno osnovo (DDPO,dohodnina) (12.12.2008 14:56:25)

Davčna izvršba - ugovor kot pravno sredstvo zoper obvestilo (5.12.2008 18:16:39)

Obročno plačilo davčnih obveznosti - zapadle obveznosti (5.12.2008 18:07:10)

Odgovornost družbenika nedelujoče enoosebne družbe na davčni dolg (5.12.2008 13:07:57)

Prisilna izterjava neplačane sodne takse - ugovor v zvezi z izvršilnim nalogom (5.12.2008 13:12:52)

Obnova postopka odmere dohodnine - preizkus formalnih pogojev za obnovo postopka (5.12.2008 13:24:54)

Obnova postopka odmere dohodnine - subjektivni rok za vložitev predloga (5.12.2008 18:01:22)

Obnova postopka odmere dohodnine - nov dokaz za dovolitev obnove (5.12.2008 13:16:57)

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress