Povezave Zadnji vpisi Priljubljene Oglaševanje
Trgovina Katalog gradiv Zlati komplet Čistopisi
Registracija E-novičke Za naročnike Izračuni
Sklopi Obvestila Novičke
Pomoč - forum Zemljevid strani
Priljubljena strandodaj med priljubljene RSS virnaroči se na RSS Sprememba velikosti pisave A A A
Naročniki Zlatega kompleta lahko izračune tudi shranite!

Računovodja.com - Izračun plače 2024

Opozorilo: Izračun trenutno deluje pravilno samo pri zneskih, višjih od minimalne osnove.

Za izplačila od 1. 3. 2024 do 28. 2. 2025 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.332,57 eur.


Za izplačila od 1. 3. 2023 do 28. 2. 2024 znaša najnižja osnova za plačilo prispevkov 1.214,35 eur.

Opozorilo: Dodatna olajšava se ustrezno izračuna, dodatek k osnovni olajšavi pa se ne prikaže ustrezno.

Vrsta izračuna:

oglasno sporočilo

Neto plača 0,00 €
Izplačilo 0,00 €
Bruto osnovna plača 0,00 €
Bruto osnova za obracun prispevkov 0,00 €
Strošek delodajalca 0,00 €
Olajšave
Splosna olajšava 0,00 €
Dodatna splošna olajšava 0,00 €
Ostale olajšave (otroci) 0,00 €
Prispevki od bruto plač delavcev
1. Prispevki za socialno varnost skupaj 22,1 % 0,00 €
1.1 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 % 0,00 €
1.2 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 % 0,00 €
1.3 Prispevek za zaposlovanje 0 % 0,00 €
1.4 Prispevek za starševsko varstvo 0 % 0,00 €
1.5 Obvezni zdravstveni prispevek 35,00 €
Dohodnina
2 Akontacija dohodnine 0,00 €
2.1 Osnova 0,00 €
2.2 Razred v lestvici obračunskih stopnej
razred odstotek znesek osnova nad osnova do
0. 0 % 0 € 0 € 0 €
3. Neto plača 0,00 €
4. Materialni stroški 0,00 €
IZPLAČILO 0,00 €
Bruto osnovna plača 0,00 €
Prispevki na bruto plačo (delodajalec)
5. Prispevki za socialno varnost skupaj 0 % 0,00 €
5.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 0 % 0,00 €
5.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje 0 % 0,00 €
5.3. Prispevek za zaposlovanje 0 % 0,00 €
5.4. Prispevek za poškodbe pri delu 0 % 0,00 €
5.5. Prispevek za starševsko varstvo 0 % 0,00 €
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA 0,00 €
www.racunovodja.com