Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.8.2017 15:41:52

Izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe

Rubrika: Sodna praksa - Vrhovno sodišče, Višje sodišče in Ustavno sodiščeprint Natisni

izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe - aktivni družbenik

Evidenčna številka: VS4002930

Datum odločbe: 21.06.2016

Opravilna številka II.stopnje: VSC Cpg 194/2015

Senat: dr. Mile Dolenc (preds.), Vladimir Balažic (poroč.), dr. Miodrag Đorđević, Franc Seljak, Janez Vlaj

Področje: STEČAJNO PRAVO - PRAVO DRUŽB

Institut: izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije - odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe - aktivni družbenik

V šestem odstavku 442. člena ZFPPIPP je bilo določeno, da v primeru, da je pravna oseba ob njenem izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije imela neplačane obveznosti, aktivni družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti. Če je aktivnemu družbeniku prenehal položaj družbenika pred prenehanjem pravne osebe, odgovarja za tiste obveznosti iz prvega stavka tega odstavka, ki so nastale do takrat, ko mu je prenehal položaj družbenika.

Navedena določba 442. člena je bila v povzeti verziji vnesena v ZFPPIPP z novelo A. Pred tem je zakon kot aktivne opredeljeval le tiste družbenike, ki so imeli položaj družbenika ob prenehanju družbe in so imeli možnost vplivati na upravljanje in poslovanje izbrisane pravne osebe pred njenim prenehanjem. Z novelo A je bila s spremembo šestega in sedmega odstavka 442. člena ZFPPIPP odgovornost aktivnih družbenikov razširjena tudi na osebe, ki so imele položaj aktivnega družbenika v zadnjih dveh letih pred prenehanjem družbe, čeprav ga ob izbrisu družbe niso imele več. Ti družbeniki pa odgovarjajo le za tiste obveznosti, ki so nastale do takrat, ko jim je prenehal položaj družbenika (šesti odstavek 442. člena ZFPPIPP). Za te obveznosti v razmerju do upnikov odgovarjajo solidarno skupaj z družbeniki, ki so imeli položaj aktivnega družbenika ob izbrisu družbe.

Izrek

Revizija se zavrne.

Tožena stranka nosi sama svoje stroške revizijskega postopka.

Obrazložitev

1. Sodišče prve stopnje je toženi stranki naložilo plačilo 3,239.960,74 EUR z zakonskimi zamudnimi obrestmi v stečajno maso izbrisane tožeče stranke.

2. Sodišče druge stopnje je prvostopenjsko sodbo potrdilo.

3. Zoper sodbo sodišča druge stopnje tožena vlaga revizijo zaradi zmotne uporabe materialnega prava. Predlaga, da Vrhovno sodišče reviziji ugodi ter sodbo sodišča druge stopnje spremeni tako, da tožbeni zahtevek zavrne, podrejeno pa, da „zadevo vrne v novo sojenje“.

4. Revizija je bila vročena tožeči stranki, ki nanjo ni odgovorila.

5. Revizija ni utemeljena.

6. Iz dejanskih ugotovitev sodišč prve in druge stopnje, na katere je revizijsko sodišče vezano (tretji odstavek 370. člena Zakona o pravdnem postopku, v nadaljevanju ZPP), izhajajo naslednja pravno relevantna dejstva:

- Tožena stranka je bila od 12. 11. 2008 do izbrisa edina družbenica družbe R., d. o. o. Imela je možnost vpliva na njeno upravljanje in poslovanje. Družba je bila na dan, ko je tožena stranka postala njena družbenica, nelikvidna (imela je blokirane transakcijske račune).

- Stanje družbe je bilo na dan 31. 12. 2007 še „pozitivno“, saj je imela obveznosti ocenjene na 1,758.000,00 EUR, njeno premoženje pa je znašalo 1,855.000,00 EUR.

- Družba R., d. o. o. bi morala v smislu finančnega prestrukturiranja ukrepati najkasneje v prvih treh mesecih leta 2009. Takrat bi bila potrebna dokapitalizacija družbe ter nove poslovne usmeritve.

- Toženka je za insolventnost družbe R., d. o. o. vedela najkasneje v marcu 2009. Sprejela ni nobenih ukrepov za zagotovitev kratkoročne ali dolgoročne plačilne sposobnosti družbe.

- Družba R., d. o. o. je bila 3. 5. 2010 izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije.

7. Tožeča stranka je od toženke zahtevala plačilo 3,239.960,74 EUR na podlagi 1. točke prvega odstavka 442. člena v zvezi z drugim odstavkom 443. člena in drugim ter tretjim odstavkom 350. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ki je veljal od 13. 6. 2009 do 15. 7. 2010(1) (v nadaljevanju ZFPPIPP). Do izbrisa družbe je namreč prišlo 3. 5. 2010. Tožeča stranka je trdila, da je bila toženka aktivna družbenica, ki ni sprejela ukrepov finančnega prestrukturiranja, ki so bili potrebni za zagotovitev plačilne sposobnosti družbe R., d. o. o.

8. Tožena stranka je zahtevku ugovarjala s trditvami, da je bil finančni položaj družbe R., d. o. o. še preden je sama postala družbenica takšen, da sama ni mogla več doseči finančnega prestrukturiranja, ki bi zagotovil plačilno sposobnost družbe. Navajala je še, da tudi, če bi izvedla potrebne ukrepe finančnega prestrukturiranja, to ne bi vplivalo na ugodnejši finančni položaj upnikov.

9. Sodišči prve in druge stopnje sta presodili, da je bila toženka aktivna družbenica družbe R., d. o. o. v smislu določbe sedmega odstavka 442. člena ZFPPIPP. Sodišče druge stopnje je pojasnilo, da toženke ne odveže odgovornosti morebitno dejstvo, da že predhodni družbenik ni sprejel potrebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja, ter da na njeno odgovornost ne vpliva to, da stečajni postopek, ki bi ga toženka pravočasno predlagala, ne bi vplival na boljši položaj upnikov.

10. V šestem odstavku 442. člena ZFPPIPP je bilo določeno, da v primeru, da je pravna oseba ob njenem izbrisu iz sodnega registra brez likvidacije imela neplačane obveznosti, aktivni družbeniki pravne osebe upnikom solidarno odgovarjajo za izpolnitev teh obveznosti. Če je aktivnemu družbeniku prenehal položaj družbenika pred prenehanjem pravne osebe, odgovarja za tiste obveznosti iz prvega stavka tega odstavka, ki so nastale do takrat, ko mu je prenehal položaj družbenika. Aktivni družbenik je tisti, ki je imel v zadnjih dveh letih pred prenehanjem izbrisane pravne osebe položaj njenega družbenika in ki je imel v izbrisani pravni osebi pred njenim prenehanjem možnost vplivati na njeno upravljanje in poslovanje tako, da bi lahko dosegel, da izbrisana pravna oseba pravočasno izvede ustrezne ukrepe finančnega prestrukturiranja, potrebne za zagotovitev kratkoročne in dolgoročne plačilne sposobnosti, ali da v rokih, določenih z zakonom, predlaga začetek stečajnega postopka (sedmi odstavek 442. člena ZFPPIPP). Velja, če družbenik ne dokaže drugače, da je predpostavka iz 2. točke sedmega odstavka tega člena izpolnjena, če je bil družbenik sam ali skupaj z osebami, ki so z njim ožje povezane, imetnik glasovalnih pravic, ki so predstavljale najmanj 25 odstotkov vseh glasovalnih pravic (osmi odstavek 442. člena ZFPPIPP).

11. Navedena določba 442. člena je bila v povzeti verziji vnesena v ZFPPIPP z novelo A. Pred tem je zakon kot aktivne opredeljeval le tiste družbenike, ki so imeli položaj družbenika ob prenehanju družbe in so imeli možnost vplivati na upravljanje in poslovanje izbrisane pravne osebe pred njenim prenehanjem. Z novelo A je bila s spremembo šestega in sedmega odstavka 442. člena ZFPPIPP odgovornost aktivnih družbenikov razširjena tudi na osebe, ki so imele položaj aktivnega družbenika v zadnjih dveh letih pred prenehanjem družbe, čeprav ga ob izbrisu družbe niso imele več.(2) Ti družbeniki pa odgovarjajo le za tiste obveznosti, ki so nastale do takrat, ko jim je prenehal položaj družbenika (šesti odstavek 442. člena ZFPPIPP). Za te obveznosti v razmerju do upnikov odgovarjajo solidarno skupaj z družbeniki, ki so imeli položaj aktivnega družbenika ob izbrisu družbe.

12. Toženka je bila aktivna družbenica izbrisane družbe R., d. o. o. Četudi so obveznosti družbe izvirale iz časa preden je toženka postala njena družbenica, za te obveznosti v vsakem primeru odgovarja, saj je imela v trenutku izbrisa položaj aktivne družbenice. Prav tako na odločitev ne morejo vplivati trditve, da je bilo v trenutku, ko je toženka postala družbenica družbe, prepozno za sprejem potrebnih ukrepov finančnega prestrukturiranja.

13. Toženka v reviziji ponavlja svoje trditve, da upniki družbe R., d. o. o. ne bi bili v boljšem položaju, tudi če bi toženka pravočasno predlagala začetek stečajnega postopka, saj ne bi bili poplačani v večjem deležu. Kot je pravilno pojasnilo že pritožbeno sodišče, se položaj aktivnega družbenika pri uveljavljanju prehoda terjatev upnikov ne veže na preverjanje, kako bi pravočasno ukrepanje v smislu izvedbe finančnega prestrukturiranja ali predlaganja začetka stečajnega postopka vplivalo na gmotni položaj upnikov. Za utemeljenost zahtevka po 1. točki prvega odstavka 442. člena ZFPPIPP zadošča ugotovitev, da je imela toženka položaj aktivne družbenice. Domneve iz osmega odstavka 442. člena ZFPPIPP pa toženka ni izpodbila.

14. Ker razlogi, zaradi katerih je bila revizija vložena, niso podani (371. člen ZPP), je Vrhovno sodišče revizijo na podlagi 378. člena ZPP kot neutemeljeno zavrnilo.

15. Na podlagi prvega odstavka 154. člena v zvezi s prvim odstavkom 165. člena ZPP je Vrhovno sodišče odločilo, da toženka sama krije svoje stroške revizijskega postopka.

---.---

Op. št. (1): ZFPPIPP z novelo A.

Op. št. (2): Glej tudi Poročevalec Državnega zbora EVA 2009-2011-0003, št. 00720-2/2009/7 z dne 5. 3. 2009.

Zveza:ZFPPIPP člen 442, 442/6, 442/7.

Datum zadnje spremembe: 02.08.2016

Vir: VS4002930

Ključne besede:
STEČAJNO PRAVO
PRAVO DRUŽB
izbris družbe iz sodnega registra brez likvidacije
odgovornost družbenikov za obveznosti izbrisane družbe
aktivni družbenik
družbenik
družbeniki

Zadnji članki iz rubrike:

10.8.2021 8:12:59:
Invalid - pravica do dela s krajšim delovnim časom - lastnost zavarovanca - polni delovni čas

24.11.2020 17:53:06:
Odločba o delni razveljavitvi četrtega in tretjega odstavka 68.a člena Zakona o davčnem postopku

10.9.2020 16:03:13:
Vročanje odpovedi pogodbe o zaposlitvi

2.12.2019 10:12:30:
Odločba o ugotovitvi, da sta tretji odstavek 310. člena in tretji odstavek 311. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju v neskladju z Ustavo

23.10.2019 7:22:24:
Odločba o ugotovitvi, da tretji odstavek 116. člena ter četrti in peti odstavek 406. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter prvi in drugi odstavek 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju niso v neskladju z Ustavo

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress