Iskali ste po ključni besedi "gd".

Oglasno sporočilo

Članki

Povezave

 • Čistopis ZGD - Zakon o gospodarskih družbah. NEURADNI ČISTOPIS ZGD-1 - vključen ZGD-1K
  Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o gospodarskih družbah obsega: - Zakon o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 42/06 z dne 19. 4. 2006), - Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06 z dne 9. 6. 2006), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju –ZSDU-B (Uradni list RS, št. 26/07 z dne 23. 3. 2007), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – ZSReg-B (Uradni list RS, št. 33/07 z dne 13. 4. 2007), - Zakon o trgu finančnih instrumentov – ZTFI (Uradni list RS, št. 67/07 z dne 27. 7. 2007), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1A (Uradni list RS, št. 10/08 z dne 30. 1. 2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1B (Uradni list RS, št. 68/08 z dne 8. 7. 2008), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1C (Uradni list RS, št. 42/09 z dne 5. 6. 2009), - Zakon o gospodarskih družbah – uradno prečiščeno besedilo – ZGD-1-UPB3 (Uradni list RS, št. 65/09 z dne 14. 8. 2009), - Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1D (Uradni list RS, št. 33/11 z dne 3. 5. 2011), - Zakon o dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1E (Uradni list RS, št. 91/11 z dne 14. 11. 2011), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1F (Uradni list RS, št. 32/12 z dne 4. 5. 2012), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1G (Uradni list RS, št. 57/12 z dne 27. 7. 2012), - Odločbo o razveljavitvi prvega do četrtega odstavka 10.a člena in četrtega odstavka 10.b člena ter o delni razveljavitvi sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah, in o ugotovitvi, da peti in šesti odstavek 10.a člena, del sedmega odstavka 10.a člena ter prvi do tretji odstavek 10.b člena in dvanajsta alineja 50. člena Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se nanaša na prvi in drugi odstavek 10.b člena Zakona o gospodarskih družbah, niso v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 44/13 z dne 24. 5. 2013), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1H (Uradni list RS, št. 82/13 z dne 8. 10. 2013), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1I (Uradni list RS, št. 55/15 z dne 24. 7. 2015), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1J (Uradni list RS, št. 15/17 z dne 31. 3. 2017), - Zakon o poslovni skrivnosti – ZPosS (Uradni list RS, št. 22/19 z dne 5. 4. 2019), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – ZIntPK-C (Uradni list RS, št. 158/20 z dne 2. 11. 2020), - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1K (Uradni list RS, št. 18/21 z dne 9. 2. 2021).
  (Datum vpisa: 26.2.2021 11:08:27; ogledov: 18189)


 • GDPR koraki

  (Datum vpisa: 24.5.2018 13:38:32; ogledov: 1011)


 • GDPR uredba - besedilo

  (Datum vpisa: 24.5.2018 12:57:58; ogledov: 1864)


 • Zakon o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah (ZPRPGDZT)
  Uradni list RS, št. 5/2017 z dne 3. 2. 2017
  (Datum vpisa: 28.2.2017 9:26:11; ogledov: 713)


 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

  (Datum vpisa: 11.8.2011 12:11:37; ogledov: 2212)


 • Zakon o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD)
  Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010
  (Datum vpisa: 7.6.2010 17:36:08; ogledov: 1447)


 • Tarifa nadomestil za storitve, ki jih Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve opravlja po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah
  Uradni list RS, št. 17/2009 z dne 06.03.2009
  (Datum vpisa: 10.3.2009 12:35:29; ogledov: 3234)


 • V veljavi novela zakona o gospodarskih družbah

  (Datum vpisa: 23.7.2008 9:11:41; ogledov: 2697)


 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-G)
  Uradni list RS, št. 57/2004 z dne 27.05.2004
  (Datum vpisa: 24.4.2008 11:18:32; ogledov: 4003)


 • Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1b

  (Datum vpisa: 14.4.2008 16:44:19; ogledov: 2709)


 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
  Uradni list RS 42/2006 z dne 19. 4. 2006. Velja od 4. 5.2006 dalje
  (Datum vpisa: 13.4.2008 17:11:22; ogledov: 7812)


 • Vlada sprejela predlog novele zakona o gospodarskih družbah

  (Datum vpisa: 27.12.2007 21:29:54; ogledov: 2595)


 • ZGD
  Zakon o gospodarskih družbah
  (Datum vpisa: 5.5.2004; ogledov: 5354)


 • Zakon o gospodarskih družbah

  (Datum vpisa: 3.7.2003; ogledov: 5525)


Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress