Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.5.2020 15:26:52

Koledar poročanja - maj 2020 - po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020) in ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020)

Mag. Katja Blatnik

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v maju 2020 ne smete zamuditi
18. 5. 2020: Datumi so bili dopolnjeni

>>> Neposredno na koledar za maj 2020

Zaradi obsežnih novosti interventne zakonodaje je tokratni koledar drugačen, predvsem bolj obsežen. Praktično nemogoče je določiti fiksne datume izpolnjevanja obveznosti. Po posameznih točkah od I. do IX. smo pripravili pregled ključnih novosti, ki vplivajo na izpolnjevanje obveznosti oz. aktivnosti podjetnikov in podjetij. Če do 15. maja 2020 epidemija ne bo preklicana, se ukrepi podaljšajo za 30 dni. Epidemija je bila preklicana, zato ukrepi ne bodo podaljšani. Uvodoma izpostavljamo, da lahko zavezanci, ki so izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 zaprosijo za odlog oziroma obročno plačilo vseh dajatev.

Pogoj je, da imajo do ustreznega datuma (večinoma dan vloge) poravnane VSE obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

OBVESTILO 1: Poboti AJPES so 2x mesečno.

OBVESTILO 2: Obvestilo o podaljšanju roka za predložitev REK obrazcev: Na pobudo davčnih zavezancev je FURS podaljšal rok za oddajo REK obrazcev za izplačilo plače in nadomestilo plače za obdobje marec/2020 in april/2020 do 31. 5. 2020. V primeru predložitve REK-1 obrazca za plačo po datumu izplačila plače naj zavezanec izbere vrsto dokumenta R. Zavezanci, ki so za izplačilo plače predložili REK-1 obrazec z vrsto dohodka 1001 ali 1091 in ga želijo popraviti v skladu z interventno zakonodajo lahko popravek z zmanjšanjem, ga v skladu s 54. členom Zakona o davčnem postopku predložijo v roku 12 mesecev.

OBVESTILO 3: Rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov je podaljšan do vključno 31. 5. 2020. Do tega datuma lahko omenjeni zavezanci (če tega še niso storili) tudi sicer podajo izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj.

 1. PLAČILO (PREDHODNIH) AKONTACIJ

(PREDHODNE) AKONTACIJE DAVKA V MAJU NI POTREBNO PLAČATI V ROKU; OPROSTITVE PLAČILA (PREDHODNIH) AKONTACIJ PO ZIUZEOP VELJAJO ZA OBROKE, KI ZAPADEJO 10.5. IN 10.6.2020.

 1. ODLOG DOPLAČIL DAVKA IZ DEJAVNOSTI IN DAVKA NA DOBIČEK ZA LETO 2019 (odlog predložitve DDPO in Dohdej) 3. člen ZIUJP

Ker je rok za oddajo DDPO in Dohdej prestavljen na 31.5.2020 (nedelja; 1.6.2020), bo potrebno akontacije v novi viŠini začeti plačevati s 10.6.2020, morebitna doplačila davka za leto 2019 in akontacij za leto 2020 pa plačati v 30 dneh od oddaje obračuna. Zahtevek za znižanje akontacij tekočega leta se lahko odda po oddaji DDPO in Dohdej za leto 2019.

 1. ODLOG PREDLOŽITVE DDPO, DOHDEJ IN BILANC AJPES 14. člen ZIUJP

Tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na AJPES, in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 31. majem 2020, v letu 2020 predložiti letna poročila najpozneje do 31. maja 2020. 31. Maj 2020 je tudi rok za DDPO in Dohdej za leto 2019.

 1. ODLOG UGOTAVLJANJA NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE ZA LETO 2020 - 6. členu ZIUJP

Nova zavarovalna osnova se izračuna najpozneje za junij – velja za vse zavezance: na novo se določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij. Ker je rok za oddajo Dohdej 2019 prestavljen na 31.5.2020 je tudi skrajni mesec za ugotovitev nove zavarovalne osnove prestavljen na junij 2020.

 1. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST – MOŽNOST ODLOGA (12. in 13. člen ZIUPPP) – brez zahtevka, OPROSTITVE (ZIUZEOP) – na podlagi zahtevka
 1. MOŽNOST ODLOGA PLAČILA PRISPEVKOV APRIL, MAJ, JUNIJ – 12. in 13. člen ZIUPPP

13. člen ZIUPPP določa, da se plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila (prispevki za marec), maja (prispevki za april) in junija (prispevki za maj) 2020 odloži do 31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke zavezanec plača v enkratnem znesku ali obročno.

Od 11.4.2020 velja tudi ZIUZEOP, zato bodo nekateri samozaposleni lahko odlog plačila kombinirali z oprostitvijo plačila prispevkov (od 1.3.2020-12.3.2020 odlog, od 13.3.2020 do 31.3.2020 oprostitev).

Odlog plačila prispevkov (obračun je Še vedno potrebno oddati v običajnem roku) velja za samozaposlene, ki:

 • so zavarovani zgolj iz tega naslova (15.člen ZPIZ-2; glede na obstoječo zakonodajo so to vsi, ki so zavarovani za polni zavarovalni čas; delno upokojeni – z izjemo invalidsko upokojenih, delno zaposleni, delno iz naslova starŠevstva ipd. ne Štejejo)
 • nimajo zaposlenih
 • imajo poravnane vse davčne obveznosti; samozaposleni, ki so imeli na dan 29.2.2020 več kot 50 eur neporavnanih obveznosti, so jih morali poravnati do 6.4.2020, sicer odlog zanje ne velja
 • do dne uveljavitve ZIUPPP (29.3.2020) ni začel postopka prenehanja dejavnosti.

Samozaposleni morajo imeti na dan veljavnosti ZIUPPP urejen vpis v ustrezen register:

 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po ZGD-1 in vpisani v PRS,
 • zasebniki, če so vpisani v ustrezen razvid kot npr.:
  • Samostojni kulturniki in umetniki, če so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi,
  • Samostojni novinarji, če so vpisani v razvid novinarjev
  • Policni Športniki, če so vpisani v razvid Športnih delavcev ali poklicnih Športnikov
  • Samostojni odvetniki, če so vpisani v imenik odvetnikov
  • Samostojni zasebni zdravniki in zobozdravniki, če so vpisani v ustrezen register pri ZdravniŠki zbornici ali Ministrstvo za zdravje
  • Zasebni raziskovalci, če so vpisani v register zasebnih raziskovalcev ….

b.)MOŽNOST OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV PO ZIUZEOP na podlagi IZJAVE (zahtevka), KI JE/BO JAVNO OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH FURS

Kdo? Samozaposlene osebe po 15. členu ZPIZ-2 (s.p. in drugi), družbeniki (16. člen ZPIZ-2), kmetje (17. člene ZPIZ-2 ali peti odst. 25. člena ZPIZ-2), verski uslužbenci.

Pogoji?

 • Osebe imajo na dan vloge poravnane (vse) zapadle davčne obveznosti.
 • Osebe predložijo izjavo, s katero so upravičeni tudi do temeljnega dohodka (glej točko VI.)

Do kdaj-roki? Za posamezni mesec morajo izjavo (glej TUDI točko VI.) predložiti najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila.

Izjavo za oprostitev prispevkov za marec in april morate oddati najkasneje do 30.4.2020 (rok je z ZIUEOP-A podaljŠan na 9.5.2020; Na FURS smo preverili: datum se ne prestavi na prvi delovni dan), za maj pa do 31.5.2020.

 1. IZJAVA – TEMELJNI DOHODEK ZA SAMOZAPOSLENE

Kdo? Samozaposlene osebe po 15. členu ZPIZ-2 (s.p. in drugi), družbeniki (16. člen ZPIZ-2), kmetje (17. člene ZPIZ-2 ali peti odst. 25. člena ZPIZ-2), verski uslužbenci.

Kako? Preko informacijskega sistema FURS predložiti izjavo, s oseba izjavi, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjŠanem obsegu.

Do kdaj? Od 14.4. 2020 je možno vlagati izjave:

- izjava vložena do 18. 4. 2020 za marec – dohodek za marec nakazana do 25 4.2020

- izjava vložena od 19.4. 2020 do 30.4.2020 za april (in marec, če ni bila vložena do 18.4.2020) – dohodek za april (in marec, če Še ni bil nakazan) nakazan do 10.5.2020

- izjava vložena od 1.5.2020 do 31.5.2020 za maj – dohodek za maj nakazan do 10.6.2020

Skrajni rok za izjavo je 31.5.2020 – dohodek bo nakazan za 3 mesece skupaj; oprostitev prispevkov za 3 mesece nazaj pa ne velja (za prispevke za nazaj je skrajni rok 9. 5. 2020; Na FURS smo preverili: datum se ne prestavi na prvi delovni dan).

 1. PLAČE – POVRAČILO ZA DELAVCE NA ČAKANJE NA DELO IN VIŠJA SILA (COVID 19) – ZIUZEOP IN ZIUZEOP-A

Z dnem uveljavitve ZIUZEOP se določbe ZIUPPP glede čakanja na delo ne uporabljajo. Po sprejemu ZIUZEOP-A (katerega nekatere določbe veljajo od 13.3.2020) so »zamrznjene« tudi določbe ZDR-1, ki se nanaŠajo na čakanje. Delodajalci morajo izpolnjevati pogoje, predpisane v ZIUZEOP.

Z ZIUZEOP se v ukrep vključijo vsi delavci, ki ne morejo opravljati dela:

 • poslovni razlog (čakanje na delo)
 • viŠja sila (varstvo otrok zaradi zaprtja Šol in vrtcev, nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega prevoza, zaprtje mej s sosednjimi državami).

Delavec v času začasnega čakanja na delo in v času, ko ne dela zaradi viŠje sile, pridobi pravico do nadomestila plače, ki ne sme biti nižja od minimalne plače in ne viŠja od povprečne plače za leto 2019 v RS preračunane na mesec (1.753,84 EUR). Delodajalci, vključeni v ukrep, bodo dobili za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 povrnjene vse stroŠke nadomestil, prispevke bo plačala RS.

Vse vloge delodajalcev za uveljavljanje povračila plač delavcem na začasnem čakanju na delo bodo obravnavane v skladu z določbami ZIUZEOP. Že začeti postopki bodo zaključeni po ZIUZEOP, razen, če so z ZIUZEOP-A sprejete določbe za delodajalce ugodnejŠe. ZIUZEOP-A je retroaktivno spremenil nekatere pogoje, ki jih morajo upravičenci izpolnjevati, zato lahko delodajalci, ki vlog Še niso oddali, to storijo do 9. 5. 20203.

 1. Delavci na čakanju od 13. 3. 2020 do uveljavitve ZIUZEOP (11.4.2020) – zahtevek na ZRSZ v 8 dneh po uveljavitvi ZIUZEOP-A
 2. Delavci na čakanju po uveljavitvi ZIUZEOP – zahteve na ZRSZ v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo, najpozneje do 31. maja 2020.

Vloge za povračila, ki Še niso bile vložene, se vlagajo v 8 dneh od uveljavitve spremembe ZIUZEOP.

 1. VRAČILO PRISPEVKOV ZA PIZ DELAVCE, KI DELAJO (od 13.3.2020)

Za delavce, ki so zavarovani na podlagi 14 . člena ZPIZ-2 (izjema so osebe, zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini), so oz. bodo delodajalci oproŠčeni prispevkov za PIZ (delodajalca in delojemalca). Delodajalci iz prejŠnjega stavka vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla trikratnika minimalne plače, izplačajo mesečni krizni dodatek v viŠini 200 eurov, ki je oproŠčen plačila vseh davkov in prispevkov (delo od doma ni nikjer izrecno izvzeto). Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov ter finančne in zavarovalniŠke dejavnosti, ki spadajo v skupino K po standardni klasifikaciji dejavnosti so izvzeti. Med slednje pa ne sodijo tiste dejavnosti iz skupine K, ki imajo na dan 13.3.2020 do vključno 10 zaposlenih.

 1. VSE BOLNIŠKE V BREME ZZZS – VELJA OD UVELJAVTVE ZIUZEOP

Predlog člena tako določa, da se za čas od uveljavitve tega zakona in do 31. maja 2020 vsa nadomestila med začasno zadržanostjo od dela (v nadaljnjem besedilu: nadomestila OZZ) od prvega dne naprej krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, tudi če bi nadomestilo plače po veljavni zakonodaji moral kriti delodajalec.

Delodajalec in samostojni zavezanec vložita zahtevo v elektronski pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije najpozneje do 30. septembra 2020.

Koledar poročanja - maj 2020

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 7. 5.

 • prvi pobot (začetek 4. 5.)

Do 9. 5.

 • zadnji rok za oddajo Izjav za samozaposlene (FURS) in delodajalce (ZRSZ) za pretekla obdobja (marec in april) – rok je podaljšan do 31. 5. 2020

Do 10. 5.

 • Statistika finančnih računov – samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. januar do 31. marec 2020

Od 11. 5.

 • na eDavkih na voljo Izjava za vračanje mesečnega temeljnega dohodka
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za april 2020); obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Do 15. 5.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za april 2020 (program za pomoč pri oddaji)
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu aprilu 2020
 • pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjene v mesecu aprilu 2020
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ) za april 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.5.2020 – MOŽEN ODLOG ALI OPROSTITEV; a ne za vse
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače (OPSVL) za april 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20.5.2002 - OPROSTITEV; a ne za vse
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za april 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 20. 5. 2020
 • Obračun in plačilo požarne takse za april 2020

Do 18. 5.

 • na dan izplačila dohodkov – podaljšanje roka na 31. 5. 2020 – glejte OPOMBA 2 – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za april 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni (vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za april 2020

Do 20. 5.

 • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za april 2020
 • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za april 2020
 • obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za april 2020
 • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za april 2020
 • plačilo pavšalnih prispevkov (prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR) in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL, razen samozaposlenih, ki so plačila oproščeni ali uveljavljajo odlog
 • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2020
 • Obrazec DDV-O za april 2020 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za april 2020 (op. plačilo DDV je 29.5.)

Do 21. 5.

 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 30. april; prvi dan vnosa je 18. 5.

Do 25. 4.

 • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1 – razen delodajalcev, ki so upravičeni do oprostitve ali odloga plačila

Do 29. 5.

 • obrazec DDV - O - Obračun DDV za april 2020 – možnost za odlog plačila
 • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za april 2020
 • Obračun davka na finančne storitve za april 2020
 • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v aprilu 2020 izplačani samostojno
 • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za april 2020
 • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec april 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači

Do 31. 5.

 • Izjava – temeljni dohodek samozaposlenih in oprostitev plačila prispevkov za marec, april in maj (če še ni bila predložena)
 • podaljšan rok za predložitev REK in iREK

Do 1. 6.

 • sicer do 31. 5. – Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • sicer do 31. 5. – Predložitev Dohdej in DDPO

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

Ne pozabite:

Doplačilo davka iz dejavnosti za leto 2019 in davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019 je 30 dni od datuma predložitve obračuna, razen za zavezance, ki uveljavijo odlog plačila

OPOMBE:

 1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
 2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
 3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik

Ključne besede:
koledar poročanja
koledar obveznosti
koledar
koledar maj
maj 2020
koledar maj 2020
koledar poročanja maj
koledar poročanja maj 2020
obrazci
oddaja
rok oddaje
poročanje
prispevki
odd
s.p.
gd
plača
obračun plače
OPSVZ
OPSVL
korona
epidemija

Zadnji članki iz rubrike:

21.6.2024 10:15:48:
Koledar poročanja - julij 2024

10.6.2024 16:23:27:
Koledar poročanja - junij 2024

26.4.2024 18:00:54:
Koledar poročanja - maj 2024

25.3.2024 18:58:14:
Koledar poročanja - april 2024

19.3.2024 16:06:04:
Koledar poročanja - marec 2024

Najnovejši članki:

15.7.2024 15:53:16:
Subvencije za nakup električnih vozil za fizične osebe

15.7.2024 15:49:32:
Vlada sprejela izhodišča zakona, ki ureja zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev

15.7.2024 15:48:44:
Vlada je sprejela izhodišča za pripravo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih

15.7.2024 15:44:42:
Objavljena dva javna razpisa - za podjetja na voljo skoraj 52 milijonov evrov

15.7.2024 15:42:02:
Obvestilo o novem načinu oddaje Zahtevkov za povračilo obračunanih izplačanih nadomestil delovnim invalidom II. kategorije invalidnosti zaradi dela s skrajšanim delovnim časom

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress