Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.6.2020 15:49:21

Koledar poročanja v juniju 2020 po uvedbi ukrepov ZIUJP, ZIUPPP (veljavnost od 29. 3. 2020), ZIUZEOP (veljavnost od 11. 4. 2020), ZIUZEOP-A (veljavnost od 1. 5. 2020) IN ZIUOOPE (veljavnost od 1. 6. 2020)

Mag. Katja Blatnik

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

Pregled datumov in obrazcev, ki jih v juniju 2020 ne smete zamuditi

Neposredno na koledar >>>

Zaradi obsežnih novosti interventne zakonodaje je tokratni koledar drugačen, predvsem bolj obsežen. Po posameznih točkah od I. do IV. smo pripravili pregled ključnih novosti, ki vplivajo na izpolnjevanje obveznosti oz. aktivnosti podjetnikov in podjetij. Epidemija je bila preklicana (Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), zato ukrepi niso podaljšani. Državni zbor je sprejel ZIUOOPE, ki med drugim določa način subvencioniranja skrajšanega delovnega časa (rok za vložitev na ZRSZ je 15 dni od odreditve) in čakanje na delo (v 8 dneh od odreditve, najkasneje do 30. 6. 2020). Uvodoma izpostavljamo, da lahko zavezanci, ki so izgubili sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19 zaprosijo za odlog oziroma obročno plačilo vseh dajatev.

Pogoj je, da imajo do ustreznega datuma (večinoma dan vloge) poravnane VSE obveznosti do države (prispevki, davki in druge dajatve).

OBVESTILO 1: Poboti AJPES so 2x mesečno.

OBVESTILO 2: Rok za uveljavljanje oprostitev marčevskih in aprilskih prispevkov samozaposlenih, kmetov, verskih uslužbencev in družbenikov podaljšan do vključno 31.5.2020. Do tega datuma lahko omenjeni zavezanci (če tega še niso storili) tudi sicer podajo izjavo za uveljavljanje oprostitev majskih prispevkov in za dodelitev mesečnega temeljnega dohodka za marec, april in maj

I. PLAČILO (PREDHODNIH) AKONTACIJ

(PREDHODNE) AKONTACIJE DAVKA V MAJU NI POTREBNO PLAČATI V ROKU; OPROSTITVE PLAČILA (PREDHODNIH) AKONTACIJ PO ZIUZEOP VELJAJO ZA OBROKE, KI ZAPADEJO 10.5. IN 10.6.2020.

II. ODLOG DOPLAČIL DAVKA IZ DEJAVNOSTI IN DAVKA NA DOBIČEK ZA LETO 2019 (odlog predložitve DDPO in Dohdej) 3. člen ZIUJP

Ker je rok za oddajo DDPO in Dohdej prestavljen na 31.5.2020 (nedelja; 1.6.2020), bo potrebno akontacije v novi višini začeti plačevati s 10.6.2020, morebitna doplačila davka za leto 2019 in akontacij za leto 2020 pa plačati v 30 dneh od oddaje obračuna.

III. ODLOG PREDLOŽITVE DDPO, DOHDEJ IN BILANC AJPES 14. člen ZIUJP

Tisti zavezanci, ki predložijo letna poročila na AJPES, in jim rok za predložitev poročil za preteklo leto poteče pred 31. majem 2020, v letu 2020 predložiti letna poročila najpozneje do 31. maja 2020. 31. Maj 2020 je tudi rok za DDPO in Dohdej za leto 2019. Datum je prestavljen na prvi delovni dan, t.j. 1.6.2020.

IV. ODLOG UGOTAVLJANJA NOVE ZAVAROVALNE OSNOVE ZA LETO 2020 - 6. členu ZIUJP

Nova zavarovalna osnova se izračuna najpozneje za junij – velja za vse zavezance: na novo se določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij. Ker je rok za oddajo Dohdej 2019 prestavljen na 31.5.2020 je tudi skrajni mesec za ugotovitev nove zavarovalne osnove prestavljen na junij 2020.

V. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST – MOŽNOST ODLOGA (12. in 13. člen ZIUPPP) – brez zahtevka, OPROSTITVE (ZIUZEOP) – na podlagi zahtevka

a.) MOŽNOST ODLOGA PLAČILA PRISPEVKOV APRIL, MAJ, JUNIJ – 12. in 13. člen ZIUPPP

13. člen ZIUPPP določa, da se plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila (prispevki za marec), maja (prispevki za april) in junija (prispevki za maj) 2020 odloži do 31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke zavezanec plača v enkratnem znesku ali obročno.

Od 11. 4. 2020 velja tudi ZIUZEOP, zato bodo nekateri samozaposleni lahko odlog plačila kombinirali z oprostitvijo plačila prispevkov (od 1. 3. 2020 - 12. 3. 2020 odlog, od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 oprostitev).

Odlog plačila prispevkov (obračun je še vedno potrebno oddati v običajnem roku) velja za samozaposlene, ki:

 • so zavarovani iz tega naslova (15.člen ZPIZ-2; glede na obstoječo zakonodajo so to vsi, ki so zavarovani za polni zavarovalni čas; delno upokojeni – z izjemo invalidsko upokojenih, delno zaposleni, delno iz naslova starševstva ipd. ne štejejo)
 • nimajo zaposlenih
 • imajo poravnane vse davčne obveznosti; samozaposleni, ki so imeli na dan 29. 2. 2020 več kot 50 eur neporavnanih obveznosti, so jih morali poravnati do 6. 4. 2020, sicer odlog zanje ne velja
 • do dne uveljavitve ZIUPPP (29. 3. 2020) ni začel postopka prenehanja dejavnosti.

Samozaposleni morajo imeti na dan veljavnosti ZIUPPP urejen vpis v ustrezen register:

 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po ZGD-1 in vpisani v PRS,
 • zasebniki, če so vpisani v ustrezen razvid kot npr.:
  • Samostojni kulturniki in umetniki, če so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi,
  • Samostojni novinarji, če so vpisani v razvid novinarjev
  • Policni športniki, če so vpisani v razvid športnih delavcev ali poklicnih športnikov
  • Samostojni odvetniki, če so vpisani v imenik odvetnikov
  • Samostojni zasebni zdravniki in zobozdravniki, če so vpisani v ustrezen register pri Zdravniški zbornici ali Ministrstvo za zdravje
  • Zasebni raziskovalci, če so vpisani v register zasebnih raziskovalcev ….

b.)MOŽNOST OPROSTITVE PLAČILA PRISPEVKOV PO ZIUZEOP na podlagi IZJAVE (zahtevka), KI JE/BO JAVNO OBJAVLJENA NA SPLETNIH STRANEH FURS

Kdo? Samozaposlene osebe po 15. členu ZPIZ-2 (s.p. in drugi), družbeniki (16. člen ZPIZ-2), kmetje (17. člene ZPIZ-2 ali peti odst. 25. člena ZPIZ-2), verski uslužbenci.

Pogoji?

 • Osebe imajo na dan vloge poravnane (vse) zapadle davčne obveznosti.
 • Osebe predložijo izjavo, s katero so upravičeni tudi do temeljnega dohodka (glej točko VI.)

Do kdaj-roki? Za posamezni mesec morajo izjavo (glej TUDI točko VI.) predložiti najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila.

Izjavo za oprostitev prispevkov za marec in april morate oddati najkasneje do 30. 4. 2020 (rok je z ZIUEOP-A podaljšan na 9. 5. 2020 - Na FURS smo preverili datum se ne prestavi na prvi delovni dan. ), za maj pa do 31. 5. 2020.

Koledar poročanja - junij 2020

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

1. 6.

 • Predložitev letnih poročil za gospodarske družbe, zadruge, samostojne podjetnike, društva in politične stranke
 • Predložitev Dohdej in DDPO

4. 6.

 • prvi pobot v juniju (začetek 1. 6.)

15. 6.

 • Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za maj 2020 (program za pomoč pri oddaji)
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb za pravne osebe in samostojne podjetnike, sklenjene v maju 2020;
 • Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v maju 2020
 • Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za maj 2020; obrazec se oddaja tudi za ODD (vse o osebnem dopolnilnem delu)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost (OPSVZ, zadnji rok za upoštevanje nove zavarovalne osnove) za maj 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.6.2020 - MOŽEN ODLOG ALI OPROSTITEV; a ne za vse
 • Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij (OPSVL), ki nimajo plače za maj 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.6.2020 - OPROSTITEV; a ne za vse
 • Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike kmete, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic in osebe, prostovoljno vključene v socialno zavarovanje (OPSVD) za maj 2020, če ni predizpolnjenega obračuna na eDavkih; plačilo do 22.6.2020
 • Obračun in plačilo požarne takse za maj 2020

Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

18. 6.

 • na dan izplačila dohodkov – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo za maj 2020; rok za plačilo prispevkov in davčnega odtegljaja je zamaknjen za 5 dni(vse o obračunu plač)
 • Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za maj 2020
 • Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. maja; začetek vnosa je 15.6.2020
 • 19. 6.

  • obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za maj 2020
  • obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za maj 2020
  • obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti za maj 2020
  • obrazec KRD – Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov za maj 2020

  22. 6.

  • Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2020
  • Obrazec DDV-O za maj 2018 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za maj 2020 (op. plačilo DDV je 30.6.)
  • Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike ((prispevek za ZZ je 36,92 EUR, PIZ 36,56 EUR) ), ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za maj 2020 in prispevkov za socialno varnost po OPSVZ/OPSVL

  24. 6.

  • skrajni rok za plačilo prispevkov in akontacije dohodnine, obračunane v REK-1

  30. 6.

  • obrazec DDV - O - Obračun DDV za maj 2020
  • obrazec PD – O - Poročilo o dobavah (76 a člen) za maj 2020
  • Obračun davka na finančne storitve za maj 2020
  • obrazec 1- ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za maj 2020
  • obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec maj 2020 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
  • obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, če so bili dohodki v maju 2020 izplačani samostojno
  • Izplačilo regresa za leto 2020 (razen izjem, določenih v ZDR-1), REK-1, i REK, Obrazec 3
  • Doplačilo davka DDPO in DOHDEJ, če so bili obračuni oddani 1.6.2020
  • Vloga ZRSZ za čakanje na delo po ZIUOOPE

  Pripravila: mag. Katja Blatnik za Racunovodja.com

  OPOMBE:

  1. Na AJPES smo preverili, kako ravnati v primeru, če je predviden datum oddaje sobota. V primeru predložitev podatkov v e-obliki se posamezna aplikacija zaklene na koledarski dan, ob 24:00. Če je denimo zadnji dan za predložitev sobota se aplikacija zaklene v soboto ob 24:00. V kolikor rok zamudite, lahko nekaj dni po datumu obrazce oddate ročno. V tem primeru je najbolje, da se obrnete na pristojni AJPES.
  2. 45. člen ZDavP ali 101. člen ZUP: Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.
  3. Obračun DDV (Posebna ureditev Unije) - Mini VEM (EU-M1SS-DDV)- rok za predložitev obračuna se ne spremeni, če je datum oddaje na konec tedna ali praznik

  Ključne besede:
  koledar poročanja
  koledar obveznosti
  koledar
  koledar junij
  junij 2020
  koledar junij 2020
  koledar poročanja junij
  koledar poročanja junij 2020
  obrazci
  oddaja
  rok oddaje
  poročanje
  prispevki
  odd
  s.p.
  gd
  plača
  obračun plače
  OPSVZ
  OPSVL
  korona
  epidemija

  Zadnji članki iz rubrike:

  29.3.2023 11:02:07:
  Koledar poročanja - april 2023

  28.2.2023 11:14:51:
  Koledar poročanja - marec 2023

  6.2.2023 12:20:20:
  Koledar poročanja - februar 2023

  15.1.2023 13:09:09:
  Koledar poročanja v januarju 2023

  28.11.2022 11:18:54:
  Koledar poročanja - december 2022

  Najnovejši članki:

  30.3.2023 15:54:31:
  Podatki za obračun plač za marec 2023

  29.3.2023 16:06:27:
  S spremembo zakona do hitrejšega zaposlovanja tujcev

  29.3.2023 16:01:29:
  S spremembami Zakona o tujcih naj bi se odpravljale administrativne ovire

  29.3.2023 14:59:56:
  Sprejeta podlaga za spremembo izvajanja makrobonitetnih ukrepov za kreditiranja prebivalstva

  27.3.2023 15:35:05:
  Pravilnik o načinu označevanja cen blaga, digitalnih vsebin in storitev ter objavi znižanja cene blaga

  Izobraževanja
  Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

  Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

  Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

  E-pošta: Info | Webmistress