100si

Vpisano: 21.9.2021 7:51:53

Plače v obdobju interventne zakonodaje

Pregled ukrepov po interventnih zakonih.

V e-gradivu Plače v času veljavnosti interventnih zakonov smo pripravili primere obračunov. V nadaljevanju najdete pregled primerov.

Številka PKP

Zakon

Obdobje obračuna

Vsebina

1 in 2

ZIUZEOP, ZIUZEOP-A

 

in

 

ZIUPPP (samo za karanteno)

 

 

 

 

Od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020

 

 

 

 

1.2. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delodajalca (čakanje na delo) - povračilo izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije in oprostitve vseh prispevkov od nadomestil.

1.3. poglavje - Zaposleni, ki delajo velja oprostitev prispevkov za PIZ in krizni dodatek, oproščen plačila vseh prispevkov in davkov.

1.4. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca:

- višja sila kot npr. varstvo otrok, javni promet - povračilo izplačanih nadomestil plač in oprostitve vseh prispevkov od nadomestil.

Od 11. 4. 2020 do 31. 5. 2020

1.4. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - tudi bolniška do 30 koledarskih dni v breme ZZZS

Od 29. 3. 2020 do 31. 5. 2020

1.4. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - odsotnost zaradi karantene – povračilo nadomestil

3

ZIUOOPE

 

Od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020

 

2.3. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delodajalca (čakanje na delo) - delno povračilo izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije

 

Od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020

 

2.2. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo polni delovni čas iz razlogov na strani delodajalca, delajo s skrajšanim delovnim časom - delodajalci jim lahko zagotovijo vsaj polovičen delovni čas – delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

4

ZIUPDV

Od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020

 

S sklepoma vlade ukrep podaljšan do 30. 9. 2020

3.1. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delodajalca (čakanje na delo) - delno povračilo izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije

Od 11. 7. 2020 do 30. 9. 2020

3.3. poglavje- Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene – povračilo nadomestil

Od 11. 7. 2020

2.2. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo polni delovni čas iz razlogov na strani delodajalca, delajo s skrajšanim delovnim časom – o odreditvi dela s skrajšanim delovnim časom je potrebno ZRSZ obvestiti v 8 delovnih dneh od (prej 15 delovnih dni); velja od 11. 7. 2020

5

ZZUOOP

Od 1. 10. do 31. 12. 2020

4.5. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delodajalca (čakanje na delo) - delno povračilo izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije

Od 1. 9. do 31. 12. 2020 - podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021)

4.3. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca:

- višja sila kot npr. varstvo otrok - povračilo izplačanih nadomestil plač.

Od 1. 10. do 31. 12. 2020 - podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021)

4.4. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca:

- karantena - povračilo izplačanih nadomestil plač.

Od 24. 10. do 31. 12. 2020

4.2. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni brez obiska zdravnika v breme ZZZS

4. poglavje - Testiranje na SARS-CoV-2 se ne šteje za boniteto.

6

ZIUOPDVE

Od 1. 9. do 31. 12. 2020

S sklepom vlade podaljšan do 31. 3. 2021; podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021

5. in 4.3. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca:

- višja sila je poleg varstva otrok tudi nezmožnost prevoza na delo in prehoda meje - povračilo izplačanih nadomestil plač.

Od 1. 10. do 31. 12. 2020

S sklepom vlade podaljšan do 31. 3. 2021; podaljšan do 30. 6. 2021 (Sklep vlade RS - Ur. l. RS št. 43/2021

5. in 4.4. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca:

- karantena - povračilo izplačanih nadomestil plač.

Od 1. 10. do 31. 1. 2021

5.1. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delodajalca (čakanje na delo) - delno povračilo izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije – sprememba višine povračil

Od 28. 11. do 31. 12. 2020; s sklepom Vlade RS podaljšan do 31. 12. 2021.

Začasna sprememba/dopolnitev 68. člena ZDR-1 - Ureditev obveščanja delodajalca o nameravanem organiziranju dela na domu (obvezno preko SPOT sistem)

7

ZIUPOPDVE

Od 1. 12. 2020

5. poglavje, 4.3. poglavje in 4.4. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - višja sila (varstvo otrok, nezmožnost prihoda na delo in karantena) – izplačilo vsaj v višini minimalne plače.

Od 31. 12. 2020

6.4. poglavje – dokazilo za karanteno

Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene in povračilo ZRSZ – dokazilo je potrdilo eUprave.

Praviloma je oseba napotena (NIJZ ali policija) v karanteno, v primeru slabše epidemiološke slike v državi pa tudi s strani okužene osebe in/ali aplikacije.

Od 31. 12. 2020

6.1. poglavje - Odpoved pogodbe o zaposlitvi brez utemeljenega razloga

Delodajalec lahko brez razloga odpove pogodbo o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine. Delavcu pripada odpravnina po 108. členu ZDR-1.

Ukrep podaljšan do 30. 6.2021

6.3. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo polni delovni čas iz razlogov na strani delodajalca, delajo s skrajšanim delovnim časom - delodajalci jim lahko zagotovijo vsaj polovičen delovni čas – delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa

December 2020

6.6. poglavje - Krizni dodatek za december 2020 – izplačana plača za november do 1.881,16 EUR, izjava za povračilo do 28.2.2021

8

ZDUOP

Ukrep velja od 1. 2. 2020 do 30. 6. 2021

7.1. poglavje – Zaposleni, ki ne delajo polni delovni čas iz razlogov na strani delodajalca, delajo s skrajšanim delovnim časom

Ukrep od 1. 2. 2021 vključuje tudi pravne in fizične osebe, vpisane v PRS pred 18. 10. 2020, ter fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so bile v Register kmetijskih gospodarstev vpisane pred 18. 10. 2020.

Od 1. 4. 2021 do 31. 12. 2021 (podaljšanje ukrepa iz ZIUOPDVE)

7.2. poglavje - Podaljšanje začasna sprememba/dopolnitev 68. člena ZDR-1 - Ureditev obveščanja delodajalca o nameravanem organiziranju dela na domu (obvezno preko SPOT sistem)

Januar 2021

7.3. poglavje - Krizni dodatek za januar 2021 tudi za nekatere delavce, ki so prejeli poslovno uspešnost – v višino novembrske plače (do 1.881,16 EUR bruto) ni več vključena poslovna uspešnost; izjava za povračilo do 31. 3. 2021

Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

7.4. poglavje – Subvencioniranje minimalne plače: od januarja do julija 2021 50,00 EUR subvencije; od julija do decembra 2021 bo najnižja osnova za obračun prispevkov minimalna plača in ne 60 % PP v RS.

Od 5. 2. 2021 do 31. 12. 2021

7.5. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni brez obiska zdravnika v breme ZZZS7.5. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delavca - kratkotrajna odsotnost z dela zaradi bolezni brez obiska zdravnika v breme ZZZS

Od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 z možnostjo podaljšanja do 30. 6. 2021
Ukrep podaljšan do 30. 6. 2021 s sklepom vlade RS (Ur.l. RS, št. 55/2021)

7.6. poglavje - Zaposleni, ki ne delajo iz razlogov na strani delodajalca (čakanje na delo) - delno povračilo izplačanih nadomestil plač za delavce, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije

9

ZIUPGT

od 1. julija do 30. septembra 2021 z možnostjo podaljšanja do konca decembra 2021.

8.1. poglavje - Povračilo nadomestila plače za skrajšani polni delovni čas

 

za leto 2021

8.2. poglavje - Pomoč za financiranje regresa za letni dopust 2021

ZNUPZ

od 1. 7. 2021 do 31. 12. 2021

9. poglavje - Nadomestila plač delavcem zaradi karantene in višje sile in povračila delodajalcem

 
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11739