Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7 Plače v času veljavnosti interventnih zakonov - ZDUOP (Uradni list RS, št. 15/21) – krizni dodatek za januar 2021 - odprava neenakosti, od 1. 2. 2021 spremembe pri skrajšanem delovnem času, subvenioniranje minimalne plače v letu 2021, kratkotrajna bolniška v letu 2021, delno povračilo nadomestila za začasno čakanje od 1. 2.-30. 4. 2021 – UKREP S SKLEPOM VLADE RS PODALJŠAN DO 30. 6. 2021
7.1 Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa – od 1. 2. 2021 ukrep velja tudi za FO, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in imajo zaposlene; vpis v register do 18. 10. 2020.

Delno subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa je bilo uzakonjeno z ZIUOOPE. Ukrep je bil predviden za obdobje od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2020. Interventni zakon ZIUPOPDVE (PKP7) je posegel na določbe ZIUOOPE in omogočil podaljšanje tega ukrepa do 30. junija 2021.

Od 1. februarja 2021 pa lahko po ZDUOP ta ukrep uporabijo tudi fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost in so bile pred 18.10.2020 vpisane v Register kmetijskih gospodarstev ter preko pogodbe o zaposlitvi zaposlujejo delavce.

Ukrep velja tudi za na pravne in fizične osebe, ki so bile v PRS vpisane pred 18. 10. 2020.

Od sprejema ZIUPDV (11. 7. 2020) velja, da mora delodajalec v 8 delovnih dneh od odreditve dela s skrajšanim delovnim časom na ZRSZ posredovati pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo tako delo odrejeno. Vlogo za dodelitev subvencije je potrebno oddati ZRSZ v elektronski obliki, v 15 dneh od odreditve skrajšanega delovnega časa, najpozneje do 10. 6. 2021.

Zaradi podaljšanja ukrepa subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa s sklepom vlade v leto 2021, se obveznost seznanitve FURS glede nakupov lastnih delnic/deležev, izplačil nagrad poslovodstvu …vzpostavi tudi za leto 2021. V primeru, da je od 1. januarja 2021 dalje prišlo do izplačil dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, izplačanih v letu 2021 oz. za leto 2021, o tem seznaniti FURS, najpozneje v dveh mesecih po izplačilu.

Več o izplačilih v primeru tega ukrepa v poglavju Subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa.

Kazalo | 6.6 Krizni dodatek za december 2020 – izplačana plača za november do 1.881,16 EUR, izjava za povračilo do 28.2.2021 | 7 Plače v času veljavnosti interventnih zakonov - ZDUOP (Uradni list RS, št. 15/21) – krizni dodatek za januar 2021 - odprava neenakosti, od 1. 2. 2021 spremembe pri skrajšanem delovnem času, subvenioniranje minimalne plače v letu 2021, kratkotrajna bolniška v letu 2021, delno povračilo nadomestila za začasno čakanje od 1. 2.-30. 4. 2021 – UKREP S SKLEPOM VLADE RS PODALJŠAN DO 30. 6. 2021
7.1 Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa – od 1. 2. 2021 ukrep velja tudi za FO, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in imajo zaposlene; vpis v register do 18. 10. 2020.
| 7.2 Začasna sprememba 68. člena ZDR-1 – organiziranje dela na domu – podaljšanje - od 1.4.2021-31.12.2021