Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

Uvod

 

Priponka:

Primerjava povprečnih prihodkov (Excel izračun)

Gradivo je namenjeno predvsem samozaposlenim, ki so zavarovani po 15. členu ZPIZ-2. Obravnavamo tudi ukrepe v zvezi z oprostitvijo prispevkov in temeljnim dohodkom, ki se nanašajo na širšo skupino samozaposlenih: kmete, družbenike, verske uslužbence. V gradivo nismo vključili delovnopravne zakonodaje, ki jo obravnavamo pri plačah.

Za namen sestavitve Dohdej 2020 uvodoma pojasnimo, da se bodo iz prihodkov izvzeli zgolj MTD in delna povračila izgubljenega dohodka, medtem ko za ostale oblike pomoči ni izvzetja. Prav tako velja, da je potrebno pri obračunu upoštevati zgolj 10 obračunanih akontacij, saj se obroka za april in maj nista plačala. Slednje velja tudi za popoldanske s.p. GLEDE IZVZEMA PRIHODKOV JE FURS ZA LETO 2020 SPREMENIL STALIŠČE. 7.5.2021 SO OBJAVILI, DA SE SPREMENJENO STALIŠČE ZA LETO 2020 NE UPOŠTEVA, KAR POMENI, DA LAHKO ZAVEZANCI IZ PRIHODKOV IZVAMEJO TUDI OPROŠČENE PRISPEVKE (MAREC-MAJ 2020 TER OSTALE). SPREMENJENO STALIŠČE BO POTREBNO UPOTŠEVATI ŠELE ZA LETO 2021. ZAVEZANCI, KI ZA OPROŠČENE PRIHODKE UVELJAVLJATI OPROSTITEV MORAJO ODDATI POPRAVEK DDD-DDD (več o tem v E-seminarju Normanci v besedi in sliki 2020)*.

Za samozaposlene so poleg prej veljavnih zakonov (ZDavP-2, ZDoh-2, ZPIZ-2 …) v času od začetka epidemije (marec 2020) aktualni še interventni zakoni, ki so veljali v določenem obdobju ali še veljajo:

  • Zakon o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (Uradni list RS, št. 36/20; ZIUJP) - PKP1 IN 2
  • Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Uradni list RS, št. 36/20; ZIUPPP) – PKP 1IN 2
  • Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20; ZIUZEOP) – PKP 1 IN 2
  • Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; ZZUOOP) – PKP 5
  • Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20; ZIUOPDVE) – PKP 6
  • Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 203/20; ZIUPOPDVE) – PKP 7

V skladu z ZIUPOPDVE je Ministrstvo za finance pripravilo merila pri ugotavljanju sorazmernosti prihodkov v podzakonskem predpisu (Pravilnik: Uradni list RS, št. 28/2021in Uradni list RS, št. 58/2021), ki se upoštevajo pri presoji vračanja sredstev za interventni ukrep MTD po ZZUOOP (od 1.10.2020 do 31.12.2020). Gre za merila sorazmernosti pri ugotavljanju znižanja prihodkov v letu 2020 v primerjavi z obsegom poslovanja v letu 2019. V dopolnjenem Pravilniku so med merili za vračanje MTD dodani tudi prihodki glede na povprečno število zaposlenih in glede na vrednost OS brez zemljišč.  Upošteva se izračun, ki je za delodajalca ugodnejši. Več o tem v 4.1. in 4.2. ter v gradivu – Pravilnik o merilih sorazmernosti.

Prav tako je potrebno upoštevati sklepe, ki jih v zvezi s podaljšanji posameznih določb sprejela Vlada RS. Do 31.3.2021 so podaljšani: MTD, povračila izgubljenega dohodka zaradi višje sile, karantene, delno kritje fiksnih stroškov, odlog plačila davka.

PKP 1

ZIUJP[1]

Od 29.03.2020 do 20.6.2020 (objava Sklepa o prenehanju veljavnosti določenih členov: (Uradni list RS, št. 89/20)

-predlaganje davčnega obračuna za leto 2019 se podaljša do 31.5.2020 in zamik vseh »aktivnosti« povezanih s tem (npr. določitev nove zavarovalne osnove, priglasitev normiranih odhodkov, plačevanje akontacij v novi višini …)

-možnost odloga plačila davka zaradi epidemije tudi za akontacije davka ali davčni odtegljaj

PKP 1, 2

ZIUPPP

Določbe glede prispevkov so se uporabljale le za prispevke iz navedenih obdobij

-avtomatičen odlog plačila prispevkov do 31.3.2022, ki so zapadli v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

PKP 1 ,2

ZIUZEOP, ZIUZEOP-A

Od 11.4.2020-31.5.2020

-izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za marec (delno), april, maj 2020

-oprostitev plačila prispevkov za samozaposlene, verske uslužbence, družbenike in kmete

-nadomestilo za bolniško odsotnost samostojnega zavezanca od 1.dne dalje ( za obdobje 11.4. do 31.5.2020) v breme ZZZS z vlogo, ki jo je potrebno oddati najpozneje do 30.9.2020

PKP 5

ZZUOPP

velja od 24. 10. 2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja večine ukrepov za nadaljnjih 6 mesecev); nekateri ukrepi veljajo tudi za nazaj (od 1.9.2020)

Vsi ukrepi so bili s Sklepom Vlade RS podaljšani do 31.3.2021 (Uradni list RS, št. 195/20)

Vsi ukrepi so bili s Sklepom Vlade RS podaljšani do 30.6.2021 (Uradni list RS, št. 43/2021)

-izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka za oktober, november in december 2020

-delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja karantene na domu (od 1.9.2020 do 31.12.2020)

-delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas nemožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka (od 1.9.2020 do 31.12.2020)

PKP 6

ZIUOPDVE

Velja od 28.11.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja posameznih ukrepov; nekateri ukrepi veljajo za nazaj

 

Nekateri ukrepi so podaljšani do 31.3.2021.

-odlog plačila davka (od 28.11.2020 do 31.12.2020; podaljšan do 31.3.2021 s Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 199/2020))

-pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov (od 1. 10. 2020 do 31. 12.2020; podaljšan do 31.3.2021 s Sklepom Vlade RS (Uradni list RS, št. 195/20)) – glejte ZIUPOPDVE

-oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost, od 19.10.2020 do preklica epidemije ali omejitev opravljanja dejavnosti.

-delno povrnjeni izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka

PKP 7

ZIUPOPDVE

Velja od 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja posameznih ukrepov; nekateri ukrepi veljajo za nazaj

 

NFS je s Sklepom Vlade RS podaljšan (Uradni list RS, št. 195/20).

 

-spremembe v zvezi z ukrepom povračila fiksnih stroškov (excel pripomoček za NFS od 1.10.2020 – 31.12.2020)

- dodana nova načina pri ugotavljanju upada prihodkov in sprememba pri določanju števila zaposlenih in višji limit glede na število zaposlenih (ugodnejša obravnava lahko velja za nazaj 1.10.2020-31.12.2020)

-uvaja se MTD za verske uslužbence za oktober, november in december 2020

PKP 8

ZDUOP

Velja od 5.2.2021

-

PKP 9     Vračanje pomoči NFS za leto 2021 (dopolnitev 112. člena ZIUOPDVE v ZIUPGT-PKP9)

V gradivu smo skušali na podlagi zakonodaje in razpoložljivih informacij prikazali možnosti za premagovanje finančnih težav, s katerimi se samozaposleni so se ali se soočajo v času epidemije. Pri tem smo se oprli tudi na tolmačenja državnih organov in drugih organizacij. Nekatere teme smo podkrepili s primeri.

Da se izognemo težavam v izrazoslovju naj uvodoma pojasnimo, da bomo v gradivu uporabljali le izraza akontacija davka in davek. Z izrazom akontacija davka (normirani odhodki) imamo v mislih tudi predhodno akontacijo davka (dejanski odhodki). Z izrazom davek (normirani odhodki) pa zajamemo tudi akontacijo davka (dejanski odhodki).


[1] Kakšne možnosti so na razpolago gospodarstvu na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa po prenehanju interventnih ukrepov?

[1] Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih