Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

7 Podaljšanje ukrepa MTD – »PRIHODKOVNI POGOJI« leto 2021

S sklepi vlade je bil ukrep MTD podaljšan tudi za obdobje januar – marec 2021 in april – junij 2021. Pogoji za dodelitev pomoči so enaki kot po ZZUOOP. Tako razlago je zavzela FURS v odgovorih na pogosta vprašanja po PKP 5.

Pogoji koriščenja izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka so določeni v ZZUOOP in se s podaljšanjem obdobja niso spreminjali. To pomeni, da ostajajo pogoji za upravičenost enaki, kot so bili pogoji za upravičenost do mesečnega temeljnega dohodka za obdobje oktober-december 2020.

Upravičenci morajo še izpolnjevati pogoj upada prihodkov iz 91. člena ZZUOOP. To pomeni, da bo potrebno izkazati upad prihodkov v letu 2020 glede na leto 2019 (oziroma 20 % upad glede na drugo relevantno obdobje v skladu s 91. členom ZZUOOP).

Iz zapisa lahko predpostavljamo, da bodo zavezanci izračunali upad prihodkov enako kot za leto 2020.

V zvezi s tem velja, da se upoštevajo prihodki po pravilih o računovodenju in sicer: čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju + nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo (materinsko nadomestilo, očetovsko nadomestilo in starševsko nadomestilo; v bruto znesku).

Če upoštevamo trenutno veljavni Pravilnik o sorazmernosti (Uradni list RS, št. 28/2021 in Uradni list RS, št. 58/2021) veljajo različni kriteriji, pri čemer upravičenci upoštevajo tistega, ki je zanje ugodnejši.

 

Vračanje pomoči (dopolnitev 112. člena ZIUOPDVE v ZIUPGT-PKP9)

Upravičenci, ki so uveljavljali pomoč v obliki NFS za obdobje od 1. januarja do 30. junija 2021 in naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS:

  • do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021 (31. 3. 2022) oz.
  • do roka za predložitev končnega obračuna po prenehanju subjekta.

Znesek prejete pomoči vrne v 30 dneh od vročitve odločbe.

Kazalo | 6.1.2 Nekriti fiksni stroški od 1.1.2021 do 31.3.2021 | 7 Podaljšanje ukrepa MTD – »PRIHODKOVNI POGOJI« leto 2021 | 7 Excel Izračun fiksnih stroškov po PKP