Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

2 ZIUPPP – odlog plačila prispevkov, zapadlih v aprilu, maju in juniju 2020
2.1 Odlog plačila prispevkov

13. člen ZIUPPP določa, da se plačilo prispevkov, ki so zapadli v plačilo meseca aprila (prispevki za marec), maja (prispevki za april) in junija (prispevki za maj) 2020 odloži do 31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke zavezanec plača v enkratnem znesku ali obročno.

Odlog plačila je bil avtomatičen – brez vloge, vendar le za samozaposlene, ki so izpolnjevali pogoje iz 12. člena ZIUPPP.

POGOJ 1: Samozaposlena oseba je na dan 29.3.2020 (uveljavitev ZIUPPP) opravljala katerokoli pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, ne glede na pravno organizacijsko obliko izvajanja dejavnosti.

POGOJ 2: Samozaposlena oseba je imela na dan 29.3.2020 urejen vpis v ustrezen register:

 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani po ZGD-1 in vpisani v PRS,
 • zasebniki, če so vpisani v ustrezen razvid kot npr.:
  • samostojni kulturniki in umetniki, če so vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi,
  • samostojni novinarji, če so vpisani v razvid novinarjev
  • policni športniki, če so vpisani v razvid športnih delavcev ali poklicnih športnikov
  • samostojni odvetniki, če so vpisani v imenik odvetnikov
  • samostojni zasebni zdravniki in zobozdravniki, če so vpisani v ustrezen register pri Zdravniški zbornici ali MinistrstvU za zdravje
  • zasebni raziskovalci, če so vpisani v register zasebnih raziskovalcev ….

Veljalo je tudi za kmete.

POGOJ 3: Do dne uveljavitve ZIUPPP (29.3.2020) samozaposlena oseba ni začela postopka prenehanja dejavnosti.

POGOJ 4: V obvezno zavarovanje je bila samozaposlena oseba vključena le na podlagi opravljanja te dejavnosti in ni izpolenjavala pogojev za obvezno vključitev v obvezno zavarovanje tudi na kakšni drugi zavarovalni podlagi. To pomeni, da do odloga plačila prispevkov niso bile upravičene samozaposlene osebe, ki na podlagi samozaposlitve niso bile zavarovane za polni zavarovalni čas. Primeroma gre za kombinacije zavarovalnih podlag samozaposlitve in delovnega razmerja, starševstva, pokojnine ipd. Glede delno upokojenih- delno samozaposlenih oseb velja, da odlog lahko koristijo tisti samozaposleni, ki so delno invalidsko upokojeni[3].

POGOJ 4: Samozaposlena oseba ni imela drugih zaposlenih.

POGOJ 5: Samozaposlena oseba je imela izpolnjene obveznosti glede obveznih dajatve in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ. Med davčne obveznosti sodijo npr. davki, prispevki, izvozno-uvozno dajatve. FURS pa pobira oz. natančneje izterjuje tudi denarne nedavčne obveznosti drugih predlagateljev kot so policija, sodišča, upravne enote[4].

Samozaposlena oseba na dan 28.2.2020 ni imela 50,00 EUR ali več zapadlih obveznosti do FURS. Če jih je imela, je bil rok plačila do vključno 6.4.2020. Na ta dan so lahko ostale neplačane:

 • že zapadle obveznosti nižje od 50,00 EUR (vsota vseh obveznosti) in
 • nezapadle obveznosti.

[3] Pogosta vprašanja in odgovori o ukrepih na davčnem področju za blažitev posledic koronavirusa z dne 10.4.2020.

[4] Na video tiskovni konferenci je bilo rečeno, da kazni za prometne prekrške ne bodo upoštevane.