Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 5.1.2010 18:48:01

Vprašanja glede uporabe Direktive 2008/8/EC in Direktive 2008/9/EC

Rubrika: DDV - Davek na dodano vrednostprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 4230-269/2009, 15. 12. 2009

Davčni zavezanec postavlja vprašanja, povezana s spremembami zakonodaje na področju DDV. V nadaljevanju odgovarjamo:

 

ll. 1 Pojem stalne poslovne enote

Predlog dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost vključuje določbo glede opredelitve poslovne enote in sicer: »Za stalno poslovno enoto davčnega zavezanca, ki v Sloveniji nima sedeža, se za namene 25. člena ZDDV-1 šteje poslovna enota (kraj poslovanja), ki trajno razpolaga s človeškimi in materialnimi viri v tolikšni meri, da omogoča opravljanje storitev iz prvega odstavka 25. člena ZDDV-1 oziroma prejem in uporabo storitev iz drugega odstavka 25. člena ZDDV-1.«

 

ll. 2 Restavracijske storitve in storitve cateringa

Predlog dopolnitve Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost vključuje naslednjo opredelitev restavracijskih storitev ter storitev cateringa;

»(1) Restavracijske storitve so storitve, ki se opravljajo v prostorih izvajalca storitev, in obsegajo dobavo pripravljene ali nepripravljene hrane in/ali pijače za uporabo ljudi, ter zadosten obseg pomožnih storitev, ki omogočajo njihovo takojšnje užitje.

(2) Storitve cateringa so storitve iz prejšnjega odstavka, ki se ne opravljajo v prostorih izvajalca storitev.

(3) Za restavracijske storitve ter storitve cateringa ne štejejo:

  • dobave pripravljene ali nepripravljene hrane (npr.: hrana »vzemi s seboj« v restavracijah, supermarketih in podobno);

  • dobave, ki sestavljajo le pripravo in prevoz hrane;

  • v splošnem dobave, ki sestavljajo pripravo in dostavo hrane in/ali pijače brez katerekoli druge pomožne storitve.

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka, je dobava hrane in/ali pijače, brez spremljajočih storitev, obravnavana kot dobava blaga, za katero se kraj obdavčitve določi v skladu z 19. do 21. členom ZDDV-1.

(5) Če dobavi hrano in/ali pijačo en davčni zavezanec, pomožne storitve pa za istega prejemnika drug davčni zavezanec, se vsaka dobava obravnava ločeno«.

 

ll. 3. Vstopnine

Naša zakonodaja ne opredeljuje pojma vstopnin.

 

III. Vprašanja v zvezi z vračili DDV na podlagi Direktive 2008/9/ES

1. Pooblaščenec za vlaganje zahtevka za vračilo DDV – preko elektronskega sistema v Sloveniji

Davčni zavezanec s sedežem v Sloveniji lahko za vlaganje zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici EU pooblasti drugo osebo. Da lahko pooblaščenec zastopa davčnega zavezanca v postopku vračila DDV v drugi državi članici EU mora pred tem v Sloveniji pridobiti davčno številko (velja za osebe s sedežem ali prebivališčem zunaj Slovenije) in kvalificirano digitalno potrdilo, ki omogoča dostop do elektronskega sistema davčne uprave RS – eDavki*. Davčni zavezanec, ki pooblašča za zastopanje v postopku vračila DDV v drugi državi članici drugo osebo, mora izpolniti tudi posebno pooblastilo, namenjeno pooblaščanju v sistemu eDavki**.

1.1. Registracija pooblaščenca

Pooblaščenec za vlaganje zahtevka za vračilo DDV je lahko vsaka oseba, ki izpolnjuje navedene pogoje in ni treba, da ima sedež v Sloveniji.

1.2. Dostop do elektronskega portala (eDavki)

Ali bo lahko pooblaščenec zastopal hkrati več davčnih zavezancev?

Pooblaščenec lahko v postopku zahtevkov za vračilo DDV zastopa več davčnih zavezancev.

Ali bo mogoče v polje o DDV številki vložnika zahtevka vpisati DDV številko pooblaščenca?

V polje zahtevka za vračilo DDV v drugi državi članici, namenjenemu vpisu DDV številke vložnika zahtevka (davčnega zavezanca, ki zahteva vračilo DDV v drugi državi članici EU) ni mogoče vpisati DDV številke pooblaščenca. DDV številka pooblaščenca se lahko vpiše v delu zahtevka za vračilo DDV, ki predpisuje vpis podatkov o pooblaščencu.

Ali bo mogoče vpisati bančne podatke pooblaščenca?

V delu zahtevka za vračilo DDV je predviden tudi vpis podatkov o IBAN in BIC kodah za pooblaščenca.

1.3. Dokumenti, ki jih mora predložiti pooblaščenec, če vlaga v Slovenji zahtevek za vračilo DDV za davčnega zavezanca s sedežem v drugi državi članici

Ali je za pooblaščenca predvidena predložitev določenih dokumentov (na primer pooblastila za zastopanje)? Ali bo treba te dokumente predložiti skupaj z zahtevkom za vračilo DDV?

Davčna uprava RS bo preverjala pooblastila v zvezi s pooblaščanjem za zastopanje v postopkih za vračila DDV v Sloveniji. Pooblaščenci lahko pooblastila pošljejo kot priponke k zahtevku za vračilo DDV. Priporočamo, da se pooblastila priložijo k prvemu zahtevku za vračilo DDV v Sloveniji.

 

2. Elektronski portal

2.1. Ali je predvidena omejitev velikosti prilog za pošiljanje zahtevka za vračilo DDV

Priloga k zahtevku za vračilo DDV v drugi državi članici, ki se vloži preko sistema eDavki, je lahko samo ena in ne sme presegati velikosti 5 Mb.

2.2. Kakšne oblike datotek bo mogoče prilagati k zahtevku?

Dovoljeni tipi priponk so: pdf, jpeg, tiff, zip.

 

3. Kode blaga

3.1. Koliko kod blaga bo predpisala davčna uprava, ali bo več kot 10 kod? Kako bodo kode definirane?

Ministrstvo za finance bo predpisalo kode blaga v Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki se glasijo:

Code Subcode Sub-subcode
1. Fuel 1.1 Fuel for means of transport with a mass greater than 3.500kg, other than means of transport for paying passengers
1. Fuel 1.2 Fuel for means of transport with a mass less than or equal to 3.500kg other than means of transport for paying passengers
1. Fuel 1.3 Fuel for means of transport for paying passengers
2. Hiring of means of transport 2.1 Hiring of means of transport with a mass greater than 3.500kg other than means of transport for paying passengers
2. Hiring of means of transport 2.2 Hiring of means of transport with a mass less than or equal to 3.500kg other than means of transport for paying passengers
3. Expenditure relating to means of transport (other than goods and services referred to under codes 1 and 2) 3.1 Expenditure relating to means of transport with a mass greater than 3.500kg other than means of transport for paying passengers
3. Expenditure relating to means of transport (other than goods and services referred to under codes 1 and 2) 3.2 Expenditure relating to means of transport with a mass less than or equal to 3.500kg other than means of transport for paying passengers
3. Expenditure relating to means of transport (other than goods and services referred to under codes 1 and 2) 3.2 Expenditure relating to means of transport with a mass less than or equal to 3.500kg other than means of transport for paying passengers 3.2.5 Other expenditure relating to a means of transport with a mass less than or equal to 3.500kg other than means of transport for paying passengers
4. Road tolls and road user charge 4.1 Road tolls for means of transport with a mass greater than 3.500kg other than means of transport for paying passengers
4. Road tolls and road user charge 4.2 Road tolls for vehicles with a mass less than or equal to 3.500kg other than means of transport for paying passengers
4. Road tolls and road user charge 4.3 Road tolls for means of transport for paying passengers
5. Travel expenses, such as taxi fares, public transport fares
6. Accommodation  
7. Food, drink and restaurant services  
8. Admissions to fairs and exhibitions  
9. Expenditure on luxuries, amusements and entertainment 9.2 Purchase of manufactured tobacco
10. Other 10.1 Tools  
10. Other 10.2 Repairs within a warranty period
10. Other 10.3 Services connected with education
10. Other 10.4 Work on property  
10. Other 10.4 Work on property 10.4.1 Work on immoveable property
10. Other 10.4 Work on property 10.4.3 Work on moveable property other than code 3
10. Other 10.5 Purchase or hiring of property 10.5.1 Purchase or hiring of immoveable property
10. Other 10.5 Purchase or hiring of property 10.5.4 Purchase or hiring of moveable property other than code 2
10. Other 10.9 Participation in fairs and seminars, education or training
10. Other 10.9 Participation in fairs and seminars, education or training 10.9.1 Fairs
10. Other 10.9 Participation in fairs and seminars, education or training 10.9.2 Seminars
10. Other 10.10 Flat rate additions on livestock and agricultural produce

 

Kakšne bodo posledice nepravilne izbire kode blaga?

Če davčni organ v Sloveniji pri kontroli zahtevka za vračilo DDV ugotovi nepravilnost pri vpisu kode blaga, mora ugotoviti pravilno kodo blaga v povezavi z upravičenostjo do vračila DDV (stopnja DDV, oprostitev plačila DDV za določeno nabavo…). Samo napačen vpis kode blaga še ne pomeni sankcije ali zavrnitve dela zahtevka za vračilo DDV za davčnega zavezanca. Hkrati se namreč preverja dejanska vsebina nabave, predloženi dokumenti in navedbe davčnega zavezanca v zahtevku za vračilo DDV.

 

4. Kopije računov

4.1. Ali Slovenija predvideva obveznost prilaganja kopije računov na podlagi člena 10 in 20 direktive?

Slovenija ni predpisala obveznosti prilaganja kopije računov k zahtevku za vračilo DDV.

4.2. Ali se lahko kopiran dokument smatra v smislu člena 20 direktive kot original?

Slovenija bo v smislu člena 20 direktive upoštevala kot originalen račun le tisti račun, ki bo predložen kot originalen pisni dokument.

 

5. Rok za predložitev zahtevka za vračilo DDV

5.1. Kateri datum predložitve zahtevka bo upoštevala davčna uprava, ali datum vložitve zahtevka na portal v drugi državi članici ali datum dejanskega prejetja zahtevka?

Davčna uprava v Sloveniji kot datum predložitve zahtevka za vračilo DDV upošteva datum (časovni žig), ko davčni zavezanec vložil zahtevek preko elektronskega portala v državi članici sedeža.

 

6. Davčni zavezanec

6.1. Bo davčna uprava podrobno potrdila status davčnega zavezanca glede stopnje pravice do odbitka DDV za državo članico vračila?

Davčna uprava v Sloveniji ne bo posebej preverjala vsakega posameznega davčnega zavezanca, ki bo vlagal zahtevek za vračilo DDV v drugi državi članici preko elektronskega portala v Sloveniji. Davčni zavezanci, ki pa v skladu s predpisi ne morejo vlagati zahtevkov za vračilo DDV v drugi državi članici preko elektronskega portala v Sloveniji (ker niso identificirani za namene DDV oziroma niso identificirani za namene DDV na način, ki bi jim dovoljeval pravico do odbitka DDV), ne bodo imeli pravice dostopa do zahtevkov za vračilo DDV v drugi državi članici preko elektronskega portala v Sloveniji (na primer davčni zavezanci, ki so v Sloveniji identificirani za namene DDV samo za pridobitve blaga znotraj Skupnosti). V skladu s predpisi mora davčni zavezanec v zahtevku, ki ga vlaga preko elektronskega portala v Sloveniji navesti odstotek odbitnega deleža, če v Sloveniji za nabave blaga in storitev nima pravice do celotnega odbitka DDV.

 

7. Datum začetka uporabe nove ureditve

7.1. V sladu s katero ureditvijo se bodo izvajali postopki za zahtevke vložene po 31. decembru 2009? Kaj pa zahtevki za račune izdane v letu 2009 vloženi v papirni obliki pred tem datumom?

Ureditev v skladu z Direktivo Sveta 2008/9/ES se uporablja le za zahtevke za vračilo DDV vložene po 31. decembru 2009. Zahtevki za vračilo DDV, ki so bili vloženi pred tem datumom, se bodo obravnavali v skladu z zakonodajo, ki velja do 31. decembra 2009.

7.2. Ali bo davčni zavezanec lahko predložil zahtevek za vračilo DDV v papirni obliki, če iz določenega razloga ne bo mogel predložiti zahtevka v elektronski obliki?

Davčna uprava v Sloveniji od 1. januarja sprejema zahtevke za vračilo DDV le v elektronski obliki in bo zavračala zahtevke za vračilo DDV v papirni obliki.

 

* Navodilo za pridobitev davčne številke in kvalificiranega digitalnega potrdila: http://www.durs.gov.si/en/aktualno/a_new_system_of_vat_refunds_for_taxable_persons/
** Pooblastilo: http://edavki.durs.si/OpenPortal/Doc/Durs/Pooblascanje/DodelitevInPreklicZunanjihPooblastilNovosti.doc

Ključne besede:
direktiva
Direktive 2008/9/ES
Direktive 2008/8/ES
ddv
vračilo ddv

Zadnji članki iz rubrike:

16.2.2023 19:21:09:
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Url 17/23

9.2.2023 13:52:51:
Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

12.12.2022 16:19:38:
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

8.12.2022 10:56:34:
Pojasnilo glede nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV

25.9.2022 17:00:48:
eDavki DDV-O - novosti

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023