Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 24.7.2018 10:30:43

Pridobitev in registracija novega in rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije ter obveznost predložitve obrazca DDV-PPS

Rubrika: DDV - Davek na dodano vrednostprint Natisni

Pojasnilo glede pridobitve prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, ter postopka predložitve obrazca DDV-PPS.

Pojasnilo FURS št. 0920-7191/2018-2 z dne 17. 7. 2018

V zadnjem času je Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) prejela precej vprašanj v zvezi z obveznostjo predložitve obrazca DDV-PPS. Zaradi navedenega v nadaljevanju pojasnjujemo zakonsko ureditev pri pridobitvi prevoznega sredstva iz druge države članice, ki je predmet obdavčitve z DDV v Sloveniji, postopek predložitve obrazca DDV-PPS ter ostala vprašanja, ki so se izpostavila v okviru te problematike s strani registracijskih organov.

1.)  Splošno

V skladu z 2.a točko prvega odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB3, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 14/13, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13–ZIPRS1415, 86/14, 95/14 in 90/15) se DDV obračunava in plačuje tudi v primeru pridobitev blaga znotraj Unije, ki jih na ozemlju Slovenije, opravi za plačilo davčni zavezanec v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, če je prodajalec davčni zavezanec v drugi državi članici, ki v skladu z zakonodajo te države članice ni oproščen obračunavanja DDV kot mali davčni zavezanec in ga ne zajema ureditev iz tretjega, četrtega ali desetega odstavka 20. člena tega zakona.

V skladu z 2.b točko prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 se DDV obračunava in plačuje tudi v primeru pridobitve novih prevoznih sredstev znotraj Unije, ki jih na ozemlju Republike Slovenije opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, katerih druge pridobitve niso predmet DDV v skladu s točko d) prvega odstavka 4. člena tega zakona, ali katera koli druga oseba, ki ni davčni zavezanec.

Za prevozna sredstva se štejejo naslednja prevozna sredstva, namenjena za prevoz oseb ali blaga (drugi odstavek 3. člena ZDDV-1):

- kopenska motorna vozila s prostornino motorja nad 48 kubičnih centimetrov ali močjo motorja nad 7,2 kilovata;

- plovila, daljša od 7,5 metrov, razen plovil za plovbo na odprtem morju, ki prevažajo potnike za plačilo in plovil za namene opravljanja komercialne, industrijske ali ribiške dejavnosti ali za reševanje ali pomoč na morju ali za priobalni ribolov;

- zrakoplovi, katerih vzletna teža presega 1550 kilogramov, razen zrakoplovov, ki jih uporabljajo letalske družbe predvsem na mednarodnih poteh za plačilo.

Za prevozna sredstva, ki se v skladu s prejšnjim odstavkom ne štejejo za prevozna, se obrazca DDV-PPS ne predloži.

Postopek predložitve obrazca DDV-PPS je urejen v 23. in 24. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10, 110/10, 82/11, 106/11, 108/11, 102/12, 54/13, 85/14, 95/14, 39/16, 45/16, 86/16 in 50/17), ki je podrobneje pojasnjen v nadaljevanju.

2.)  Pridobitev novega prevoznega sredstva znotraj Unije

a) Nova prevozna sredstva, za katera je obvezna predložitev obrazca DDV-PPS

DDV se vedno obračuna in plača od pridobitve novega prevoznega sredstva (drugi in tretji odstavek 3. člena ZDDV-1).

Prevozna sredstva se štejejo za nova, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:

- plovila in zrakoplovi so dobavljeni pred potekom treh mesecev po datumu, ko so bili prvič dani v uporabo, kopenska motorna vozila pa pred potekom šestih mesecev po datumu, ko so bila prvič dana v uporabo, in

- da s kopenskimi motornimi vozili ni prevoženih več kot 6000 kilometrov, s plovili ni preplutih več kot 100 ur in z zrakoplovi ni preletenih več kot 40 ur.

Šteje se, da so bila kopenska motorna vozila iz prve alineje drugega odstavka 3. člena ZDDV-1 prvič dana v uporabo, ko:

- se je vozilo prvič registriralo za cestno uporabo v eni od držav članic ali

- je bilo vozilo dano na razpolago kupcu, če je bilo prepeljano iz države članice proizvajalca brez registracije za cestno uporabo v drugo državo članico ali

- je proizvajalec ali njegov koncesionar vozilo uporabil za demonstracijo vozila, če je bilo vozilo prepeljano iz države članice proizvajalca brez registracije za cestno uporabo v drugo državo članico ali

- je bil izdan račun, ki se nanaša na prvo dobavo, če davčni organ ne more ugotoviti nobene od okoliščin iz prejšnjih alinej (prvi odstavek 25. člena pravilnika).

Šteje se, da so bila plovila iz druge alineje drugega odstavka 3. člena ZDDV-1 in zrakoplovi iz tretje alineje drugega odstavka 3. člena ZDDV-1 prvič dana v uporabo, ko:

- je proizvajalec dobavil plovilo ali zrakoplov prvemu kupcu ali

- je bilo plovilo ali zrakoplov prvič dano na uporabo kupcu ali

- je proizvajalec ali njegov koncesionar plovilo ali zrakoplov prvič uporabil za demonstracijo vozila ali

- je bilo plovilo ali zrakoplov prvič registrirano za uporabo v eni od držav članic ali

- je bil izdan račun, ki se nanaša na prvo dobavo, če davčni organ ne more ugotoviti nobene od okoliščin iz prejšnjih alinej (drugi odstavek 25. člena pravilnika).

b) Davčni zavezanci in rok za predložitev obrazca DDV-PPS

V skladu z 2.b točko prvega odstavka 3. člena ZDDV-1 je pridobitev novega prevoznega sredstva vedno predmet slovenskega DDV, ne glede na status pridobitelja, torej ne glede na to, ali je pridobitelj davčni zavezanec (ni pomembno, ali je identificiran za namene DDV ali ne) ali fizična oseba.

- Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo (tretji in četrti odstavek 24. člena pravilnika)

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, mora to pridobitev prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve. Pridobitev novega prevoznega sredstva prijavi na obrazcu DDV-PPS, ki ga lahko predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Fizične osebe lahko predložijo obrazec DDV-PPS preko sistema eDavki s prijavo z uporabniškim imenom in geslom. Obrazec DDV-PPS, ki je oddan v fizični obliki, se izpolni v treh izvodih (za pridobitelja, davčni organ in registracijski organ).

DDV odmeri davčni organ.

Brez dokazila o plačilu DDV se prevoznega sredstva, pridobljenega iz druge države članice, ne sme registrirati.

Registracijskemu organu lahko oseba dokazuje, da je DDV plačala na različne načine (npr. s potrdilom o plačilu, ki ga izda davčni organ, z bančnim izpiskom o plačilu, itd…). Elektronska evidenca motornih vozil na portalu eDavki, za katera je bil plačan DMV, ne dokazuje plačila DDV.

- Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji (peti odstavek 24. člena pravilnika)

Oseba, ki je identificirana za namene DDV, mora pridobitev novega prevoznega sredstva, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijaviti davčnemu organu v 15 dneh od dneva pridobitve na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki. DDV izkaže v obračunu DDV.

Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se prevoznega sredstva, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

Davčni organ izda osebi potrdilo o prejemu obrazca DDV-PPS, s katerim lahko pred registracijskim organom dokazuje predložitev tega obrazca. Izpis, ki ga lahko davčni zavezanec sam pripravi iz portala eDavki, ne šteje kot potrdilo o prejemu, potrjeno s strani davčnega organa.

- Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje (šesti odstavek 24. člena pravilnika)

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, ki pridobi novo prevozno sredstvo zaradi nadaljnje prodaje, obračuna DDV v skladu s splošno ureditvijo in izkaže DDV v obračunu DDV.

Obrazca DDV-PPS mu ni treba predložiti.

Ne glede na navedeno pa lahko davčni zavezanci pri svojem poslovanju vozila kljub temu, da so namenjena nadaljnji prodaji, le-ta registrirajo za udeležbo v prometu iz različnih vzrokov (promocijske aktivnosti, testna vozila,…). Registracija tudi v teh primerih ni možna brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ. Davčni organ izda osebi potrdilo o prejemu obrazca DDV-PPS, s katerim lahko pred registracijskim organom dokazuje predložitev tega obrazca. Izpis, ki ga lahko davčni zavezanec sam pripravi iz portala eDavki, ne šteje kot potrdilo o prejemu, potrjeno s strani davčnega organa.

3.)  Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije

a) Rabljena prevozna sredstva, za katera je obvezna predložitev obrazca DDV-PPS

DDV se v določenih primerih obračuna in plača od pridobitve rabljenega prevoznega sredstva.

Za rabljeno prevozno sredstvo se šteje prevozno sredstvo, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- kopensko motorno vozilo je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo, plovilo in zrakoplov pa po preteku treh mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo in

- s kopenskim motornim vozilom je prevoženih več kot 6000 kilometrov, s plovilom preplutih več kot 100 ur in z zrakoplovom preletenih več kot 40 ur (peti odstavek 23. člena pravilnika).

b) Davčni zavezanci in rok za predložitev obrazca DDV-PPS

Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva je predmet slovenskega DDV le v primeru, ko ga pridobi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji od prodajalca, ki je identificiran za namene DDV v  drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1. Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo, izkaže DDV v obračunu DDV.

- Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi rabljeno prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran  za namene DDV v  drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, prijavi pridobitev rabljenega prevoznega sredstva na obrazcu DDV-PPS v elektronski obliki prek sistema eDavki.

Brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ, se rabljenega prevoznega sredstva ne sme registrirati (razen za primere iz 4. točke tega pojasnila).

Davčni organ izda osebi potrdilo o prejemu obrazca DDV-PPS, s katerim lahko pred registracijskim organom dokazuje predložitev tega obrazca. Izpis, ki ga lahko davčni zavezanec sam pripravi iz portala eDavki, ne šteje kot potrdilo o prejemu, potrjeno s strani davčnega organa.

- Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi rabljeno prevozno sredstvo, zaradi nadaljnje prodaje

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran  za namene DDV v  drugi državi članici in je rabljeno prevozno sredstvo dobavil pod pogoji, ki so enaki pogojem iz 1. točke 46. člena ZDDV-1, zaradi nadaljnje prodaje, ne predloži obrazca DDV-PPS.

Ne glede na navedeno pa lahko davčni zavezanci pri svojem poslovanju vozila kljub temu, da so namenjena nadaljnji prodaji, le-ta registrirajo za udeležbo v prometu iz različnih vzrokov (promocijske aktivnosti, testna vozila,…). Registracija tudi v teh primerih ni možna brez predložitve obrazca DDV-PPS, ki ga potrdi davčni organ. Davčni organ izda osebi potrdilo o prejemu obrazca DDV-PPS, s katerim lahko pred registracijskim organom dokazuje predložitev tega obrazca. Izpis, ki ga lahko davčni zavezanec sam pripravi iz portala eDavki, ne šteje kot potrdilo o prejemu, potrjeno s strani davčnega organa.

4.)  Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce, po kateri se obdavčuje razlika v ceni

V primeru pridobitve rabljenega prevoznega sredstva, pri kateri je uporabljena posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce, se DDV, ki mora biti obračunan pri prodaji, ne sme izkazati na dokumentu o prodaji (npr. računu ali pogodbi). Na tem dokumentu pa mora biti navedena klavzula o uporabi posebne ureditve.

Kot primer navajamo nekaj ključnih besed na računih izdanih v državah članicah, ki nakazujejo na uporabo posebne ureditve:

- Slovenija: «Posebna ureditev – rabljeno blago«, »DDV je obračunan od razlike v ceni po 1. odstavku 104. člena ZDDV-1 in ni izkazan na računu po 110. členu ZDDV-1«.

- Nemčija: »Für vorsteuerabzugsberechtigte keine Umsatzsteuerausweis nach § 25a UStG. Möglich.«, »Keine Mwst. Ausweisbar § 25a«

- Italija: »Supply under margin scheme: »operazione soggetta al regime speciale del margine ai sensi dell'art. 36 del D.L. 41/1995«

- Nizozemska: »bijzondere regeling – gebruikte goederen«, »Hoofdstuk 5, article 28b-28i«

- Romunija:«aplicarea regimului de marja profitului in baza art.152 din Legea nr.571/2013

- Avstrija: »§ 24 UStg 1994«, »margenbesteuerung«, »differenzbesteuerung«

- Slovaška: »odkaz na članok 313 smernice Rady 2006/112/ES…«, »§ 66 zakona o DPH«

- Belgija: »second hand goods scheme, Article 58«,»marge beneficiaire«,«belastingheffing over de winstmarge«

- Francija: »regime de la marge prix TTC en application de la 7eme directive«

- Hrvaška: »posebni postupak oporezivanja marže-rabljena roba«

Obrazca DDV-PPS se v teh primerih davčnemu organu ne predloži.

Posebna ureditev za obdavčljive preprodajalce se ne more uporabiti v primeru pridobitve novega prevoznega sredstva.

Več informacij glede obdavčitve motornih vozil najdete na spletni strani FURS na tej povezavi

Ključne besede:
pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice
DDV-PPS
pojasnilo FURS
pojasnila FURS
ZDDV-1
Postopek predložitve obrazca DDV-PPS
Pridobitev novega prevoznega sredstva znotraj Unije
Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva znotraj Unije
davki
DDV
DMV
davek na motorna vozila

Zadnji članki iz rubrike:

16.2.2023 19:21:09:
Spremembe Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost - Url 17/23

9.2.2023 13:52:51:
Obveznost obračuna DDV ob prenehanju opravljanja obdavčljive ekonomske dejavnosti in obdobje popravka pri osnovnih sredstvih

12.12.2022 16:19:38:
Pridobitev prevoznega sredstva iz druge države članice EU

8.12.2022 10:56:34:
Pojasnilo glede nastanka obdavčljivega dogodka in obveznosti obračuna DDV

25.9.2022 17:00:48:
eDavki DDV-O - novosti

Najnovejši članki:

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

7.6.2023 14:17:08:
Prilagoditev ukrepa na področju kreditiranja potrošnikov

5.6.2023 20:11:43:
Predlog sprememb Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

5.6.2023 19:42:05:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru

5.6.2023 16:07:39:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za april 2023

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT

Zasnova, izvedba in vzdrževanje: Carpe diem, d.o.o., Kranj

Pogoji uporabe | Izjava o zasebnosti | Kolofon

E-pošta: Info | Webmistress