Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Arhiv: Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2008 (davčni obračun)

Avtorica: mag. Mateja Drobež Tomšič

16. april 2009: dopolnjena poglavja 4.7 Olajšava za investiranje, 12.1. Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje oziroma odtujitve sredstva pred predpisanim rokom in 15.1. Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
2. april 2009: popravek v poglavju 17. Splošna olajšava
6. marec 2009: dopolnjeno poglavje 17. Splošna olajšava
6. marec 2009: dopolnjeno poglavje 18. Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
6. februar 2009: popravek v poglavju 4.7 Olajšava za investiranje, 15.1. Olajšava za investiranje
2. februar 2009: popravek v poglavju, 7.4 Povečanje odhodkov za razliko pri amortizaciji do zneska, obračunanega po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
9. januar 2009: popravek v poglavju, 4.7 Olajšava za investiranje
9. januar 2009: popravek v poglavju, III Vodnik skozi davčni obračun za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
9. januar 2009: dodano poglavje, 2.7 Zmanjšanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
9. januar 2009: dodano poglavje, 3.5. Povečanje prihodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
9. januar 2009: popravek v poglavju, 6.9 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo na privatno življenje
9. januar 2009: popravek v poglavju, 6.18. Nepriznani odhodki v višini 50 % stroškov reprezentance
9. januar 2009: popravek v poglavju, 6.23 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo zaposlenih pri zavezancu, če niso obdavčeni po Zakonu o dohodnini
9. januar 2009: dodano poglavje, 6.27. Zmanjšanje odhodkov za odhodke, ki so že zniževali davčno osnovo v tekočem ali preteklih davčnih obdobjih
9. januar 2009: dodano poglavje, 6.28. Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
9. januar 2009: dodano poglavje, 6.29. Zmanjšanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neobdavčene zneske glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
9. januar 2009: dodano poglavje, 7.7. Povečanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
9. januar 2009: dodano poglavje, 7.8. Povečanje odhodkov v primeru odtujitve prenesenih sredstev za neupoštevane izgube pri prenosu sredstev na novega zasebnika glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2
9. januar 2009: dodano poglavje, 11.6. Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in za odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja
9. januar 2009: popravek v poglavju, 12.1 Znesek izkoriščene davčne olajšave za znesek investicij, zaradi prodaje oziroma odtujitve sredstva pred predpisanim rokom
9. januar 2009: popravek v poglavju, 12.4. Znesek izkoriščene davčne olajšave za investiranje po enajstem odstavku 66.a člena ZDoh-2 - to je sedaj vključeno, vendar bo črtano zaradi zadnje spremembe ZDoh-2C
9. januar 2009: dodano poglavje, 12.5. Povečanje davčne osnove za predhodno davčno priznane odhodke iz oslabitve terjatev, zaradi neizpolnitve pogojev za odpis
9. januar 2009: popravek v poglavju, 15.1 Zmanjšanje davčne osnove za že obdavčene dolgoročne rezervacije za pokojnine, jubilejne nagrade in odpravnine pri prehodu na nov način računovodenja
9. januar 2009: dodano poglavje, 15.1 Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
9. januar 2009: popravek v poglavju, 15.14 Olajšava za investiranje
9. januar 2009: popravek v poglavju, 6 Investicije v raziskave in razvoj
9. januar 2009: dodano poglavje, V PRIMER OBRAZCA DAVČNI OBRAČUN
19. avgust 2008: popravek v poglavju, 6.22 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca
13. avgust 2008: popravek v poglavju, 6.22 Nepriznani odhodki za stroške, ki se nanašajo izključno na zavezanca
13. avgust 2008: popravek v poglavju, 6.25 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene
12. avgust 2008: popravek v poglavju, 18 Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane
12. avgust 2008: popravek v poglavju, 17. Splošna olajšava
12. avgust 2008: dodano poglavje, 15.16 Olajšava za investiranje
12. avgust 2008: popravek v poglavju, 15.15 Posebna osebna olajšava
12. avgust 2008: dodano poglavje, 4.7. Olajšava za investiranje
1. april 2008: popravek v poglavju, 6 Investicije v raziskave in razvoj
7. februar 2008: popravek v poglavju, 6 Investicije v raziskave in razvoj
7. februar 2008: popravek v poglavju, 31 Trimesečni obrok predhodne akontacije
7. februar 2008: popravek v poglavju, 30 Mesečni obrok predhodne akontacije
7. februar 2008: popravek v poglavju, 6.25 Zmanjšanje odhodkov v primeru prodaje ali drugačne odtujitve sredstva pred dokončno amortizacijo za znesek razlike med amortizacijo, obračunano za davčne namene, in amortizacijo, obračunano za poslovne namene
7. februar 2008: popravek v poglavju, 6.15 Nepriznani odhodki za podkupnine in druge oblike premoženjskih koristi
7. februar 2008: popravek v poglavju, III Vodnik skozi davčni obračun za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 5 ur, 7 minut (76.846 besed)

Kazalo

Kazalo | Arhiv: Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2008 (davčni obračun) | I Uvod
1 Zavezanci za sestavitev in oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti