Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

6.28. Zmanjšanje odhodkov za razliko v amortizaciji pri novem zasebniku glede na določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2


Dodano, 9.januar 2009

Pravna podlaga:
1. b točka četrtega odstavka 51. Člena ZDoh-2

(4) Ne glede na prvi do tretji odstavek tega člena, zavezanec lahko zahteva, da se za odtujitev oziroma pridobitev sredstev pri ugotavljanju davčne osnove ne šteje:
1. prenehanje opravljanja dejavnosti zavezanca s prenosom podjetja ali dela podjetja zavezanca na drugo fizično osebo zaradi smrti, trajne nezmožnosti za delo ali upokojitve v skladu z veljavnimi predpisi, zakonca, otroka, posvojenca ali pastorka (v nadaljnjem besedilu: novi zasebnik) in so izpolnjen naslednji pogoji:


b) novi zasebnik mora ovrednotiti prevzeta sredstva in obveznosti, amortizirati prevzeta sredstva in izračunavati dobičke in izgube v zvezi s prejetimi sredstvi in obveznostmi z upoštevanjem vrednosti na dan prenehanja opravljanja dejavnosti zavezanca, po kateri se bi izhajalo pri izračunu davčne osnove pri zavezancu, ki je prenehal z opravljanjem dejavnosti, oziroma na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo,

V to postavko se vpiše znesek zmanjšanja odhodkov pri novem zasebniku za razliko v amortizaciji prenesenih sredstev, pri katerih je bila poštena vrednost višja od davčne vrednosti, v skladu z določbo 1.b točke četrtega odstavka 51. člena ZDoh-2.

SRS 1.14. določa, da je potrebno opredmetena osnovna sredstva, pridobljena pri prevzemu drugega podjetja ali dela drugega podjetja, zajemati med že obstoječa opredmetena osnovna sredstva po svoji pošteni vrednosti na dan prevzema. Zaradi tega je amortizacija za poslovne namene pri novem zasebniku lahko višja od davčne, če je poštena vrednost sredstva (ki je osnova za poslovno amortizacijo) višja od davčne vrednosti. V tem primeru je potrebno presežni znesek amortizacije izločiti iz davčne osnove. Novi zasebnik je namreč dolžan nadaljevati z amortiziranjem po (davčnih) vrednostih na dan prenehanja in na način, kot če do prenehanja opravljanja dejavnosti ne bi prišlo (ob upoštevanju davčnih omejitev iz 33. člena ZDDPO-2).