Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

5144. Navodilo o izvajanju 41. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 - ZIPRS0203

Na podlagi 66. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 - odločba US in 30/01) in za izvrševanje 41. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003-ZI- PRS0203 (Uradni list RS, št. 103-I/01) izdaja minister za finance

Stran 11208 / št. 106 / 21. 12. 2001 Uradni list Republike Slovenije

N A V O D I L O

o izvajanju 41. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 - ZIPRS0203

1. člen

To navodilo podrobneje določa izvajanje 41. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003-ZIPRS0203 (Uradni list RS, št. 103-I/01).

2. člen

(uporaba davčnih stopenj)

DDV se obračunava in plačuje po stopnji 20% oziroma po stopnji 8,5% od vsakega prometa blaga in prometa storitev ter od uvoza blaga, v zvezi s katerim je obveznost za obračun DDV v skladu z 19. oziroma 20. členom ZDDV nastala 1. januarja 2002 ali kasneje.

Od prometa blaga in prometa storitev ter od uvoza blaga, v zvezi s katerim je obveznost za obračun DDV nastala pred 1. januarjem 2002, se DDV obračuna po stopnji 19% oziroma 8%.

3. člen

(del prometa, opravljen pred 1. januarjem 2002 in del prometa, opravljen po 1. januarju 2002)

Davčni zavezanec, ki opravi del prometa blaga ali storitev pred 1. januarjem 2002, del pa po tem datumu, obračuna DDV za celoten promet blaga ali storitev po stopnjah, določenih v prvem oziroma drugem odstavku 41. člena ZIPRS0203.

Ne glede na prejšnji odstavek, lahko davčni zavezanec na dan 31. decembra 2001 od ze dobavljenega blaga in opravljenih storitev obračuna DDV po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila, če posebej izda račun za ta promet, posebej pa za blago, dobavljeno oziroma storitve, opravljene po tem datumu.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko davčni zavezanec za celoten promet izda en račun, če na računu v skladu s 34. oziroma 35. členom ZDDV izkaze podatke posebej o dobavah blaga in storitvah, opravljenih do 31. decembra 2001, po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila, in posebej o opravljenih dobavah blaga in storitvah po tem datumu, po stopnjah iz prvega in drugega odstavka 41. člena ZIPRS0203.

4. člen

(promet, v celoti opravljen pred 1. januarjem 2002)

Davčni zavezanec, ki dejansko opravi promet blaga oziroma storitev v celoti pred 1. januarjem 2002, obračuna DDV po stopnjah, ki veljajo 31. decembra 2001.

Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka je dolžan za promet blaga oziroma storitev, ki ga je opravil pred 1. januarjem 2002, izdati račun najkasneje do 31. januarja 2002.

Davčni zavezanec, ki za opravljen promet blaga oziroma storitev pred 1. januarjem 2002, ne izda računa do 31. januarja 2002, je dolžan v kasneje izdanih računih obračunati DDV po stopnjah, določenih v prvem oziroma drugem odstavku 41. člena ZIPRS0203.

5. člen

(plačilo, izvršeno v celoti ali deloma pred prometom)

Davčni zavezanec, ki pred 1. januarjem 2002 prejme celotno plačilo za promet blaga oziroma storitev, ki bo v celoti opravljen po tem datumu, ob dobavi blaga oziroma storitev oziroma izdaji računa obračuna DDV po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila.

Davčni zavezanec, ki pred 1. januarjem 2002 prejme delno plačilo za promet blaga oziroma storitev, ki bo v celoti opravljen po tem datumu, ob dobavi blaga in storitev oziroma izdaji računa obračuna DDV po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila od zneska prejetega predplačila, od preostalega zneska za plačilo pa po stopnjah, določenih v prvem oziroma drugem odstavku 41. člena ZIPRS0203.

6. člen

(popravek davčne osnove)

Davčni zavezanec, ki popravi davčno osnovo, uporabi davčno stopnjo, ki je izkazana na računih oziroma drugih dokumentih, ki sluzijo kot račun, na katere se popravek nanaša, ne glede na to, kdaj so oziroma bodo listine za popravek davčne osnove izdane.

7. člen

(postopne dobave in zaporedni računi)

Davčni zavezanec, ki blago oziroma storitve dobavlja postopno in za dobave izdaja zaporedne račune, za dobave, opravljene do 31. decembra 2001, obračuna DDV po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila, za dobave, opravljene po tem datumu, pa po stopnjah, določenih v prvem oziroma drugem odstavku 41. člena ZIPRS0203.

Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka je za dobave, opravljene do 31. decembra 2001, dolžan izdati račun najkasneje do 31. januarja 2002.

Če se dobava blaga spremlja po števcu, se stanje števca uskladi na dan 31. decembra 2001. Uporabniki javijo stanje po števcu na dan 31. december 2001 najkasneje do 20. januarja 2002.

8. člen

(popis blaga)

Davčni zavezanci, ki vodijo zaloge po prodajnih cenah z vračunanim DDV, morajo na dan 1. januarja 2002 opraviti popis blaga na zalogi in določiti prodajne cene z vračunanim DDV po novih stopnjah.

Obveznost popisa iz prejšnjega odstavka se ne nanaša na davčne zavezance, ki zagotovijo vrednostno razčlenitev blaga na posamezne davčne stopnje na dan 1. januarja 2002 ter preračunajo zbirni vračunani DDV po posameznih davčnih stopnjah v računovodskih evidencah na dan 1. januarja 2002.

Obveznost popisa iz prvega odstavka tega člena se tudi ne nanaša na davčne zavezance, ki za zaloge vodijo blagovno knjigovodstvo (sproti ugotavljajo stanje zalog blaga po vrstah in količinah), in na tiste davčne zavezance, ki pri prehodu na novo davčno stopnjo ne bodo spreminjali cen blaga.

9. člen

(razveljavitev računov)

Računi, ki so bili izdani pred 1. januarjem 2002, nanašajo pa se na promet blaga in storitev, ki je opravljen 1. januarja 2002 ali kasneje, se razveljavijo.

Prejšnji odstavek se ne nanaša na račune, izdane za predplačila, za katere bo dobava blaga oziroma storitev opravljena po 1. januarju 2002.

10. člen

(zagotovitev podatkov o izdanih in prejetih računih)

Davčni zavezanec je zaradi zagotovitve podatkov o izdanih in prejetih računih oziroma drugih dokumentih, ki Uradni list Republike Slovenije št. 106 / 21. 12. 2001 / Stran 11209 služijo kot račun, na katerih je obračunan DDV po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila, dolžan voditi ločeno knjigo izdanih in ločeno knjigo prejetih računov na način, kot določajo 106. do 111. člen pravilnika o izvajanju ZDDV (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 17/00 - odločba US, 19/00 - odločba US, 27/00 - odločba US, 22/01, 28/01 in 54/01).

11. člen

(obračun DDV)

Davčni zavezanec je ob vsakokratni predložitvi obračuna DDV v skladu s prvim odstavkom 38. člena ZDDV dolžan davčnemu organu posebej predložiti tudi podatke o vstopnem in o obračunanem DDV po stopnjah iz drugega odstavka 2. člena tega navodila, ki se nanaia na promet blaga oziroma storitev, opravljen do 31. decembra 2001. DDV, obračunan po stopnjah iz drugega odstavka

2. člena tega navodila, davčni zavezanec vključi v obračun DDV za predpisano davčno obdobje, in sicer:

  • vstopni DDV pod oznake 41, 42, 43, 44 in 46
  • obračunani DDV pod oznake 31, 32, 33, 34 in 35.

12. člen

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2002.

št. 401-71/07 Ljubljana, dne 18. decembra 2001. mag. Anton Rop l. r. Minister za finance

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT