Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.12.2017 15:58:16

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic

Rubrika: Davkiprint Natisni

Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja.

Kazalo:

1.0 SPLOŠNO

2.0 OBVEZNOST ZAVAROVANJA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC

2.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

2.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje

3.0 OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC

3.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

4.0 OSEBE, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI

4.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

4.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

5.0 SOBODAJALCI

5.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

6.0 OBRAČUN IN ROK ZA PLAČILO PRISPEVKOV

7.0 VPLAČILNI RAČUNI

6.1 Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

6.2 Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje

 

1.0 SPLOŠNO

Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja, in sicer:

Navedeni zakoni določajo tudi:

  • osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki),
  • vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,
  • zavezance za plačilo prispevkov.

Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost - ZPSV, za določene zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ.

Prispevke pobira Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS). Način obračuna in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2.

 

2.0 OBVEZNOST ZAVAROVANJA ZA OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC

Osebe, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost in v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), se štejejo za osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic. Te osebe so iz naslova opravljanja dejavnosti obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih. Za osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, se štejejo tudi nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, če niso obvezno zdravstveno zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti ter osebe, ki opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe.

2.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

V skladu s prvo alinejo prvega odstavka in osmo alinejo tretjega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 je oseba, ki samostojno opravlja pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost oziroma opravlja dejavnost kot sobodajalec, vendar ni zavarovana po 15. členu tega zakona, pri opravljanju navedene dejavnosti obvezno zavarovana za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Po določbi drugega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 se lahko za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni zavaruje tudi oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, če ni zavarovana po 17. členu tega zakona kot kmet.

V skladu s prvim odstavkom 143. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 se prispevek za navedene zavezance plača v pavšalnih zneskih, ki jih določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Navedeni zneski so od 1. 4. 2013 dalje določeni s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja.

2.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, so zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen na podlagi 10. točke 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ. Tretja alineja 2. točke 49. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ določa, da plačujejo prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen ti zavarovanci sami. 

Višina tega prispevka je od 1. februarja 2014 dalje določena v znesku 0,53 % povprečne bruto plače za oktober (55. člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ) in 6,36 % od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta  (55. a člen Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ).

 

3.0 OSEBE, KI OPRAVLJAJO DEJAVNOST KOT POSTRANSKI POKLIC

Osebe, ki dejavnost opravljajo kot postranski poklic – osebe, ki v obvezno zavarovanje niso vključene na podlagi opravljanja dejavnosti, temveč na drugi podlagi (praviloma na podlagi delovnega razmerja), so v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 in z 10. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in za primer poškodbe pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

3.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska. 

3.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ od 1. februarja 2014 dalje mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Na podlagi 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

 

4.0 OSEBE, KI OPRAVLJAJO DOPOLNILNO DEJAVNOST NA KMETIJI

Oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji, se na podlagi opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, v skladu z drugim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

Oseba, ki opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji in ni obvezno zavarovana na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti (nima zavarovalne podlage 051, 052, 053, 054 ali 007 + 064 oz. 065), je na podlagi opravljanja dopolnilne dejavnosti na kmetiji obvezno zavarovana za poškodbe pri delu in poklicne bolezni kot oseba, ki opravlja postranski poklic, v skladu z 10. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ.

4.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 v drugem odstavku 20. člena določa, da se oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa ni zavarovana po 17. ali 25. členu tega zakona, lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Navedeno pomeni, da je za te zavezance plačevanje teh pavšalnih prispevkov prostovoljno.

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska. 

4.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ od 1. februarja 2014 dalje mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Na podlagi 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje, od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

 

5.0 SOBODAJALCI

Zavezanci – osebe, ki v skladu s predpisi, ki urejajo gostinstvo, le občasno, največ do pet mesecev v koledarskem letu, opravljajo dejavnost kot sobodajalci – fizične osebe, so v skladu z osmo alinejo tretjega odstavka 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 in 10. točko 17. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ obvezno zavarovane za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in poškodbo pri delu in poklicno bolezen. Iz tega naslova plačujejo prispevke za posebne primere zavarovanja v pavšalnih zneskih.

5.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Mesečni in letni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci te prispevke plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec ali v letnem znesku, ki ga je treba plačati do 20. februarja v koledarskem letu, na katerega se prispevki nanašajo, oziroma do 20. v mesecu po mesecu vpisa v Poslovni register Slovenije.

5.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta.

Za sobodajalce – fizične osebe se prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter mesečni znesek prispevka določi na način, da se znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po 55. in 55. a členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ pomnoži s petimi meseci, tako dobljeni znesek pa deli z 12 mesecev.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ od 1. februarja 2014 dalje mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni in letni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Na podlagi 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje, od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni in letni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci te prispevke plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec ali v letnem znesku, ki ga je treba plačati do 20. februarja v koledarskem letu, na katerega se prispevki nanašajo, oziroma do 20. v mesecu po mesecu vpisa v Poslovni register Slovenije.

 

6.0 OBRAČUN IN ROK ZA PLAČILO PRISPEVKOV

Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVD obrazcu), ki je določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 predložijo OPSVD obrazec davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni določeno drugače.

Za mesec januar 2018 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVD obrazec    najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec.

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

V primeru, da bo zavezanec oddal OPSVP obrazcu do 15. dne v mesecu za pretekli mesec po tem, ko je davčni organ zanj že sestavil POPSV, velja obračun prispevkov za socialno varnost, ki ga je oddal zavezanec.

 

7.0 VPLAČILNI RAČUNI

Prispevki za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje se plačujejo na prehodna davčna podračuna.

7.1 Pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

  • prehodni davčni podračun ZPIZ: prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:  SI56 011008882000003, s sklicem SI19 DŠ-44008.

7.2 Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje

  • prehodni davčni podračun ZZZS: prispevki za zdravstveno zavarovanje in poškodbe pri delu: SI56 011008883000073, s sklicem SI19 DŠ-45004.

Vir: FURS

Ključne besede:
prispevki za socialno varnost
prispevki
postranski poklic
zavarovanje
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zdravstveno zavarovanje
pavšalni prispevki
pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
pavšal za zdravstveno zavarovanje

Zadnji članki iz rubrike:

5.9.2023 16:33:47:
Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

5.9.2023 16:25:18:
Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

11.9.2023 16:36:03:
Predizpolnjena vrsta obračuna na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD

14.8.2023 15:59:27:
Odlog plačila oziroma podaljšanje roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

10.8.2023 13:24:16:
Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

Najnovejši članki:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo