Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 17.12.2017 8:19:07

Plačevanje prispevkov za socialno varnost za zavarovance – kmete, prostovoljno vključene v zavarovanje - Podrobnejši opis

Rubrika: Kmetijstvoprint Natisni

Vir: FURS

Kazalo:

1.0 SPLOŠNO

2.0 KMETJE, KI SO OBVEZNO VKLJUČENI V POKOJNINSKO IN INVALIDSKO

3.0 KMETJE, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

3.1 Vlaganje prijav v zavarovanje

3.2 Vrste prispevkov

3.2.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

3.2.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje

3.2.3 Zavarovanje za starševsko varstvo

3.3 Osnova za plačilo prispevkov

3.3.1 Osnova za plačilo prispevkov (vključitev v zavarovanje po 1. 1. 2013)

3.3.2 Osnova za plačilo prispevkov (vključitev v zavarovanje pred 1. 1. 2013)

3.4 Vrste in stopnje prispevkov

3.5 Zavezanec za plačilo prispevkov

3.6 Rok za plačilo prispevkov

4.0 KMETJE, KI SO SAMO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI

4.1 Vlaganje prijav v zavarovanje

4.2 Osnova za plačilo prispevkov

4.3 Vrste in stopnje prispevkov

4.4 Zavezanec za plačilo prispevkov

4.5 Rok za plačilo prispevkov

5.0 POSEBNI PRIMERI ZAVAROVANJA ZA KMETE

5.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

5.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

6.0 OBRAČUN IN ROK ZA PLAČILO PRISPEVKOV

 

1.0 SPLOŠNO

Fizične osebe so v obvezno socialno zavarovanje v Republiki Sloveniji vključene iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti, na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja obveznega socialnega zavarovanja, in sicer:

Navedeni zakoni določajo tudi:

 • osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost (v nadaljevanju: prispevki),
 • vrste prispevkov, ki se plačujejo za posamezne zavarovance,
 • zavezance za plačilo prispevkov.

Stopnje prispevkov določa Zakon o prispevkih za socialno varnost - ZPSV, za določene zavarovance pa so stopnje prispevkov določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ.

Prispevke pobira Finančna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: FURS). Način obračuna in plačila prispevkov ter roke za obračun in plačilo prispevkov določa Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2.

2.0 KMETJE, KI SO OBVEZNO VKLJUČENI V POKOJNINSKO IN INVALIDSKO

Obvezno zavarovanje iz naslova opravljanja osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti in dopolnilne dejavnosti nastopi z dnem izpolnitve pogojev (zdravstvena sposobnost in doseganje dohodka na zavarovanega člana najmanj v višini 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec), določenih v 17. členu Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

Obvezno zavarovanje iz tega naslova preneha z dnem prenehanja izpolnjevanja pogojev, z uveljavitvijo pravice do pokojnine ali z dopolnitvijo 63 let, ko lahko dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega dohodkovni pogoj, če zavarovanec nima drugih dohodkov iz kmetijske dejavnosti ali dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Ne glede na navedeno lahko, če med zavarovanjem prenehajo izpolnjevati pogoj dohodka iz prvega odstavka 17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2, ostanejo v zavarovanju.

Podrobnejša navodila v zvezi z obveznim zavarovanjem kmetov so objavljena na spletni strani FURS.

3.0 KMETJE, KI SO PROSTOVOLJNO VKLJUČENI V POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

3.1 Vlaganje prijav v zavarovanje

Kmetje, ki ne izpolnjujejo premoženjskega cenzusa za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se lahko iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti prostovoljno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje po petem odstavku 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

Šifra podlage za zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti:

 • 007 – prostovoljna vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Za kmete, ki se prostovoljno vključijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nastopi obveznost vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje. Kmet ob vstopu v obvezno zdravstveno zavarovanje lahko izbira ali se bo zavaroval za vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju ali za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov.

Šifri podlage za zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti:

 • 064 – če se oseba želi zdravstveno zavarovati za vse pravice v obveznem zdravstvenem zavarovanju,
 • 065 – če se oseba želi zdravstveno zavarovati za pravico do zdravstvenih storitev ter povračilo potnih stroškov.

Zavarovanje po podlagi 064 in 065 vključuje tudi zavarovanje za starševsko varstvo.

Vse prijave v obvezna socialna zavarovanja (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo) zavarovanci vložijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Podrobnejša navodila v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem kmetov so na voljo na spletni strani ZZZS.

3.2 Vrste prispevkov

3.2.1 Pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Po 25. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 se lahko prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetje, če imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti, če se ne šolajo in niso uživalci predčasne, starostne, vdovske ali invalidske pokojnine, vendar pa ob vložitvi prijave v zavarovanje ne dosegajo dohodka kmetije iz kmetijske dejavnosti na zavarovanega člana dosega najmanj znesek, ki je primerljiv z zneskom 60 % povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec.

Po prvi alineji prvega odstavka 152. člena in tretji alineji 153. člena  Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 so kmetje sami zavezanci za plačilo prispevkov za socialno varnost zavarovanca, razen prispevkov delodajalca, ki so plačani iz državnega proračuna in v primerih prejemanja nadomestil, ko je zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca izplačevalec nadomestil.

3.2.2 Obvezno zdravstveno zavarovanje

Po 7. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ se obvezno zavarujejo kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.

V skladu z 52. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ kmetje plačujejo prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce.

3.2.3 Zavarovanje za starševsko varstvo

Zavarovanje za starševsko varstvo kmetov je urejeno v 8. točki 8. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1, po kateri so zavarovanci za starševsko varstvo osebe, ki na območju Republike Slovenije opravljajo kmetijsko dejavnost.

V skladu z 10. členom Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1 se prispevki za starševsko varstvo obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Po določbi 9., 11. in 12. člena Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih - ZSDP-1 so ti zavarovanci sami zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca za starševsko varstvo.

3.3 Osnova za plačilo prispevkov

Pri določitvi zneska osnove za plačilo prispevkov za kmete, ki so prostovoljno vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se upošteva datum vključitve v zavarovanje. Pri tem je pomembno, ali gre za vključitev v zavarovanje pred uveljavitvijo Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (pred 1. 1. 2013) ali za vključitev v zavarovanje po 1. 1. 2013.

3.3.1 Osnova za plačilo prispevkov (vključitev v zavarovanje po 1. 1. 2013)

Kmetje, ki ob vložitvi prijave v zavarovanje ne dosegajo pogoja dohodkovnega cenzusa ter prenosniki kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejemajo rento iz naslova ukrepov kmetijske politike (če niso uživalci pokojnine), se prostovoljno vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (zavarovalna podlaga 007 v kombinaciji z zavarovalno podlago 064 ali 065. Prispevke plačujejo od osnove za prispevke, določene z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2.

Osnova za prispevke za kmete, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • v letu 2014: minimalna plača,
 • v letu 2015: znesek 54 % zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec (v nadaljevanju: PP),
 • v letu 2016: 56 % PP,
 • v letu 2017: 58 % PP,
 • v letu 2018: 60 % PP.

Osnova za prispevke za kmete, prenosnike kmetijskega gospodarstva, ki za prenos prejema rento iz naslova ukrepov kmetijske politike, če niso uživalci pokojnine:

 • od januarja 2013 do februarja 2014: minimalna plača;
 • od marca 2014 dalje: 60 % PP. 

3.3.2 Osnova za plačilo prispevkov (vključitev v zavarovanje pred 1. 1. 2013)

Kmetje, ki so bili pred 1. 1. 2013 prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačujejo prispevke od osnove, od katere jim je bil obračunan prispevek za zadnji mesec pred uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 (od osnove za mesec december 2012). Ta osnova se usklajuje s stopnjami rasti minimalne plače.

Zneski osnov za kmete, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so objavljeni na spletni strani FURS.

3.4 Vrste in stopnje prispevkov

Vrste in stopnje prispevkov, ki plačujejo kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so razvidne iz naslednje tabele:

Za kmete s šifro podlage za zavarovanje: 007 + 064

Vrsta prispevka

Stopnja prispevka

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

za zdravstveno zavarovanje

  6,36 %

za starševsko varstvo

  0,20 %

za poškodbe pri delu in poklicne bolezni

  0,53 %

Skupaj

22,59 %

Za kmete s šifro podlage za zavarovanje: 007 + 065

Vrsta prispevka

Stopnja prispevka

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

15,50 %

za zdravstveno zavarovanje

  5,21 %

za starševsko varstvo

  0,20 %

Skupaj

 20,91 %

Prispevek delodajalca po stopnji 8,85 % plačuje Republika Slovenija.

3.5 Zavezanec za plačilo prispevkov

Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec – kmet, ki je prostovoljno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

3.6 Rok za plačilo prispevkov

Kmetje, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke plačujejo najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec.

4.0 KMETJE, KI SO SAMO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI

Kmetje, ki niso vključeni v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se obvezno zdravstveno zavarujejo, če kmečko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva mesečno najmanj tolikšen dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku 25 % minimalne plače.

Šifri podlage za zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti:

 • 053 – nosilci kmetijske dejavnosti,
 • 054 – člani kmečkega gospodarstva.

4.1 Vlaganje prijav v zavarovanje

Za zavarovanca s šifro podlage za zavarovanje 053 (nosilec kmetijske dejavnosti) je za vložitev prijave v zavarovanje in plačilo prispevkov zavezanec sam.

Za zavarovance – člane kmečkega gospodinjstva (šifra podlage za zavarovanje 054) je zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje nosilec kmetijske dejavnosti.

4.2 Osnova za plačilo prispevkov

Prispevek za zdravstveno zavarovanje zavezanci plačujejo od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.

4.3 Vrste in stopnje prispevkov

Kmetje, ki so samo zdravstveno zavarovani, plačujejo prispevek za zdravstveno zavarovanje - za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov - po stopnji 18,78 % od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč.

4.4 Zavezanec za plačilo prispevkov

Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec – kmet, ki je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje. Prispevke plačuje tudi za člane kmečkega gospodarstva.

4.5 Rok za plačilo prispevkov

Kmetom, ki so samo zdravstveno zavarovani, prispevke od katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč, ugotovi davčni organ z odločbo, s katero izračuna akontacijo dohodnine od katastrskega dohodka in jo izda do 30. marca tekočega leta.

Prispevke plačajo v dveh obrokih:

 • poračun v višini razlike med odmerjenim prispevkom, izračunanim za preteklo leto, ter prvim obrokom za preteklo leto, do 31. maja tekočega leta,
 • prvi obrok v višini 70 % odmerjenega prispevka za preteklo leto do 30. septembra tekočega leta.

5.0 POSEBNI PRIMERI ZAVAROVANJA ZA KMETE

Oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost in ni pokojninsko in invalidsko zavarovana (je npr. zavarovana iz delovnega razmerja), se lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju kmetijske ali gozdarske dejavnosti (posebni primeri zavarovanja). Odločitev o vključitvi v to zavarovanje sporoči pristojnemu davčnemu uradu. Na tej podlagi plačuje mesečni pavšalni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

5.1 Pavšal za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-2 v drugem odstavku 20. člena določa, da se oseba, ki opravlja kmetijsko ali gozdarsko dejavnost, pa ni zavarovana po 17. ali 25. členu tega zakona, lahko zavaruje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Navedeno pomeni, da je za te zavezance plačevanje teh pavšalnih prispevkov prostovoljno.

Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije v Sklepu o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci plačujejo pavšalni prispevek mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec. Če v mesecu opravljajo dejavnost 15 dni ali manj, ti zavezanci plačajo polovico predpisanega zneska. 

5.2 Pavšal za zdravstveno zavarovanje

Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zneski so določeni v odstotku od povprečne bruto plače za oktober preteklega koledarskega leta.

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 55. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ od 1. februarja 2014 dalje mesečno plačujejo prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 % od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Na podlagi 55. a člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju - ZZVZZ osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo tudi prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Ta prispevek osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, plačujejo za obračunsko obdobje od 1. februarja 2014 dalje, od osnove v višini 25 % povprečne bruto plače v Republiki Sloveniji za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Mesečni prispevek za posamezno obračunsko leto je objavljen na spletni strani FURS.

Zavezanci navedeni prispevek plačujejo mesečno do 20. v mesecu za pretekli mesec, in sicer ne glede na dejansko število dni opravljanja dejavnosti v mesecu.

6.0 OBRAČUN IN ROK ZA PLAČILO PRISPEVKOV

Kmetje za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje prispevke izračunavajo mesečno v obračunu prispevkov za socialno varnost (OPSVK obrazec), ki je določen s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost.

V skladu s prvim odstavkom 353. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 predložijo OPSVK obrazec davčnemu organu najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec v elektronski obliki prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki.

Prispevki morajo biti plačani najpozneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec, če z zakonom ni določeno drugače.

Za mesec januar 2018 in naprej bo davčni organ sestavil predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga vročil zavezancu elektronsko prek portala eDavki najkasneje do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Če podatki v POPSV, ki ga je pripravil davčni organ, niso pravilni in/ali popolni, ali če POPSV davčni organ v sistem eDavki ni odložil, mora zavezanec sam predložiti OPSVK obrazec    najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Zavezanec mora sam v OPSVK obrazcu posredovati tudi morebitne spremembe osnov, ki so posledica uveljavljanja določenih pravic (bolniški stalež, starševski dopust) ali če se odloči za spremembo (povišanje, znižanje) zavarovalne osnove.

Za zavezance, za katere so predizpolnjeni podatki v POPSV pravilni in popolni, se dodatna aktivnost v zvezi z obračunom prispevkov ne zahteva. Po določbi šestega odstavka 353.a člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2 bo v tem primeru POPSV postal obračun prispevkov, ki bo tudi izvršilni naslov v skladu z drugim odstavkom 145. člena Zakona o davčnem postopku - ZDavP-2.

V primeru, da bo zavezanec oddal OPSVK obrazec do 15. dne v mesecu za pretekli mesec po tem, ko je davčni organ zanj že sestavil POPSV, velja obračun prispevkov za socialno varnost, ki ga je oddal zavezanec.

Ključne besede:
prispevki za socialno varnost za zavarovance
prispevki za socialno varnost
prispevki
kmet
kmetje
zavarovanje
zavarovanje za kmete

Zadnji članki iz rubrike:

9.8.2023 11:34:59:
Podatki o cenah kmetijskih pridelkov - poročanje

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

15.5.2023 12:46:11:
Finančna uprava izdala 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022

30.6.2022 14:17:13:
Finančna uprava odpremila nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

27.5.2022 12:53:23:
Zavezanci za odmero obveznosti iz kmetijstva za leto 2021 lahko na eDavkih že preverijo, ali bodo prejeli novo odločbo

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023