Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.9.2017 21:37:30

Obveznosti dolžne skrbnosti glede identificiranja in poročanja v zvezi z računi ZDA - Vprašanja in odgovori

Rubrika: Davkiprint Natisni

Vir: FURS

Kazalo:

Vprašanje 1: Ali je potrebno, v zvezi z obstoječimi računi posameznikov, za katere banka do 1. 7. 2014 ni posebej zbirala podatka o državi rojstva, ampak le o kraju rojstva, opraviti še kakšne aktivnosti, glede na to, da z elektronskim iskanjem ni mogoče odkriti indica ZDA »kraj rojstva« (npr. finančna institucija poskuša na podlagi seznama 5.000 največjih mest v ZDA ugotoviti, ali bi bilo mogoče podatku o kraju rojstva, s katerim razpolaga, dodeliti državo, vendar se izkaže, da takšna evidenca ni verodostojna, saj ima ogromno mest v ZDA enaka imena kot v Evropi in drugje po svetu)?

Vprašanje 2: Kako za namene izvajanja sporazuma obravnavati fiduciarne račune (npr. notarjev, odvetnikov itd.), kadar ti vežejo sredstva svojih strank? Ali jih je treba upoštevati pri računih z visokimi vrednostmi oziroma, ali se ti računi vključijo v poročanje oziroma ali morajo te stranke predložiti kakšen poseben obrazec glede na to, da sredstva niso njihova?

Vprašanje 3: Ali se je finančna institucija Slovenije, ki je v 100 odsotni lasti države oz. upravlja sklad, ki ima status pokojninskega sklada, in je zato v skladu s FATCA sporazumom opredeljena kot oproščeni upravičeni lastnik, dolžna registrirati pri Upravi za notranje prihodke ZDA (»Internal Revenue Service – IRS«; v nadaljnjem besedilu: IRS)?

Vprašanje 4: Kako se v skladu s FATCA sporazumom obravnava institucije kot sta npr. nacionalna centralna banka in centralna depotna družba?

Vprašanje 5: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo?

Vprašanje 6: Kaj se šteje za razumno obrazložitev razloga, zakaj imetnik računa pri izvajanju postopkov pregleda za že obstoječe račune posameznikov s stanjem ali vrednostjo, ki na dan 30. junija 2014 presega 50.000 USD, vendar ne presega 1.000.000 USD (računi nižje vrednosti), nima potrdila o izgubi pripadnosti Združenim državam kljub odpovedi državljanstvu ZDA ali razloga, zakaj imetnik računa državljanstva ZDA ni pridobil ob rojstvu?

Vprašanje 7: Ali se predvideva dopolnitev Zakona o osebni izkaznici, glede na to, da ta prepoveduje kopiranje osebnih dokumentov in hranjenje v elektronski obliki?

Vprašanje 8: Ali mora poročevalska finančna institucija Slovenije tudi ob odprtju novih računov fizičnih oseb - komitentov, ki nimajo ZDA indicev, pridobiti samopotrdilo, iz katerega je razviden status imetnika računa (da imetnik računa ni ne državljan ne rezident ZDA za davčne namene)?

Vprašanje 9: Ali mora poročevalska finančna institucija Slovenije od imetnikov račun z že ugotovljenimi indici ZDA pridobiti samopotrdilo ob vsakokratnem odpiranju novega računa, depozita, varčevanja, … ne glede na to, da v obstoječih evidencah že razpolaga z izjavo in da se siceršnji osebni podatki (ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefonska številka, ipd.) niso spremenili?

Vprašanje 10: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD?

 

Vprašanje 1: Ali je potrebno, v zvezi z obstoječimi računi posameznikov, za katere banka do 1. 7. 2014 ni posebej zbirala podatka o državi rojstva, ampak le o kraju rojstva, opraviti še kakšne aktivnosti, glede na to, da z elektronskim iskanjem ni mogoče odkriti indica ZDA »kraj rojstva« (npr. finančna institucija poskuša na podlagi seznama 5.000 največjih mest v ZDA ugotoviti, ali bi bilo mogoče podatku o kraju rojstva, s katerim razpolaga, dodeliti državo, vendar se izkaže, da takšna evidenca ni verodostojna, saj ima ogromno mest v ZDA enaka imena kot v Evropi in drugje po svetu)?

Odgovor

V primeru, da poročevalska finančna institucija Slovenije med podatki, ki se lahko iščejo elektronsko, ne vodi podatka o nedvoumni navedbi kraja rojstva v ZDA, ji poleg iskanja drugih indicev ZDA ni treba opraviti drugih dejanj, če ne najde nobenega drugega indica in dokler se ne spremenijo okoliščine.

Podrobneje

V skladu s prvim pododstavkom B odstavka oddelka II priloge I k FATCA sporazumu, mora poročevalska finančna institucija Slovenije pregledati, ali je med podatki, ki se lahko iščejo elektronsko in jih vodi ta institucija, kateri koli izmed navedenih indicev ZDA. Med njimi je v točki b določena tudi nedvoumna navedba kraja rojstva v ZDA. Glede na to, da se morajo pregledati le podatki, ki jih vodi določena poročevalska finančna institucija Slovenije in se lahko iščejo elektronsko, taki instituciji, ki ni vodila podatkov o nedvoumni navedbi kraja rojstva v ZDA, ni treba ugotavljati tega indica. V primeru, da z elektronskim iskanjem ne odkrije nobenega drugega od indicev ZDA, v skladu z drugim pododstavkom B odstavka oddelka II priloge I k FATCA sporazumu, nadaljnja dejanja niso potrebna, dokler se ne spremenijo okoliščine.

Vprašanje 2: Kako za namene izvajanja sporazuma obravnavati fiduciarne račune (npr. notarjev, odvetnikov itd.), kadar ti vežejo sredstva svojih strank? Ali jih je treba upoštevati pri računih z visokimi vrednostmi oziroma, ali se ti računi vključijo v poročanje oziroma ali morajo te stranke predložiti kakšen poseben obrazec glede na to, da sredstva niso njihova?

Odgovor

Kot imetnik računa po FATCA sporazumu se obravnava oseba, v korist in za račun katere je račun odprt, razen v primerih fiduciarnih računov, kjer se lahko pod določenimi pogoji kot imetnik računa šteje tudi nefinančni posrednik. V primeru, kadar se fiduciarni račun lahko opredeli kot namenski (angl. escrow) račun po prilogi II k sporazumu, finančni instituciji v zvezi z njim ni treba poročati.

Podrobneje

Pojem »imetnik računa« ne vključuje osebe (razen v primeru finančne institucije ), ki ima finančni račun v korist ali za račun druge osebe kot zastopnik, skrbnik, pooblaščenec, podpisnik, svetovalec pri naložbah ali posrednik. V tem primeru se po sporazumu kot imetnik računa obravnava taka druga oseba. Poročevalske finančne institucije bodo za ta namen morale vzpostaviti primerne postopke, s katerimi bodo lahko določale, ali je imetnik računa imetnik računa za račun druge osebe. Če na podlagi teh postopkov ni mogoče ugotoviti, da gre v zvezi z računom za takšno razmerje (mandatno), je najprimerneje, da se oseba, ki je identificirana kot imetnik računa, šteje za imetnika računa. Glede novih računov pa je smiselno, da finančna institucija v svoje postopke (obrazce, vprašalnike) vključi tudi pridobivanje podatka o razmerju osebe do finančnega računa.

Kadar se na finančnem računu (ki ni namenski (escrow) račun iz točke 3.5. točke tega dokumenta) pri finančni instituciji zbirno nahajajo sredstva strank nefinančnega posrednika in:

 • je edina oseba, navedena ali identificirana v zvezi s finančnim računom pri finančni instituciji, nefinančni posrednik, in
 • nefinančni posrednik ni dolžan razkriti ali posredovati podatkov o svojih strankah finančni instituciji po predpisih, ki urejajo preprečevanje pranja denarja ali drugih predpisih,

mora finančna institucija izvajati postopke dolžne skrbnosti in poročati samo v zvezi z nefinančnim posrednikom. Navedeno ne velja, kadar se na finančnem računu pri finančni instituciji zbirno nahajajo sredstva strank nefinančnega posrednika in so stranke navedene oziroma jih lahko finančna institucija identificira.

Pri opredelitvi fiduciranih računov je treba upoštevati tudi oddelek V priloge II sporazuma, v katerem so določeni računi, ki so izločeni iz opredelitve finančnih računov, zato se o njih ne poroča. Kadar bi fiduciarni račun izpolnjeval pogoje za to, da se ga opredeli kot namenski račun v skladu z odstavkom D oddelka V priloge II k sporazumu, finančni instituciji, pri kateri je odprt, o njem ne bi bilo treba poročati. Namenski račun je v navedeni določbi sporazuma opredeljen kot račun, ki se vodi v Sloveniji in se odpre v zvezi s katerim od naslednjega:

 1. sklepom ali sodbo sodišča;

 2. prodajo, zamenjavo ali zakupom nepremičnega ali osebnega premoženja, če račun izpolnjuje naslednje zahteve:

 1. na račun se sredstva nalagajo izključno kot predplačilo, ara, depozit v znesku, primernem za zavarovanje obveznosti, neposredno povezane s transakcijo, ali podobno plačilo ali se nanj nalagajo finančna sredstva v zvezi s prodajo, zamenjavo ali zakupom premoženja;

 2. račun se odpre in uporablja izključno za zavarovanje obveznosti kupca, da plača kupnino za premoženje, da prodajalec plača kakršno koli pogojno obveznost ali da zakupodajalec ali zakupojemalec plača kakršno koli odškodnino v zvezi z zakupljenim premoženjem, kot je bilo dogovorjeno z zakupom;

 3. sredstva na računu, vključno z dohodkom iz sredstev na računu, se bodo izplačala ali drugače razdelila v korist kupca, prodajalca, zakupojemalca ali zakupodajalca (vključno za poravnavo njegove obveznosti), ko bo premoženje prodano, zamenjano ali izročeno ali ko se zakup prekine;

 4. račun ni kritni račun ali podoben račun, odprt v zvezi s prodajo ali zamenjavo finančnih sredstev, in

 5. račun ni povezan z računom kreditne kartice;

 1. obveznostjo finančne institucije, ki opravlja storitve v zvezi s posojilom, zavarovanim z nepremičnino, da rezervira del plačila izključno zato, da omogoči poznejše plačilo davkov ali zavarovanja v zvezi z nepremičnino;

 2. obveznostjo finančne institucije izključno zato, da omogoči poznejše plačilo davkov.

Vprašanje 3: Ali se je finančna institucija Slovenije, ki je v 100 odsotni lasti države oz. upravlja sklad, ki ima status pokojninskega sklada, in je zato v skladu s FATCA sporazumom opredeljena kot oproščeni upravičeni lastnik, dolžna registrirati pri Upravi za notranje prihodke ZDA (»Internal Revenue Service – IRS«; v nadaljnjem besedilu: IRS)?

Odgovor

Finančna institucija Slovenije, ki se obravnava kot neporočevalska finančna institucija oz. oproščeni upravičeni lastnik, razen v posebnih primerih, nima obveznosti registracije na spletni strani IRS.

Podrobneje

V skladu slovensko zakonodajo1 se mora poročevalska in druga finančna institucija Slovenije oziroma drug subjekt, če obveznost registracije slednjih izhaja iz FATCA sporazuma, v skladu z veljavnimi zahtevami glede registracije po FATCA sporazumu registrirati na spletni strani IRS FATCA za registracijo.

Veljavne zahteve glede registracije na spletni strani IRS so dolžne (na podlagi točke c prvega odstavka 4. člena FATCA sporazuma) izpolnjevati le poročevalske finančne institucije Slovenije, ne pa tudi neporočevalske finančne institucije (po opredelitvi iz q točke prvega odstavka 1. člena FATCA sporazuma opisane v prilogi II), vključno z oproščenimi upravičenimi lastniki po ustreznih predpisih finančnega ministrstva ZDA.

Skladno z oddelkom I priloge II FATCA sporazuma se slovenska finančna institucija, kadar gre za državni oz. nadzorovan subjekta (100 odstotno lastništvo države), obravnava kot neporočevalska finančna institucija oz. oproščeni upravičeni lastnik in zato načeloma nima obveznosti registracije na spletni strani IRS. Obveznost registracije bi lahko nastala v posebnem primeru, kadar bi omenjena institucija izvajala tudi plačila v zvezi s komercialno finančno dejavnostjo take vrste, kot jo opravlja določena zavarovalna družba, skrbniška institucija ali depozitna institucija. V nasprotnem primeru bi za ta plačila veljale obveznosti v zvezi s plačilom davčnega odtegljaja na podlagi točk d in e prvega odstavka 4. člena FATCA sporazuma.

V primeru, da so izpolnjene zahteve iz FATCA sporazuma, tako da je finančna institucija oproščena obveznosti registracije, plačniku davka (v angl. »withholding agent«) ne bo treba odtegniti davka od plačil z odtegljajem na viru v ZDA, če bo lahko plačilo zanesljivo povezala z relevantno dokumentacijo (pridobljeno iz samopotrdila oz. iz drugih informacij, ki so javno dostopne oz. s katerimi razpolaga, ali iz informacij, ki se zbirajo in vodijo v skladu s postopki za preprečevanje pranja denarja ali poznavanje strank), iz katere bo razbrala, da je plačilo povezano z oproščenim upravičenim lastnikom oz. neporočevalsko finančno institucijo.

Ne glede na to, pa lahko obveznost registracije za neporočevalske finančne institucije posredno izhaja iz določb priloge II FATCA sporazuma, na podlagi katerih morajo imeti takšne institucije vzpostavljene politike in postopke, skladne s tistimi iz priloge I FATCA sporazuma, s katerimi se preprečuje, da bi finančna institucija zagotovila finančni račun nesodelujoči finančni instituciji ali odprla in vodila finančni račun za katero koli določeno osebo ZDA. Primer takšne določbe je pododstavek A oddelka III priloge II FATCA sporazuma. Ta v 6. oz. 7. točki določa, da bi morala neporočevalska finančna institucija v primeru, da bi na ta način (z izvajanjem omenjenih politik oz. postopkov) identificirala kateri koli račun, ki ga ima določena oseba ZDA, ki ni rezident Slovenije oz. pasivni nefinančni tuji subjekt z obvladujočimi osebami, ki so rezidenti ali državljani ZDA in niso rezidenti Slovenije, v zvezi s takim računom poročati, kot da bi bila poročevalska finančna institucija Slovenije, vključno s tem, da bi se registrirala na spletni strani IRS FATCA. V nasprotnem primeru bi morala račun zapreti.

Vprašanje 4: Kako se v skladu s FATCA sporazumom obravnava institucije kot sta npr. nacionalna centralna banka in centralna depotna družba?

Odgovor

Nacionalna centralna banka in centralna depotna družba se obravnavata kot neporočevalski finančni instituciji Slovenije oziroma kot oproščena upravičena lastnika.

Podrobneje

Glede centralne banke: v skladu s točko I. C. Priloge II FATCA sporazuma se šteje za neporočevalsko finančno institucijo Slovenije in kot oproščeni upravičeni lastnik, razen v zvezi s plačilom, ki izhaja iz obveznosti v zvezi s komercialno dejavnostjo take vrste kot jo opravlja določena zavarovalna družba, skrbniška institucija ali depozitna institucija. Pri čemer opravljanje dejavnosti centralne banke (tj. opravljanje dejavnosti za druge centralne banke, ki se prav tako obravnavajo kot neporočevalske finančne institucije oziroma oproščeni upravičeni lastniki) ne sodi v opravljanje komercialne dejavnosti, ki bi skladu s FATCA sporazumom zahtevalo poročanje.

Centralne depotne družbe se ne štejejo kot finančne institucije, ki vodijo račun, in se zato obravnavajo kot neporočevalske finančne institucije oziroma kot oproščeni upravičeni lastniki.

Vprašanje 5: Na kakšen način se za namene FATCA poročanja poroča primer kratkoročnega depozita, ki ga stranka veže za 31 dni in ga podaljšuje/ponovno veže za en mesec (12 x v 1 letu), pri tem pa se vsakič odpre nova številka posla. Gre torej za 12 poslov oziroma 12 zneskov (stanj za poročanje). Ali je potrebno v FATCA poročanju v omenjenem primeru poročati 12 številk računov in pri vsakem računu svojo (edino) transakcijo?

Odgovor

V primeru depozitov z avtomatičnim obnavljanjem (angl. »automatic rollover«) se za namene FATCA poročanja, poroča stanje oziroma vrednost na depozitnem računu ob koncu posameznega koledarskega leta (vključno s še vezanimi depoziti) in skupni bruto znesek vplačanih ali pripisanih obresti na račun med koledarskim letom. V navedenem primeru torej ni potrebno poročanje o vsakem poslu posebej, ki se je že iztekel, ampak se poroča o zadnjem poslu.

V primeru depozitov, ki se ne obnavljajo avtomatično, pa se mora poročati o vsakem poslu posebej, ki se je že iztekel. V primeru, da se določen depozit še ni iztekel, se poroča stanje oziroma vrednost na depozitnem računu ob koncu posameznega koledarskega leta.

Vprašanje 6: Kaj se šteje za razumno obrazložitev razloga, zakaj imetnik računa pri izvajanju postopkov pregleda za že obstoječe račune posameznikov s stanjem ali vrednostjo, ki na dan 30. junija 2014 presega 50.000 USD, vendar ne presega 1.000.000 USD (računi nižje vrednosti), nima potrdila o izgubi pripadnosti Združenim državam kljub odpovedi državljanstvu ZDA ali razloga, zakaj imetnik računa državljanstva ZDA ni pridobil ob rojstvu?

Odgovor

Zgolj izjava imetnika računa o tem, zakaj ni uspel pridobiti ustreznega potrdila o izgubi pripadnosti ZDA, ne predstavlja razumne, nedvoumne obrazložitve navedenega razloga. V izogib kakršnim koli nejasnostim, lahko poročevalska finančna institucija Slovenije od imetnika računa zahteva pridobitev Potrdila o izgubi državljanstva (»CLN«) obrazec DS-4083.

Podrobneje

V skladu s četrtim pododstavkom odstavka B oddelka II (Že obstoječi računi posameznikov) Priloge I FATCA sporazuma, ne glede na odkritje indicev ZDA po prvem pododstavku odstavka B tega oddelka, poročevalski finančni instituciji Slovenije računa ni treba obravnavati kot račun ZDA, o katerem se poroča, če:

 1. kadar informacije o imetniku računa nedvoumno izkazujejo kraj rojstva v ZDA (tj. kadar ima stranka edini indic kraj rojstva v ZDA), poročevalska finančna institucija Slovenije pridobi ali je že prej pregledala in ima v evidenci:

 1. samopotrdilo imetnika računa,da ni ne državljan ZDA ne rezident ZDA za davčne namene (ki je lahko na obrazcu IRS W-8 ipd.),

 2. potni list, ki ni potni list ZDA oziroma drug identifikacijski dokument, ki ga je izdal državni organ in izkazuje državljanstvo imetnika računa ali pripadnost državi, ki niso ZDA in

 3. kopijo potrdila, izdanega imetniku računa, o izgubi pripadnosti ZDA ali razumno obrazložitev razloga, zakaj imetnik računa nima takega potrdila kljub odpovedi državljanstvu ZDA ali razloga, zakaj imetnik računa državljanstva ni pridobil ob rojstvu.

Zgolj izjava imetnika računa, četudi z obrazložitvijo o tem, da je njegov edini indic ZDA kraj rojstva v ZDA in drugih vezi s to državo nima, praviloma ne predstavlja »razumne, nedvoumne razlage«, zakaj imetnik računa nima oziroma ni uspel pridobiti kopije potrdila, izdanega s strani državnega organa ZDA, o izgubi pripadnosti ZDA kljub odpovedi državljanstvu ZDA. Zaradi pomena tovrstnega dokazovanja, ker gre za dokazovanje državljanstva in v izogib kakršnim koli nejasnostim, je priporočljivo, da poročevalska finančna institucija Slovenije pridobi od nekdanjega ameriškega državljana t.i. Potrdilo o izgubi državljanstva (»CLN«) obrazec DS-4083, ki ga izda pristojni organ v ZDA. Obrazec je objavljen tudi na: http://www.dahsing.com/en/pdf/common/form/cc_cerficate_loss_of_nationality_us.pdf.

Vprašanje 7: Ali se predvideva dopolnitev Zakona o osebni izkaznici, glede na to, da ta prepoveduje kopiranje osebnih dokumentov in hranjenje v elektronski obliki?

Odgovor

V 7. odstavku 266 c. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 je določeno, da če hramba dokaznih listin ni možna v izvirniku, se te kopirajo in hranijo v elektronski obliki.

Vprašanje 8: Ali mora poročevalska finančna institucija Slovenije tudi ob odprtju novih računov fizičnih oseb - komitentov, ki nimajo ZDA indicev, pridobiti samopotrdilo, iz katerega je razviden status imetnika računa (da imetnik računa ni ne državljan ne rezident ZDA za davčne namene)?

Odgovor

Glede novih računov posameznikov (odprti po 1. 7. 2014 dalje) mora finančna institucija ob odprtju računa pridobiti ustrezno dokumentacijo, ki ji omogoča ugotoviti, ali se mora račun opredeliti kot račun, o katerem se poroča in v zvezi s katerim bo dolžna FURS posredovati predpisane informacije.

Poročevalska finančna institucija Slovenije mora pri novih računih posameznikov ob odprtju pridobiti samopotrdilo (npr. v obliki izjave), ki je lahko del dokumentacije za odprtje računa, in poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, ali imetnik računa je ali ni rezident/državljan ZDA, ter potrditi sprejemljivost takšnega samopotrdila.

Podrobneje

Pri novih računih posameznikov mora poročevalska finančna institucija Slovenije ob odprtju računa oziroma v 90 dneh po poteku koledarskega leta, v katerem je treba v zvezi z računom opraviti pregled, identifikacijo ali poročanje, pridobiti ustrezno dokumentacijo. V zvezi z računi fizičnih oseb bo dokumentacija lahko vključevala samopotrdilo (npr. v obliki izjave), ki poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, ali imetnik računa je ali ni rezident/državljan ZDA, ter potrditi sprejemljivost takšnega samopotrdila.

Hkrati pa je poročevalska finančna institucija Slovenije dolžna vzpostaviti tudi takšne poslovne prakse, s katerimi zagotavlja sledenje spremembam okoliščin, posledica česar je en ali več indicev ZDA, povezanih z računom. Primeroma lahko poročevalska finančna institucija Slovenije seznani komitente, da so finančno institucijo dolžni obveščati o kakršnih koli spremembah, relevantnih indicih iz FATCA sporazuma; tudi o spremembah, posledica česar je en ali več indicev ZDA (tj. sprememba glede državljanstva ali rezidentstva ZDA, sprememba glede poštnega naslova ali naslova bivališča v ZDA, sprememba glede telefonske številke v ZDA, sprememba pooblastila za zastopanje ali podpisovanje, dano osebi z naslovom v ZDA, sprememba naslova »v skrbi drugega« oziroma »poštno ležeče« kot edinega naslova).

Vprašanje 9: Ali mora poročevalska finančna institucija Slovenije od imetnikov račun z že ugotovljenimi indici ZDA pridobiti samopotrdilo ob vsakokratnem odpiranju novega računa, depozita, varčevanja, … ne glede na to, da v obstoječih evidencah že razpolaga z izjavo in da se siceršnji osebni podatki (ime in priimek, rojstni podatki, naslov, telefonska številka, ipd.) niso spremenili?

Odgovor

Poročevalska finančna institucija Slovenije mora pri novih računih posameznikov ob odprtju pridobiti samopotrdilo (npr. v obliki izjave), ki je lahko del dokumentacije za odprtje računa in poročevalski finančni instituciji omogoča ugotoviti, ali imetnik računa je ali ni rezident/državljan ZDA ter potrditi sprejemljivost takšnega samopotrdila. V primeru, da bo iz njega razvidno, da je imetnik računa rezident ali državljan ZDA, mora finančna institucija sprejemljivost takega potrdila preveriti še na podlagi drugih informacij, ki jih pridobi v zvezi z odprtjem računa, npr. dokumentacija v zvezi s postopki za preprečevanja pranja denarja in poznavanja strank. Če samopotrdilo izkazuje, da je imetnik računa rezident/državljan ZDA, mora slovenska poročevalska institucija pridobiti dodatno samopotrdilo, v katerem je navedena tudi identifikacijska številka ZDA imetnika računa (obrazec IRS W-9).

V kolikor poročevalska finančna institucija Slovenija že razpolaga z navedenimi podatki in dokumentacijo pri posameznem komitentu, ni potrebno ponovno pridobivanje vse potrebne dokumentacije ob vsakokratnem poslu. Mora pa poročevalska finančna institucija Slovenije zagotoviti takšne poslovne prakse, s katerimi zagotavlja sledenje spremembam okoliščin v povezavi z indici ZDA.

Vprašanje 10: Ali je potrebno pri obstoječih računih fizičnih oseb, pri katerih stanje na računu na dan 30. 6. 2014 ne presega 50.000 USD, o računu poročati, če stanje na dan 31. 12. 2014 preseže mejni znesek 50.000 USD?

Odgovor

Da, pri prvem poročanju za leto 2014, ki ga morajo Poročevalske finančne institucije Slovenje opraviti in sporočiti informacije FURS do 30. 6. 2015, se za obstoječe račune posameznikov nižje vrednosti pregled glede mejnega zneska opravi 30. 6. 2014 ter nato 31. 12. 2015 in se o računu poroča v letu 2016, v kolikor bi stanje ali vrednost računa na dan 31. 12. 2015 preseglo mejni znesek 50.000 USD. V naslednjih letih je potrebno stanje na računih zopet preveriti letno in o računu poročati, v kolikor stanje na računu fizične osebe, na zadnji dan koledarskega leta preseže 50.000 USD.

Podrobneje

V tretjem podostavku odstavka C oddelka II. Priloge I FATCA sporazuma (Dodatni postopki, ki veljajo za že obstoječe račune posameznikov, ki so računi nižje vrednosti) je navedeno, da razen depozitnih računov, opisanih v četrtem pododstavku odstavka A oddelka II. Priloge I (tj. depozitni račun s stanjem 50.000 USD ali manj), se kateri koli že obstoječ račun posameznika, ki je bil identificiran kot račun ZDA, o katerem se poroča, v vseh nadaljnjih letih obravnava kot račun ZDA, o katerem se poroča, razen, če imetnik ne preneha biti določena oseba ZDA. Torej, o računu, na katerem bi stanje na dan 31. 12. 2014 preseglo 50.000 USD sicer ni potrebno poročati v letu 2015, potrebno pa je ponovno preverjanje stanja na računu na dan 31. 12. 2015 za poročanje v letu 2016 (in v vseh nadaljnjih letih).

Navedeno velja tudi za obstoječe račune posameznikov visoke vrednosti (drugi podostavek odstavka E oddelka II. Priloge I FATCA sporazuma (Dodatni postopki, ki veljajo za račune visoke vrednosti): če že obstoječi račun posameznika na dan 30. junija 2014 ni račun visoke vrednosti, postane pa račun visoke vrednosti na zadnji dan leta 2015 ali kateregakoli naslednjega leta in če se na podlagi natančnejšega pregleda račun identificira kot račun ZDA, o katerem se poroča, mora poročevalska finančna institucija Slovenije zahtevane informacije o takem računu za leto, v katerem je bil identificiran kot račun ZDA, o katerem se poroča, in za naslednja leta sporočati letno, razen če imetnik računa na preneha biti določena oseba ZDA.


1 266.č člen Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 - ZDavNepr, 111/13, 25/14 - ZFU, 40/14 - ZIN-B in 90/14)

Ključne besede:
identificiranje
poročanje
ZDA
računi ZDA

Zadnji članki iz rubrike:

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

19.3.2021 18:32:31:
Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Najnovejši članki:

18.6.2021 16:11:19:
Posebne ureditve VEM (OSS) - neunijska, unijska in uvozna ureditev

17.6.2021 16:49:05:
Spletni seminar »Nova pravila pri e-trgovanju na področju DDV« in prikaz oddaje registracijskih obrazcev

17.6.2021 17:00:01:
Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni

15.6.2021 12:26:16:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2021

15.6.2021 12:20:40:
Telefonske številke enotnega klicnega centra ZPIZ

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT