Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 16.10.2016 16:38:29

Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti - informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R

Rubrika: Kmetijstvoprint Natisni

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 63/2016, z dne 7. 10. 2016, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona dohodnini (novela ZDoh-2R), ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2017.

V nadaljevanju podajamo informacije o novostih, ki jih prinaša novela ZDoh-2R na področju obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Spremembe na področju obdavčitve dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Novela ZDoh-2R bistveno spreminja 69. člen ZDoh-2 (splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti).

Po novi metodi ugotavljanja katastrskega dohodka se v sistem katastrskega dohodka vključujejo tudi posebne kulture (zelenjadnice in zelišča, ki se pridelujejo v tleh na prostem in v intenzivni pridelavi, jagode, artičoke, šparglji na njivah, semena in sadike poljščin, reja polžev na njivi), pod pogojem, da jih zavezanec prijavi v okviru zbirnih vlog za uveljavljanje pravic iz naslova ukrepov kmetijske politike pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Katastrski dohodek posebnih kultur se izračuna v skladu z določbami ZUKD-2 kot dodatni katastrski dohodek v višini 1,3 katastrskega dohodka intenzivnega sadovnjaka in ostalih trajnih nasadov z boniteto med 51 in 60. Ne glede na to pa se v skladu z 72. členom ZDoh-2 katastrski dohodek od pridelave posebnih kultur pripiše posameznemu zavezancu za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, članu kmečkega gospodinjstva v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu.

Še vedno pa bo treba dohodek ugotavljati na podlagi vodenja ustreznega knjigovodstva ali evidenc ter izdajati račune z davčnim potrjevanjem za prodajo pridelkov iz rastlinjakov, sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja ter grmičevja, sadik vinske trte in sadik hmelja ter prodajo okrasnih rastlin.

Po novem se tudi pridelava na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven Slovenije ter proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja na površinah izven Slovenije šteje v okvir osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Dopolnjuje se 71. člen ZDoh-2, v katerem se določa davčna osnova od potencialnih tržnih dohodkov kmetijskih in gozdnih zemljišč izven Slovenije, in sicer kot katastrski dohodek za kmetijsko zemljišče brez podrobnejše vrste dejanske rabe z boniteto med 51 in 60, ter za gozdno zemljišče seštevek katastrskega dohodka rastiščnega koeficienta od 8 do 9 in katastrskega dohodka z boniteto med 51 in 60. Katastrski dohodek od zemljišč izven Slovenije pa se pripiše posameznemu zavezancu za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, članu kmečkega gospodinjstva v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu.

Na podlagi novele ZDoh-2R se lahko tudi določene dejavnosti malega obsega predelave lastnih kmetijskih in gozdnih pridelkov, ki so tesno povezane s kmetijsko dejavnostjo in so se do sedaj lahko opravljale v okviru dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, opravljajo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. V primeru, da kmečko gospodinjstvo želi mali obseg prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdnih pridelkov opravljati v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, odgovorni član kmečkega gospodinjstva pri davčnem organu opravi priglasitev, če kmečko gospodinjstvo izpolnjuje naslednje pogoje:

  • člani kmečkega gospodinjstva, poleg predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ne opravljajo sami ali preko povezanih oseb, druge dejavnosti na kmetiji, ki se lahko štejejo za dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, razen dopolnilne dejavnosti predelave rastlinskih odpadkov ter proizvodnje in prodaje energije iz obnovljivih virov, storitev s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročnim delom ali svetovanja in usposabljanja v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo,
  • člani kmečkega gospodinjstva ne ugotavljajo davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,
  • v davčnim letom pred davčnim letom, za katero priglašajo obravnavo dohodka od malega obsega prve stopnje predelave, prihodki od te dejavnosti ne presegajo 3.500 eur.

Za izdelke malega obsega prve stopnje predelave, za katere se v skladu s 26. členom ZDoh-2 določa oprostitev dohodnine od morebitnih dohodkov iz tega naslova, se štejejo: nerazkosane in razkosane klavne živali, moka in drugi mlevski izdelki, maslo, kisla in sladka smetana, kislo mleko, pinjenec, sirotka, jogurt, kefir, skuta in sir, vsi brez dodatka, kisano, sušeno, vloženo in drugače konzervirano sadje in zelenjava, sadni in vinski mošt, sadno vino, sadni in zelenjavni sok in sirup, sadni in vinski kis, jedilna olja razen oljčnega ter smola in oglje.

Priglasitev obravnave dohodka iz malega obsega prve stopnje predelave kot dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti preneha z letom, za katero odgovorni član kmečkega gospodinjstva pri davčnem organu vloži prenehanje navedene priglasitve.

Kot dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti se še vedno lahko šteje dohodek od predelave lastnega grozdja v vino, če:

  • člani kmečkega gospodinjstva ne ugotavljajo davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov,
  • imajo člani kmečkega gospodinjstva v lasti ali uporabi vsaj 0,3 ha vinograda1 za predelavo grozdja v vino iz lastnega pridelka grozdja.

V tem primeru bo davčni organ za namene določitve pavšalne davčne osnove uporabil podatek ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, o obsegu proizvodnje vina oziroma priglašene količine vina, pridelanega izven Slovenije ter izračunal površino vingrada s predpostavko, da se na hektarju zemljišča proizvede 4.600 litrov vina ter na tej podlagi izračunal katastrski dohodek. Katastrski dohodek vina se izračuna v skladu z določbami ZUKD-2 kot dodatni katastrski dohodek v višini dvakratnika katastrskega dohodka vinograda z boniteto med 51 in 60. Ne glede na to pa se v skladu z 72. členom ZDoh-2 katastrski dohodek od proizvodnje vina pripiše posameznemu zavezancu za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, članu kmečkega gospodinjstva v sorazmernem deležu glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu.

S spremembo osmega odstavka 69. člena ZDoh-2, ki postane štirinajsti odstavek, se podrobneje določa pripisovanje pravice uporabe in posledično katastrski dohodek za namene obdavčitve dejanskemu uporabniku kmetijskih oz. gozdnih zemljišč.

Ker nova metoda ugotavljanja katastrskega dohodka prinaša skupno povečanje katastrskega dohodka in za posamezna kmečka gospodinjstva to pomeni povečano davčno osnovo od katastrskega dohodka glede na preteklo leto, je v noveli ZDoh-2R (21. člen) urejeno prehodno obdobje, v katerem se za nobeno kmečko gospodinjstvo dohodek iz tega naslova ne bo povečal za več kot dvakrat glede na predhodno obdobje. Mehanizem se bo uporabljal za leto 2017, 2018 in 2019, in sicer se bo za leto 2017 primerjala davčna osnova kmečkega gospodinjstva leta 2017 z letom 2016, za leto 2018 davčna osnova kmečkega gospodinjstva leta 2018 z letom 2017 in za leto 2019 davčna osnova kmečkega gospodinjstva leta 2019 z letom 2018.

Zavezancem, članom kmečkega gospodinjstva, za katero bo v posameznem letu ugotovljeno, da je prišlo do povišanja skupne davčne osnove vseh članov kmečkega gospodinjstva od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj glede na preteklo leto za več kot dvakrat, se bo davčna osnova od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj iz prvega in drugega odstavka 71. člena zakona zmanjšala za delež, ki ga ugotovljena razlika med skupno davčno osnovo od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj vseh članov kmečkega gospodinjstva v letu odmere in v preteklem letu, predstavlja v skupni davčni osnovi od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj vseh članov kmečkega gospodinjstva v letu odmere.

Za lažje razumevanje mehanizem, določen z navedenim členom, v nadaljevanju prikazujemo na hipotetičnem konkretnem primeru.

Kmečko gospodinjstvo je v letu 2016 imelo davčno osnovo od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj vseh članov kmečkega gospodinjstva 1.000 eurov, v letu 2017 pa 2.500 eurov. Torej se je skupna davčna osnova vseh članov kmečkega gospodinjstva od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj v letu 2017 glede na leto 2016 povečala za 1.500 eurov, kar je za več kot dvakrat. Razlika med skupno davčno osnovo v letu 2017 in dvakratnikom davčne osnove iz leta 2016 znaša 500 eurov, kar predstavlja 20 % skupne davčne osnove v letu 2017. Skladno s predlaganim mehanizmom se v letu 2017 davčna osnova od katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji panj vsem zavezancem zmanjša za 20 %.

Kmečko gospodinjstvo ima v letu 2017 tri člane, ki opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost. Davčna osnova od katastrskega dohodka prvega člana je v letu 2017 pred korekcijo z uporabo mehanizma določenega v tem članu znašala 1.500 eurov, drugega člana 800 eurov in tretjega člana 200 eurov, skupaj torej 2.500 eurov.

Upoštevaje mehanizem, določen v predmetnem členu, bo davčna osnova prvega člana v letu 2017 znašala 1.200 eurov (80 % od 1.500 eurov), drugega člana 640 eurov (8 % od 800 eurov) in tretjega člana 160 eurov (80 % od 200 eurov).

Opomba:

1 Dohodek od proizvodnje vina iz lastnega pridelka grozdja je oproščen plačila dohodnine, če imajo člani kmečkega gospodinjstva v lasti ali uporabi manj kot 0,3 ha vinograda.

Vir: FURS

Ključne besede:
dohodnina
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti
ZUKD-2
ZDoh-2
ZDoh-2R

Zadnji članki iz rubrike:

3.10.2023 16:25:30:
Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2023 - Podrobnejši opis

9.8.2023 11:34:59:
Podatki o cenah kmetijskih pridelkov - poročanje

2.6.2023 15:33:23:
Nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji morajo prijaviti letni dohodek

15.5.2023 12:46:11:
Finančna uprava izdala 208.935 odločb o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2022

30.6.2022 14:17:13:
Finančna uprava odpremila nove odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2021

Najnovejši članki:

4.10.2023 21:02:37:
Zaposlitveni oglas: Knjigovodja (m/ž), Ljubljana

4.10.2023 20:18:56:
Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah v javni obravnavi

4.10.2023 19:46:04:
Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi 1. 1. 2024

4.10.2023 8:20:44:
Povračilo stroškov - službeno potovanje - dnevnica - kilometrina - drugi osebni prejemki - davek od osebnih prejemko

3.10.2023 16:17:45:
Podatki za obračun plač za september 2023