Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 9.3.2022 14:40:55

Študent podjetnik – s. p. - Prispevki za socialno varnost

Mag. Katja Blatnik

Rubrika: Podjetništvoprint Natisni

Članek je bil pripravljen v letu 2014, zato ni več aktualen. Trenutno veljavne informacije smo zbrali na povezavi.

Z ZPIZ-2 sta bila ukinjena pojma edini in glavni poklic. Poleg tega je bila spremenjena »definicija« šolanja.

Po ZPIZ-1 je veljalo, da se kot samozaposlena oseba (s.p.) obvezno zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v RS opravljajo samostojno dejavnost in z njo ustvarjajo dohodek, ki dosega vsaj minimalno plačo. Opredelitev edinega ali glavnega poklica je določal 17. člen ZPIZ-1. Za študente oz. osebe, na šolanju se je štelo, da dejavnosti ne opravljajo niti kot edini niti kot glavni poklic, zato se jim ni bilo treba obvezno zavarovati. Po 15. členu ZPIZ-2 pa se morajo kot samozaposlene osebe obvezno zavarovati tiste osebe, ki v RS samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Načeloma velja, da se samozaposleni zavarujejo za polni zavarovalni čas (40 ur).

Poglejmo še definicijo šolanja. Po ZPIZ-1 je bilo šolanje čas, v katerem je bila oseba vključena v javno priznani sistem dodiplomskega oziroma podiplomskega izobraževanja, in v katerem ni vključena v obvezno zavarovanje. Po ZPIZ-2 pa je šolanje čas, v katerem je oseba vključena v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po predpisih o izobraževanju odraslih, in v katerem ne izpolnjuje pogojev za obvezno zavarovanje, lahko pa je prostovoljno vključena v obvezno zavarovanje. Ker študent s.p. opravlja samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje. To pa pomeni, da mora vstopiti v obvezno socialno zavarovanje kot s.p. in se ne šteje več za osebo na šolanju.

Omenili smo že, da za študente, ki so dejavnost registrirali pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (do 1. 1. 2013), v letu 2014 veljajo še določbe ZPIZ-1. 406. člen ZPIZ-2 namreč določa, da se morajo osebe, ki so bile ob uveljavitvi ZPIZ-2 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, od prvega dne po izteku šolskega leta, v katerem je ta zakon začel veljati, obvezno zavarovati kot samozaposleni, če še naprej opravljajo dejavnost. V letu 2013 je bil sprejet ZMEPIZ-1, ki je v 115. členu podaljšal rok za t. i. uskladitev lastnosti zavarovanca. Tako se morajo te osebe obvezno zavarovati do 31. decembra 2014. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo od 1. januarja 2015 naprej po uradni dolžnosti ugotavljal lastnost zavarovanca. To pomeni, da imajo študenti s.p. do konca leta 2014 čas, da se zavarujejo kot samozaposleni, če bodo še naprej opravljali dejavnost. Kot so nam pojasnili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lahko študent s.p. vloži prijavo v zavarovanje do 31. 12. 2014, če se želi »izogniti« ugotavljanju lastnosti zavarovanca po uradni dolžnost. Osebe, ki so svoj status že uskladile oz. se zavarovale kot s.p., lahko ponovno vzpostavijo status, kot so ga imele na dan 31. 12. 2012. V prehodnem obdobju, do 31. 12. 2014 se torej študent s.p. sam odloči, ali se bo zavaroval in si že v tem času »nabiral« pokojninsko dobo, medtem ko bo od 1. januarja 2015 tako zavarovanje zanj obvezno.

Posledica vključitve v obvezno zavarovanje vpliva na plačevanje prispevkov za socialno varnost. Ker je leto 2014 za nekatere študente prehodno obdobje, smo prispevke za socialno varnost pripravili za dve skupini študentov s.p.:

 • tiste, ki so z opravljanjem dejavnosti začeli pred 1. 1. 2013, in se morajo kot samozaposleni zavarovati najkasneje s 1. 1. 2015, do tedaj pa plačujejo pavšalne prispevke in
 • tiste, ki so ali bodo z opravljanjem dejavnosti začeli po 1. 1. 2013, in se morajo zavarovati kot samozaposleni.

Registracija dejavnosti pred 1. 1. 2013 (aktualno do konca leta 2014)

Študent s.p. mora plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko in pokojninsko zavarovanje (PIZ) v višini 32,17 EUR in prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZ), ki znašajo 13,45% in se plačujejo najmanj od višine minimalne plače. Za leto 2014 znaša minimalna plača 789,15 EUR. Zaradi sprejema ZZVZZ-M bo od 1. februarja 2014 najnižja osnova za plačilo prispevkov za ZZ višja.

 1. Prispevki za PIZ

Za študente, ki so dejavnost registrirali pred uveljavitvijo ZPIZ-2 (do 1.1.2013) so v letu 2013 veljale določbe ZPIZ-1. Tako določa 406. člen ZPIZ-2, ki ureja uskladitev lastnosti zavarovanca. Konec leta 2013 je bil sprejet Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), ki med drugim spreminja 406. člen ZPIZ-2 – uskladitev lastnosti zavarovanca. 115. člen ZMEPIZ-1 podaljšuje rok za uskladitev lastnosti posameznih zavarovancev z 31.12.2013 na 31.12.2014. Med zavarovanci so tudi osebe, ki so bile ob uveljavitvi ZPIZ-2 (1.1.2013) na šolanju in so opravljanje samostojno dejavnost, če še naprej opravljajo samostojno dejavnost.

Skladno s 15. členom ZPIZ-1, se osebam, ki so bile na šolanju ni bilo potrebno obvezno zavarovati kot samozaposlenim, ker se je po ZPIZ-1 štelo, da te osebe ne opravljajo dejavnosti kot edini ali glavni poklic. Pojem edinega in glavnega poklica je urejal 17. člen ZPIZ-1. Osebe, ki so bile na šolanju, niso opravljale samostojne dejavnosti kot edini ali poklic, zato zanje niso veljale določbe 15. člena ZPIZ-1. Za te osebe je bilo potrebno upoštevati določbe 27. člena ZPIZ-1 , ki je določal, da se morale osebe, ki so opravljale pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so bile vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oz. drug predpisan register in niso bile zavarovane po 15. členu ZPIZ-1, obvezno zavarovati za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju te dejavnosti. Šlo je za posebne primere zavarovanja. Za te primere se je osnova za prispevek skladno z 213. členom ZPIZ-1 določala od osnov ali v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določi pavšalne zneske s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-1. Zadnja sprememba sklepa je bila objavljena v Ur.l. RS, št. 25/2013, zato od 1. 4. 2013 dalje velja, da je višina pavšalnega prispevka za PIZ 32,17 EUR. Ta prispevek se ne obračunava na obrazcu OPSVZ, nakaže se na račun številka :01100-8882000003 s sklicevanjem (referenca) 19 davčna številka-44008.

 1. Prispevki za ZZ

5. odstavek 15. člena ZZVZZ določa, da se morajo osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic obvezno zdravstveno zavarujejo.

Opredelitev edinega ali glavnega poklica v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja se je razlikovala od opredelitve v ZPIZ-1. V spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja velja, da je:

 • edini poklic – poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in ni v delovnem razmerju
 • glavni poklic – poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega.

Po tej opredelitvi torej študent samostojni podjetnik opravlja dejavnost kot edini poklic, zato se je dolžan obvezno zdravstveno zavarovati in sicer z dnem vpisa v predpisan register oz. z dnem, ki je na odločbi upravnega organa naveden kot pričetek opravljanja dejavnosti.

Upoštevaje Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja od februarja 20093 za študente podjetnike velja, da so se morali obvezno zdravstveno zavarovati s šifro zavarovalne podlage 104, ki vključuje osebe, ki na območju RS opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane. Zavarovalna osnova 104 je aktualna še do konca leta 2014, za tiste študente, ki so imeli dejavnost registrirano pred letom 2013.

Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec sam, torej študent podjetnik. Ob vstopu v zavarovanje je zavarovalna osnova najmanj minimalna plača. Za leto 2014 je minimalna plača 789,15 EUR. Od 1.1. 2013 vstop v to obliko zavarovanja ni več možen. Za študente podjetnike, ki so lahko do konca leta 2014 še zavarovani pod šifro 104 velja, da se višina bruto osnove za plačilo prispevkov določi po 145. členu ZPIZ-2. V Uradnem listu RS, št. 89/2013 je bil objavljen Pravilnik o določanju zavarovalne osnove (v nadaljevanju: Pravilnik), ki podrobneje ureja način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov. Pravilnik velja od 1. januarja 2014. O novostih glede določanja zavarovalne osnove pišemo v nadaljevanju (določitev zavarovalne osnove 2014).

Višina prispevkov za zdravstvo je določena v 51. členu ZZVZZ. Prispevki se praviloma plačujejo od bruto osnove za PIZ. Zaradi sprejema ZZVZZ-M, bo od 1. 2. 2014 dalje najnižja osnova za prispevke za ZZ določena v višini 60 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, preračunane na mesec. Če izhajamo iz predpostavke, da je zadnja znana povprečna letna bruto plača v Sloveniji za leto 2012 enaka 18.305,64 EUR, potem bo najnižja osnova za obračun prispevkov za ZZ enaka 915,28 EUR.

Prispevki se plačujejo od zavarovalne osnove, po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) določa vrste in stopnje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje:

 • prispevki zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %
 • prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,56 %
 • prispevki delodajalca za poškodbe pri delu 0,53 %

Višina prispevkov za ZZ bo torej odvisna od višine zadnje znane povprečne letne bruto plače v RS ali od zavarovalne osnove posameznika.

Rok za določitev nove zavarovalne osnove je odvisen od datuma oddaje davčnega obračuna. Nova osnova se določi za mesec po mesecu oddaje davčnega obračuna. Če je ta oddan februarja, se novo zavarovalno osnovo za plačilo prispevkov določi za marec. Ne glede na datum oddaje davčnega obračuna je novo zavarovalno osnovo potrebno določiti najkasneje za april 2014. Do določitve nove osnove se prispevki plačujejo še od osnove, ki je veljala za leto 2013. V kolikor se prispevki ne plačujejo od najnižje osnove, se ta mesečno spreminja. Na spletnem naslovu DURS (http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost /prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/) so v tabelah objavljeni prispevki za ZZ po mesecih.

V tabeli predstavljamo prispevke za socialno varnost študentov samostojnih podjetnikov za januar 2014.

Dosežena osnova

za leto 2012

( v EUR)

Do vključno

9.156,72*

Nad 9.156,72

do vključno

18.305,64**

Nad 18.305,64

do vključno

27.458,46

Nad

27.458,46

do vključno

36.611,28

Nad

36.611,28

do vključno

45.764,10

Nad

45.764,10

do vključno

54.916,92

Nad

54.916,92

do vključno

64.069,74

Nad

64.069,74

Bruto zavarovalna osnova

za prispevke ZZ

znesek veljavne minimalne plače

60 % PP

90 % PP

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

789,15

970,31

1.455,47

1.940,63

2.425,79

2.910,94

3.396,10

3.881,26

Prisp. zavarovanca za ZZ (6,36 %)

50,19

61,71

92,57

123,42

154,28

185,14

215,99

246,85

Prisp. delodajalca za ZZ (6,56 %)

51,77

63,65

95,48

127,31

159,13

190,96

222,78

254,61

Prisp. za poškodbe pri delu (0,53 %)

4,18

5,14

7,71

10,29

12,86

15,43

18,00

20,57

Skupaj prispevki ZZ (13,45%)

106,14

130,50

195,76

261,02

326,27

391,53

456,77

522,03

Pavšalni prispevki za PIZ

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

SKUPAJ PRISPEVKI

138,31

162,67

227,93

293,19

358,44

423,7

488,94

554,20

* 9.156,72 EUR je minimalna plača za leto 2012

**18.305,64 EUR je povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Prispevki za ZZ se obračunajo na obrazcu OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost), v poljih 310 do 340. Prispevki se nakazujejo na prehodni davčni podračun ZZZS, številka SI56 01100-8883000073, model 19, sklic davčna številka zavezanca – 45004.

Primer izračuna na obrazcu OPSVZ v e davkih

Vir: eDavki

Prispevke za februar in marec 2014 izračunamo od zavarovalne osnove iz leta 2013, razen za zavarovance, ki so ali bodo davčni obračun oddali v januarju oz. februarju 2014. Ti morajo že za februar oz. marec 2014 izračunati novo zavarovalno osnovo, glede na dosežen dobiček leta 2013. Tudi v letu 2014 ostaja najnižja osnova za plačilo prispevkov minimalna plača, razen za prispevke za ZZ. Od 1.2.2014 bo ne glede na izračunano zavarovalno osnovo za leto 2014, najnižja osnova za plačilo prispevkov za ZZ 60 % zadnje znane PP v RS, preračunane na mesec. Do objave PP v RS za leto 2013, bo najnižja osnova za obračun prispevkov za ZZ enaka 915,28 EUR. Najnižji znesek prispevkov za ZZ bo tako znašal 123,10 EUR:

 • prisp. zavarovanca za ZZ (6,36 %) 58,21 EUR
 • prisp. delodajalca za ZZ (6,56 %) 60,04 EUR
 • prisp. za poškodbe pri delu (0,53 %) 4,85 EUR.

Registracija dejavnosti po 1. 1. 2013

Po 15. členu ZPIZ-2 se morajo kot samozaposlene osebe obvezno zavarovati tiste osebe, ki v RS samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Študent, ki se odloči za podjetništvo po ZPIZ-2 izpolnjuje pogoje za vstop v obvezno socialno zavarovanje.

Načeloma velja, da se samozaposleni zavarujejo za polni zavarovalni čas (40 ur). Krajši zavarovalni čas je možno kombinirati le z delovnim razmerjem, sklenjenim za krajši delovni čas od polnega.

Študenti, ki se odločajo za podjetništvo so torej postavljeni v enak položaj kot ostale fizične osebe. To pomeni, da morajo vložiti prijavo v obvezno socialno zavarovanje. Podatke prijavijo na obrazcu M-14, v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Prijavo vložijo pri ZZZS, v elektronski obliki prek e-VEM ali ob vpisu v poslovni register na točkah VEM.

Za samostojne podjetnike oz. osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost, pride v poštev zavarovalna podlaga s šifro 0055, za osebe, ki opravljajo poklicno oz. drugo dovoljeno dejavnost (npr. odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci ipd.) pa šifra 019. Obe zavarovalni podlagi vključujeta vse štiri vrste socialnih zavarovanj:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)
 • zdravstveno zavarovanje (ZZ)
 • zavarovanje za brezposelnost (ZPB)
 • zavarovanje za starševsko varstvo (SV)

Stopnje in višine prispevkov zanje so določene v Zakonu o prispevkih za socialno varnost. V tabeli smo pripravil pregled vrst zavarovanja, stopenj in vplačilnih računov.

Vrsta zavarovanja

Stopnja

Vplačilni račun

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

SI56 011008882000003

SI19 DŠ - 44008

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

Skupaj prispevki za PIZ

24,35 %

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

SI56 011008883000073

SI19 DŠ - 45004

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

Skupaj prispevki za ZZ

13,45 %

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

SI56 011008881000030

SI19 DŠ - 43001

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

Skupaj prispevki SV

0,20 %

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

SI56 011008881000030

SI19 DŠ - 42005

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZAP

0,20 %

SKUPAJ PRISPEVKI

38,20 %

-

Osnova za izračun prispevkov za socialno varnost in oprostitev po 1. 7. 2013

Znesek, od katerega s.p. plačujejo prispevke se imenuje zavarovalna osnova.

Z ZPIZ-2 se z letom 2014 ukinja razvrščanje v zavarovalne razrede. Vsak s.p. bo svojo zavarovalno osnovo, od katere plačuje prispevke za socialno varnost, izračunal individualno, glede na doseženi dobiček. Podlaga za izračun zavarovalne osnove bodo podatki iz davčnega obračuna. Dobiček – zavarovalna osnova pa ne bo enak dobičku za davčne namene. V njem ne bodo smeli biti upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanja in povečanja davčne osnove. Zavarovalna osnova se torej določi na podlagi podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto, z upoštevanjem podatka o znesku obveznih prispevkov za obvezno zavarovanje, plačanih s strani Republike Slovenije, ter glede na podatke o povprečni letni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji za leto, na katero se nanaša dobiček, na podlagi katerega se določa zavarovalna osnova. Za obračun dohodnine se šteje obračun, ki je bil oziroma bi moral biti vložen do roka, določenega z zakonom, ki ureja davčni postopek, pri čemer se zavarovalna osnova na novo določi najpozneje za mesec april. Tako določata 145. člen ZPIZ-2 in 3. člen Pravilnika. Pravilnik v 10. členu podrobneje ureja rok za določitev nove zavarovalne osnove. Velja, da se zavarovalna osnova na novo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec april.

Tako ugotovljen letni dobiček bo potrebno deliti s številom mesecev poslovanja – preračunati na mesec. Na izračun zavarovalne osnove bo seveda vplival tudi način ugotavljanja davčne osnove, saj je od njega odvisen izračun dobička.

Sprememba je tudi pri najnižji in najvišji zavarovalni osnovi. Najnižja pokojninska osnova za leto 2014 ostaja minimalna plača, najvišja osnova pa bo od leta 2014 3,5 kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Najnižja osnova za ZZ pa je od 1. 2. 2014 dalje enaka 60 % zadnje znane PP v RS, preračunane na mesec.

Zavezanci se lahko enkrat v obdobju določanja zavarovalne osnove sami odločijo za njeno spremembo. Zavarovalna osnova se lahko zniža do 20 %, poveča pa do 3,5 kratnika povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec. Znižana in povečana zavarovalna osnova veljata do določitve nove zavarovalne osnove.

145. člen ZPIZ-2 in 3. člen Pravilnika določata, da je zavarovalna osnova dobiček zavarovanca, ugotovljen v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, preračunan na mesec. Izračun zavarovalne osnove oz. dobička določa 3. člen Pravilnika. Na podlagi podatkov iz obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo leto (npr. leto 2013) se dobiček za zavarovalno osnovo določi tako, da se znesku razlike med davčno priznanimi prihodki in odhodki prišteje znesek obračunanih prispevkov za socialno zavarovanje.

145. člen ZPIZ-2 in 3. člen Pravilnika določata, da se tako izračunan dobiček zniža za 25 %. Skladno z določbami 410. člena ZPIZ-2, je v 14. členu Pravilnika določeno prehodno obdobje. Dobiček za določitev zavarovalne osnove se zniža za:

 • 30 % v letu 2014
 • 28 % v letu 2015
 • 25 % od leta 2016 dalje.

Leto

Najnižja zavarovalna osnova

Individualna mesečna zavarovalna osnova

Najvišja zavarovalna osnova

2014

Minimalna plača v RS 2014

(60 % PP v RS za prispevke za ZZ)

(dobiček po ZDoh-2 + prispevki)

– 30 %

št. mesecev poslovanja

3,5 kratnik PLBP

*PLBP v RS za leto 2012 je znašala 18.305,64 EUR, preračunana na mesec 1.525,47 EUR.

Za vse osebe, tudi študente, ki so se ali se bodo v poslovni ali drug register prvič vpisale po 1.7.2013 skladno z določbami 145. in 430. člena ZPIZ-2 velja delna oprostitev plačila prispevkov za PIZ delodajalca in delojemalca in sicer:

 • 50 % za prvih 12 mesecev poslovanja po prvem vpisu v poslovni ali drug register
 • 30 % za naslednjih 12 mesecev poslovanja.

V tabelah predstavljamo višino prispevkov za februar 2014 v primeru 50 % in 30 % oprostitve prispevkov in izračune prispevkov od najnižje zavarovalne osnove – minimalne plače oz. 60 % PP v RS, preračunane na mesec (789,15 EUR oz. 915,28 EUR ).

50 % oprostitev

30 % oprostitev

Ni oprostitve

Vrsta zavarovanja

Stopnja

Prispevki

Stopnja

Prispevki

Stopnja

Prispevki

Osnova v EUR

v EUR

v EUR

v EUR

Prisp. zavarovanca za PIZ

789,15

7,75%

61,16

10,85%

85,62

15,50%

122,32

Prisp. delodajalca za PIZ

789,15

4,43%

34,92

6,20%

48,89

8,85%

69,84

SKUPAJ PRISPEVKI ZA PIZ

789,15

12,18%

96,08

17,05%

134,51

24,35%

192,16

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZZ

915,28

13,45%

123,11

13,45%

123,11

13,45%

123,11

SKUPAJ PRISPEVKI SV

789,15

0,20%

1,58

0,20%

1,58

0,20%

1,58

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZAP

789,15

0,20%

1,58

0,20%

1,58

0,20%

1,58

Skupaj prispevki

26,03%

222,34

30,90%

260,77

38,20%

318,42

Opomba: zaradi lažje ponazoritve smo spremenili stopnje prispevkov za PIZ, čeprav so te nespremenjene; spreminja se osnova za plačilo prispevkov

Obrazci za DURS

Samozaposleni prek sistema e-davki predložijo obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike). Zanje velja, da so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca zavarovanci. Rok za predložitev obračuna in plačilo prispevkov je 15. v mesecu za pretekli mesec. Višino prispevkov mesečno objavlja DURS:

Podatki o zneskih mesečnih zavarovalnih osnov za samozaposlene ter mesečnih prispevkih

3 Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. 7/2009.

4 Pravilnik obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

5 Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1.pdf

Ključne besede:
študent
podjetnik
ZPIZ-2
šolanje
prispevki za socialno varnost
pispevki za PIZ
prispevki za ZZ
s.p.

Zadnji članki iz rubrike:

16.5.2023 15:58:27:
Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo

11.11.2022 10:18:02:
Hitro rastoča podjetja 2017-2021

27.7.2022 11:37:24:
Nasvet tedna: Sedež in poslovni naslov ter spremembe, ki jih je vnesla novela ZGD-1K

31.3.2022 15:25:04:
Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2022

28.9.2021 13:50:42:
Finančna uprava po novem obiskuje novo registrirane podjetnike in jih informira

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023