Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 10.1.2014 15:01:59

Uskladitev lastnosti zavarovanca 2014

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012 in 39/2013; v nadaljevanju ZPIZ-2), ki je pričel veljati s 01. januarjem 2013, v prehodnih določbah ureja tudi uskladitev lastnosti zavarovanca, in sicer tako, da določenim kategorijam zavarovancev dopušča, da svoj status zavarovanca uskladijo sami v predpisanem roku. Obveznost zavarovanja izhaja iz določb novo uveljavljenega ZPIZ-2, pri čemer prej veljavni predpisi te obveznosti niso določali. V kolikor osebe lastnosti zavarovanca ne uskladijo same, bi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) v skladu z določbami 406. člena in petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 01. januarja 2014 dalje.

Državni zbor Republike Slovenije je dne 19.12.2013 sprejel Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: ZMEPIZ-1). V prehodni določbi 115. člena ZMEPIZ-1 določa, da morajo osebe iz 406. člena ZPIZ-2 ne glede na določitev rokov v 406. členu in petnajstem odstavku 429. člena ZPIZ-2 uskladiti lastnost zavarovanca oziroma se obvezno zavarovati do 31.12.2014.

Nadalje sprejeti ZMEPIZ-1 določa, da ne glede na določbo tretjega in petega odstavka 406. člena in petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 Zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca od 1. januarja 2015 naprej. Ne glede na določbo petega odstavka 406. člena ZPIZ-2 se uživalcu pokojnine, ki do 31.12.2014 ne uskladi svojega statusa, preneha izplačevati pokojnina s prvim naslednjim dnem po poteku tega roka.

Osebe, ki so uskladile svoj status na podlagi 406. člena ZPIZ-2, lahko ponovno vzpostavijo enak status, kot so ga imele na dan 31.12.2012.

Uporaba določbe 406. člena ZPIZ-2 je torej odložena za eno leto, kar pomeni, da imajo osebe, ki jih ta določba zajema, čas, da uskladijo lastnost zavarovanca do 31.12.2014 in ne le do 31.12.2013, kot to določa določba 406. člena ZPIZ-2. Tiste osebe, ki pa so same uskladile lastnost zavarovanca v roku, kot je določal ZPIZ-2, pa lahko ponovno vzpostavijo enak status, kot so ga imele na dan 31.12.2012, to je pred uveljavitvijo ZPIZ-2.

Kategorije oseb, ki morajo uskladiti lastnost zavarovanca po določbi 406. člena ZPIZ-2:

Šolajoče osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost

Osebe, ki so bile ob uveljavitvi ZPIZ-2, torej 01. januarja 2013, na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, se morajo od 01. januarja 2015, obvezno zavarovati, če še naprej opravljajo samostojno dejavnost.

Kot opravljanje samostojne dejavnosti se šteje opravljanje gospodarske ali druge dovoljene dejavnosti v okviru naslednjih pravnoorganizacijskih oblik vpisanih v Poslovni register Republike Slovenije

Samostojni podjetnik posameznik s.p.

Poklicni športnik

Samostojni novinar

Izvršitelj

Zasebni športni delavec

Notar

Evidentirani odvetnik

Registrirani zdravnik, zobozdravnik, zasebni zdravstveni delavec

Registrirani lekarnar

Samozaposleni v kulturi

Registrirani zasebni izvajalec raziskovalec

Evidentirani detektiv

Druga fizična oseba

Zasebni učitelj oziroma vzgojitelj

Proizvajalec električne energije

Družba z neomejeno odgovornostjo d.n.o

Komanditna družba k.d.

Družba z omejeno odgovornostjo d. o. o

Civilna odvetniška družba

Zavod

V kolikor šolajoča oseba zaključi študij pred 01.01.2015, nastane obveznost vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti s prvim dnem po zaključku študija.

Za osebe, ki so na dan 01.01.2013 bile na šolanju in so hkrati opravljale samostojno dejavnost, in se do 31.12.2014 niso vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovnega registra, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 01.01.2015 dalje.

Osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja po prejšnjih predpisih zaradi nedoseganja dobička in so še nadalje vpisane v register za opravljanje samostojne dejavnosti

Osebe, ki so se na podlagi 18. člena ZPIZ-1 odjavile ali vložile odjavo iz zavarovanja do 31. decembra 2012, ker njihov dobiček v zadnjih treh letih ni presegal zneska minimalne plače in so ob uveljavitvi ZPIZ-2, torej na dan 01. januar 2013, še vedno vpisane v ustrezni register za opravljanje iste samostojne dejavnosti kot pred izvzemom, se morajo v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona obvezno zavarovati.

To pomeni, da se morajo osebe, ki so na dan 01. januar 2013 še vedno vpisane v ustrezni register za opravljanje samostojne dejavnosti, vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje najkasneje do 31. decembra 2014 ali pa z opravljanjem samostojne dejavnosti prenehati (izbris iz Poslovnega registra Republike Slovenije).

V kolikor se navedene osebe v zgoraj navedenih rokih ne bodo vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovnega registra, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 01.01.2015 dalje.

Uživalci pokojnin, ki opravljajo delo ali dejavnost

Uživalec pokojnine, ki ob uveljavitvi tega zakona, na dan 01. januar 2013, opravlja delo ali dejavnost, na podlagi katere bi ponovno pridobil lastnost zavarovanca po 15. ali 16. členu ZPIZ-2, najpozneje do 31.12.2014 uskladi svoj status z določbami 116. člena ZPIZ-2.

Lastnost zavarovanca morajo torej uskladiti uživalci pokojnine, ki so po prej veljavnih predpisih uveljavili pravico do pokojnine, pri tem pa:

  • uveljavili izvzem iz zavarovanja po drugem odstavku 18. člena prej veljavnega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju - ZPIZ-1) in sicer tako, da se je štelo, da dejavnosti ne opravljajo z osebnim delom, ker so imeli zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti oziroma so do uveljavitve pravice do pokojnine opravljali isto dejavnost v enakem obsegu, vendar so bili zavarovani na podlagi delovnega razmerja;
  • uveljavili pravico do pokojnine pred 1.1.2000 in pri tem obdržali lastništvo družb v kateri so hkrati poslovodna oseba;

Uživalec pokojnine lahko do 31.12.2014 uskladi lastnost zavarovanca na naslednje načine:

1. vloži prijavo v zavarovanje za poln zavarovalni čas – ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina ne izplačuje;

2. vloži prijavo v zavarovanje v sorazmernem delu polnega zavarovalnega časa, vendar najmanj 20 ur tedensko - ponovno lastnost zavarovanca pridobi z dnem vložitve prijave v zavarovanje – v tem času se mu pokojnina izplačuje v sorazmernem delu in sicer v višini:

  • 50%, ko zavarovanec dela 4 ure dnevno ali znaša zavarovalni čas od 20 do 24 ur tedensko;
  • 37,5%, ko zavarovanec dela 5 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 25 do 29 ur tedensko;
  • 25%, ko zavarovanec dela 6 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 30 do 34 tedensko in
  • 12,5%, ko zavarovanec dela 7 ur dnevno ali znaša zavarovalni čas od 35 do 39 ur tedensko.

Sorazmerni del pokojnine se začne izplačevati z dnem ponovne pridobitve lastnosti zavarovanca.

Opozarjamo še na dejstvo, da pa uživalec invalidske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati ali opravljati dejavnost v obsegu, ki ima za posledico ponovno pridobitev lastnosti zavarovanca na podlagi delovnega razmerja, tega zakona, izgubi pravico do pokojnine z dnem vzpostavitve obveznosti zavarovanja. Izguba pravice je trajna in pravice na podlagi iste invalidnosti ni več mogoče pridobiti.

V kolikor se uživalci pokojnin v zgoraj navedenih rokih ne bodo vključili v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Poslovnega registra RS po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 01.01.2014 dalje.

Ne glede na navedeno pa lahko uživalec pokojnine preneha opravljati dejavnost in se izbriše iz Poslovnega registra Republike Slovenije. Če je izbris iz Poslovnega registra izveden do vključno 31.12.2014, se lastnost zavarovanca po uradni dolžnosti ne bo ugotavljala.

Kategorija zavarovancev, ki mora uskladiti lastnost zavarovanca po določbi 15. odstavka 429. člena ZPIZ-2:

Osebe, ki ob uveljavitvi ZPIZ-2, na dan 01. januarja 2013, izpolnjujejo pogoje za zavarovanje kot družbeniki, ki so poslovodne osebe, pa niso uživalci pokojnine, morajo do 31. decembra 2014 uskladiti lastnost zavarovanca v skladu z določbami ZPIZ-2. V skladu z določbo petnajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2 se je do 31. decembra 2013 za družbenike še vedno uporabljala določba drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1. Od 01.01.2014 dalje so te osebe zavarovane po 16. členu ZPIZ-2.

Lastnost zavarovanca morajo torej uskladiti tisti družbeniki, ki so sklenili delovno razmerje z manj kot polnim delovnim časom (več kot 20 ur tedensko) pred 1.1.2013, hkrati pa so družbeniki osebnih ali kapitalskih družb oziroma ustanovitelji zavodov, ki so hkrati v teh družbah oziroma zavodih poslovodne osebe (direktorji), – če vložijo prijavo v letu 2013 oziroma 2014, lastnost zavarovanca pridobijo z dnem vložitve prijave pri ZZZS.

V kolikor se osebe, ki izpolnjujejo pogoje za zavarovanje, v zgoraj navedenih rokih ne bodo vključile v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo Zavod na podlagi podatkov zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovnega registra, po uradni dolžnosti ugotovil lastnost zavarovanca od 01.01.2015 dalje.

Drugi postopki Zavoda po uradni dolžnosti v zvezi z lastnostjo zavarovanca:

Zavod bo še naprej uvajal postopke po uradni dolžnosti za vse osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vstop v zavarovanje po sedaj veljavnem zakonu oziroma so izpolnjevale pogoje za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje po prej veljavnih predpisih – lastnost zavarovanca bodo pridobile z dnem izpolnitve pogojev po sedaj veljavnem zakonu oziroma po predpisu, veljavnem v obdobju za katerega je uveden postopek.

Navedeno velja predvsem za:

1.) osebe, ki so za opravljanje samostojne dejavnosti ali kot družbeniki-poslovodne osebe vpisane v poslovni register Republike Slovenije, pa niso vključene v obvezno zavarovanje ali niso zavarovane po prednostni zavarovalni podlagi;

2.) osebe, ki so za opravljanje samostojne dejavnosti ali kot družbeniki-poslovodne osebe vpisane v poslovni register Republike Slovenije in so hkrati v delovnem razmerju s polovico ali manj kot polovico polnega delovnega časa pred ali po 1.1.2013 – lastnost zavarovanca pridobijo z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi za manj kot polni delovni čas oziroma od vpisa v PRS;

3.) osebe, ki so za opravljanje samostojne dejavnosti ali kot družbeniki-poslovodne osebe vpisane v poslovni register Republike Slovenije in so hkrati v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom, vendar z več kot polovico polnega delovnega časa po 1.1.2013 – lastnost zavarovanca pridobijo z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi za manj kot polni delovni čas oziroma od vpisa v PRS, vendar ne pred 1.1.2013.

Vir: ZPIZ

Ključne besede:
Uskladitev lastnosti zavarovanca
ZPIZ
ZPIZ-2

Zadnji članki iz rubrike:

7.12.2023 15:56:47:
Popravljanje REK obrazcev, če ob izplačilu niso bili obračunani prispevki od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov

4.12.2023 16:50:10:
Obveznost poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine

1.12.2023 12:27:21:
Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

1.12.2023 12:22:16:
Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

29.11.2023 14:26:38:
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Najnovejši članki:

5.12.2023 13:36:23:
Zaposlitveni oglas: Knjigovodja-računovodja (m/ž), Škofljica

5.12.2023 13:53:30:
Zaposlitveni oglas: Vodja finančno-računovodske službe (J017916) - m/ž, Ljubljana

1.12.2023 14:32:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

1.12.2023 14:25:57:
Poročilo o gibanju plač za september 2023

30.11.2023 16:00:57:
Postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo (e-gradivo)