Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.6.2013 14:31:15

Študent podjetnik – s.p. v letu 2013 – Prispevki za socialno varnost

Rubrika: Za študenteprint Natisni

Z ZPIZ-2 sta bila ukinjena pojma edini in glavni poklic. Poleg tega je bila spremenjena »definicija« šolanja.

Po ZPIZ-1 je veljalo, da se kot samozaposlena oseba (s.p.) obvezno zavarujejo osebe, ki kot svoj edini ali glavni poklic v RS opravljajo samostojno dejavnost in z njo ustvarjajo dohodek, ki dosega vsaj minimalno plačo. Opredelitev edinega ali glavnega poklica je določal 17. člen ZPIZ-1. Za študente oz. osebe, na šolanju se je štelo, da dejavnosti ne opravljajo niti kot edini niti kot glavni poklic, zato se jim ni bilo potrebno obvezno zavarovati. Po 15. členu ZPIZ-2 pa se morajo kot samozaposlene osebe obvezno zavarovati tiste osebe, ki v RS samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Načeloma velja, da se samozaposleni zavarujejo za polni zavarovalni čas (40 ur).

Poglejmo še definicijo šolanja. Po ZPIZ-1 je bilo šolanje čas, v katerem je bila oseba vključena v javno priznani sistem dodiplomskega oziroma podiplomskega izobraževanja in v katerem ni vključena v obvezno zavarovanje. Po ZPIZ-2 pa je šolanje čas v katerem je oseba vključena v javno priznani sistem dodiplomskega ali podiplomskega izobraževanja, vključno s srednješolskim izobraževanjem in izobraževanjem po predpisih o izobraževanju odraslih, in v katerem ne izpolnjuje pogojev za obvezno zavarovanje, lahko pa je prostovoljno vključena v obvezno zavarovanje. Ker študent s.p. samostojno pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, izpolnjuje pogoje za obvezno zavarovanje. To pa pomeni, da mora vstopiti v obvezno socialno zavarovanje kot s.p. in se ne šteje več za osebo na šolanju.

Omenili smo že, da za študente, ki so dejavnost registrirali pred uveljavitvijo ZPIZ-1 (do 1.1.2013) v letu 2013 veljajo še določbe ZPIZ-1. 406. člen ZPIZ-2 namreč določa, da se morajo osebe, ki so bile ob uveljavitvi ZPIZ-2 na šolanju in so opravljale samostojno dejavnost, od prvega dne po izteku šolskega leta, v katerem je ta zakon začel veljati, obvezno zavarovati kot samozaposleni, če še naprej opravljajo dejavnost. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo od 1. januarja 2014 naprej po uradni dolžnosti ugotavljal lastnost zavarovanca. To pomeni, da imajo študenti s.p. od izteka šolskega leta 2012/13, t.j. od 1.10.20133 do konca leta 2013 čas, da se zavarujejo kot samozaposleni, če bodo še naprej opravljali dejavnost. Uskladitev lastnosti zavarovanca je v primeru študentskega s.p. vezana na iztek šolskega leta. Kot so nam pojasnili na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko študent s.p. vložiti prijavo v zavarovanje do 31.12.2013, če se želi »izogniti« ugotavljanju lastnosti zavarovanca po uradni dolžnost. V prehodnem obdobju, od 1.10.2013 do 31.12.2013 se torej študent s.p. sam odloči, ali se bo zavaroval in si že v tem času »nabiral« pokojninsko dobo, medtem ko bo od 1. januarja tako zavarovanje zanj obvezno.

Posledica vključitve v obvezno zavarovanje vpliva na plačevanje prispevkov za socialno varnost. Ker je leto 2013 za nekatere študente prehodno obdobje, smo prispevke za socialno varnost pripravili za dve skupini študentov s.p.:

 • tiste, ki so z opravljanjem dejavnosti začeli pred 1.1.2013 in se morajo kot samozaposleni zavarovati najkasneje s 1.1.2014, do tedaj pa plačujejo pavšalne prispevke in
 • tiste, ki so ali bodo z opravljanjem dejavnosti začeli po 1.1.2013 in se morajo zavarovati kot samozaposleni.

Registracija dejavnosti pred 1.1.2013 (aktualno do konca leta 2013)

Študent s.p. mora plačevati pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko in pokojninsko zavarovanje (PIZ) v višini 32,17 EUR in prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje (ZZ), ki znašajo 13,45% in se plačujejo najmanj od višine minimalne plače. Za leto 2013 znaša minimalna plača 783,66 EUR.

 1. Prispevki za PIZ

Za študente, ki so dejavnost registrirali pred uveljavitvijo ZPIZ-1 (do 1.1.2013) v letu 2013 veljajo še določbe ZPIZ-1. Tako določa 406. člen ZPIZ-2, ki ureja uskladitev lastnosti zavarovanca. Skladno s 15. členom ZPIZ-1, se osebam, ki so na šolanju ni potrebno obvezno zavarovati kot samozaposlenim, ker se po ZPIZ-1 šteje, da te osebe ne opravljajo dejavnosti kot edini ali glavni poklic. Pojem edinega in glavnega poklica ureja 17. člen ZPIZ-1. Osebe, ki so na šolanju, ne opravljajo samostojne dejavnosti kot edini ali poklic, zato zanje ne veljajo določbe 15. člena ZPIZ-1. Za te osebe je potrebno upoštevati določbe 27. člena ZPIZ-1 , ki določa, da se morajo osebe, ki opravljajo pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so vpisane v razvid samostojnih podjetnikov posameznikov oz. drug predpisan register in niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-1, obvezno zavarovati za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju te dejavnosti. Gre za posebne primere zavarovanja. Za te primere se osnova za prispevek skladno z 213. členom ZPIZ-1 določa od osnov ali v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje določi pavšalne zneske s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja. 7. člen Sklepa se nanaša na osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost in niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-1. Zadnja sprememba sklepa je bila objavljena v Ur.l. RS, št. 25/2013, zato od 1. 4. 2013 dalje velja, da je višina pavšalnega prispevka za PIZ 32,17 EUR. Ta prispevek se ne obračunava na obrazcu OPSVZ, nakaže se na račun številka :01100-8882000003 s sklicevanjem (referenca) 19 davčna številka-44008.

 1. Prispevki za ZZ

5. odstavek 15. člena ZZVZZ določa, da se morajo osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic obvezno zdravstveno zavarujejo.

Upoštevaje Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja od februarja 20094 za študente podjetnike velja, da so se morali obvezno zdravstveno zavarovati s šifro zavarovalne podlage 104, ki vključuje osebe, ki na območju RS opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost in niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane.

Opredelitev edinega ali glavnega poklica v Pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja se razlikuje od opredelitve v ZPIZ-1. V spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja je velja, da je:

 • edini poklic – poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in ni v delovnem razmerju
 • glavni poklic – poklic, ki ga zavarovanec opravlja kot samostojno dejavnost in je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega.

Po tej opredelitvi torej študent samostojni podjetnik opravlja dejavnost kot edini poklic, zato se je dolžan ne glede na določbe ZPIZ-1 obvezno zdravstveno zavarovati in sicer z dnem vpisa v predpisan register oz. z dnem, ki je na odločbi upravnega organa naveden kot pričetek opravljanja dejavnosti.

Zavezanec za plačilo prispevkov je zavarovanec sam, torej študent podjetnik. Ob vstopu v zavarovanje je bila zavarovalna osnova najmanj minimalna plača. V letu 2013 vstop v to obliko zavarovanje ni več možen, zato za študente podjetnike, ki so lahko do konca leta 2013 še zavarovani pod šifro 104 velja, da se , višina bruto osnove za PIZ določi skladno z 209. členom ZPIZ-1 oz. s Pravilnikom o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove in je odvisna od dosežene davčne osnove oz. dobička zavarovanca. Za leto 2013 glede razvrščanja v zavarovalne osnove namreč ni sprememb, saj do konca leta 2013 velja podaljšana uporaba 209. člena ZPIZ-1.

Višina prispevkov za zdravstvo je določena v 51. členu ZZVZZ. Prispevki se plačujejo od bruto osnove za PIZ, po stopnji, določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za delodajalce. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) določa vrste in stopnje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje:

 • prispevki zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %
 • prispevki delodajalca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,56 %
 • prispevki delodajalca za poškodbe pri delu 0,53 %

Višina prispevkov za ZZ je torej odvisna od minimalne plače ali od povprečne plače za predpretekli mesec. Kadar je višina prispevkov odvisna od povprečne plače za predpretekli mesec, se višina prispevkov za ZZ mesečno spreminja. Na spletnem naslovu DURS (http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/) so v tabelah objavljeni prispevki za ZZ po mesecih.

Ti prispevki se obračunajo na obrazcu OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost), v poljih 310 do 340. Prispevki se nakazujejo na prehodni davčni podračun ZZZS, številka SI56 01100-8883000073, model 19, sklic davčna številka zavezanca – 45004.

V tabeli predstavljamo prispevke za socialno varnost študentov samostojnih podjetnikov za maj 2013.

Dosežena osnova

za leto 2011

( v EUR)

Do vključno

9.156,72*

Nad 9.156,72

do vključno

18.305,64**

Nad 18.305,64

do vključno

27.458,46

Nad

27.458,46

do vključno

36.611,28

Nad

36.611,28

do vključno

45.764,10

Nad

45.764,10

do vključno

54.916,92

Nad

54.916,92

do vključno

64.069,74

Nad

64.069,74

Bruto zavarovalna osnova

za prispevke ZZ

znesek veljavne minimalne plače

60 % PP

90 % PP

120 % PP

150 % PP

180 % PP

210 % PP

240 % PP

783,66

912,05

1.368,07

1.824,10

2.280,12

2.736,14

3.192,17

3.648,19

Prisp. zavarovanca za ZZ (6,36 %)

49,84

58,01

87,01

116,01

145,02

174,02

203,02

232,02

Prisp. delodajalca za ZZ (6,56 %)

51,41

59,83

89,75

119,66

149,58

179,49

209,41

239,32

Prisp. za poškodbe pri delu (0,53 %)

4,15

4,83

7,25

9,67

12,08

14,50

16,92

19,34

Skupaj prispevki ZZ (13,45%)

105,40

122,67

184,01

245,34

306,68

368,01

429,35

490,68

Pavšalni prispevki za PIZ

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

32,17

SKUPAJ PRISPEVKI

137,57

154,84

216,18

277,51

338,85

400,18

461,52

522,85

* 9.156,72 EUR je minimalna plača za leto 2012

**18.305,64 EUR je povprečna bruto plača zaposlenih v RS za leto 2012

Registracija dejavnosti po 1.1.2013

Po 15. členu ZPIZ-2 pa se morajo kot samozaposlene osebe obvezno zavarovati tiste osebe, ki v RS samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost. Študent, ki se odloči za podjetništvo po ZPIZ-2 izpolnjuje pogoje za vstop v obvezno socialno zavarovanje.

Načeloma velja, da se samozaposleni zavarujejo za polni zavarovalni čas (40 ur). Krajši zavarovalni čas je možno kombinirati le z delovnim razmerjem, sklenjenim za krajši delovni čas od polnega.

Študenti, ki se odločajo za podjetništvo so torej postavljeni v enak položaj kot ostale fizične osebe. To pomeni, da morajo vložiti prijavo v obvezno socialno zavarovanje. Podatke prijavijo na obrazcu M-15, v osmih dneh od nastanka pravnega razmerja, ki je podlaga za zavarovanje. Prijavo vložijo pri ZZZS, v elektronski obliki prek e-VEM ali ob vpisu v poslovni register na točkah VEM.

Za samostojne podjetnike oz. osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost, pride v poštev zavarovalna podlaga s šifro 0056, za osebe, ki opravljajo poklicno oz. drugo dovoljeno dejavnost (npr. odvetniki, notarji, samostojni kulturni delavci ipd.) pa šifra 019. Obe zavarovalni podlagi vključujeta vse štiri vrste socialnih zavarovanj:

 • pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ)

 • zdravstveno zavarovanje (ZZ)

 • zavarovanje za brezposelnost (ZPB)

 • zavarovanje za starševsko varstvo (SV)

Stopnje in višine prispevkov zanje so določene v Zakonu o prispevkih za socialno varnost. V tabeli smo pripravil pregled vrst zavarovanja, stopenj in vplačilnih računov.

Vrsta zavarovanja

Stopnja

Vplačilni račun

Prisp. zavarovanca za PIZ

15,50%

SI56 011008882000003

SI19 DŠ - 44008

Prisp. delodajalca za PIZ

8,85%

SKUPAJ PRISPEVKI ZA PIZ

24,35 %

Prisp. zavarovanca za ZZ

6,36%

SI56 011008883000073

SI19 DŠ - 45004

Prisp. delodajalca za ZZ

6,56%

Prisp. za poškodbe pri delu

0,53%

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZZ

13,45 %

Prisp. zavarovanca za starš. var.

0,10%

SI56 011008881000030

SI19 DŠ - 43001

Prisp. delodajalca za starš. var.

0,10%

SKUPAJ PRISPEVKI SV

0,20 %

Prisp. zavarovanca za zaposl.

0,14%

SI56 011008881000030

SI19 DŠ - 42005

Prisp. delodajalca za zaposl.

0,06%

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZAP

0,20 %

SKUPAJ PRISPEVKI

38,20 %

-

Osnova za izračun prispevkov za socialno varnost in oprostitev po 1. 7. 2013

Znesek, od katerega s.p. plačujejo prispevke se imenuje zavarovalna osnova. Do konca leta 2013 velja podaljšana uporaba 209. člena ZPIZ-1, ki se nanaša tudi na zavarovance, ki na novo začenjajo z opravljanjem dejavnosti. Ti zavarovanci se morajo ob vstopu v zavarovanje zavarovati najmanj od zneska minimalne plače – najnižja zavarovalna osnova. Za leto 2013 je ta določena v višini 783,66 EUR. To pomeni, da je najnižji znesek prispevkov 299,36 EUR. Za vse s.p. velja, da se lahko sami odločijo za plačevanje prispevkov od višje zavarovalne osnove. O zvišani zavarovalni osnovi zavarovanci obvestijo DURS, posebnega obrazca za ta namen pa ni predpisanega.

Za vse osebe, tudi študente, ki se bodo v poslovni ali drug register prvič vpisale po 1. 7. 2013 skladno z določbami 145. in 430. člena ZPIZ-2 velja delna oprostitev plačila prispevkov za PIZ delodajalca in delojemalca in sicer:

 • 50 % za prvih 12 mesecev poslovanja po prvem vpisu v poslovni ali drug register

 • 30 % za naslednjih 12 mesecev poslovanja.

V tabeli predstavljamo stopnje prispevkov v primeru 50 % in 30 % oprostitve prispevkov in izračune prispevkov od najnižje zavarovalne osnove – minimalne plače za leto 2013 (783,66 EUR).


50 % oprostitev

30 % oprostitev

Ni oprostitve

Vrsta zavarovanja

Stopnja

Prispevki

v EUR

Stopnja

Prispevki

v EUR

Stopnja

Prispevki

v EUR

Prisp. zavarovanca za PIZ

7,75 %

60,73

10,85 %

85,03

15,50%

121,47

Prisp. delodajalca za PIZ

4,425 %

34,68

6,195 %

48,55

8,85%

69,35

SKUPAJ PRISPEVKI ZA PIZ

12,175 %

95,41

17,045 %

133,58

24,35 %

190,82

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZZ

13,45 %

105,40

13,45 %

105,40

13,45 %

105,40

SKUPAJ PRISPEVKI SV

0,20 %

1,56

0,20 %

1,56

0,20 %

1,56

SKUPAJ PRISPEVKI ZA ZAP

0,20 %

1,57

0,20 %

1,57

0,20 %

1,57

SKUPAJ PRISPEVKI

26,025 %

203,94

30,895 %

242,11

38,20 %

299,35

Obrazci za DURS

Samozaposleni prek sistema e-davki predložijo obračun prispevkov na obrazcu OPSVZ (Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike). Zanje velja, da so zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca zavarovanci. Rok za predložitev obračuna in plačilo prispevkov je 15. v mesecu za pretekli mesec. Višino prispevkov mesečno objavlja DURS:

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_samozaposlenih_pojasnila/placevanje_prispevkov/

Ureditev po 1.1.2014

S 1.1.2014 bo ureditev enaka za vse s.p., tudi študente. Kaj vas čaka v tem letu? Z ZPIZ-2 se z letom 2014 ukinja razvrščanje v zavarovalne razrede. Vsak s.p. bo svojo zavarovalno osnovo, od katere plačuje prispevke za socialno varnost, izračunal individualno, glede na doseženi dobiček. Podatke za izračun bomo dobili iz davčnega obračuna. Dobiček – zavarovalna osnova pa ne bo enak dobičku za davčne namene. V njem ne bodo smeli biti upoštevani obračunani prispevki za socialno varnost ter znižanja in povečanja davčne osnove. Tako ugotovljen letni dobiček bo potrebno deliti s številom mesecev poslovanja – preračunati na mesec. Za določitev zavarovalne osnove 145. člen ZPIZ-2 določa dodatno znižanje dobička in sicer:

 • 30 % v letu 2014

 • 28 % v letu 2015

 • 25 % od leta 2016 dalje.

Na izračun zavarovalne osnove bo seveda vplival tudi način ugotavljanja davčne osnove, saj je od njega odvisen izračun dobička.

Sprememba bo tudi pri najnižji in najvišji zavarovalni osnovi. Najnižja osnova za leto 2014 ostaja minimalna plača, najvišja osnova pa bo od leta 2014 3,5 kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Skrajni rok za uvrstitev v novo zavarovalno osnove bo enak za vse s.p.. - zavarovalna osnova se na novo določi najpozneje za mesec april.

Podrobnosti o načinu določanju zavarovalnih osnov še niso znane, saj Pravilnik, ki bo to urejal še ni objavljen.

3 Če gre za dijaka, od 1.9.2013.

4 Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, Uradni list RS, št. 7/2009.

5 Pravilnik obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti

6 Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1.pdf

Ključne besede:
študent podjetnik
študentski s.p.
študent
samozaposlena oseba
prispevki
zdravstveno zavarovanje
socialno zavarovanje
zzzs
prispevki za socialno varnost študentov samostojnih podjetnikov
ZPIZ
ZPIZ-2

Zadnji članki iz rubrike:

19.6.2023 12:37:07:
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

24.1.2023 14:29:09:
Višje najnižje urne postavke za začasno in občasno delo dijakov in študentov

2.8.2022 16:43:00:
Študentsko delo tujega študenta

14.7.2022 11:04:53:
Najpogostejša vprašanja in odgovori glede štipendij

5.7.2022 12:54:18:
Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Najnovejši članki:

22.9.2023 16:34:12:
Zaposlitveni oglas: Računovodja (m/ž), Podravska regija

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023