Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 21.3.2013 14:15:33

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

Uradni list RS, št. 21/2013 z dne 13. 3. 2013

Rubrika: Normiranciprint Natisni

1. člen

V Pravilniku o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost (Uradni list RS, št. 138/06 in 52/07) se prvi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Ne glede na določbe 1. člena tega pravilnika vodijo zavezanci, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, le evidenco knjigovodskih listin, evidenco osnovnih sredstev in evidence iz prejšnjega člena.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki je davčni zavezanec za davek na dodano vrednost, mora ne glede na določbe tega pravilnika voditi tudi evidence v skladu s predpisi, ki urejajo obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost.«.

2. člen

V naslovu II. poglavja se beseda »izdanih« črta.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se besedilo »izdane knjigovodske listine« nadomesti z besedilom »knjigovodske listine, ki dokazujejo poslovne dogodke v zvezi s prihodki, pripoznanimi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ali zakonom, ki ureja dohodnino«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Evidenca se vodi vezano, na prostih listih ali računalniško. Če se vodi računalniško, mora biti kadarkoli možno kontroliranje knjiženja. Evidenco mora biti mogoče prikazati na zaslonu in po potrebi odtisniti na papirju.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Evidenca mora vsebovati zaporedno številko vpisa, datum vpisa, številko knjigovodske listine, datum knjigovodske listine, opis poslovnega dogodka, znesek iz knjigovodske listine, znesek prihodkov, pripoznanih po Slovenskih računovodskih standardih ali zakonu, ki ureja dohodnino, in znesek popravka prihodkov na raven davčno priznanih prihodkov (zmanjšanja in povečanja). Evidenca lahko vsebuje tudi druge podatke, ki so pomembni za izračun davka oziroma vplivajo na izračun davka«.

Za dosedanjim tretjim odstavkom, ki postane četrti odstavek, se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Za vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin se smiselno upoštevajo pravila za vpisovanje v poslovne knjige po Slovenskem računovodskem standardu 39.16.«.

4. člen

6. člen se spremeni tako, da se glasi:

»6. člen

(1) Vpisovanje v evidenco knjigovodskih listin mora temeljiti na verodostojnih knjigovodskih listinah, za katere se smiselno upošteva pravila iz Slovenskega računovodskega standarda 39.19. do 39.23.

(2) Evidenca knjigovodskih listin se zaključuje s stanjem na dan 31. decembra, v primeru prenehanja opravljanja dejavnosti, vključno s prenehanjem zaradi statusnega preoblikovanja, pa z dnem prenehanja. V primeru smrti fizične osebe, ki opravlja dejavnost, se evidenca zaključuje s stanjem na zadnji dan obdobja izračuna davka.

(3) Evidenca knjigovodskih listin vodena v prostih listih, se zaveže. Zaključitev evidence podpiše pooblaščena oseba. Računalniško vodena evidenca se lahko zaključi z elektronskim podpisom po postopkih iz ustreznega zakona. Evidenca se zaključi tako, da ni več mogoče vnašati podatkov vanjo oziroma, da že vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati.«.

5. člen

V 7. členu se pika na koncu prvega odstavka nadomesti z vejico ter doda besedilo »določeno v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 39.«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(2) V evidenco osnovnih sredstev se vpisujejo vse listine, ki se nanašajo na pridobitev in odtujitev oziroma izločitev osnovnih sredstev, in tiste, ki vplivajo na povečanje nabavne vrednosti, v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 39.«.

6. člen

IV. poglavje se črta.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-859/2012/25

Ljubljana, dne 4. marca 2013

EVA 2012-1611-0173

v funkciji ministra za finance
Janez Janša l.r.
Predsednik vlade

Ključne besede:
normiranci
normirci
evidence normiranci
vodenje poslovnih knjig normiranci
normiranci s.p.

Zadnji članki iz rubrike:

5.3.2020 11:22:17:
Vstop in izstop iz sistema normirancev za samostojne podjetnike in kmečka gospodinjstva v davčnem obračunu za leto 2019

12.2.2020 17:38:00:
Davčne evidence normirancev v letu 2019

12.2.2020 17:15:30:
Pogoji za normirance

16.3.2020 11:18:39:
Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2020

4.6.2019 12:47:02:
Pavšalni prispevki za popoldanski s.p. v letu 2019

Najnovejši članki:

25.11.2020 11:41:51:
Vlada soglaša z amandmaji k zakonu o ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije

25.11.2020 11:39:34:
Prehod na novo verzijo podpisne komponente na portalu SPOT

24.11.2020 17:53:06:
Odločba o delni razveljavitvi četrtega in tretjega odstavka 68.a člena Zakona o davčnem postopku

24.11.2020 17:51:26:
Vzpostavitev e-vročanja dokumentov državljanom

24.11.2020 15:56:51:
Interventni ukrepi na področju štipendiranja

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT