Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 15.5.2012 18:38:32

Spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki jih uvaja Zakon za uravnoteženje javnih financ

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Spremembe v obveznem zdravstvenem zavarovanju, ki jih uvaja Zakon za uravnoteženje javnih financ

Informacija je pripravljena na podlagi besedila Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki ga je Državni zbor RS sprejel na seji dne 11. 5. 2012 in še ni objavljen v Uradnem listu RS. ZUJF bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU


ZNIŽANJE VREDNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV

S spremembo 23. člena ZZVZZ (2. člen ZUJF) se v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja določi za pet odstotnih točk nižji delež plačila zdravstvenih storitev iz 2., 3. in 4. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ, ki so z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljene zavarovanim osebam. V prvem odstavku 23. člena ZZVZZ se tako:
- v 2. točki številka »95« nadomesti s številko »90«;
- v 3. točki številka »85« nadomesti s številko »80«;
- v 4. točki številka »75« nadomesti s številko »70«.

V prehodnem obdobju (200. člen ZUJF) od uveljavitve ZUJF do uveljavitve spremembe Sklepa o določitvi odstotkov vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v obveznem zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 73/95, 2/96 – popr., 51/09, 102/09, 20/10, 101/10 in 98/11), ki bo začel veljati po uveljavitvi ZUJF, se ne glede na določbe navedenega sklepa, določa plačilo vrednosti zdravstvenih storitev, ki se z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotavlja zavarovanim osebam:
- za zdravstvene storitve iz 2. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ – 90% vrednosti,
- za zdravstvene storitve iz 3. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ – 80% vrednosti,
- za zdravstvene storitve iz 4. točke prvega odstavka 23. člena ZZVZZ – 70% vrednosti.


SISTEM NAJVIŠJIH PRIZNANIH VREDNOSTI ZA TERAPEVTSKE SKUPINE ZDRAVIL

Z dopolnitvijo 23.a in 23.c člena ZZVZZ (3. in 4. člen ZUJF) se najvišje priznane vrednosti uvajajo tudi za terapevtske skupine zdravil, ki jih bo določil ZZZS.

Za posamezno terapevtsko skupino zdravil se bo določila najvišja priznana vrednost, ki je na ravni cene zdravila z najugodnejšim razmerjem med stroški in učinki zdravljenja, tako, da krije vse odmerke vsaj enega zdravila v tej terapevtski skupini zdravil. Za izračune se bodo upoštevali primerljivi odmerki. Zdravilu v posamezni terapevtski skupini zdravil se bo lahko določila višja najvišja priznana vrednost, če zdravilo zaradi farmacevtske oblike ali kliničnih lastnosti predstavlja prednost za zavarovano osebo.

O terapevtskih skupinah zdravil in njihovih najvišjih priznanih vrednosti bo ZZZS vodil evidenco in jih objavljal na svoji spletni strani.

Terapevtske skupine zdravil in njihove najvišje priznane vrednosti izmed zdravil, razvrščenih na pozitivno in vmesno listo, bo določil ZZZS s splošnim aktom upravnega odbora ZZZS, ki se bo objavil na spletni strani ZZZS. Natančnejši postopek in natančnejše pogoje za določanje terapevtskih skupin zdravil ter njihovih najvišjih priznanih vrednosti bo določil ZZZS v splošnem aktu v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje. Ta splošni akt mora ZZZS izdati v treh mesecih od dneva uveljavitve ZUJF (201. člen ZUJF).


ZNIŽANJE NADOMESTILA ZA ČAS ZAČASNE ZADRŽANOSTI Z DELA

Z dopolnitvijo 31. člena ZZVZZ (6. člen ZUJF) se za prvih 90 dni nadomestilo zniža za 10 odstotnih točk pri vseh razlogih začasne zadržanosti od dela, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni in poškodbe pri delu ter nege družinskega člana.

Znižanje nadomestila velja tudi za vojaške invalide in civilne invalide vojne, pri katerih za prvih 90 dni nadomestilo znaša 90 % od osnove v vseh primerih, razen v primeru zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu in nege družinskega člana, ko nadomestilo znaša 100 % od osnove.


VROČANJE ODLOČB, S KATERO SE ODLOČI O ZAČASNI NEZMOŽNOSTI ZA DELO, DELODAJALCU

Na podlagi novega sedmega odstavka 31. člena ZZVZZ (6. člen ZUJF) se, ne glede na določbe 85. člena ZZVZZ, odločba, s katero se odloči o začasni nezmožnosti za delo, delodajalcu vroči z navadno vročitvijo, vročitev pa se šteje za opravljeno tretji dan od dneva odpreme.


ZAVAROVANCI IZ 9. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZZVZZ

S spremembo Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) se ukinja pravica brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (to so zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ), do nadomestila zaradi njihove nezmožnosti za delo (90. člen ZUJF). Glede na nov (ožji) obseg pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, se spreminja (znižuje) višina prispevne stopnje prispevka za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, ki ga plačujejo brezposelne osebe in Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na 5,96 odstotkov za oba zavezanca za plačilo prispevka (228. člen ZUJF).

Za brezposelne osebe, ki so do uveljavitve ZUJF prejemniki nadomestila med začasno zadržanostjo z dela na podlagi predpisov, ki urejajo zdravstveno zavarovanje, ali so do uveljavitve ZUJF že vložile zahtevek za uveljavitev te pravice, o katerem še ni bilo dokončno odločeno, pa se do izteka pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti oziroma do njenega predčasnega prenehanja še naprej plačuje prispevek iz 1.a točke 11. člena Zakona o prispevkih za socialno varnost, to je 6,36 odstotka za zavarovance – brezposelne osebe in 6,56 odstotka za Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (228. člen ZUJF).


ZAVAROVANCI IZ 23. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZZVZZ

Ti zavarovanci niso več zavarovani za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (8. člen ZUJF).

Glede na obseg njihovih pravic za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela (pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino) se določa prispevna stopnja 5,96 odstotka (9. člen ZUJF).


ZAVAROVANCI IZ 24. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZZVZZ

Usklajuje se 48. člen s 36. členom ZZVZZ, ki določa, da so ti zavarovanci zavarovani tudi za pogrebnino in posmrtnino (7. člen ZUJF). Glede na obseg pravic za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela (pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino) se določa prispevna stopnja 5,96 odstotka (9. člen ZUJF).
ZAVAROVANCI IZ 25. TOČKE PRVEGA ODSTAVKA 15. ČLENA ZZVZZ

Glede na obseg pravic za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela (pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino) se določa prispevna stopnja 5,96 odstotka (9. člen ZUJF).

Usklajuje se 49. člen s 16. členom ZZVZZ, ki določa, da so ti zavarovanci zavarovani tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Plačnik prispevka za to zavarovanje so občine (8. člen ZUJF). Glede na obseg pravic za to zavarovanje (za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino) se določa prispevna stopnja 0,18 odstotka (9. člen ZUJF).


UKINITEV ZMANJŠANJA IN ODPISA PRISPEVKOV

S črtanjem prvega odstavka 60. člena ZZVZZ (10. člen ZUJF) se ukinja možnost zmanjšanja in odpisa prispevkov. Z dnem uveljavitve ZUJF bo tako prenehal veljati Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 129/06), ki pa se bo uporabljal za nadaljevanje in dokončanje postopkov, ki so se na njegovi podlagi ali na podlagi prvega odstavka 60. člena ZZVZZ začeli pred uveljavitvijo ZUJF (203. člen ZUJF).


DOPOLNILNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Spremembe določb 62., 62.a, 62.d, 62.h in 62.i člena ZZVZZ (11. do 15. člen ZUJF), ki se tičejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, temeljijo na sodbi Sodišča Evropske unije C-185/11, izdane dne 26. 1. 2012, ki v izreku določa, da je Republika Slovenija nepravilno in nepopolno prenesla tretji odstavek 8. člena Prve direktive o neživljenjskem zavarovanju in 29. in drugi odstavek 39. člena Tretje direktive o neživljenjskem zavarovanju.


MEDICINSKI PRIPOMOČKI

Izhodišča za cenovne standarde in za cene

Predmet dogovora med ZZZS in združenji dobaviteljev medicinskih pripomočkov niso več tudi izhodišča za cenovne standarde. Pri ureditvi medsebojnih pravic in obveznosti z dobavitelji medicinskih pripomočkov se bodo upoštevali cenovni standardi, ki jih bo za posamezne vrste medicinskih pripomočkov določil ZZZS, oziroma cene, ki jih bo za posamezne pripomočke dogovoril ZZZS, pri čemer bo izhodišča za cenovne standarde in za cene v šestih mesecih od dneva uveljavitve ZUJF določil ZZZS v podzakonskem aktu v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje (16., 17. in 202. člen ZUJF).


Obdobje veljavnosti dogovora iz 63.a člena ZZVZZ

Dogovor se bo sklenil za obdobje enega leta. Če se po izteku veljavnosti dogovora ne sklene nov dogovor, lahko ZZZS do sklenitve novega dogovora prevzema obveznosti za medicinske pripomočke, ki so pravica iz obveznega zavarovanja, do višine cenovnih standardov, ki jih bo določil ZZZS v podzakonskem aktu (16. člen ZUJF).Arbitraža v primeru spornih vprašanj o vsebini dogovora iz 63.a člena ZZVZZ

Natančneje se določa imenovanje arbitrov, ki odločajo o spornih vprašanjih, glede katerih med ZZZS in združenji dobaviteljev medicinskih pripomočkov ni dosežen dogovor. ZZZS in združenja dobaviteljev medicinskih pripomočkov v arbitražo imenujeta po tri arbitre, predsednika arbitraže pa imenujejo sporazumno. ZZZS in združenja dobaviteljev medicinskih pripomočkov imenujejo člane arbitraže in posredujejo sporna vprašanja najpozneje v roku 14 dni od prejema predloga čistopisa dogovora oziroma njegove spremembe. Če v tem roku člani arbitraže niso imenovani, jih imenuje minister, pristojen za zdravje, v roku 15 dni od poziva ZZZS ali združenj dobaviteljev medicinskih pripomočkov (16. člen ZUJF).


Arbitraža v primeru neizbranega dobavitelja medicinskih pripomočkov

Dobavitelj medicinskih pripomočkov, ki ne bo bil izbran na podlagi izvedenega razpisa iz 64. člena ZZVZZ, bo lahko zahteval, da o njegovi izbiri odloči arbitraža. Glede imenovanja arbitraže se uporabljajo določbe, ki veljajo za arbitražo v primeru spornih vprašanj o vsebini dogovora, pri čemer rok za imenovanje arbitrov začne teči z dnem, ko združenja dobaviteljev medicinskih pripomočkov prejmejo poziv ZZZS (16. člen ZUJF).

Arbitraža v primeru spornih vprašanj pri sklepanju pogodb z dobavitelji medicinskih pripomočkov

Določa se imenovanje arbitrov, tako da jih v primeru, če pogodbeni stranki ne imenujeta članov arbitraže iz tretjega odstavka 67. člena ZZVZZ v roku 14 dni od predložitve spornih vprašanj, v nadaljnjem roku 15 dni od poziva ene od strank imenuje minister, pristojen na zdravje (16. člen ZUJF).


Veljavnost dogovora iz 63.a člena ZZVZZ v prehodnem obdobju

V prehodnem obdobju (202. člen ZUJF) do uveljavitve novega dogovora iz 63.a člena ZZVZZ velja Dogovor o preskrbi z medicinskimi in tehničnimi pripomočki za obdobje 2009 – 2011 z dne 14. 7. 2009 s sklenjenimi aneksi (v nadaljnjem besedilu: Dogovor), v kolikor ni v nasprotju z ZZVZZ.


Znižanje cenovnih standardov posameznih vrst medicinskih pripomočkov in znižanje izposojnine v prehodnem obdobju

V prehodnem obdobju (202. člen ZUJF), ne glede na določbe Dogovora in na njegovi podlagi sklenjenih pogodb z dobavitelji medicinskih pripomočkov ter drugih splošnih aktov, do uveljavitve cenovnih standardov in cen na podlagi izhodišč, ki jih bo določil ZZZS, veljajo cenovni standardi in cene, veljavni na dan uveljavitve ZUJF, razen v naslednjih primerih, ko se:
1. pri medicinskih pripomočkih pri zdravljenju sladkorne bolezni cenovni standardi znižajo za 15 %, razen pri diagnostičnih trakovih za aparat za določanje glukoze v krvi, pri katerih se cenovni standard zniža za 20 %, in aparatu za določanje glukoze v krvi, pri katerem cenovni standard znaša 10,00 evrov;
2. pri medicinskih pripomočkih pri težavah z odvajanjem seča pri predlogah, plenicah in posteljnih predlogah za nego na domu cenovni standardi znižajo za 7 %;
3. pri medicinskih pripomočkih pri umetno izpeljanem črevesju in urostomi cenovni standardi znižajo za 7 %;
4. pri medicinskih pripomočkih, ki so predmet izposoje, dnevne izposojnine znižajo za 30 %.

Z navedeno določbo se že na podlagi zakona znižujejo cenovni standardi posameznih vrst medicinskih pripomočkov in izposojnina, saj je za določitev izhodišč za cenovne standarde in za cene potrebno sprejeti podzakonski akt.


Uskladitev pojma "medicinski pripomočki"

ZUJF usklajuje v ZZVZZ določene pojme za "medicinsko-tehnične pripomočke" s pojmom "medicinski pripomočki", kot ga določa Zakon o medicinskih pripomočkih (2., 5. in 18. člen ZUJF).


POVEZOVANJE ZBIRK PODATKOV

Določa se (18. člen ZUJF) izrecna pravna podlaga za dostopanje do določenih podatkov, ki se sicer vodijo v evidencah, na področju šolstva, in so potrebni, za ugotavljanje statusa zavarovane osebe. Tako se zbirke podatkov na področju zdravstvenega zavarovanja iz prvega odstavka 79.b člena ZZVZZ, za namene izvajanja vključitve v obvezno zdravstveno zavarovanje povežejo:
- z Evidenčnim in analitskim informacijskim sistemom za visoko šolstvo v Republiki Sloveniji – eVŠ in Centralno evidenco udeležencev vzgoje in izobraževanja – CEUVIZ za pridobivanje podatkov o statusu šolajočih,
- s sodnim oziroma Poslovnim registrom Slovenije za pridobivanje EMŠO oziroma davčne številke ustanoviteljev poslovnih subjektov.ZAKON O OBVEZNIH ZAVAROVANJIH V PROMETU

S spremembo petega odstavka 18. člena Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo) se vnaprejšnja pavšalna odškodnina poviša na 8,5% od obračunane kosmate zavarovalne premije za obvezno avtomobilsko zavarovanje (83. člen ZUJF). Določba se začne uporabljati od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je ZUJF uveljavljen (225. člen ZUJF).ZAKON O UREJANJU TRGA DELA

S spremembo Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10) se ukinja pravica brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo od Zavoda RS za zaposlovanje (to so zavarovanci iz 9. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ), do nadomestila zaradi njihove nezmožnosti za delo, in posledično mirovanje pravice do denarnega nadomestila v primeru, ko je brezposelna oseba nezmožna za delo iz zdravstvenih razlogov za čas, ko prejema nadomestilo v breme sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (90. in 92. člen ZUJF).

Postopki za priznanje pravice do denarnega nadomestila in postopki za priznanje nadomestila zaradi začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali poškodbe, ki so se začeli do uveljavitve ZUJF, se dokončajo po dosedanjih predpisih (227. člen ZUJF).

Vir

Ključne besede:
zakon za uravnoteženje javnih financ
ZUJF

Zadnji članki iz rubrike:

7.2.2020 17:36:17:
Sprememba frekvence poročanja o dolžnikih iz zdravstvenega zavarovanja

7.2.2020 16:40:20:
Uporabniki transakcijskih računov (osebnih računov) boste od bank in hranilnic prejeli letno informacijo o obračunanih nadomestilih

7.2.2020 16:35:33:
Problematika zapiranja računov tujim državljanom in podjetjem v tuji lasti

5.2.2020 18:10:58:
V primeru bolezni opravičena obveznost odziva na vabila in napotnice Zavoda

3.2.2020 17:22:03:
Vlada odgovarja na pobudo glede minimalne plače

Najnovejši članki:

24.2.2020 19:56:19:
Kako je urejeno delo na domu?

24.2.2020 18:51:44:
Obračun davka od dohodka ter priprava letnega poročila za leto 2019 za gospodarske družbe (e-gradivo)

19.2.2020 16:08:38:
Brošura o dohodku iz dejavnosti - Podrobnejši opis

19.2.2020 14:08:06:
Napoved za odmero dohodnine od drugih obresti

19.2.2020 14:02:33:
Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT