Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 19.7.2011 12:02:39

Izdaja dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 4213-291/2011-2, 26. 4. 2011

Davčni zavezanci, katerim niso bila izdana dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2011, vlagajo vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi osmega odstavka 69. člena Zakona o dohodnini. Z vlogo zahtevajo, da se dohodki kmetijske in gozdarske dejavnosti pripišejo za določeno obdobje (za leto 2011 in naprej) dejanskemu uporabniku zemljišča. Ti davčni zavezanci v decembru 2010 ob izdaji dovoljenj za pavšalno nadomestilo za leto 2011 niso izpolnjevali pogoja glede višine katastrskega dohodka v znesku 200 evrov, z oddajo vloge pa bi od dneva oddaje vloge ta kriterij izpolnjevali, če bi se lahko pri odločanju glede izdaje dovoljenja za pavšalno nadomestilo za leto 2011 upošteval katastrski dohodek parcel iz vloge po stanju na dan 30. 6. 2010.

Na vprašanje, ali so ti davčni zavezanci upravičeni do pavšalnega nadomestila, odgovarjamo:

Davčni zavezanci, ki so v začetku leta 2011 oddali vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se jim bodo upoštevale pri odmeri dohodnine za leto 2011, in skupni dohodek kmečkega gospodinjstva znaša na dan 30. 6. 2010 manj kot 200 evrov, ne izpolnjujejo pogojev iz 162. člena pravilnika in zato niso upravičeni do pavšalnega nadomestila.

Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB 3) v drugem stavku drugega odstavka 94. člena določa, da se za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost kot davčni zavezanec za namene tega zakona šteje eden od članov kmečkega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga člani kmečkega gospodinjstva, zavezanci za dohodnino iz te dejavnosti določijo za predstavnika.

Davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 ima v skladu s prvim odstavkom 95. člena tega zakona ob dobavi kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, pravico do pavšalnega nadomestila DDV (v nadaljnjem besedilu: pavšalno nadomestilo), pod pogoji in na način, določen s tem členom.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09, 27/10, 104/10 in 110/10) v 162. členu podrobneje pojasnjuje pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko davčni zavezanec uveljavi pavšalno nadomestilo.

In sicer lahko davčni zavezanec iz drugega odstavka 94. člena ZDDV-1 v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZDDV-1 uveljavi pavšalno nadomestilo le za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov, ki so rezultat osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti članov kmečkega gospodinjstva, katerega predstavnik je, za katero se dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, ter kmetijskih in gozdarskih storitev, ki se opravijo za plačilo v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti istega kmečkega gospodinjstva, ali prek strojnega krožka drugemu kmečkemu gospodinjstvu, ki je identificirano za namene DDV. Pavšalno nadomestilo je mogoče uveljaviti le za dobavo kmetijskih in gozdarskih pridelkov ter kmetijskih storitev in storitev za gozdarstvo, ki so navedene v Prilogi XIV k pravilniku in je njegov sestavni del. Pogoji glede površine zemljišč oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva, ki morajo biti izpolnjeni za uveljavljanje pavšalnega nadomestila, so točno določeni. Kot podatek o površini zemljišč oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva se upošteva podatek davčnega organa o površini zemljišč po posameznih katastrskih kulturah oziroma številu čebeljih panjev v uporabi članov kmečkega gospodinjstva, kot so bili evidentirani za potrebe odmere dohodnine. Kot kmečko gospodinjstvo se šteje kmečko gospodinjstvo, kot je določeno za potrebe odmere dohodnine.

V skladu z drugim odstavkom 69. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – UPB7) je kmečko gospodinjstvo po tem zakonu skupnost ene ali več fizičnih oseb, ki niso najeta delovna sila, imajo na dan 30. junija v davčnem letu skupno stalno ali začasno prebivališče in so prijavljene kot eno gospodinjstvo (v nadaljnjem besedilu: člani kmečkega gospodinjstva), ter se vsaj za enega ali več članov šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po določbah tega zakona in njihov skupni dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti znaša najmanj 200 eurov.

Na podlagi sedmega odstavka tega člena ZDoh-2 se šteje, da v okviru kmečkega gospodinjstva opravljajo osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost člani kmečkega gospodinjstva, ki so na dan 30. junija leta, za katero se dohodek ugotavlja, vpisani v zemljiški knjigi oziroma zemljiškem katastru kot lastniki, zakupniki ali imetniki pravice uporabe kmetijskega ali gozdnega zemljišča (v nadaljevanju: zemljišča) na podlagi drugega pravnega naslova. Osmi odstavek 69. člena tega zakona določa, da se lahko v primerih, ko zemljišče dejansko uporablja oseba, ki nima pravice do uporabe zemljišča na podlagi pravnega naslova v zemljiški knjigi in zemljiškem katastru, za namene tega zakona ta pravica pripiše dejanskemu uporabniku zemljišča. Pri tem se v davčnem letu davčne obveznosti od katastrskega dohodka pripišejo dejanskim uporabnikom, če so bile vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč vložene do 30. junija leta, za katero se dohodnina odmerja.

Iz navedenega sledi, da se davčnim zavezancem, ki so oddali vlogo za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč v začetku leta 2011, navedena vloga upošteva pri odmeri za leto 2011. Odločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva za leto 2011 pa bodo v skladu s 315. členom Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 13/11-UPB4) izdane do 30. marca 2012.

Glede na način odmere dohodnine za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko z vidika DDV zaključimo, da davčni zavezanci, ki so v začetku leta 2011 oddali vloge za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki se jim bodo upoštevale pri odmeri dohodnine za leto 2011, in skupni dohodek kmečkega gospodinjstva znaša manj kot 200 evrov, ne izpolnjujejo pogojev iz 162. člena pravilnika in zato niso upravičeni do pavšalnega nadomestila.

Ključne besede:
pavšalno nadomestilo
ZDavP-2
ZDoh-2
ZDDV-1
ZDavP
ZDoh
ZDDV
davčni zavezanec
določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč
vloga za določitev dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč na podlagi osmega odstavka
katastrski dohodek

Zadnji članki iz rubrike:

5.9.2023 16:33:47:
Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

5.9.2023 16:25:18:
Izteka se rok za odlog plačila davčnih obveznosti zaradi poplav

11.9.2023 16:36:03:
Predizpolnjena vrsta obračuna na obračunih DOD-DDPO in DDD-DDD

14.8.2023 15:59:27:
Odlog plačila oziroma podaljšanje roka za plačilo obveznosti zaradi poplav

10.8.2023 13:24:16:
Prizadeti v poplavah lahko upravičeni tudi do izredne denarne socialne pomoči

Najnovejši članki:

26.9.2023 12:53:47:
Nadzor nad vračanjem ukrepa za gospodarstvo za odpravo posledic dviga cen energentov

26.9.2023 11:32:31:
Prispevek ob tednu požarne varnosti

25.9.2023 16:13:36:
Informacija o nadomestilu plač prostovoljcem za pomoč pri odpravljanju posledic poplav v avgustu

25.9.2023 14:49:18:
Sprejeta novela insolvenčnega zakona

25.9.2023 11:50:06:
Izjava za izplačilo pomoči samozaposlenim zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je na voljo