Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 25.1.2011 9:27:54

Pravilnik o prijavi in objavi prostega delovnega mesta ali vrste dela, postopku posredovanja zaposlitve ter vsebini in načinu sporočanja podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

Uradni list RS, št. 105/2010 z dne 24. 12. 2010

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa vsebino in način sporočanja prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela (v nadaljnjem besedilu: prosto delovno mesto), pogojev za opravljanje del na prostih delovnih mestih ter postopek objave prostega delovnega mesta in posredovanja zaposlitve.

 

II. PRIJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ALI VRSTE DELA

2. člen

(pogoji za opravljanje dela)

(1) Pri določitvi pogojev za opravljanje dela na prostih delovnih mestih ali za vrsto delo mora organizacija oziroma delodajalec (v nadaljnjem besedilu: delodajalec) upoštevati predpisane in s kolektivno pogodbo ter splošnim aktom določene pogoje.

(2) Manjši delodajalci, za katere ne velja obveznost določanja pogojev s splošnim aktom, določijo pogoje glede na zahteve delovnega procesa.

3. člen

(prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela)

(1) Delodajalec mora Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) prijaviti vsa prosta delovna mesta ali vrsto dela, razen kadar sklepa novo pogodbo o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas za isto delovno mesto ali vrsto dela z že zaposlenim delavcem ali kadar se po zakonu, ki ureja delovna razmerja in po zakonu, ki ureja trg dela, sklene pogodba o zaposlitvi brez javne objave.

(2) Delodajalec lahko zavodu, če želi, da mu ta posreduje kandidate za prosto delovno mesto ali vrsto dela, prijavi prosta delovna mesta ali vrste dela, za katera ni potrebna javna objava po zakonu, ki ureja delovna razmerja.

4. člen

(vsebina prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela)

(1) Prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela mora vsebovati naslednje podatke:

– podatke o delodajalcu,

– podatke o delovnem mestu ali vrsti dela,

– pogoje za opravljanje dela in

– delodajalčevo opredelitev glede načina javne objave.

(2) Če delodajalec želi objavo prostega delovnega mesta ali vrste dela na zavodu ali posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz 122. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, v nadaljnjem besedilu: zakon), mora prijava vsebovati tudi opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.

(3) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz prejšnjega odstavka, lahko prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela vsebuje še:

– opredelitev načina posredovanja kandidatov,

– dodatne podatke o prostem delovnem mestu ali vrsti dela,

– druge podatke.

5. člen

(način sporočanja prijave prostega delovnega mesta)

(1) Delodajalci sporočajo zavodu prijavo prostega delovnega mesta na obrazcu »Prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela«, ki je z navodili za izpolnjevanje objavljen na spletni strani zavoda.

(2) Delodajalci lahko prijavo prostega delovnega mesta ali vrste dela zavodu dostavijo osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani.

(3) Zavod mora prijavo prostega delovnega mesta ali vrste dela potrditi in ji dodeliti registrsko številko ter vpisati v evidenco o prijavi prostega delovnega mesta ali vrste dela.

(4) Prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela je vpisana v evidenco iz prejšnjega odstavka tri mesece od datuma izteka roka za prijavo kandidatov. V tem času lahko delodajalec prijavo ponovi, spremeni ali razveljavi.

 

III. OBJAVA PROSTEGA DELOVNEGA MESTA ALI VRSTE DELA

6. člen

(vsebina in način objave)

(1) Zavod na željo delodajalca javno objavi prosta delovna mesta ali vrste dela. Kot javna objava se šteje objava v prostorih zavoda in na spletnih straneh zavoda. Zavod v dogovoru z delodajalcem prosta delovna mesta ali vrste dela posreduje v objavo tudi sredstvom javnega obveščanja.

(2) Delodajalec, ki ne želi javne objave s strani zavoda, mora objavo prostega delovnega mesta ali vrste dela zagotoviti sam in sicer v sredstvih javnega obveščanja, na spletnih straneh ali v javno dostopnih poslovnih prostorih delodajalca.

(3) Objava prostega delovnega mesta ali vrste dela mora vsebovati naslednje podatke:

– podatke o delodajalcu,

– podatke o delovnem mestu ali vrsti dela,

– podatke o pogojih za opravljanje dela in

– opredelitev roka za prijavo in načina prijave kandidatov.

(4) Če delodajalec želi posredovanje kandidatov, vpisanih v evidence iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, lahko objava vsebuje tudi podatke iz tretjega odstavka 4. člena tega pravilnika.

(5) Če iz prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela oziroma iz pogojev za sklenitev delovnega razmerja izhaja očitna neenaka obravnava kandidatov zaradi osebnih okoliščin, kot so državljanstvo, narodnost, rasa, spol, barva kože, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, družinsko stanje ali druge osebne okoliščine v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, lahko zavod objavo takega prostega delovnega mesta ali vrste dela zavrne.

 

IV. POSREDOVANJE ZAPOSLITVE

7. člen

(dejavnost zavoda pri posredovanju zaposlitve)

(1) Zavod mora ob prejemu prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela, v kateri delodajalec opredeli, da želi sodelovanje pri posredovanju kandidatov za zaposlitev, ugotoviti, ali so v evidencah iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika vpisane osebe, za katere bi zaposlitev na tem delovnem mestu ali vrsti dela predstavljala ustrezno ali primerno zaposlitev in:

– ponuditi prosto delovno mesto ali vrsto dela brezposelnim osebam oziroma iskalcem zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: iskalci zaposlitve), ki ustrezajo pogojem prostega delovnega mesta ali vrste dela,

– preveriti usposobljenost in pripravljenost iskalcev zaposlitve iz prejšnje alineje,

– se z delodajalcem dogovoriti o načinu sodelovanja in

– izvesti napotitev dogovorjenega števila najustreznejših kandidatov.

Zavod ob izteku roka za prijavo na prosto delovno mesto ali vrsto dela delodajalcu posreduje informacijo o napotenih kandidatih ter ga zaprosi za dostavo obvestila o izidu posredovanja.

Zavod lahko sodeluje pri zaposlitvenih razgovorih delodajalca z iskalci zaposlitve.

(2) Zavod lahko odkloni posredovanje kandidatov delodajalcem z negativnimi referencami iz 27. člena zakona, dokler so vpisani v evidenco delodajalcev z negativnimi referencami iz pete alineje prvega odstavka 123. člena zakona.

8. člen

(ponovitev, sprememba in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela)

(1) Če delodajalec na podlagi prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela kandidata ne izbere, lahko v roku treh mesecev od datuma izteka roka za prijavo kandidatov:

– ponovi prijavo prostega delovnega mesta ali vrste dela z enakimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali

– ob upoštevanju določbe 2. člena tega pravilnika ponovno prijavi prosto delovno mesto ali vrsto dela s spremenjenimi pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi.

(2) V primeru, da se delodajalec pred iztekom roka iz četrtega odstavka 5. člena tega pravilnika odloči, da ne bo zaposloval novih delavcev, lahko prijavo prostega delovnega mesta ali vrste dela razveljavi.

(3) Delodajalci sporočajo zavodu ponovitev, spremembo in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela na obrazcu »Ponovitev, sprememba ali razveljavitev prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela«, ki je objavljen na spletni strani zavoda.

(4) Ponovitev, spremembo in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela lahko delodajalci dostavijo zavodu osebno, po pošti ali elektronsko prek spletne strani.

(5) Zavod mora ponovitev, spremembo in razveljavitev prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela potrditi ter pri ponovitvi in spremembi prijave prostega delovnega mesta ali vrste dela na željo delodajalca izvesti postopke iz 6. in 7. člena tega pravilnika.

(6) Pri ponovni prijavi zavod na željo delodajalca ponovno javno objavi prosto delovno mesto ali vrsto dela z novim rokom prijave kandidatov. Pri spremembi prijave delodajalec nadomesti del podatkov iz predhodne prijave z novimi podatki. Z razveljavitvijo prijave delodajalec prekliče prijavo in objavo prostega delovnega mesta ali vrste dela.

(7) Zavod prijavo prostega delovnega mesta ali vrste dela izloči iz evidence o prijavi prostega delovnega mesta, če v treh mesecih po zadnji objavi ta ni bila ponovljena ali razveljavljena.

(8) Podlaga za prijavo delavca v zavarovanje pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije je lahko prijava prostega delovnega mesta ali vrste dela, ki ni bila razveljavljena in katere datum ni starejši od šestih mesecev.

 

V. KONČNA DOLOČBA

9. člen

(uveljavitev pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2011.

Ključne besede:
delovna mesta
zaposlovanje
posredovanje zaposlitev
zaposlitev
vrsta dela

Zadnji članki iz rubrike:

7.12.2023 15:56:47:
Popravljanje REK obrazcev, če ob izplačilu niso bili obračunani prispevki od razlike do najnižje osnove za plačilo prispevkov

4.12.2023 16:50:10:
Obveznost poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo oziroma se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine

1.12.2023 12:27:21:
Ravnanje zavarovancev do prejema in po prejemu odločbe o začasni zadržanosti od dela

1.12.2023 12:22:16:
Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

29.11.2023 14:26:38:
Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in uvedba obveznega zdravstvenega prispevka

Najnovejši članki:

5.12.2023 13:36:23:
Zaposlitveni oglas: Knjigovodja-računovodja (m/ž), Škofljica

5.12.2023 13:53:30:
Zaposlitveni oglas: Vodja finančno-računovodske službe (J017916) - m/ž, Ljubljana

1.12.2023 14:32:35:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A)

1.12.2023 14:25:57:
Poročilo o gibanju plač za september 2023

30.11.2023 16:00:57:
Postopek prisilne poravnave za malo gospodarstvo (e-gradivo)