Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 20.5.2010 16:33:25

Sklad tveganega kapitala – obdavčitev udeleženih oseb

Rubrika: Davkiprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 4200-43/2010, 10. 5. 2010

Zavezanec prosi za pojasnlo glede davčne obravnave naložb tveganega kapitala. V zvezi z nameravano ustanovitvijo sklada tveganega kapitala se vam zastavljajo vprašanja glede obdavčitve dohodkov od naložb tveganega kapitala z vidika sklada tveganega kapitala in z vidika investitorjev – pravnih in fizičnih oseb, ki vložijo sredstva v sklad tveganega kapitala. Posebej izpostavlja vprašanje obdavčitve ob likvidaciji sklada tveganega kapitala (ali se likvidacija sklada tudi šteje za odsvojitev deleža in se ustvarjeni dobiček ne všteva v davčno osnovo).

V zvezi z vprašanji pojasnjujemo naslednje:

Posebnosti obdavčitve dohodkov družb tveganega kapitala in dohodkov, ki ga pravne in fizične osebe dosegajo preko družb tveganega kapitala, urejata Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09 in 96/09) in Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 28/10 – UPB5). Status in naložbe družb tveganega kapitala, ki imajo sedež in poslovodstvo v Republiki Sloveniji, ter nadzor nad njimi pa ureja Zakon o družbah tveganega kapitala – ZDTK (Uradni list RS, št. 92/07 in 57/09).

 

1. Davčna obravnava po ZDDPO-2

Posebne ugodnosti oziroma oprostitve v zvezi z naložbami tveganega kapitala ureja ZDDPO-2 v šestem odstavku 25. člena, ki je specialna določba glede na prvi odstavek navedenega člena in ureja izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala, ter v četrtem odstavku 61. člena ZDDPO-2, ki določa posebno stopnjo obdavčitve za družbe tveganega kapitala.

a) Glede izvzema dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev na podlagi naložb tveganega kapitala šesti odstavek 25. člena ZDDPO-2 določa, da se pri določanju davčne osnove zavezanca rezidenta in nerezidenta, ki opravlja dejavnost oziroma posle v poslovni enoti ali preko poslovne enote v Sloveniji, ki ustvari dobiček iz odsvojitve lastniških deležev, pridobljenih na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki povečanja osnovnega kapitala družbe z vložki zavezanca ali ustanovitve gospodarske družbe) v družbi tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja družbe tveganega kapitala, celoten takšen dobiček izvzame iz davčne osnove zavezanca, če je imela ta družba tveganega kapitala status družbe tveganega kapitala celotno davčno obdobje in če je imela ta družba status družbe tveganega kapitala skozi celotno obdobje imetništva takega deleža zavezanca. V takem primeru se tudi izguba iz odsvojitve lastniških deležev iz tega odstavka ne prizna.

Pomeni, da se posebna davčna obravnava prihodkov po šestem odstavku 25. člena ZDDPO-2 nanaša na izvzem dobička, ki ga zavezanec doseže z odsvojitvijo lastniškega deleža v družbi tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z ZDTK (ob izpolnjevanju drugih pogojev vezanih na status in trajanje statusa družbe tveganega kapitala).

S časovnega vidika je pomembno opozoriti, da se izvzem po navedeni določbi lahko opravi takrat, ko se odsvojitev lastniškega deleža v družbi tveganega kapitala dejansko opravi.

Dividende, ki jih zavezanec po ZDDPO-2 prejme na podlagi lastniškega deleža oziroma vloženih sredstev v družbi tveganega kapitala, se obravnavajo v skladu s 24. členom tega zakona (tako kot druge dividende, saj glede njih ZDDPO-2 ne določa posebne davčne obravnave).

V skladu s 24. členom ZDDPO-2 se pri ugotavljanju davčne osnove iz davčne osnove izvzamejo prejete dividende oziroma drugi deleži iz dobička, vključno z dohodki, ki so podobni dividendam, razen skritih rezerv iz 74. člena tega zakona, ki niso bile predmet obdavčitve pri izplačevalcu. Po določbi tretjega odstavka 24. člena ZDDPO-2 se dividende oziroma drugi deleži iz dobička lahko izvzamejo iz davčne osnove prejemnika, če so bili v tekočem ali v preteklih davčnih obdobjih na njihovi podlagi v davčno osnovo vključeni prihodki. Navedeno podrobneje ureja tudi 2. poglavje Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07).

Po določbi 2. točke prvega odstavka 74. člena ZDDPO-2 se za dohodke, podobne dividendam šteje tudi dobiček, rezerve iz dobička, osnovni kapital v delu, ki se je oblikoval iz predhodnega povečanja osnovnega kapitala iz dobička ali rezerv iz dobička in skrite rezerve izplačevalca, ob prenehanju izplačevalca.

Pri pravni osebi se torej dohodki, ki jih pravna oseba prejme zaradi prenehanja družbe tveganega kapitala, obravnavajo kot dohodki, ki so podobni dividendam, in ne kot kapitalski dobički.

b) Za družbe tveganega kapitala in njihovo obdavčitev je posebnega pomena določba četrtega odstavka 61. člena ZDDPO-2, v skladu s katero družba tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z ZDTK, plačuje od dejavnosti izvajanja dopustnih naložb tveganega kapitala v skladu z ZDTK, davek po stopnji 0 % od davčne osnove, če sestavi ločeni obračun samo za ta del dejavnosti.

Pomeni, da dobiček iz dejavnosti izvajanja dopustnih naložb tveganega kapitala družbe tveganega kapitala, ki je ustanovljena v skladu z ZDTK, ni predmet obdavčitve. Za dejavnost izvajanja dopustnih naložb tveganega kapitala se šteje dejavnost nalaganja, upravljanja in odsvajanja tveganega kapitala v obliki povečanja osnovnega kapitala ali v obliki ustanovitve gospodarske družbe z namenom zagotavljanja semenskega kapitala, zagonskega kapitala ali razširitvenega kapitala, kot to določa ZDTK. Pogoj, da se za ta del dejavnosti družbe tveganega kapitala uporabi ničta stopnja obdavčitve je, da družba tveganega kapitala sestavi ločeni davčni obračun samo za ta del dejavnosti.

 

2. Davčna obravnava po ZDoh-2

Fizična oseba je oproščena plačila dohodnine za dobiček iz kapitala, ki ga je dosegla pri odsvojitvi deleža v družbi tveganega kapitala, kar velja tudi ob izplačilu lastniškega deleža v primeru prenehanja družbe tveganega kapitala, ob izpolnjevanju predpisanih pogojev.

Po ZDoh-2 so z dohodnino obdavčeni dohodki fizičnih oseb, med drugim tudi dobički iz kapitala. V 92. členu ZDoh-2 je dobiček iz kapitala opredeljen kot dobiček, dosežen z odsvojitvijo kapitala, pri čemer se upoštevaje določbo 93. člena ZDoh-2 za kapital štejejo med drugim deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja. Za kapital se tako štejejo tudi deleži v družbah tveganega kapitala.

ZDoh-2 v 94. členu določa, da se za obdavčljivo odsvojitev kapitala med drugim šteje tudi izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja.

Po posebni določbi 5. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2 je oprostitev plačila dohodnine določena za dobiček iz kapitala, ki je dosežen pri odsvojitvi deleža, pridobljenega na podlagi naložb tveganega kapitala (naložb v obliki povečanja osnovnega kapitala z vložki zavezanca ali ustanovitvi gospodarske družbe) v družbi tveganega kapitala, če je imela ta družba status družbe tveganega kapitala skozi celotno obdobje imetništva takega deleža zavezanca; o tem ali gre za odsvojitev kapitala po tej točki, odloči davčni organ na podlagi priglasitve odsvojitve pri davčnem organu.

Ključne besede:
sklad tveganega kapitala
tvegan kapital
kapital
naložbe tveganega kapitala
družbe tveganega kapitala
dobiček

Zadnji članki iz rubrike:

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

20.4.2021 11:45:11:
Prenehanje omejitve začetka postopkov davčne izvršbe

19.4.2021 12:45:27:
Odlog izvršbe po PKP7 do 18. aprila, ostaja možnost individualnega odloga

31.3.2021 14:50:30:
Usmeritve pri dostavi podatkov po Pravilniku o dostavi podatkov za odmero dohodnine od dobička iz kapitala od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, in podatkov o naknadnih vplačilih ter kapitalskih deležih družbenikov v osebnih družbah za notarje

19.3.2021 18:32:31:
Smernice za uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj

Najnovejši članki:

18.6.2021 16:11:19:
Posebne ureditve VEM (OSS) - neunijska, unijska in uvozna ureditev

17.6.2021 16:49:05:
Spletni seminar »Nova pravila pri e-trgovanju na področju DDV« in prikaz oddaje registracijskih obrazcev

17.6.2021 17:00:01:
Obveznost opravljanja drugega dela oziroma dela na drugem kraju zaradi izvajanja ukrepov preprečitve širjenja koronavirusne bolezni

15.6.2021 12:26:16:
Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za maj 2021

15.6.2021 12:20:40:
Telefonske številke enotnega klicnega centra ZPIZ

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT