Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 25.2.2010 19:07:46

Informacija o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

Pojasnilo DURS, št. 4210-31/2010-1, 23. 2. 2010

V Uradnem listu Republike Slovenije št. 10/2010, z dne 12. 2. 2010, je objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2E), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 13. 2. 2010, uporablja pa se od 1. 1. 2010 (razen določb 4. in 7. člena, ki se uporabljata od 13. 2. 2010). Določbe petega odstavka 113. člena ZDoh-2 in prvega stavka tretjega odstavka 115. člena ZDoh-2 (brez upoštevanja četrte alineje) pa se uporabljajo že pri odmeri dohodnine za leto 2009.

Sprejet je bil tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2F), ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 13/2010, z dne 22. 2. 2010 in je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 23. 2. 2010, uporablja pa se že pri odmeri dohodnine za leto 2010.

Bistvene novosti, ki jih prinašata noveli ZDoh-2E in ZDoh-2F povzemamo v nadaljevanju.

6. člen ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2E) – rezident

Status rezidenta se razširja tudi na fizične osebe, ki bivajo izven Slovenije zaradi zaposlitve v stalnem predstavništvu Republike Slovenije pri mednarodni organizaciji, kot je to npr. Zveza NATO ali OZN. Poleg tega se status rezidenta razširja tudi na fizične osebe, ki bivajo izven Slovenije zaradi opravljanja funkcije poslanca v Evropskem parlamentu.

Hkrati je črtano navajanje Evropskega monetarnega instituta, ker ga ni več, saj je njegove naloge prevzela Evropska centralna banka.

7. člen ZDoh-2 (2. člen ZDoh-2E) – nerezident

Črtano je navajanje Evropskega monetarnega instituta, ker ga ni več. Njegove naloge je prevzela Evropska centralna banka.

26. člen ZDoh-2 (3. člen ZDoh-2E) – dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo

S spremembo druge točke 26. člena se določitev vrste oproščenih plačil neposredno navezuje na izplačila za ukrepe kmetijske politike, kot jih določa Uredba Sveta št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005. V seznam oproščenih plačil se jasno uvršča tudi plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi (OMD plačila).

33. člen ZDoh-2 (4. člen ZDoh-2E) – dohodki nerezidentov

Določena je oprostitev plačevanja dohodnine za nerezidente Slovenije, ki prejemajo obresti na vrednostne papirje, ki jih izdaja Republika Slovenija na podlagi zakona, ki ureja javne finance.

34. člen ZDoh-2 (5. člen ZDoh-2E) – dohodki rezidentov – uslužbencev v institucijah Evropskih skupnosti, Evropski centralni banki ali Evropski investicijski banki

Iz enakih razlogov kot je v 6. in 7. členu ZDoh-2 črtano navajanje Evropskega monetarnega instituta, ker ga ni več, je tudi v naslovu in besedilu tega člena črtano navajanje Evropskega monetarnega instituta.

37. člen ZDoh-2 (6. člen ZDoh-2E) – dohodki iz delovnega razmerja

Dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta, se uvrščajo med dohodke iz delovnega razmerja.

68. člen ZDoh-2 (7. člen ZDoh-2E) – davčni odtegljaj

Spreminja se davčna osnova, od katere se izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj od dohodkov, ki jih prejmejo izvajalci in športniki nerezidenti, ki nimajo poslovne enote v Sloveniji, in sicer je davčna osnova določena v višini posameznega plačila, zmanjšanega za normirane stroške v višini 25 %.

69. člen ZDoh-2 (8. člen ZDoh-2E) – splošno o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

Kot osnovna kmetijska dejavnost se poleg proizvodnje vina določa tudi proizvodnja oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk s površin oljčnikov, prijavljenih pri davčnem uradu.

100. člen ZDoh-2 (9. člen ZDoh-2E) – odlog ugotavljanja davčne obveznosti

Odlog ugotavljanja davčne obveznosti se razširja tudi na odsvojitev kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku neodplačno z izročilno pogodbo (pogodbo o izročitvi in razdelitvi premoženja).

111. člen ZDoh-2 (1. člen ZDoh-2F) – splošna olajšava

Poveča se dodatna splošna olajšava in limiti za priznavanje dodatne splošne olajšave.

113. člen ZDoh-2 (10. in 19. člen ter prva točka tretjega odstavka 20. člena ZDoh-2E) – posebna osebna olajšava

Uvaja se nova posebna osebna olajšava za rezidente – čezmejne delovne migrante, ki dosegajo dohodke iz delovnega razmerja z opravljanjem zaposlitve zunaj Slovenije pri delodajalcu, ki ni rezident Slovenije. Olajšava je določena v obliki zmanjšanja davčne osnove od navedenega dohodka iz delovnega razmerja in na ravni leta 2009 znaša 7.000 eurov. Čezmejni delovni migrant je rezident, ki zaradi opravljanja dela v tujini odhaja v tujino in se dnevno ali najmanj enkrat tedensko vrača v Slovenijo.

Rezidenti – čezmejni delovni migranti bodo lahko navedeno olajšavo uveljavljali že v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine za leto 2009 oziroma v napovedi za odmero dohodnine za leto 2009.

Zaradi možnosti uveljavljanja nove olajšave za čezmejne delovne migrante v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine, se bo ustrezno spremenil tudi obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine) – Priloga 1.

115. člen ZDoh-2 (11. člen in druga točka tretjega odstavka 20. člena ZDoh-2E) – vzdrževani družinski člani

Spremenjeni so pogoji za uveljavljanje olajšave za vzdrževanega polnoletnega šolajočega se otroka (oznaka A2 in A3).

Po novem se za vzdrževanega družinskega člana šteje polnoletni šolajoči se otrok, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti. Poleg navedenega se za presojo ali se polnoletni šolajoči se otrok lahko šteje za vzdrževanega družinskega člana uvaja dohodkovna meja. Upravičenost do navedene olajšave bo priznana, če seštevek vseh otrokovih lastnih dohodkov (razen družinske pokojnine, dohodkov od študentskega dela, štipendije in dohodkov, ki so oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu zakona) ne bo presegel zneska olajšave, ki velja za druge vzdrževane družinske člane.

Navedena določba, vendar še brez upoštevanja višine lastnih sredstev, se uporablja že pri odmeri dohodnine za leto 2009.

Spremenjen je tudi pogoj za priznavanje olajšave za otroka, starejšega od 18 let, ki se ne izobražuje in je prijavljen pri službi za zaposlovanje ter živi z zavezancem v skupnem gospodinjstvu. Olajšava se prizna, če tak otrok nima lastnih sredstev oziroma so ta manjša od zneska olajšave, ki velja za druge vzdrževane družinske člane.

118. člen ZDoh-2 (12. in 19. člen ZDoh-2E) – uskladitev olajšav

Vsakoletna uskladitev olajšav s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin se opravi tudi pri novi olajšavi za čezmejne delovne migrante. Prva uskladitev zneska olajšave za rezidente - čezmejne delovne migrante, se opravi za leto 2010.

120. člen ZDoh-2 (13. člen ZDoh-2E) – povprečenje

Med olajšave, ki se upoštevajo pri povprečenju so dodane tudi posebne osebne olajšave.

127. člen ZDoh-2 (14. ZDoh-2E) – akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, ki ga izplača glavni delodajalec, se upošteva tudi nova olajšava za čezmejne delovne migrante.

134. člen ZDoh-2 (15. člen ZDoh-2E) – izračun in plačilo dohodnine od obresti in dividend

Dohodnina od obresti na vrednostne papirje, ki jih izdaja Republika Slovenija na podlagi zakona, ki ureja javne finance, se plačuje na podlagi napovedi in ne z davčnim odtegljajem.

136. člen ZDoh-2 (16. člen ZDoh-2E) – odbitek dohodnine

Pri metodi odprave dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije, ki je v obliki odbitka, je dodana nova določba, po kateri se za tuje dohodke; tj. dohodke z virom izven Slovenije, štejejo tudi dohodki, prejeti v zvezi z opravljanjem funkcije poslanca Evropskega parlamenta. Te dohodke namreč po novi ureditvi izplačuje Evropski parlament. Od teh dohodkov se plačuje davek Evropski skupnosti. Navedeni davek se šteje za odbitek dohodnine, odmerjene po ZDoh-2.

141. člen ZDoh-2 (18. člen ZDoh-2E) – polni odbitek

Določa se vrstni red, po katerem se odšteje v drugi državi članici plačani davek. V skladu z Direktivo Sveta 2003/48/ES z dne 3. junija 2003 o obdavčevanju dohodka od prihrankov v obliki plačil obresti, se tako v primeru, ko je v drugi državi članici dohodek od prihrankov rezidenta Slovenije obdavčen še s katero koli drugo obliko davčnega odtegljaja, tak odtegljaj ob upoštevanju drugih določb IX. poglavja – Odprava dvojnega obdavčevanja dohodkov rezidenta z virom izven Slovenije, odšteje, preden se odšteje dohodnina, ki je plačana v tej državi na podlagi navedene direktive.

Ključne besede:
zakon o dohodnini
dohodnina
zdoh
zdoh2
zdoh-2e
zdoh-2f

Zadnji članki iz rubrike:

10.7.2023 16:48:50:
Vložitev napovedi za odmero dohodnine za leto 2022

22.6.2023 14:07:28:
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. junija 2023

7.6.2023 19:14:56:
Dodatno zmanjšanje letne davčne osnove na podlagi Zakona o dohodnini

2.6.2023 15:57:21:
Finančna uprava izdala drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2022

19.4.2023 13:34:52:
3. maja 2023 se izteče rok za ugovor in za oddajo soglasja za direktno obremenitev

Najnovejši članki:

20.9.2023 17:38:19:
Hitrejše zaposlovanje tujih delavcev za odpravo posledic poplav in plazov

20.9.2023 14:37:31:
Dodatna pojasnila o začasnem odlogu bančnih posojil

20.9.2023 14:32:53:
Letni dopust zavarovanca v času odobrenega bolniškega staleža ni mogoč

20.9.2023 10:28:39:
Zvišanje dovoljenega obsega začasnega in občasnega dela - do 31. 12. 2023

19.9.2023 12:54:23:
Nov podzakonski predpis s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma