Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 16.2.2010 16:00:37

Koledar poročanja v marcu 2010

Rubrika: Koledarji obveznostiprint Natisni

KOLEDAR POROČANJA V MARCU 2010

Datum predložitve in / ali plačila, obrazec, pojasnila

Plačilo / Predložitev

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Zakonske podlage

Do 1..3.

tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 28.2.)

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [1]

DURS

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 1..3.

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 28.2.)

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, razen, če skupni znesek obresti NE PRESEGA 1.000 EUR

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2

(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 1. 3.

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 28.2.)

Nerezident mora vložiti napoved v 15 dneh od odsvojitve.

Če nerezident napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov v preteklem letu lahko vloži napoved do 28. 2.

za preteklo leto.

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve VP in drugih deležev ter inv. kuponov oz. uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine

za leto

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki je odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone[2]

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2

(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 1..3.

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 28.2.)

Obrazec

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, od 15. 7. 2008 do vključno 31. 12. 2008 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi IFI, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008.

DURS

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov  (Uradni list RS, št. 82/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 65/08)

Do 1..3.

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 28.2.)

Obrazec

PRILOGA 3

Predložitev

Izvajalci plačilnega prometa, ki morajo v skladu s 37. členom Zakona o davčnem postopku Generalnemu davčnemu uradu Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GDU DURS) pošiljati podatke o prilivih in odlivih na transakcijskih računih:

Medij z datoteko se pošlje na Generalni davčni urad, Šmartinska 55, p. p. 631, 1001 Ljubljana

Če je izvajalec plačilnega prometa podatke predložil z uporabo sistema eDavki, mora z uporabo sistema eDavki predložiti tudi spremni dopis

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Do 1.3.

Upoštevaje 45. čl. ZDAVP-2

(sicer do 28.2.)

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [3]

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve.

Za vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve.

Nerezident

do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

DURS

Pravilnik o obrazcu priglasitve uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zakoncu ali otroku (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 1.3. 2010

Če je zadnji dan v mesecu februarju oz. marcu nedelja, se rok za Predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

(sicer do 28.2.)

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Program, za vnos poročil

za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko predložiti letna poročila

Povezava do AJPES

Predložitev

Nepridobitne organizacije - pravne osebe zasebnega prava (ustanove, politične stranke, sindikati, itd.)

AJPES-u

Zakon o državni statistiki (Register predpisov RS)

Zakon o računovodstvu (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij-pravnih oseb zasebnega prava (neuradno prečiščeno besedilo) (426 kB)

Do 1.3. 2010

Če je zadnji dan v mesecu februarju oz. marcu nedelja, se rok za Predložitev letnih poročil prestavi na prvi naslednji delovni dan.

Povezava

(sicer do 28.2.)

Do zadnjega dne meseca februarja tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Program za vnos poročil

Predložitev letnih poročil

Povezava do AJPES

Predložitev

Proračun, proračunski uporabniki in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: pravne osebe javnega prava)

AJPES-u

Zakon o računovodstvu (Register predpisov RS)

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Register predpisov RS)

Pravilnik o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zaključnega računa
(Register predpisov RS)

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava (neuradno prečiščeno besedilo)

Do 10.3.

Plačilo akontacije

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 10.3.

Plačilo akontacije

Zavezanci za DDPO

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08,5/09, 96/09)

Do 10.3.

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)

Pojasnila DURS

Predložitev

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 10.3.

Zahtevek za izPlačilo subvencije

(povezava)

OP: Če zamudite rok, bo izPlačilo lahko izvršeno v naslednjem mesecu

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Po ZUP

(Uradni list RS, št. 24/2006)

Pojasnila ZRSZ _

Predložitev

Delodajalci, ki imajo z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjeno pogodbo o subvencioniranju

Zavodu RS za zaposlovanje

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

(Uradni list RS, št.5/09)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)

(Uradni list RS, št. 40/2009)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)

(Uradni list RS, št. 57/2009)

Do 15.3.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 15.3.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za mesec (_)

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št. 138/06, 126/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 15.3.

Obrazec

Obračun požarne takse za obdobje (_)

OP: obračuni za trimesečja

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Vse zavarovalnice ter zastopniki oz. posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Obračuni: Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Plačilo: Agenciji za javna plačila

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

Do 15.3.

Obrazec

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.

INTRASTAT

Povezava do CU GO

Predložitev

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat letno, obvesti jih Carinski urad Nova Gorica.

Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti

poročanja.

Carinski urad Nova Gorica

Oddelek za Intrastat

Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba

SI-5290 Šempeter pri Gorici

Slovenija

Zakon o državni statistiki
Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 1214/2007 (Kombinirana nomenklatura za 2008)
Uredba Komisije (ES) št. 1031/2008 (Kombinirana nomenklatura za 2009)

Do 18.3.

oz.

Na dan izplačila dohodkov

REK-1

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DURS

eDavki

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 18.3.

Nakazilo na dan predložitve obračuna

Obrazec

Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Predložijo obračun dodatne koncesijske dajatve do 18. v mesecu za pretekli mesec; če je to dela prost dan, pa prvi naslednji delovni dan.

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

DURS

eDavki

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)

Do 19.3.

Obrazec

Obrazec DVP[4]

Poročilo o kupljenih / prodanih tujih dolžniških VP[5] mimo domačih posrednikov

Povezava do BS

Predložitev

Vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo s posli dolžniških VP tujih izdajateljev, začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 19.3.

Obrazec

Obrazec SN 11T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije

Povezava do BS

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene  kapitalske transakcije

Rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki) ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10 % poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oz. posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti – banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 19.3.

Obrazec

Obrazec SN 22T

'Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije, SN22-T

Povezava do BS

Predložitev

Le za mesece, ko so opravljene  kapitalske transakcije

rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe. razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 19.3.

Obrazec

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih / kapitalskih transferih z nerezidenti

Predložitev

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 19.3.

Obrazec

Obrazec KRD

Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti

Povezava do BS

Predložitev

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 22.3.

Obrazec

RP-O

Rekapitulacijsko poročilo za januar 2010

Pojasnila DURS

Predložitev

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, če je dobavil osebam (ident.za DDV) blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in če je osebam (ident. za DDV) dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1

DURS

eDavki

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 22.3.

Obrazec

Obrazec DDV-O

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki opravlja transakcije znotraj Skupnosti, in je dolžan predložiti rekapitulacijsko poročilo iz 90. člena ZDDV-1.

DURS

eDavki

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 31.3. (mesečni)

Obrazec

Obrazec DDV-O

Obrazec

Priloga A k obrazcu DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

DURS

eDavki

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 31.3.

Obrazec

Poročilo o dobavah (76.a člen)

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga ali storitev, za katere je prejemnik plačnik DDV v skladu s

76. a členom ZDDV-1.

Dobave blaga in storitev, za katere je kot plačnik DDV na podlagi 76. a člena ZDDV-1 določen

prejemnik, so:

a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z

nepremičninami

b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke

c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena ZDDV-1, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v

skladu s 45. členom ZDDV-1

d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a, ki je priloga ZDDV-1

in njegov sestavni del

DURS

eDavki

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 31.3.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

Obrazec

Obrazec 1A

IzPlačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

Povezava do ajpes

Predložitev

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/09, 35/09, 51/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi,

Spremembe ZSPJS:

povezava

Do 31.3.

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

Povezava do ajpes

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/09, 35/09, 51/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi,

Spremembe ZSPJS:

povezava

Do 31.3.

Do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec.

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih

terjatvah in obveznostih

iz poslovanja z

nerezidenti

Povezava do BS

Predložitev

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

Do 31.3.

tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Program za vnos poročil_

Letna poročila oz. podatki iz letnih poročil za državno statistiko in za zagotovitev javnosti podatkov

Povezava do AJPES

Predložitev

Društva

AJPES-u

Zakon o državni statistiki (Register predpisov RS)

Zakon o društvih (Register predpisov RS)

Zakon o invalidskih organizacijah (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Register predpisov RS)

Slovenski računovodski standard 33 (2007) (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (Register predpisov RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil društev (neuradno prečiščeno besedilo)

Do 31.3.

tekočega leta za preteklo koledarsko leto

Program za vnos letnih poročil

Za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih

Povezava do AJPES

Predložitev

Gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki

AJPES-u

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 - popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 - popr.),10/2008, 68/2008) (Register predpisov RS)
Zakon o zadrugah (ZZad-UPB1) (Uradni list RS, št. 62/07) (Register predpisov RS)

Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07) (Uradni list RS)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/08) (Uradni list RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08) (Uradni list RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Slovenski inštitut za revizijo

Do 31.3.

(v 3 mesecih po koncu poslovnega leta)

Program za vnos letnih poročil

Letna poročila oz. podatke iz letnih poročil za državno statistiko

Povezava do AJPES

Predložitev

Majhne zadruge, ki niso zavezane za zadružno revizijo, majhne gospodarske družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, osebne družbe in samostojni podjetniki

AJPES-u

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006 (60/2006 - popr.), 26/2007-ZSDU-B, 33/2007-ZSReg-B, 67/2007-ZTFI (100/2007 - popr.),10/2008, 68/2008) (Register predpisov RS)
Zakon o zadrugah (ZZad-UPB1) (Uradni list RS, št. 62/07) (Register predpisov RS)

Metodološko navodilo o posredovanju podatkov iz podatkovne baze letnih poročil posameznih poslovnih subjektov, predloženih na poenotenih obrazcih (Uradni list RS, št. 15/07) (Uradni list RS)

Pravilnik o načinu predložitve letnih poročil in njihove javne objave (Uradni list RS, št. 47/08) (Uradni list RS)

Navodilo o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08) (Uradni list RS)

Slovenski računovodski standardi (2006) (Slovenski inštitut za revizijo

Do 31. 3.

tekočega leta za preteklo leto

Program za vnos podatkov za obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Obrazec

Davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za obdobje od (_) do (_)

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov, sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu.

DURS

http://edavki.durs.si

Pravilnik o obrazcu za davčni obračun akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 122/08, 16/09)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Obvestilo o uveljavitvi in začetku uporabe davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 90/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do 31.3. oz.

Najpozneje do roka za Predložitev davčnega obračuna davčnega zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi

Pojasnila DURS

Predložitev

Oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oz. pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

Kadar oseba preneha opravljati dejavnost zaradi smrti, priglasitev opravi novi zasebnik oz. pravna oseba, v katero so sredstva vložena

DURS

Pravilnik o obrazcu za priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi (Uradni list RS, št. 119/08)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 31. 3. tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

(Najpozneje v treh mesecih od začetka tekočega poslovnega leta za preteklo poslovno leto, če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu.),

Program

Obrazec

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od (_) do (_)

Metodologija

Metodologija za izpolnjevanje obrazca DDPO

Pojasnila DURS

Predložitev

Pravne osebe domačega prava – rezidenti, pravne osebe tujega prava in družbe oz. združenja oseb po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji. [6]

DURS oz. Posebnemu davčnem uradu.[7].

edavki.durs.si.

Pravilnik o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/09)

Uredba o davčni regijski olajšavi za raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 110/07)

Pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (Uradni list RS, št. 138/06)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 60/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2(Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08, 5/09, 96/09)

Do 31. 3.

OP: Če zamudite rok, bo izPlačilo lahko izvršeno v naslednjem mesecu

Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s pretekom prvega naslednjega delavnika.

Po ZUP

(Uradni list RS, št. 24/2006)

Vloga za delno subvencioniranje polnega delovnega časa

(povezava)

Pojasnila ZRSZ. _

Predložitev

Delodajalci

Zavodu RS za zaposlovanje

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

(Uradni list RS, št.5/09)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-A)

(Uradni list RS, št. 40/2009)

Zakon o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa (ZDSPDČ-B)

(Uradni list RS, št. 57/2009)

POROČANJE KADARKOLI V LETU OZ. OB NASTANKU DOGODKA (DATUMI NISO DOLOČENI)

Datum

predložitve

in/ali plačila

Plačilo/

Predložitev

Kdo poroča/

plačuje

Komu

poročati/

plačati

Zakonske podlage

V 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije

oz. 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti[8]

Obrazec

OBRAZEC DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Pojasnila DURS

Predložitev

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije

DURS

Vstopna točka VEM (samo s.p.)

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)

Na dan izplačila dohodkov

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-2

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Plačnik davka, ki izplača dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja:

-dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,

-dohodki iz dejavnosti,

-dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

-dohodki iz prenosa premoženjske pravice,

-drugi dohodki (104. člen ZDoh-2),

-obresti in dividende.

DURS

eDavki

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Predložitev na dan izplačila

Plačilo davka najpozneje 3 dni po izplačilu dohodka.

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP določene prejemke

DURS

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke (Uradni list RS, št. 140/04)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09) Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US)

Na dan izplačila dohodkov

Obrazec

REK-1a

Pojasnila DURS

Predložitev in plačilo

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

DURS

eDavki

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli v davčnem letu

Obrazec

Obvestilo

o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec oz. davčna zavezanka, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

in

izplačevalcu

dohodka

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli v davčnem letu

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uporabe znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec-normiranec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli v davčnem letu

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec oz. davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti  in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti,

ali

- samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli v davčnem letu

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Obrazec

Obvestilo  o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Pojasnila DURS

Predložitev

Obvestilo vloži davčni zavezanec oz. davčna zavezanka , rezident, ki:

- samostojno opravlja športni poklic in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

V 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

Obrazec

DDV-NPS-P2

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-NPS-P2

Pojasnila DURS

Predložitev

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji

DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V roku 6 mesecev od dneva izdaje obrazca

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Pojasnila DURS

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti[9]

PRODAJALCU ALI DRUGI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu

Obrazec

Obrazec DDV-VE

DDV Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV

Obrazec DDV-VE

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba za vračilo DDV, ki pri davčnem organu uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu v skladu s 75. členom ZDDV-1.

DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

PROSTOVOLJNA -KADARKOLI[10]

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke  za DDV

DDV-P2

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

DURS

http://edavki.durs.si

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Najpozneje 15 dni, preden bo opravil obdavčljivo dobavo

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P3

Pojasnila DRUS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčljivo dobavo blaga oz. storitev na ozemlju Slovenije.

DURS

http://edavki.durs.si

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Ob pridobitvi

Obrazec

DDV-RPS

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji  (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

Pojasnila DURS

Predložitev

Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo.

DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

NAVODILO

Predložitev

Zavezanci, ki že imajo identifikacijsko številko za namene DDV in že delujejo kot zavezanci za DDV po splošni ureditvi ter želijo preiti na posebno ureditev po plačani realizaciji.

DURS

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Ob

predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

NAVODILO

Predložitev

Zavezanci, ki predložijo zahtevek za identifikacijo za namene DDV.

DURS

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zadnji dan katerega koli svojega davčnega obdobja

Obrazec

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

NAVODILO

Predložitev

Zavezanci, ki bodo želeli prenehati uporabljati posebno ureditev.

DURS

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti (davčna obveznost nastane na dan sklenitve pogodbe)

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Pojasnila DURS

Predložitev

Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.[11]

DURS, kjer nepremičnina leži

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/09)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Kadarkoli

Obrazec

Zahteva za vpogled v davčno evidenco

Pojasnila DURS

Predložitev

Zavezanec, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, oz. njegov zastopnik ali pooblaščenec.

DURS

Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS, št. 84/05)

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka  na podlagi samoprijave

Pojasnila DURS

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oz.

obročno Plačilo davka

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

Obrazec

Obrazec – izPlačilo regresa za letni dopust

IzPlačilo regresa za letni dopust

povezava do ajpes

Predložitev

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf (1.412 kB)

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/09, 35/09, 51/09)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7)in ostali predpisi na njegovi podlagi,

Spremembe ZSPJS:

povezava

V 8 dneh po nastanku potrebe

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

Predložitev

DELODAJALCI[12]

Zavod-u RS za zaposlovanje

V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi

Predložitev

DELODAJALCI[13]

Zavod-u RS za zaposlovanje

V 15 dneh po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun

Obrazec

Obračun davka od prometa zavarovalnih poslov za obdobje (_)

Pojasnila DURS-a

Predložitev

Zavarovalnica in druga pravna oseba, ki opravlja zavarovalne posle na območju Republike Slovenije, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžna plačati davek ali ne.

DURS

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05-UPB1)

Ni izrecno določen

Obrazec

Obrazec DR-02 VDČ: Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba, ki ima pravico do ugodnosti za vzdrževane družinske člane. Fizična oseba predloži obrazec ob uveljavljanju pravice do ugodnosti za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oz. dopolnitvi podatkov vzdrževanih družinskih članov.

DURS

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)

Ni izrecno določen.

Za spremembe, ko velja 15 dni po nastanku spremembe

Obrazec

OBRAZEC DR-02: Prijava za vpis fizične osebe v davčni register

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba, ki ima v RS stalno oz. začasno prebivališče,  če prijavlja podatke o elektronskem certifikatu, zastopnikih ali naložbah. Prijavo predloži tudi, kadar prijavlja naslov za vročanje.

Fizična oseba, ki v RS nima niti začasnega prebivališča, če na njenem območju dosega obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oz. nepremičnega premoženja.

Oseba, ki je že vpisana v davčni register, ob prijavi sprememb ali dopolnitvi podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.[14]

DURS

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2, 40/09)

V 30 dneh od vročitve odločbe, in to s posebno položnico, ki je priložena informativnemu izračunu oz. odločbi

NI OBRAZCA

Pojasnila DURS

Plačilo

Zavezanci, ki prejemejo informativni izračun (odločba o odmeri dohodnine)

DURS

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli

 Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o plačanem davku v RS

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizične in pravne osebe – nerezidenti, ki so v RS dosegli dohodke, od katerih je bil plačan davek na viru.

DURS

Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Kadarkoli

Obrazec

Zahtevek za izdajo potrdila o rezidentstvu v RS za namene izvajanja konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

Pojasnila DURS

Predložitev

Slovenski davčni zavezanci rezidenti (fizične in pravne osebe), ki lahko v tujini uveljavljajo ugodnosti iz konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki jih je z drugimi državami sklenila Republika Slovenija

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Pred izPlačilom dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS, dohodka iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

Zahtevki za zmanjšanje oz. oprostitev davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka:

- od dividend:

Obrazec

-od obresti:

Obrazec

-  od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od dohodka, ki ga študenti dosegajo v RS:

Obrazec

- od dohodkov iz zaposlitve (razen pokojnin):

Obrazec

- od pokojnin:

Obrazec

- od dohodkov profesorjev in raziskovalcev:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Pojasnila DURS

Predložitev

Plačnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, dohodek, ki ga študenti dosegajo v RS, iz zaposlitve, pokojnin, dohodka profesorjev in raziskovalcev, drugih dohodkov

(Prejemnik dohodka predloži plačniku dohodka izpolnjeni obrazec, preden je dohodek izplačan.)

DURS IN

Plačniku dohodka

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Po vsakem izplačilu dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic in drugih dohodkov

Zahtevek za vračilo davka na podlagi določb mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka

- od dividend:

Obrazec

- od obresti:

Obrazec

- od plačil uporabe premoženjskih pravic:

Obrazec

- od drugih dohodkov:

Obrazec

Pojasnila DURS

Predložitev

Prejemnik dohodka: dividend, obresti, plačil uporabe premoženjskih pravic, drugih dohodkov

DURS

Pravilnik o obrazcih zahtevkov za uveljavitev ugodnosti iz mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja (Uradni list RS, št. 141/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

v 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Pojasnila DURS

Predložitev

Samo nerezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Za prvič prejeti vložiti napoved v 7 dneh od dneva pridobitve tega dohodka.

V 7 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino dohodka ali ob spremembi drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

Lahko se vloži napoved tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine)

Pojasnila DURS

Predložitev

Samo rezidenti Republike Slovenije, če dohodek iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnina) izplača oseba, ki ni plačnik davka v Sloveniji

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06, 119/08, 81/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli v davčnem letu – upošteva se pri naslednjem obračunu dohodka

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec rezident, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje.

Glavnega delodajalca,

izplačevalca pokojnine in izplačevalca drugega dohodka

Pravilnik o obvestilu za uveljavljanje olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli

Obrazec

Obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema nadomestilo iz obveznega invalidskega zavarovanja kot delovni invalid po predpisih, ki urejajo PIZ, ali polovico pokojnine kot upravičenec v skladu z drugim odstavkom 178. člena ZPIZ,če se odloči za znižano stopnjo akontacije dohodnine, vendar ne nižjo od 16 odstotkov.

DURS

in izplačevalcu dohodka

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Obrazec

Obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o spremembi znižane stopnje akontacije dohodnine, če se odloči za spremembo višine znižane stopnje akontacije pred koncem davčnega leta.

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli

(pred koncem davčnega leta)

Obrazec

Obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec predloži obvestilo o preklicu odločitve za znižano stopnjo akontacije dohodnine, če se odloči za preklic znižane stopnje akontacije dohodnine pred koncem davčnega leta.

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Obrazec

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

Pristojnemu DURS

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli

(Uporaba prvi dan naslednjega koledarskega leta po letu vročitve odločbe, uporaba najmanj 5 let)

Obrazec

Priglasitev

ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske

dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov

in normiranih odhodkov

Pojasnila DURS

Predložitev

Nosilec dejavnosti, ki je eden od zavezancev za dohodnino od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti

DURS

Pravilnik o obrazcu za priglasitev ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov oz. dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Do 15.1. 2010

V 15 dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če se dohodek prejema za več mesecev v letu, vloži napoved v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo dano premoženje v najem, vendar najpozneje do 15. 1. tekočega leta za preteklo leto.

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanj premoženja v najem

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

V 15 dneh od prejema dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec vložiti, kadar dohodek iz prenosa premoženjske pravice izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

V 30 dneh od izplačila dohodka pri davčnem organu ali v 30 dneh od zadnjega izplačila dohodka, če prejema dohodke iz naslova oddajanja premičnega in nepremičnega premoženja v najem za več mesecev v letu

Obrazec

Zahtevek

za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja,

ki ohranja uporabno vrednost premoženja

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec nerezident, kadar navedeni stroški vzdrževanja presegajo normirane stroške v višini 40 odstotkov, ki jih je plačnik davka upošteval pri izračunu davčnega odtegljaja od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

DURS

Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (za nerezidente) (Uradni list RS, št. 138/06)
Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Ob sklenitvi pogodbe o vezavi oz. varčevanju, vendar najpozneje do konca davčnega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena.

Obrazec

Obvestilo

o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih

denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec (rezident), ki uveljavlja

davčno osnovo po 84. členu Zakona o dohodnini od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja.

Banki ali hranilnici

Pravilnik o obrazcu obvestila o uveljavljanju davčne osnove po 84. členu ZDoh-2 od obresti od dolgoročno vezanih denarnih sredstev in dolgoročnega varčevanja pri bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

V 15 dneh od odsvojitve nepremičnine.

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

Predložitev

Davčni zavezanci, ki so odsvojili nepremičnino, ne glede na to, ali je bila nepremičnina odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju.

(Napovedi ni treba oddati, če je bila nepremičnina pridobljena pred 1. 1. 2002.)

DURS

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve.

Za vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

Nerezident, ki podari vrednostni papir ali delež v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja, v 15 dneh od podaritve.

Nerezident

do 28. februarja tekočega leta za podaritev v preteklem letu, kadar napove vse odsvojitve vrednostnih papirjev in deležev v preteklem letu.

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku, možnost, da uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti. [15]

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

V 7 dneh od dneva izplačila dohodka

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Kadarkoli

(Potrdilo davčnega organa velja za obdobje davčnega leta) Enako velja tudi za preklic

Obrazec

Obvestilo

o uporabi stopenj in lestvice ter davčnih olajšav

pri izračunu akontacije dohodnine od drugega dohodka

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejema drugi dohodek iz 105. člena tega zakona redno za mesečno obdobje

DURS in izplačevalcu dohodka

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2(Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09)

Pred začetkom opravljanja dela oz. v 8 dneh od spremembe oz. prenehanja opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Pojasnila DURS

Predložitev

Posameznik, kadar osebno sam opravlja dela iz prvega odstavka 12. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 36/00), pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo drugače.

DURS

Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del (Uradni list RS, št. 30/02)

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti, ki nastane:

- pri darilih na dan sprejema darila[16].

- pri pogodbah o dosmrtnem preživljanju in pri darilnih pogodbah za primer smrti na dan smrti preživljanca ali darovalke.

Obrazec

Napoved

za odmero davka od prejetega darila

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača davek

DURS

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od prejetega darila (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na dediščine in darila - ZDDD (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-poslovni prostori

Pojasnila DURS

Predložitev

Napoved vloži fizična oseba, ki je lastnik poslovnih prostorov

DURS

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V 15 dneh od nastanka davčne obveznosti

V 15 dneh od dneva spremembe

Obrazec

Napoved za odmero davka od premoženja-stanovanjski prostori, prostori za počitek oz. rekreacijo in garaže

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba (lastnik ali uživalec), ki je lastnik stavb, delov stavb, stanovanj in garaž in prostorov za počitek oz. rekreacijo.

DURS

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88, Uradni list RS, št. 48/90, 8/91 –UPB in 7/93)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Najkasneje prvi delovni dan po izplačilu dobitka

Obrazec

Obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo

Pojasnila DURS

Predložitev

Prireditelj klasičnih iger na srečo

DURS

Pravilnik o obrazcu za obračun davčnega odtegljaja pri dobitkih od klasičnih iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/08)

Zakona o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo – ZDDKIS (Uradni list RS, št. 24/08)

Zakon o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 134/03 – UPB1)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V roku 30 dni po nabavi plovila

V roku 30 dni od datuma nastale spremembe

Obrazec

Prijava podatkov o vodnem plovilu

oz. prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

Pojasnila DURS

Predložitev

Rezidenti, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidence plovil ALI v njih niso vpisana, ker so registrirana v tujini.

DURS

Pravilnik o obrazcu za prijavo podatkov o vodnem plovilu oz. prijavo sprememb podatkov o vodnem plovilu (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na vodna plovila - ZDVP (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Do zadnjega dne naslednjega meseca po poteku meseca, za katerega je sestavil obračun.

Obrazec

Obračun davka na motorna vozila za obdobje

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec:

- proizvajalec motornih vozil ali oseba, ki zaradi opravljanja dejavnosti trgovine z motornimi vozili pridobi motorno vozilo iz druge države članice EU, ki še ni bilo registrirano v drugi državi, ne glede na to, ali je za obdobje, za katero predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne

DURS

Zakon o davku na motorna vozila – ZDMV (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB2)

V 15 dneh od dneva pridobitve prevoznega sredstva

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, ki ni identificirana za namene DDV

DDV NPS P1

Pojasnila DURS

Predložitev

Oseba, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice

DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V 8 dneh od dneva opravljene dobave

Obrazec

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico

DDV NPS D1

Pojasnila DURS

Predložitev

Davčni zavezanec, ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV

DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Kadarkoli

Obrazec

Vloga za pridobitev dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila kot odbitka DDV za obdobje od ____ do ____

Pojasnila DURS

Predložitev

Zavezanec, ki želi uveljavljati pravico do pavšalnega nadomestila vstopnega DDV

DURS

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V 6 mesecih od dneva potrditve carinskega organa

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Pojasnila DURS

Predložitev

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti.

PRODAJALCU ALI DRUI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08, 123/08, 105/09)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 33/09, 85/09)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

V 15 dneh od dneva vnosa motornega vozila na ozemlje RS

Obrazec

Prijava pridobitve motornega vozila iz druge države članice EU, ki jo opravi fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba, ki ni samostojni podjetnik posameznik in uvozi motorno vozilo ali pridobi motorno vozilo v drugi državi članici EU ter ga vnese na ozemlje RS.

DURS

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

V 60 dneh po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za vračilo okoljske dajatve

Obrazec

Zahtevek za vračilo okoljske dajatve

Pojasnila DURS

Predložitev

Proizvajalec, ki je motorna vozila oplemenitil, pridobitelj, uvoznik ali druga pravna in fizična oseba, ki motorna vozila iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi

DURS

(carinski organ)

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Uradni list RS, št. 87/05, 118/05)

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Obrazec

Vloga za odpis,

delni odpis, odlog oz.

obročno Plačilo davka

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

Pristojnemu DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Obrazec

Vloga za obročno odPlačilo davka

(3 obroki)

Pojasnila DURS

Predložitev

Fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti, če davka ni zmožna plačati v enkratnem znesku in ne more zagotoviti zavarovanja.

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D), člen 103. in 104.

Po ugotovitvi davčne obveznosti

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev

Pojasnila DURS

Predložitev

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D), člen 103. in 104.

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka  na podlagi samoprijave

Pojasnila DURS

Predložitev

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS, 125/08, 20/09-ZDoh-2D)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09)


[1] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[2]

Napovedi ne vložijo zavezanci, ki so:

- odsvojili dolžniške vrednostne papirje

- odsvojili kapital (ki ni dolžniški vrednostni papir) po 20 letih imetništva

- dosegli dobiček ali izgubo pri prvi odsvojitvi delnic ali deležev v kapitalu, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij. Za prvo odsvojitev velja tudi prva odsvojitev podedovanih delnic ali deležev v kapitalu, ki jih je zapustnik pridobil v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij

- dosegli dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in to v roku ter po predpisih, ki urejajo to področje, pod pogojem, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone, ki jih je pridobil z zamenjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij za te investicijske kupone.

[3] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[4] DPV-dolžniški vrednostni papir

[5] VP-vrednostni papir

[6] RS, samoupravne lokalne skupnosti in Banka Slovenije niso zavezanci za davek od dohodkov pravnih oseb in jim torej ni treba predložiti obračuna.

[7] Za banke, hranilnice, zavarovalnice, družbe, ki prirejajo trajne klasične igre na srečo in posebne igre na srečo, ter družbe, ki prirejajo posebne igre na srečo v igralnih salonih, borze, borznoposredniške družbe, investicijske družbe, družbe za upravljanje, pokojninske družbe in klirinško depotne družbe ter gospodarske družbe, katerih skupni prihodki so v preteklem davčnem letu presegli 50.000.000,00 evrov

[8] Velja za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oz. druga predpisana evidenca

[9] Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov;

- da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oz. računov iz prejšnje alineje;

- da je kupec iznesel blago iz Skupnosti pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;

- da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Skupnosti.

[10] Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev

[11] Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

- pri prodaji prodajalec oz. prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);

- pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;

- pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;

- pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;

- pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;

- pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost.

[12] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost

[13] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[14] Če jih davčni organ ne pridobi po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

[15] Kadar zavezanec uveljavlja odlog, se davčna obveznost ne ugotavlja v času, ko zavezanec odsvoji kapital zakoncu ali otroku, temveč se ugotavljanje davčne obveznosti odloži do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala, ki jo opravi zakonec ali otrok

[16] Darilo velja za sprejeto ob podpisani darilni pogodbi, izročilni pogodbi, pogodbi o preužitku oz. ob dejanskem sprejemu darila

Ključne besede:
koledar
marec
koledar marec
obveznosti poročanja
koledar obveznosti poročanja
poročanje marec

Zadnji članki iz rubrike:

29.9.2023 13:10:23:
Koledar poročanja - oktober 2023

18.9.2023 15:55:43:
Koledar poročanja - september 2023

29.9.2023 12:54:21:
Koledar poročanja - avgust 2023

29.9.2023 12:54:49:
Koledar poročanja - julij 2023

29.9.2023 12:55:54:
Koledar poročanja - junij 2023

Najnovejši članki:

4.10.2023 21:02:37:
Zaposlitveni oglas: Knjigovodja (m/ž), Ljubljana

4.10.2023 20:18:56:
Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah v javni obravnavi

4.10.2023 19:46:04:
Uvedba elektronskega potrdila o darovanju krvi 1. 1. 2024

4.10.2023 8:20:44:
Povračilo stroškov - službeno potovanje - dnevnica - kilometrina - drugi osebni prejemki - davek od osebnih prejemko

3.10.2023 16:25:30:
Obdavčitev dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leto 2023 - Podrobnejši opis