Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.8.2009 10:51:56

Letno poročilo AJPES-a za leto 2008

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Letno poročilo AJPES-a za leto 2008 Racunovodja.com

Vlada je na redni seji 30. julija 2009 dala soglasje k letnemu poročilu Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2008, ki ga je sprejel svet Agencije za javnopravne evidence in storitve na 15. redni seji dne 27.5.2009. Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2008 iz naslova gospodarske dejavnosti v višini 84.228 EUR ostane nerazporejen in se v prihodnje razporedi oziroma porabi za predpisane namene.

Leto 2008 je bilo odločilno leto za uveljavitev dolgoročnega poslanstva AJPES. V tem letu je AJPES v okviru medinstitucionalnega projekta e-VEM vzpostavil in prevzel v upravljanje Sodni register, ki je postal sestavni del Poslovnega registra Slovenije. Poslovni register Slovenije pa je s tem postal primarni register za najpomembnejše poslovne subjekte. AJPES je tako na področju vodenja registrov postal mednarodno primerljiv z organizacijami, ki v drugih državah opravljajo dejavnost vodenja poslovnih registrov.

Z vlogo, ki jo je dobil v letu 2008 v novi ureditvi registracije gospodarskih družb v e-VEM sistemu, pa je AJPES pomembno prispeval k odpravi administrativnih ovir in ustvarjanju ugodnih pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb. Čas trajanja registracije gospodarskih družb se je v naši državi iz poprečno 60 dni v letu 2007, ko je registracija potekla samo v pristojnosti sodišč, v letu 2008 skrajšal na poprečno 4,3 dneva. Pri sedemdesetih odstotkih novih družb, ki so na vstopnih točkah oziroma pri notarjih e-VEM sistema vložile popolne vloge, je bil čas trajanja registracije celo samo 2,4 dneva. Slovenija se je tako v številu ali poenostavitvi izvedbe postopkov registracije in v času trajanja registracije ter s tem v ustvarjanju pogojev za začetek poslovanja gospodarskih družb uvrstila med vodilne države v svetu.

Elektronsko poslovanje je AJPES v letu 2008 širil in vzpodbujal tudi na drugem področju svojih temeljnih nalog, to je pri predlaganju letnih poročil vseh vrst poslovnih subjektov za javno objavo in za statistične namene. V letu 2008 so prek spleta AJPES predložili letna poročila za predhodno leto vse gospodarske družbe in samostojni podjetniki ter pravne osebe javnega prava.

AJPES je svoje poslanstvo pri zagotavljanju čim bolj kakovostnega in za poslovne subjekte prijaznega posredovanja podatkov v letu 2008 uresničeval tudi pri tretji skupini svojih temeljnih nalog – pri statističnem raziskovanju in zbiranju podatkov za potrebe države. Med temi nalogami velja izpostaviti nov način zbiranja podatkov ob uvedbi enotnega plačnega sistema, ko je AJPES v mesecu septembru 2008 vzpostavil informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP) na ravni posameznih uslužbencev za vse ali okoli 150 tisoč javnih uslužbencev.

Uporabniki storitev so kakovost storitev AJPES v letu 2008 ocenili nekoliko bolje kot v predhodnem letu, k čemur so gotovo prispevale tudi nove storitve, ki jih je uvedel AJPES.

Ob uspešnem izvajanju javnih storitev AJPES v letu 2008 na področju tržnih storitev ni dosegel vseh načrtovanih ciljev, je pa opravil vrsto aktivnosti, da bi v letu 2009 uspešno razvil mednarodno primerljivo metodologijo za ocenjevanje bonitet gospodarskih družb in si s tem zagotovil ponovno rast obsega bonitetnih storitev.

 

Program dela AJPES-a za leto 2009

Vlada je na redni seji 30. julija 2009 dala soglasje k Programu dela Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2009, ki ga je sprejel svet Agencije za javnopravne evidence in storitve na 14. redni seji dne 23.4.2009. AJPES pripravlja letne programe dela na podlagi Zakona o javnih agencijah in Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. V programu dela je AJPES določil strateške in letne cilje ter naloge, ki jih bo opravljal v letu 2009 v skladu s pristojnostmi in odgovornostmi, določenimi v zakonih in drugih predpisih ter v programih Vlade RS.

Tako AJPES v letu 2009 načrtuje v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in Ministrstvom za notranje zadeve vzpostaviti registracijo društev prek sistema e-VEM in postati registrski organ za društva ter na tej podlagi sedanji register društev, ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve, prenesti v PRS. V letu 2009 si bo AJPES prizadeval zagotoviti poprečno enako raven predložitve letnih poročil vseh zavezancev kot v predhodnem letu, to je v višini 95 %, kljub temu da so bile z ZGD-1B opuščene sankcije za ne-predložitev letnih poročil gospodarskih družb za javno objavo. AJPES bo statistična raziskovanja v letu 2009 uresničeval skladno z letnim programom statističnih raziskovanj za leto 2009, ki ga je objavil Statistični urad RS, druga zbiranja podatkov pa bo opravljal skladno s predpisi, ki urejajo zbiranja podatkov oz. te naloge določajo AJPES. V letu 2009 bo AJPES izvajal dve novi statistični raziskovanji: o izplačanih kadrovskih štipendijah in anketo o stroških dela. V letu 2009 je cilj AJPES ustaviti padanje naročil na področju bonitetne in drugih tržnih storitev in ustvariti najmanj takšen obseg dejavnosti, kot je bil dosežen v letu 2008. V letu 2009 bo AJPES razvil in dopolnil informacijske rešitve za uresničevanje strateških ciljev IKT ter s tem zagotavljal ustrezno podporo za doseganje letnih ciljev temeljnih in drugih nalog AJPES.

Vodstvo AJPES opozarja, da AJPES v letu 2009 novih nalog na področju vodenja PRS ne bo mogel učinkovito in uspešno izvajati, če bo zanj veljal kadrovski načrt z linearnim zmanjševanjem števila zaposlenih javnih uslužbencev za dodatni 1 %, v katerega so bili doslej všteti tudi uslužbenci, ki opravljajo naloge tržne dejavnosti. AJPES je v letu 2008 z velikimi napori ob novih nalogah znižal število zaposlenih iz 250 na 247, konec leta je imel dejansko zaposlenih 244 uslužbencev, za 3 delovna mesta je tekel postopek kadrovanja novih uslužbencev, zlasti strokovnjakov za informacijsko tehnologijo, zaradi nadomestnih zaposlitev. AJPES bi v centrali v letu 2009 nasprotno potreboval najmanj 4 nove uslužbence za nadaljnje kvalitetno izvajanje novih nalog iz leta 2008 in 2009, ki pa jih zaradi kadrovskih omejitev ne more zaposliti. Ob prevzemu novih nalog registracije društev bo zelo težko zmanjšati obstoječe število uslužbencev. Tudi Ministrstvo za notranje zadeve – po prvih razgovorih – pričakuje, da bo ob prenosu te dejavnosti na AJPES lahko pri njem prezaposlilo nekaj svojih uslužbencev.

 

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2009

Vlada je na redni seji 30. julija 2009 dala soglasje k rebalansu finančnega načrta Agencije za javnopravne evidence in storitve za leto 2009. Predlog rebalansa finančnega načrta AJPES za leto 2009 je AJPES pripravil v skladu z Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2009 in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (ZIPRS0809-B).

Rebalans finančnega načrta AJPES za leto 2009 je potreben predvsem zaradi uskladitve tako prihodkov kot odhodkov, prvotno načrtovanih v finančnem načrtu za leto 2009 (oblikovanem v letu 2007). Povečanja odhodkov iz naslova investicijskih vlaganj in stroškov računalniških storitev so v celoti usklajena z Ministrstvom za finance oz. že določena v sprejetem Rebalansu proračuna RS za leto 2009 in so potrebna zaradi opravljanja novih nalog AJPES. Prihodki so usklajeni z že sprejeto spremembo tarife za predložitev letnih poročil. Skupni primanjkljaj AJPES v letu 2009 – za javno službo in tržno dejavnost – je načrtovan nižje kot v že sprejetem finančnem načrtu, medtem ko je primanjkljaj javne službe (presežek odhodkov nad prihodki po nastanku poslovnega dogodka) večji od prvotno načrtovanega za približno 34.500 evrov, kljub temu, da je AJPES nekatere stroške tudi znižal. Celotni primanjkljaj javne službe v skupni višini 273.265 evrov bo pokrit iz presežka prihodkov nad odhodki javne službe preteklih let v višini 124.710 evrov in iz presežka prihodkov nad odhodki gospodarske dejavnosti preteklih let v višini 148.555 evrov. Vodstvo AJPES opozarja, da bo potrebno ta primanjkljaj upoštevati oz. nadomestiti pri načrtovanju finančnega načrta AJPES za leti 2010 in 2011, zato je še toliko bolj pomembno, kako bo v prihodnje urejeno plačevanje oz. višina nadomestil za ponovno uporabo podatkov PRS in podatkov letnih poročil.

Vir: UVI

Ključne besede:
AJPES
Letno poročilo
rebalans finančnega načrta

Zadnji članki iz rubrike:

11.6.2020 9:30:25:
Delo na domu, izolacija, karantena, bolniška, subvencioniranje čakanja na delo, odlog davčnih obveznosti

12.3.2020 16:35:41:
V Sloveniji bo razglašena epidemija, vrtci in šole se začasno zaprejo

25.3.2020 16:28:51:
Ukrepi zaradi vpliva koronavirusa na gospodarstvo

12.3.2020 16:21:17:
Vlada sprejela sklep o prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerze

25.3.2020 16:30:28:
Z interventnim ukrepom za ohranitev delovnih mest

Najnovejši članki:

29.7.2020 17:24:46:
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine

3.8.2020 12:56:52:
Nadomestilo plač zaradi odrejene karantene na podlagi interventne zakonodaje

28.7.2020 11:23:27:
Pravilnik o izvajanju oprostitve ali delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic epidemije COVID-19

27.7.2020 9:04:29:
Možnost delnega povračila nadomestila plače podaljšana do konca avgusta

25.7.2020 13:49:01:
Odpravljena prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT