Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 16.2.2009 12:51:56

Črpanje evropskih sredstev

Rubrika: Novičkeprint Natisni

Črpanje evropskih sredstev Racunovodja.com

Vlada je na delovnem posvetu 31. januarja 2009 obravnavala problematiko črpanja evropskih sredstev v Republiki Sloveniji ter se seznanila z njenim vsebinskim in finančnim izvajanjem, z upoštevanjem potreb po financiranju aktivnosti po neposrednih proračunskih uporabnikih in doseganja širših strateških ciljev Republike Slovenije. Obravnavala je izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2004-2006 ter izvajanje programskega obdobja 2007-2013 v preteklih dveh letih in se seznanila z napovedmi za leto 2009.

PODATKI O DOSEDANJEM ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE

a.)Pregled finančnega izvajanja za programsko obdobje 2004-2006

Strukturni skladi
V okviru celotnega Enotnega programskega dokumenta za programsko obdobje 2004-2006 je bilo konec decembra 2008:

 • razpisanih za 372,1 mio EUR ali 116% razpoložljivih sredstev (EU del in lastna udeležba);
 • podpisanih pogodb za 347,1 mio EUR ali 108,2% razpoložljivih sredstev (EU del in lastna udeležba);
 • iz državnega proračuna izplačanih 340,8 mio EUR ali 106,2% razpoložljivih sredstev (EU del in lastna udeležba);
 • na plačilni organ (Ministrstvo za finance RS) posredovanih zahtevkov za povračilo 217,7 mio EUR ali 95,8% razpoložljivih sredstev (EU del);
 • povračil iz proračuna EU za 189,9 mio EUR ali 83,6% razpoložljivih sredstev (EU del).
Kohezijski sklad
Po podatkih za Kohezijski sklad 2004-2006 je bilo do konca leta 2008 prejetih plačil s strani Evropske komisije za 55,3% (to je 95,5 mio EUR) glede na dodeljena sredstva. Od tega je 40,9% (36,2 mio EUR) evropskih sredstev za projekte na področju okolja in 70,4% (59,3 mio EUR) na prometnem področju.

Izvajanje teh projektov se prepleta tudi s projekti predpristopne pomoči ISPA, iz katere je bilo za izvedbo desetih projektov okoljske in štirih projektov prometne infrastrukture skupno namenjenih 81 mio EUR. Do konca leta 2008 je bilo za te projekte prejetih plačil s strani Evropske komisije za 67,3% (54,5mio EUR).

Skupaj je bilo do konca leta 2008 v okviru ISPA in kohezijskih projektov počrpanih 59,1% (150 mio EUR) razpoložljivih sredstev. Do konca leta 2010, ko se izteče obdobje upravičenosti izdatkov, je načrtovana izvedba vseh 18 projektov na področju okolja ter vseh 9 projektov s področja prometa.

Kljub nekaterim težavam pri izvajanju ISPA in kohezijskih projektov, ki so nastajale predvsem pri postopkih javnega naročanja in ki so posledično povzročale zamude pri izvajanju, so evropska sredstva prispevala k izgradnji slovenskega avtocestnega križa (avtocesta Smednik – Krška vas, avtocestni odsek Vrba Peračica) ter k modernizaciji železniškega omrežja in vzpostavitvi večje stopnje varnosti na področju železniškega prometa. V okviru okoljskih projektov so bile zgrajene večje čistilne naprave ter dve regionalni odlagališči odpadkov, ki so prispevale k okoljskim ciljem različnih programskih dokumentov in k dvigu kakovosti življenja na področjih, kjer so bile umeščene v prostor.

b.)Pregled realizacije sredstev kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013

Za programsko obdobje 2007-2013 je bilo doslej:

 • Potrjenih projektov za 1,1 mrd EUR ali 84,6% glede na pravice porabe 2007-2008 ali 22,6% glede na pravice porabe 2007-2013;
 • podpisanih pogodb v vrednosti 845,8 mio EUR ali 65,6% glede na pravice porabe 2007-2008 ali 17,5% glede na pravice porabe 2007-2013;
 • iz državnega proračuna RS izplačanih za 228,1 mio EUR ali 17,7% glede na pravice porabe 2007-2008 ali 4,7% glede na pravice porabe 2007-2013;
 • na plačilni organ (Ministrstvo za finance RS) posredovanih za 50,2 mio EUR zahtevkov za povračilo ali 4,6% glede na pravice porabe 2007-2008 ali 1,2% glede na pravice porabe 2007-2013.
 • povračil iz proračuna EU za obdobje 2007–2008 še ni bilo.
Vlada RS je na današnji seji v zvezi s problematiko črpanja EU sredstev sprejela naslednje sklepe:
 1. Ministrstvo za finance v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko pripravi predlog rebalansa proračuna 2009 za področje kohezijske politike, ki upošteva potencialne prenose pravic porabe na postavkah namenskih sredstev EU in postavkah lastne udeležbe med proračunskimi uporabniki.

 2. Ministrstvo za finance pripravi v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko predlog sprememb in dopolnitev predpisov ter navodil glede predplačil iz državnega proračuna, preuči možnost opredelitve DDV kot upravičenega stroška ter možnost uporabe pavšalnih plačil.

 3. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, skupaj s pristojnimi resorji, najmanj kvartalno predlaga za načrtovane odhodke proračuna, za katere oceni, da ne bodo realizirani v letu 2009, trajen ali začasen prenos sredstev med proračunskimi uporabniki na ukrepe oblikovane za reševanje krize. Predlog prenosa sredstev v skladu z obstoječimi predpisi potrdi Vlada Republike Slovenije.

 4. V primeru, da obseg prerazporeditev iz 3. točke zahteva poseg v Operativne programe, Služba vlade za lokalno samoupravo preuči in po potrebi ustrezno dopolni Operativne programe z vidika potrebnih prerazporeditev sredstev ter vključitve novih vsebin: Operativni program krepitve regionalnih potencialov z ukrepom iniciative Jeremie za zagotavljanje lažjega dostopa do finančnih sredstev malih in srednjih podjetij, Operativni program krepitve regionalnih potencialov, Operativni program razvoja človeških virov z novim ukrepom zagotavljanja pomoči podjetjem v okviru nove sheme »de minimis« v višini 500.000 evrov in Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture z novim paketom spodbud podjetjem za investicije v proizvodne procese in razvoj izdelkov, ki pomembno prispevajo k zmanjšanju vplivov na okolje.

 5. Ministrstvo za finance - organ za potrjevanje v sodelovanju s Službo vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter pristojnimi proračunskimi uporabniki in nacionalnim lizbonskim koordinatorjem preuči možnost izvajanja postopka certificiranja izdatkov iz integralnih postavk državnega proračuna 2007 in 2008, ki se uvrščajo med aktivnosti prenovljene lizbonske strategije in/ali izpolnjujejo kohezijske cilje z namenom povečati obseg prihodkov iz proračuna EU.

 6. Vlada RS nalaga institucijam, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da do 28.2.2009 posredujejo v pregled in potrditev na organ upravljanja instrumente, katerih realizacijo so predvideli v proračunu za leto 2009. Na področju podpore skupnim investicijam v razvoj in raziskave, tehnološki razvoj in razvoj novih produktov v okviru grozdov, tehnoloških parkov in centrov se za izvedbo pripravi pilotni projekt podpore slovenskemu avtomobilskemu grozdu. V okviru razvojne prioritete trajnostna raba energije se pripravi program energetske sanacije javnih objektov. Sodelujoči proračunski uporabniki zagotovijo sredstva za lastno udeležbo.

 7. Koordinacijska skupina Vlade Republike Slovenije za pripravo in usklajevanje ukrepov, povezanih z mednarodno finančno krizo, ki jo vodi Služba vlade za razvoj in evropske zadeve pripravi v sodelovanju s pristojnimi resorji do konca marca 2009 konkretne predloge ukrepov za večjo uspešnost in učinkovitost črpanja EU sredstev. Vlada nalaga institucijam, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da na tej osnovi do 1.5.2009 na organ upravljanja posredujejo instrumente, katerih realizacija je predvidena v proračunu za leto 2010. Predlogi morajo temeljiti na združevanju sorodnih aktivnosti, zagotavljanju medsektorskih sinergij med ukrepi, programi in skladi, multiplikaciji njihovih učinkov, oblikovanju celovitih rešitev in produktov, usmerjenosti na doseganje rezultatov, preusmeritvi od nepovratnih k povratnim spodbudam, administrativnim poenostavitvam in opustitvi nesmotrnih dejanj.

 8. Vlada nalaga institucijam, vključenim v izvajanje kohezijske politike, da pospešijo postopke za pridobivanje povračil sredstev iz proračuna EU in izvedejo zlasti vse postopke, ki so potrebni za črpanje EU sredstev, za že izplačana sredstva iz državnega proračuna.

 9. Vlada nalaga Službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko – organu upravljanja za strukturne sklade in kohezijski sklad, da ustanovi koordinacijsko skupino na ravni državnih sekretarjev, ki se bo ukvarjala predvsem z ustrezno implementacijo ciljev in rešitev, iskanjem sinergij in poenostavitvami postopkov.

 10. Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter Ministrstvo za finance oblikujejo predloge za rešitev problematike informacijskega sistema ISARR oziroma ustrezne informacijske podpore sistemu črpanja sredstev evropske kohezijske politike do konca marca 2009.

Vir: UVI

Ključne besede:
evropska sredstva
strukturni sklad
kohezijski sklad
sklad

Zadnji članki iz rubrike:

24.9.2020 16:15:49:
Vlada odgovorila na pobudo v zvezi z medresorsko skupino za zmanjševanje zdravstvenega absentizma

24.9.2020 16:15:02:
Vlada izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

21.9.2020 15:07:36:
Slovenija podpira uvedbo posebne identifikacijske številke za davek na dodano vrednost na Severnem Irskem

18.9.2020 18:21:47:
Predlog ukrepov za debirokratizacijo na davčnem, gospodarskem in okoljskem področju

24.9.2020 16:07:23:
Novi ukrepi za upočasnitev in zaustavitev širjenja korona virusa ter omilitev negativnih posledic

Najnovejši članki:

30.9.2020 12:47:39:
PKP5 podaljšuje in uvaja nove ukrepe na področju dela, socialnega varstva, gospodarstva, kmetijstva, infrastrukture ter drugih področjih

29.9.2020 19:22:39:
Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet zaradi ukinitve standarda e-SLOG verzija 1.6 in 1.6.1 ter uvedbe izmenjave e-naročilnic, e-potrditev naročilnic in e-dobavnic v standardu e-SLOG 2.0

29.9.2020 19:19:08:
Popis cigaret na dan 30. septembra 2020

29.9.2020 13:51:01:
Maloprodajne cene naftnih derivatov na posameznih bencinskih servisih v Sloveniji

29.9.2020 12:08:30:
Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, avgust 2020

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT