Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 4.11.2008 17:37:31

Čas pridobitve investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij

Rubrika: Dohodninaprint Natisni

Pojasnilo MF, št. 421-205/2007, 27. 10. 2008


V nadaljevanju navajamo pojasnilo v zvezi z določanjem časa pridobitve kuponov podskladov krovnega sklada, ki jih bodo zavezanci pridobivali z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov, ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij, in sicer v primeru, ko se bodo zamenjave opravile v okviru prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad, ali v okviru oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov.

 

 
**********

 

Po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08; v nadaljevanju: ZDoh-2) se za odsvojitev kapitala (tj. nepremičnin, vrednostnih papirjev, deležev in investicijskih kuponov) po poglavju III.6.3. Dobiček iz kapitala, šteje vsaka odsvojitev kapitala ali dela kapitala, kot je zlasti prodaja kapitala, dajanje kapitala v dar, zamenjava kapitala, unovčitev investicijskega kupona, izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase v primeru likvidacije vzajemnega sklada, izplačilo lastniškega deleža v primeru prenehanja gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, izplačilo lastniškega deleža v primeru zmanjšanja lastniškega kapitala gospodarske družbe, zadruge ali druge oblike organiziranja, izstopa ali izključitev ter drugi primeri izplačila lastniškega deleža, izplačanega v denarju ali v naravi, če ni s tem zakonom drugače določeno.


Upoštevaje navedeno se za odsvojitev kapitala šteje tudi vsaka zamenjava investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov za investicijske kupone podskladov krovnega sklada v primeru, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada, ali v primeru oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov.


Skladno z določbo 3. točke drugega odstavka 95. člena ZDoh-2 se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri odsvojitvi investicijskih kuponov, ki jih je imetnik pridobil z zamenjavo delnic pooblaščene investicijske družbe, ali delnic investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe – v postopku obveznega preoblikovanja pooblaščene investicijske družbe ali investicijske družbe, ki je nastala iz pooblaščene investicijske družbe, v vzajemni sklad, ali v postopku obvezne oddelitve dela sredstev pooblaščene investicijske družbe v vzajemni sklad, in sicer v roku in po predpisih, ki urejajo to področje – pod pogojem, da so bile te delnice pridobljene v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij v skladu s predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij.


V prvem in drugem odstavku 100. člena ZDoh-2 je določeno, da se v primeru, ko zavezanec odsvoji kapital na način, določen v drugem odstavku tega člena (tj. pri podaritvi zakoncu ali otroku, pri zamenjavi deleža v okviru določenih statusnih preoblikovanj družb ter pri zamenjavi investicijskih kuponov v okviru prehajanja med podskladi krovnega sklada), davčna obveznost zavezanca v trenutku odsvojitve ne ugotavlja temveč se odloži.


Upoštevaje navedeno se davčna obveznost lahko odloži samo v primeru, ko takšna obveznost obstaja. To pomeni, da se v primeru, ko se od dobička iz kapitala, doseženega z določeno odsvojitvijo, dohodnina ne plača, davčna obveznost ne more odložiti, saj te obveznosti ni.


V prvem odstavku 126. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07 (109/07-popr.); v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1B) je določeno, da se za odsvojitev kapitala, za katero se v skladu z ZDoh-2 lahko uveljavlja odlog ugotavljanja davčne obveznosti, šteje tudi zamenjava investicijskih kuponov vzajemnega sklada za investicijske kupone drugih vzajemnih skladov v okviru:

a) preoblikovanja vzajemnih skladov s prenosom celotnega premoženja vzajemnega sklada (prenosni vzajemni sklad) na drug že obstoječ ali novoustanovljen vzajemni sklad (prevzemni vzajemni sklad) iz 151.a člena zakona;

b) oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov iz 151.u člena zakona;

pod pogojem, da družba za upravljanje, ki upravlja vzajemne sklade, udeležene pri preoblikovanju, oziroma krovni sklad, razpolaga s podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti vseh investicijskih kuponov prevzemnega vzajemnega sklada oziroma podsklada krovnega sklada, ki sta določena v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena zakona. Družba za upravljanje mora s podatki o nabavni vrednosti in času pridobitve razpolagati najkasneje na dan izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada oziroma na dan oblikovanja krovnega sklada.


V prvem odstavku 101. člena ZDoh-2 je določeno, da se za čas pridobitve kapitala šteje datum sklenitve pogodbe ali drugega pravnega posla oziroma datum pravnomočnosti sodne odločbe ali dokončnosti odločbe upravnega organa, na podlagi katerih je fizična oseba pridobila kapital. V drugih primerih pridobitve se za čas pridobitve kapitala šteje datum, ki je razviden iz drugih dokazil.

 


 **********


Upoštevaje zgoraj navedeno se dohodnine ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri zamenjavi investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov za investicijske kupone podskladov krovnega sklada (tj. ko se zamenjava opravi v primeru, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada, ali v primeru oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov), če so bili zamenjani investicijski kuponi pridobljeni na način iz 3. točke drugega odstavka 95. člena ZDoh-2 (tj. z zamenjavo delnic, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij). Ker se od dobička iz kapitala, doseženega pri taki odsvojitvi, ne plača dohodnina, v tem primeru ne velja določba prvega odstavka 126. člena ZISDU (tj. davčna obveznost se ne more odložiti, saj je ni).


Posledično se za investicijske kupone podskladov krovnega sklada (ki jih je zavezanec pridobil z zamenjavo investicijskih kuponov obstoječih vzajemnih skladov za investicijske kupone podskladov krovnega sklada v primeru, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada, ali v primeru oblikovanja krovnih skladov iz obstoječih vzajemnih skladov, če so bili zamenjani investicijski kuponi pridobljeni na način iz 3. točke drugega odstavka 95. člena ZDoh-2 – tj. z zamenjavo delnic, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja podjetij), šteje, da so bili pridobljeni v »času nastanka« krovnega sklada. Povedano drugače, šteje se, da je zavezanec odsvojil investicijske kupone obstoječih vzajemnih skladov (pri čemer je taka odsvojitev oproščena dohodnine) in na novo pridobil investicijske kupone podskladov krovnega sklada (v nadaljevanju: kuponi z oznako »PRIV«).


V devetem odstavku 2. člena Pravilnika o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada (Uradni list RS, št. 37/08) je tako določeno, da se za vodenje evidence zalog investicijskih kuponov po ZDoh-2 šteje, da so bili kuponi z oznako »PRIV« pridobljeni:

  1. na dan izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada po 151.a členu ZlSDU-1, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada,
  2. na dan oblikovanja krovnega sklada, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1.
     

Ključne besede:
pojasnilo durs
pojasnila durs
investicijski kuponi
krovni skladi
lastninsko preoblikovanje podjetij
odsvojitev kapitala
krovni sklad
preneseno premoženje

Zadnji članki iz rubrike:

5.5.2021 13:26:26:
Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine iz naslova letnega poračuna za leto 2020 – 1. tranša

29.4.2021 16:16:54:
Rok za ugovor zoper informativni izračun dohodnine se izteče 30. 4. 2021

14.4.2021 13:47:07:
Odmera dohodnine za leto 2020

8.4.2021 15:21:39:
Finančna uprava izdala prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2020

29.1.2021 13:06:44:
Obvestilo za izplačevalce – vpogled v POD 2020 iz iREK

Najnovejši članki:

7.5.2021 12:16:33:
Sprememba veljavnosti stališča glede davčne obravnave oprostitev prispevkov za socialno varnost pri normirancih

6.5.2021 16:09:26:
Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev davčne konvencije med Slovenijo in Švedsko

6.5.2021 11:25:55:
Vlada potrdila predlog sprememb davčnih zakonov

6.5.2021 11:11:41:
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini

5.5.2021 13:00:54:
Zakonodajne novosti na področju zaposlovanja tujcev v Sloveniji

Izobraževanja
Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT