Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 18.7.2008 14:14:15

Listine za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje je po novem potrebno priložiti tudi pogodbo o zaposlitvi.

Objavljamo pojasnilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je objavljeno tukaj:

Vprašanje:

Kateri so razlogi in pravna podlaga za obvezno predložitev pogodbe o zaposlitvi ob vstopu v obvezno zdravstveno zavarovanje?

Odgovor ZZZS:

V 1. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je določeno, da so obvezno zdravstveno zavarovane osebe, ki so v delovnem razmerju v RS. Po 1. točki 9. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pridobijo te osebe lastnost zavarovanca z dnem, ko so sklenile delovno razmerje (upoštevajoč 9. člen Zakona o delovnih razmerjih to pomeni, z dnem nastopa dela, oziroma če ta ni določen, z dnem sklenitve pogodbe o zaposlitvi). Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije prizna lastnost zavarovane osebe z izdajo kartice zdravstvenega zavarovanja, s katero lahko zavarovana oseba uveljavi pravice iz zdravstvenega zavarovanja.

V skladu s 78. členom Zakona lastnost zavarovane osebe ugotavlja pristojna služba Zavoda na podlagi prijave v zavarovanje. Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje prijavljajo in odjavljajo osebe za obvezno zavarovanje ter sporočajo spremembe podatkov med obveznim zavarovanjem na predpisanih M obrazcih. Pogoje za vstop v obvezno zavarovanje je zavezanec dolžan izkazati z javnimi listinami in z drugimi dokumenti, na podlagi katerih lahko zavod ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje (drugi odstavek 6. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja).

Podatke o dejstvih potrebnih za prijavljanje, odjavljanje in spremembe med obveznim zdravstvenim zavarovanjem pridobiva Zavod iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, uprave lokalnih skupnosti in drugi nosilci javnih pooblastil. Te podatke lahko zavarovana oseba predloži tudi sama (16. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja). Ker podatka o sklenitvi delovnega razmerja, datumu nastopa dela (oziroma sklenitvi pogodbe o zaposlitvi), delovnem času delavca in drugih podatkov iz delovnega razmerja navedene institucije ne vodijo v uradnih evidencah, jih je delodajalec kot zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje v skladu drugim odstavkom 6. člena ter 1. odstavkom 16. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja dolžan sam izkazati. S predložitvijo pogodbe o zaposlitvi delodajalec dokaže, da oseba, za katero vlaga prijavo, izpolnjuje pogoje za obvezno zdravstveno zavarovanje. Podatke, s katerimi se ne preverja pravilnost podatkov v prijavi v zavarovanje (kot npr. plača, bonitete, letni dopust ipd.) se v pogodbi o zaposlitvi lahko prekrije.

Preverjanje obstoja delovnega razmerja ob vstopu v obvezno zavarovanje ni novost, saj je pogodba o zaposlitvi kot dokazilo za vstop v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje določena že s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Navodilo za prijavo podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (M-1, M-2, M-3, M-3A, M-DČ), Ljubljana, maj 2005). Razlog za preverjanje obstoja delovnega razmerja pri vstopu v obvezno zdravstveno zavarovanje pa je ugotovitev Zavoda, da so se v obvezno zavarovanje vključevale osebe, ki niso imele sklenjene pogodbe o zaposlitvi oziroma so bili datumi pričetka obveznega zavarovanja napačni.

Na tem mestu bi vas želeli opozoriti na možnost vlaganja prijav v zavarovanje za zavarovance z zavarovalno podlago 001 in sicer tudi neposredno preko državnega portala za poslovne subjekte e-VEM, na vstopnih točkah VEM ali pri notarju.Vprašanje:
Katere listine je potrebno predložiti ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje ?

Odgovor ZZZS:

Objavljamo pregled listin, ki so potrebne ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje glede na posamezne podlage zavarovanja, ki so najpogostejše. Podrobnejša navodila za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, podlage zavarovanja, obrazce in listine ter zavezance za prijavo pa določa Metodološko gradivo, ki je objavljeno na spletni strani ttp://www.stat.si/pub_metodolosko.asp . hNavedeno Metodološko gradivo je sprejelo Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje in Statistični urad Republike Slovenije.

Prijavo v zavarovanje zavezanec za prijavo vloži pri pristojni območni enoti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

1. Osebe v delovnem razmerju

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec.
Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
- izpolnjen obrazec M1,
- potrjen obrazec Prijava potrebe po zaposlitvi - Pd 1,
- pogodba o zaposlitvi.
Za tujce, ki za opravljanje dela v Republiki Sloveniji potrebujejo delovno dovoljenje, je potrebno predložiti tudi:
- delovno dovoljenje,
- dovoljenje za bivanje oziroma potrdilo o začasnem prebivališču.
Navedene listine, razen obrazca M1, se ob prijavi v zavarovanje predloži na vpogled.

Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

2. Osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost, to so samostojni podjetniki in osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic, na primer odvetniki, samostojni kulturni delavci, zdravstveni delavci in podobno.
Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je oseba sama. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
- izpolnjen obrazec M1,
- osebni dokument,
- pri osebah, ki samostojno opravljajo poklicno dejavnost pa odločba o vpisu v ustrezen register oziroma o dodelitvi statusa ali potrdilo pristojnega organa o registraciji verske skupnosti oziroma potrdilo o članstvu v verski skupnosti, pri dejavnostih, pri katerih ni potrebna registracija pa potrdilo o tem, da je oseba zavezanec za davek iz dohodka iz dejavnosti, ki jo opravlja, in obvestilo o identifikaciji, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve.
Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

3. Kmetje

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni kmetje in člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je oseba sama. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
- izpolnjen obrazec M1,
- potrdilo o katastrskem in drugem dohodku kmečkega gospodarstva
- pisna izjava zavezanca o izbiri obsega pravic,
- v primeru vključitve po podlagi 51 in 52 pa potrdilo službe medicine dela, prometa in športa o zdravstveni sposobnosti za opravljanje kmetijske dejavnosti

Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

4. Družinski člani - otroci

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je lahko otrok obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojih staršev do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18. leta , če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa le, če se šola in sicer do konca rednega šolanja. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec starša, preko katerega se otrok vključuje v obvezno zdravstveno zavarovanje. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
- izpolnjen obrazec MDČ,
- za otroke, ki prvič vstopajo v obvezno zdravstveno zavarovanje izpis iz rojstne matične knjige,
- potrdilo o šolanju za otroke starejše od 18. let.

Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca.
Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

5. Družinski člani - zakonec

Skladno z Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je lahko zakonec obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član preko svojega zakonskega partnerja, če ne izpolnjuje pogojev, da bi bil sam zavarovanec. Pod istimi pogoji je lahko zavarovan tudi razvezani zakonec, ki mu je priznana preživnina in izvenzakonski partner, ki živi v izvenzakonski skupnosti, ki je na podlagi Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je delodajalec zakonskega partnerja, izvenzakonskega partnerja ali razvezanega zakonca.
Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
- izpolnjen obrazec MDČ,
- za zakonca izpis iz poročne matične knjige, ki ni starejši od enega meseca,
- za razvezanega zakonca sodba o priznanju preživnine,
- za izvenzakonskega partnerja dokazilo o skupnem bivanju v RS daljšem od dveh let in izpisek iz rojstne matične knjige za oba partnerja, ki ne sme biti strejši od 1. meseca
Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca.
Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer je sedež zavezanca za prijavo.

6. Osebe z drugimi prihodki

Skladno z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejemajo druge prihodke in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje je oseba sama. Za vključitev v zavarovanje so potrebne naslednje listine:
- izpolnjen obrazec M1,
- osebni dokument,
- podpis izjave o obstoju vira dohodkov.
Pristojna območna enota Zavoda lahko ob prijavi zahteva tudi dodatna dokazila za ugotavljanje lastnosti zavarovanca. Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer imate stalno prebivališče.

7. Osebe brez prihodkov

Skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki nimajo lastnih dohodkov in ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje iz drugega naslova. Zavezanec za prijavo oseb brez dohodkov v obvezno zdravstveno zavarovanje je občina stalnega prebivališca, ki preverja tudi pogoje za vključitev v zavarovanje. Za dodatne informacije o pogojih za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje po tej zavarovalni podlagi se obrnite na pristojno občino.

8. Pravne osebe

Za prijavo pravne osebe kot zavezanca za prispevek so potrebne naslednje listine:
- obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti, ki ga izda Agencija Republike Slovenije za javno-pravne evidence in storitve.
- izpis iz sodnega registra.
Za dodatne informacije vam svetujemo, da se obrnete na območno enoto ali izpostavo Zavoda, kjer bo sedež zavezanca.

Članek dopolnjen: 2.7.2008 (s.p. ni potrebno priložiti priglasitvenega lista)

Ključne besede:
pogodba o zaposlitvi
prijava v zavarovanje
zdravstveno zavarovanje
postopek zaposlitve

Zadnji članki iz rubrike:

19.2.2024 12:44:38:
Spletni posvet za delodajalce: novosti pri ukrepih za lažje zaposlovanje tujih delavcev

19.2.2024 12:12:46:
Obvezni zdravstveni prispevek pri starševskem nadomestilu ter delnem plačilu za izgubljeni dohodek

7.2.2024 11:03:53:
Plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka z e-računom

6.2.2024 17:24:39:
Obračun davčnega odtegljaja - REK-O obrazec

6.2.2024 9:42:22:
Obvestilo zavarovancem, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemniki prejemka pri zavodu

Najnovejši članki:

26.2.2024 14:20:12:
Sprememba Navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020

26.2.2024 14:14:28:
Od 1. 1. 2024 dalje možnost elektronske oddaje tudi KIDO zahtevkov za vračilo davka (KIDO 9 do KIDO 12) preko portala eDavki

26.2.2024 13:09:04:
Vprašanja in odgovori glede obresti pri nekaterih priljubljenih varčevalnih produktih

23.2.2024 12:49:52:
Napoved za odmero dohodnine od obresti

22.2.2024 16:12:26:
Koledar poročanja - marec 2024