Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 26.3.2008 15:27:41

Kvotni sistem zaposlovanja invalidov

Mateja Premerl, univ.dipl.soc.

Rubrika: Plače in delovna razmerjaprint Natisni

Kvota

Kvota je obvezni delež zaposlenih invalidov od celotnega števila zaposlenih pri posameznem delodajalcu. V kvoto se štejejo invalidi, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za najmanj 20 ur tedensko. Kvoto z uredbo določi Vlada Republike Slovenije na predlog Ekonomsko socialnega sveta. Glede na dejavnost delodajalca je lahko različna, vendar ne more biti nižja od 2% in ne višja od 6% od skupnega števila zaposlenih delavcev.

Invalid

Invalid je oseba, ki pridobi status invalida po ZZRZI ali po drugih predpisih, in oseba, pri kateri so z odločbo pristojnega organa ugotovljene trajne posledice telesne ali duševne okvare ali bolezni in ima zato bistveno manjše možnosti, da se zaposli ali ohrani zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje. V kvoto se štejejo invalidi, ki jih delodajalci prijavijo v zavarovanje kot invalide skladno z Navodilom za izpolnjevanje obrazca prijave v zavarovanje za invalide (Uradni list RS, št. 10/05 in 43/05 ). Invalid, zaposlen v podporni zaposlitvi, se šteje za dva zaposlena invalida.

Zavezanci za izpolnitev kvote

Zavezanci so delodajalci, ki zaposlujejo najmanj 20 delavcev, razen tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov. Kvota se za zavezance, ki zaposlujejo manj kot 50 oseb, zniža za eno odstotno točko, vendar ne more biti nižja od dveh odstotkov.

Kvota glede na dejavnost zavezanca (3.člen Uredbe)

2-odstotna kvota za:

 • G) trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil,
 • I) gostinstvo,
 • J) informacijske in komunikacijske dejavnosti,
 • K) finančne in zavarovalniške dejavnosti,
 • M) strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,
 • O) dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti,
 • R) kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,
 • S) druge dejavnosti;

3-odstotna kvota za:

 • F) gradbeništvo,
 • H) promet in skladiščenje,
 • L) poslovanje z nepremičninami,
 • P) izobraževanje;

6-odstotna kvota za:

 • A) kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,
 • B) rudarstvo,
 • C) predelovalne dejavnosti,
 • D) oskrba z električno energijo, plinom in paro,
 • E) oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja,
 • N) druge raznovrstne poslovne dejavnosti in
 • Q) zdravstvo in socialno varstvo.«.

Možnost izbire za zavezance

Zavezanec lahko svojo obveznost glede kvote izpolni tako, da:

 • ima zaposleno predpisano število invalidov,
 • sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem oziroma zaposlitvenim centrom, po kateri so priznani stroški dela najmanj v višini minimalne plače mesečno za vsakega manjkajočega invalida (nadomestna izpolnitev kvote),
 • plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Plačilo prispevka za vpodbujanje zaposlovanja invalidov

Zavezanec, ki kvote ne izpolni z zaposlovanjem invalidov niti z nadomestno izpolnitvijo, je dolžan mesečno ob izplačilu plač obračunati in plačati v sklad prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov v višini 70 odstotkov minimalne plače za vsakega invalida, ki bi ga bil dolžan zaposliti za izpolnitev predpisane kvote.

Vzpodbude za zaposlovanje invalidov

 • subvencije plač invalidom,
 • plačilo stroškov prilagoditve delovnih mest in sredstev za delo invalidov,
 • plačilo stroškov storitev v podpornem zaposlovanju,
 • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih invalidov,
 • nagrade za preseganje kvote,
 • letne nagrade delodajalcem za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov in
 • druge vzpodbude na področju zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide ter druge razvojne vzpodbude.

Nagrada za preseganje kvote

Delodajalec, ki zaposluje več invalidov, kakor je določeno s kvoto, in delodajalec, ki zaposluje manj kakor 20 zaposlenih in ima zaposlene invalide, katerih invalidnost ni nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri tem delodajalcu, je upravičen do nagrade v višini 25 odstotkov minimalne plače na mesec za vsakega zaposlenega invalida nad predpisano kvoto.

Nagrade za preseganje kvote ne morejo uveljavljati delodajalci, ki so neposredni proračunski uporabniki državnega proračuna.

Vloga za uveljavljanje nagrade:Vloga

Zahtvek za izplačilo nagrade: Zahtevek

Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Upravičenci do oprostitve plačila prispevkov za PIZ za invalide nad kvoto so delodajalci:

 • z najmanj 20 zaposlenimi in presegajo kvoto,
 • z manj kot 20 zaposlenimi in zaposlujejo invalide,
 • samozaposleni invalidi.

Vloga za oprostitev prispevkov PIZ: Vloga

Spletna rešitev SVZI.Net

Po 1. aprilu 2008 bo za delodajalce, ki uveljavljajo vpodbude in za zavezance, ki so plačniki v kvotni sistem, v uporabi nova spletna rešitev SVZI.Net.

Preko te strani bo mogoče na enostaven, hiter in varen način, z uporabo digitalnega potrdila, izpolnjevati in oddajati elektronske obrazce SVZI, in sicer 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

  SVZI.Net je primerna spletna rešitev:
 • za delodajalce, ki so oproščeni plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali so upravičeni do nagrade za invalide nad kvoto,
 • za delodajalce, ki so zavezanci za plačilo prispevka in
 • in invalidska podjetja in zaposlitvene centre.
  Pred uporabo je potrebno zagotoviti:
 • pooblastiti uporabnika,
 • pridobiti digitalno potrdilo za dostop do SVZI.Net, pri pooblaščenih certifikatskih agencijah (Pošta Slovenije d.o.o., MJU, NLB, Halcom CA),
 • izpolniti obrazec za določitev pooblaščenca za posredovanje podatkov na SRSVZI in ga poslati na sklad.

Ključne besede:
zaposlovanje invalidov
kvotni sistem
invalidi
kvota
kvote za zaposlovanje invalidov

Zadnji članki iz rubrike:

19.2.2024 12:44:38:
Spletni posvet za delodajalce: novosti pri ukrepih za lažje zaposlovanje tujih delavcev

19.2.2024 12:12:46:
Obvezni zdravstveni prispevek pri starševskem nadomestilu ter delnem plačilu za izgubljeni dohodek

7.2.2024 11:03:53:
Plačevanje obveznega zdravstvenega prispevka z e-računom

6.2.2024 17:24:39:
Obračun davčnega odtegljaja - REK-O obrazec

6.2.2024 9:42:22:
Obvestilo zavarovancem, ki so vključeni v zavarovanje kot samozaposleni in hkrati prejemniki prejemka pri zavodu

Najnovejši članki:

26.2.2024 14:20:12:
Sprememba Navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico, št. 3/2020

26.2.2024 14:14:28:
Od 1. 1. 2024 dalje možnost elektronske oddaje tudi KIDO zahtevkov za vračilo davka (KIDO 9 do KIDO 12) preko portala eDavki

26.2.2024 13:09:04:
Vprašanja in odgovori glede obresti pri nekaterih priljubljenih varčevalnih produktih

23.2.2024 12:49:52:
Napoved za odmero dohodnine od obresti

22.2.2024 16:12:26:
Koledar poročanja - marec 2024