Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.

Vpisano: 29.7.2009 9:35:59

Postopek ustanovitve gospodarske družbe

Rubrika: Ne spreglejteprint Natisni

Postopek ustanovitve gospodarske družbe

Osnovne informacije za občane v zvezi z ustanovitvijo gospodarske družbe

 

1. Katero pravnoorganizacijsko obliko naj izberemo (podjetnik ali d.o.o.)?

Gospodarsko dejavnost lahko opravljamo v različnih pravnoorganizacijskih oblikah. Najpogostejši obliki sta samostojni podjetnik posameznik (podjetnik) in družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.). Najpomembnejše razlike med tema pravnoorganizacijskima oblikama so prikazane v preglednici v nadaljevanju.

Preglednica: razlike med podjetnikom in d.o.o.

področje

podjetnik

družba z omejeno odgovornostjo

vplačilo kapitala

Za vpis podjetnika v PRS nosilcu podjetja ni treba zagotoviti nobenega kapitala

Družbeniki morajo pred vložitvijo predloga za vpis ustanovitve d.o.o. na denarni račun družbe plačati najmanj 7.500 EUR.

odgovornost za obveznosti

Nosilec podjetja odgovarja za obveznosti iz poslovanja z vsem svojim premoženjem (ne glede na to, ali to premoženje izkazuje v poslovnih knjigah, ki jih vodi kot podjetnik)

Družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe. To pomeni, da upniki družbe ne morejo rubiti premoženja družbenikov za poplačilo obveznosti, ki so nastale iz poslovanja družbe

Glede na število družbenikov je pri družbi z omejeno odgovornostjo treba razlikovati:

 • enoosebna d.o.o. = d.o.o., ki ima samo enega družbenika
 • večosebna d.o.o. = d.o.o., ki ima dva ali več družbenikov.

Druge mogoče pravnoorganizacijske oblike so še:

 • družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.),
 • komanditna družba (k.d.) in
 • delniška družba (d.d.).

 

2. Kje lahko opravimo postopke v zvezi z ustanovitvijo podjetja ali družbe?

Družbo, ki je organizirana kot d.n.o., k.d. ali d.d. lahko ustanovimo samo pri notarju.

Vpis podjetnika lahko izvedemo pri točki VEM.

Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) lahko izvedemo pri točki VEM (če gre za enostavno d.o.o.) ali pri notarju (v vseh drugih primerih).

Razmejitev pristojnosti za vložitev predloga za vpis ustanovitve d.o.o.

Pri točki VEM je mogoče vložiti predlog za vpis ustanovitve d.o.o., če so izpolnjene te predpostavke:

1. vložki se vplačajo samo v denarju (z nakazilom na bančni račun) in celoten znesek vložkov (najmanj 7.500 EUR) se plača pred vložitvijo predloga, in

2. družbena pogodba ali akt o ustanovitvi se sklene na obrazcu VEM, v katerem vsebine ni mogoče spreminjati, in

3. pri enoosebni d.o.o.: družbenik želi voditi elektronsko knjigo sklepov.

Pri notarju je treba opraviti postopke v zvezi z ustanovitvijo v teh primerih:

1. glede vložkov: če nameravajo družbeniki vložiti

– stvarne vložke (na primer stroje, nepremičnine, opremo) ali

- denarne vložke v skupnem znesku, ki presega 7.500 eurov (primerjaj četrti odstavek 475. člena ZGD-1) tako, da bo del denarnih vložkov vplačan po vpisu ustanovitve v sodni register

2. glede vsebine pogodbe ali akta (tudi, če nameravajo vložiti samo denarne vložke, ki se v celoti vplačajo pred vložitvijo predloga), če želijo (zaradi dodatnih dogovorov ali drugih razlogov) družbeno pogodbo ali akt o ustanovitvi skleniti v obliki notarskega zapisa.

3. glede oblike knjige sklepov (pri enoosebni d.o.o.): družbenik želi voditi pisno knjigo sklepov.

4. če nameravajo ustanoviti družbo, ki ni organizirana kot d.o.o. (na primer družbo z neomejeno odgovornostjo, komanditno družbo ali delniško družbo).

Seznam točk VEM : http://evem.gov.si/sp/infoVstopneTocke.evem

Seznam notarjev : http://www.notar-z.si/seznam.php

 

3. Kaj moramo storiti preden gremo na točko VEM

3.1. Vprašanja, na katera naj si odgovorijo družbeniki preden gredo na točko VEM

1. Ali imam 7.500 EUR, ki jih moram vplačati pred vložitvijo predloga?

=> če odgovor NE: družbe z omejeno odgovornostjo ne morem ustanovitvi; lahko se vpišem v PRS kot podjetnik (pri točki VEM) ali da ustanovim družbo z neomejeno odgovornostjo (pri notarju),

=> če odgovor DA: odgovorimo na vprašanje 2.

2. Ali imajo vsi družbeniki (fizične osebe) in poslovodje EMŠO (torej ali so domače fizične osebe)?

=> če odgovor nima EMŠO: ali so tisti, ki nimajo EMŠO že vpisani v davčni register:

 • če odgovor nima davčne številke: preden gremo na točko VEM, se moramo vpisati v davčni register; na točko VEM gremo šele, ko prejmemo obvestilo DURS o vpisu v davčni register
 • če odgovor ima davčno številko: odgovorimo na vprašanje 4,

=> če odgovor ima EMŠO: odgovorimo na vprašanje 4.

Dodatno vprašanje, če bo družbenik pravna oseba (če so vsi družbeniki fizične osebe, izpustimo vprašanje 3):

3. Ali je družbenik (pravna oseba) vpisan v PRS – ima matično številko (to so vse pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji)?

=> če odgovor nima matične številke: ali je že vpisan v davčni register:

 • če odgovor nima davčne številke: preden gremo na točko VEM, se moram družbenik (tuja pravna oseba) vpisati v davčni register; na točko VEM gremo šele, ko prejmemo obvestilo DURS o vpisu v davčni register
 • če odgovor ima davčno številko: odgovorimo na vprašanje 4,

=> če odgovor ima matično številko: odgovorimo na vprašanje 4.

4. Ali si izpolnil opomnik?

Preden gremo na točko VEM zaradi ustanovitve d.o.o., izpolnimo vse preglednice v opomniku v razdelku 3.2 in ga prinesemo s seboj na točko VEM.

3.2. Opomnik – podatki v zvezi z d.o.o., ki jo želimo ustanovitvi

Osnovni podatki o družbi:

Kapital – znesek

[ne sme biti manjši od 7.500 EUR]

Firma

[preveri seznam podobnih imen na spletnem poratlu AJPES]

Skrajšana firma

Poslovni naslov

[naselje je hkrati sedež]

POJASNILA:

Kapital – znesek: vpišemo znesek, ki ga bo vplačal edini družbenik (znesek vložka v naslednji preglednici) ali vsoto zneskov vložkov, ki jih bodo vplačali vsi družbeniki. Znesek ne sme biti manjši od 7.500 EUR.

Firma: Firma družbe z omejeno odgovornostjo mora vključevati 3 obvezne sestavine:

 1. Sestavino, ki družbo individualizira, imenujemo tudi fantazijsko poimenovanje. Med fantazijska poimenovanja spadajo kratice, fantazijska imena (ki nimajo hkrati narave označbe družbenikov družbe) in skovanke iz besed živega oziroma mrtvega jezika, ki v običajni jezikovni rabi nimajo posebnega pomena.
 2. Pri določitvi oznake predmeta poslovanja kot sestavine firme je treba upoštevati: Zahteva, da mora firma družbe vključevati oznako predmeta njenega poslovanja, ne pomeni, da bi morale biti v firmi vključene (prepisane) vse dejavnosti, ki jih družba po svojih pravilih (družbeni pogodbi ali aktu o ustanovitvi) opravlja. Oznaka predmeta poslovanja kot del firme družbe mora vključevati samo bistveno (kratko) označbo, ki je povzetek najpomembnejšega področja poslovanja družbe (na primer poslovanje z nepremičninami, gostinstvo, informacijske tehnologije).
 3. Kot oznaka pravnoorganizacijske oblike se pri družbi z omejeno odgovornostjo navede kratica »d.o.o.«

PRIMERI Firme (polne):

 • DA-NE, informacijske tehnologije, d.o.o.
 • DGB, trgovina z avtomobili, d.o.o.
 • SKOKEC, organizacija rekreativnih aktivnosti za najmlajše, d.o.o.
 • Skrajšana firma: Skrajšana firma ni obvezni (nujni) korporacijski atribut družbe, temveč se lahko družba (njeni družbeniki) sama odloči, ali bo (poleg polne firme) uporabljala tudi skrajšano firmo. Skrajšana firma mora zato obsegati najmanj dve sestavini polne firme:

  1. sestavino, po kateri se firma družbe razlikuje od firme drugih družb in
  2. oznako pravnoorganizacijske oblike.

  PRIMER Skrajšane firme: Družba, katere polna firma je »SKOKEC, organizacija rekreativnih aktivnosti za najmlajše, d.o.o.«, lahko kot svojo skrajšano firmo določi »SKOKEC, d.o.o.«.

  Podatki o družbenikih in poslovnih deležih

  št.

  ime in priimek / firma

  vrsta ID

  (obkroži)

  ID številka

  (vpiši številko)

  znesek vložka

  (znesek, ki ga bo družbenik plačal)

  delež v % ali ulomku

  1

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  2

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  3

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  4

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  5

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  6

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  7

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  8

  1. EMŠO (domača fizična os.)

  2. matična št. (domača pravna os.)

  3. davčna (tuja fizična os.)

  4. davčna (tuja pravna os.)

  Vsota zneskov vložkov (enaka mora biti znesku kapitala) in vsota deležev (enaka mora biti 100%, če so izraženi v odstotkih, ali 1, če so izraženi v ulomku)

  Pojasnila:

  • za vsakega družbenika vpišemo ustrezne podatke,
  • če je družbenikov manj kot 8, v vrsticah s številkami, ki presegajo število družbenikov, v polje ime in priimek / firma vpišemo »/«, ostala polja v tej vrstici pa pustimo prazna,
  • če je družbenikov več kot 8, izpolnimo še en list

  Korak: zastopniki

  št.

  ime in priimek / firma

  vrsta ID

  (obkroži)

  ID številka

  način zastopanja

  (obkroži)

  1

  1. EMŠO

  2. davčna (fizična os.)

  1. samostojno

  2. skupno

  2

  1. EMŠO

  2. davčna (fizična os.)

  1. samostojno

  2. skupno

  3

  1. EMŠO

  2. davčna (fizična os.)

  1. samostojno

  2. skupno

  Pojasnila:

  Zastopnik družbe je vedno samo fizična oseba.

  Način zastopanja:

  1. samostojno: pomeni, da lahko zastopnik veljavno zastopa družbo samostojno, torej, da je pogodba veljavno sklenjena (in zavezuje družbo), če jo podpiše samo ta zastopnik
  2. skupno: pomeni, da lahko zastopnik veljavno zastopa družbo samo skupaj z vsemi drugimi zastopniki družbe (če jih je več), torej, da je pogodba veljavno sklenjena (in zavezuje družbo), samo če jo podpišejo vsi zastopniki družbe.

  Korak: (statistična) dejavnost

  Glavna statistična dejavnost

  [samo ena – vpiši šifro]

  Pojasnila: V poslovni register se vpisujejo samo podatki o statistično pomembnih dejavnostih in ne o vseh korporacijskih dejavnostih. Statistično pomembna glavna dejavnost je tista, ki jo bo družba dejansko opravljala v pretežnem delu. Družbeniki morajo izbrati eno od korporacijskih dejavnosti, ki jih nameravajo opraviti. Družba lahko kadarkoli po ustanovitvi spremeni vpisano statistično dejavnost (če bo družba začela v pretežnem delu opravljati kakšno drugo dejavnost) na točki VEM brez stroškov.

  Korak: pošiljanje pošiljke

  Naslov za vročanje

  [vpiši osebo in naslov, na katerega naj sodišče pošlje sklep o vpisu]

  Dodatni podatki zaradi izdelave akta / družbene pogodbe)

  Druge (korporacijske) dejavnosti

  [tiste, ki se navedejo v družbeni pogodbi ali aktu o ustanovitvi poleg statistične dejavnosti – vpiši šifre]

  Način zastopanja

  [ureditev v družbeni pogodbi ali aktu za primer, če bo zastopnikov več – ustrezno obkroži]

  1. samostojno

  2. skupno

  Pojasnila:

  Druge korporacijske dejavnosti so tiste, ki jih družbeniki želijo določiti v družbeni pogodbi (oziroma aktu o ustanoviti) poleg glavne statistične dejavnosti.

  Način zastopanja: glej pojasnilo pri podatkih o zastopniku.

   

  4. Kdo mora priti na točko VEM in kaj prinesemo s seboj?

  Zaradi izvedbe postopka v zvezi z ustanovitvijo morajo na točko VEM priti:

  • vsi družbeniki (pri večosebni d.o.o.) in
  • poslovodje (če niso hkrati družbeniki)

  Če je družbenik pravna oseba, mora na točko VEM priti njegov zastopnik.

  Vse navedene osebe naj imajo s seboj ustrezen dokument za identifikacijo (osebna izkaznica, potni list ali vozniško dovoljenje)

  Družbeniki naj s seboj prinesejo tudi opomnik, v katerem so izpolnili podatke v vseh preglednicah.

  VIR: http://evem.gov.si/sp/

  http://evem.gov.si/sp/doc/navodila_za_obcane.doc

  Ključne besede:
  ustanovitev gospodarske družbe
  pravnoorganizacijske oblike
  d.o.o.
  d.n.o.
  samostojni podjetnik
  ustanovitev podjetja
  ustanovitev firme
  družba z omejeno odgovornostjo
  družbe z neomejeno odgovornostjo
  gospodarske družbe
  delniška družba
  komanditna družba
  ime firme
  ime družbe

  Zadnji članki iz rubrike:

  22.7.2019 16:01:21:
  Odgovor Združenja bank na novinarsko vprašanje glede transakcijskega računa za družbo z omejeno odgovornostjo

  16.7.2019 15:05:44:
  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. julija 2019

  5.7.2019 11:09:30:
  Dela prosti dnevi v Sloveniji

  4.7.2019 13:36:42:
  Podjetja morajo strankam in zaposlenim omogočati dostop do lastnih osebnih podatkov

  2.7.2019 11:35:21:
  Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 7. 2019 dalje

  Najnovejši članki:

  19.7.2019 13:07:44:
  Dohodek iz delovnega razmerja

  19.7.2019 13:01:53:
  8.0 Dohodek iz delovnega razmerja: PREDLAGANJE OBRAČUNOV DAVČNEGA ODTEGLJAJA

  19.7.2019 12:56:41:
  7.0 Dohodek iz delovnega razmerja: OPROSTITVE PRI PLAČEVANJU PRISPEVKOV

  19.7.2019 12:50:23:
  6.0 Dohodek iz delovnega razmerja: IZJEME IN POSEBNOSTI V ZVEZI S PLAČEVANJEM PRISPEVKOV

  19.7.2019 11:03:02:
  5.0 Dohodek iz delovnega razmerja: PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

  Izobraževanja
  Centralni tečaj: 1€ = 239,640 SIT