Natisnjeno s strani Racunovodja.com
E-Seminarji >> Samozaposleni (s.p.) od začetka epidemije – interventni zakoni v letu 2020/21 >>

4.2 Delno povrnjeni izgubljeni dohodek za samozaposlene za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka - velja od 1.9.2020 do 31.12.2020; ukrep s sklepom vlade RS podaljšan do 31.3.2021; s sklepom vlade podaljšano do 30.6.2021

Kazalo

Višina delno povrnjenega izgubljenega dohodka je znašala 250,00 EUR za vsako odrejeno karanteno ali za čas, ko ni bil zmožen opravljanti dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar ne več kot 250,00 EUR za 10 dni, 500,00 EUR za 20 dni in 750,00 EUR v enem mesecu.

POGOJ 1: Na dan 24.10.2020 (uveljavitev ZZUOOP) je bila oseba v zavarovanje vključena na podlagi samozaposlitve:

POGOJ 2: Izgubljeni dohodek se je delno povrnil:

POGOJ 3: Za isto obdobje oseba ni uveljavljala MTD

Če je bila oseba upravičena do izredne pomoči v obliki MTD (poglavje 4.1.) za isto obdobje ni upravičena do povrnitve izgubljenega dohodka.

POGOJ 4: Oseba je preko eDavkov vložila zahtevo z dokazili za povračilo, pri čemer je bil skrajni rok 31. december 2020.

Vračanje delno izgubljenega dohodka velja za zavezance, ki so prejeli MTD in so do MTD upravičeni. Hkrati velja, da imajo zavezanci, ki ugotovijo, da jim MTD ne pripada možnost, da po vračilu MTD zahtevajo izplačilo delno izgubljenega dohodka:

Vračilo delno izgubljenega dohodka je oproščeno vseh davkov in prispevkov. Ali vračilo vključimo v DohDej 2020?

Da. Vključijo se med prihodke in hkrati izvzamejo v točki 2.8. DohDej.

S Sklepom vlade RS (Uradni list RS, št. 195/20) je bil ukrep podaljšan do 31.3.2021.