100si

Vpisano: 28.12.2021 12:20:57

Racunovodja.com

Podatki za obračun plač za december 2021

Podatki in koristne povezave, ki vam bodo v pomoč pri obračunu plač ter prispevkov za mesec december 2021.

Mesečni podatki za obračun plač za december 2021: 1. 12. - 31. 12. 2021

Število delovnih dni in ur (40-urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
december 23 (184) 0 23 184

Število delovnih dni za leto 2021, Število delovnih dni za leto 2022, Število delovnih dni za leto 2023

Arhiv podatkov za obračun plač: oktober 2021, oktober 2021, september 2021, avgust 2021, julij 2021, junij 2021, maj 2021, april 2021, marec 2021, februar 2021, januar 2021, december 2020, november 2020, oktober 2020, september 2020, avgust 2020, julij 2020, junij 2020, maj 2020, april 2020, marec 2020, februar 2020, januar 2020, več ...

Prenovljeno! Naučite se obračunavati plače! - Naročilo

Letni dopust in vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta - Naročilo

Aktualno! Knjiženje po interventnem zakonu: nadomestila, krizni dodatek, temeljni dohodek (e-gradivo)

OBDAVČITEV, DOHODNINA IN OLAJŠAVE

Zlati komplet

POVPREČNA PLAČA

  • Povprečna bruto plača oktober 2021: 1.886,48 EUR
  • Povprečna neto plača oktober 2021: 1.218,40 EUR
  • Povprečna mesečna bruto plača za tromesečje avgust 2021-oktober 2021 je znašala 1.886,59 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za tromesečje avgust 2021-oktober 2021 je znašala 1.218,96 EUR.
  • Povprečna mesečna bruto plača za leto 2020 je znašala 1.856,20 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za leto 2020 je znašala 1.208,65 EUR.
  • Povprečna bruto plača za obdobje januar-oktober 2021: 1.948,01 EUR
  • Povprečna neto plača za obdobje januar-oktober 2021: 1.253,80 EUR
  • Vir podatkov o povprečnih plačah

UKREPI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Informacije bomo dopolnjevali, ko bodo znani vsi ukrepi.

SKRAJŠANI DELOVNI ČAS

DELO OD DOMA

ČAKANJE NA DELO

ZASEBNIKI

MINIMALNA PLAČA

13. PLAČA, BOŽIČNICA

PREVOZ NA DELO IN Z DELA

BONITETE, DARILA, POGOSTITVE

POVRAČILA JAVNI SEKTOR OD 1. JUNIJA 2012 DALJE (ZUJF)

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Zasebni sektor

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:

Za kolektivne pogodbe, ki znesek prehrane na 6 mesecev usklajujejo s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov:

Javni sektor

Po Zakonu za urejanje javnih financ (ZUJF) velja za tiste v negospodarstvu, ki ne spadajo pod nobeno kolektivno pogodbo

Za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:

KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

IZHODIŠČNE PLAČE

NAJNIŽJA OSNOVA

PAVŠALNI PRISPEVKI

REFUNDACIJE BOLEZNIN

UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

KILOMETRINE IN DNEVNICE

ONLINE IZRAČUNI

ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

POVRAČILA - JAVNI SEKTOR

VAJENCI

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12216