100si

Vpisano: 4.12.2020 18:21:00

Racunovodja.com

Podatki za obračun plač za november 2020

Podatki in koristne povezave, ki vam bodo v pomoč pri obračunavanju plač in obračunu prispevkov za mesec november 2020.

Mesečni podatki za obračun plač za november 2020: 1. 11. - 30. 11. 2020

Število delovnih dni in ur (40-urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
november 21 (168) 0 21 168

Število delovnih dni za leto 2020, Število delovnih dni za leto 2021, Število delovnih dni za leto 2022, Število delovnih dni za leto 2023

PRENOVLJENO! Naučite se obračunavati plače!

Aktualno! Knjiženje po interventnem zakonu: nadomestila, krizni dodatek, temeljni dohodek (e-gradivo)

Arhiv podatkov za obračun plač: oktober 2020, september 2020, avgust 2020, julij 2020, junij 2020, maj 2020, april 2020, marec 2020, februar 2020, januar 2020, december 2019, november 2019, oktober 2019, september 2019, avgust 2019, julij 2019, junij 2019, maj 2019, april 2019, marec 2019, februar 2019, januar 2019, december 2018, november 2018, oktober 2018, več ...

Naučite se obračunavati plače! - Naročilo

Letni dopust in vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta - Naročilo

OBDAVČITEV, DOHODNINA IN OLAJŠAVE

Zlati komplet

POVPREČNA PLAČA

  • Povprečna bruto plača september 2020: 1.799,07 EUR
  • Povprečna neto plača september 2020: 1.169,52 EUR
  • Povprečna mesečna bruto plača za tromesečje julij-september 2020 je znašala 1.807,65 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za tromesečje julij-september 2020 je znašala 1.174,53 EUR.
  • Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 je znašala 1.753,84 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za leto 2019 je znašala 1.133,50 EUR.
  • Povprečna bruto plača za obdobje januar-september 2020: 1.823,05 EUR
  • Povprečna neto plača za obdobje januar-september 2020: 1.186,91 EUR
  • Vir podatkov o povprečnih plačah

REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2020

UKREPI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Informacije bomo dopolnjevali, ko bodo znani vsi ukrepi.

DELO OD DOMA

ČAKANJE NA DELO

ZASEBNIKI

MINIMALNA PLAČA

13. PLAČA, BOŽIČNICA

BONITETE, DARILA, POGOSTITVE

POVRAČILA JAVNI SEKTOR OD 1. JUNIJA 2012 DALJE (ZUJF)

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Zasebni sektor

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:

Za kolektivne pogodbe, ki znesek prehrane na 6 mesecev usklajujejo s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov:

Javni sektor

Po Zakonu za urejanje javnih financ (ZUJF) velja za tiste v negospodarstvu, ki ne spadajo pod nobeno kolektivno pogodbo

Za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:

KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

IZHODIŠČNE PLAČE

NAJNIŽJA OSNOVA

PAVŠALNI PRISPEVKI

REFUNDACIJE BOLEZNIN

UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

KILOMETRINE IN DNEVNICE

ONLINE IZRAČUNI

ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

POVRAČILA - JAVNI SEKTOR

VAJENCI

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11668