100si

Vpisano: 16.7.2008 13:36:54

Podatki za obračun plač - april 2008

April 2008: 1.4.-30.4.2008

Število delovnih dni in ur (40 urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
April 22 dni (176ur) 0 dni 22 dni 176

Število delovnih dni


POVPREČNA PLAČA

Povprečna bruto plača februar 2008:1.325,73 EUR

Povprečna neto plača februar 2008:864,50 EUR,

Povprečna bruto plača december 07- februar 08: 1.331,57 EUR,

Povprečna neto plača december 07- februar 08: 866,54 EUR

Vir: statistični urad


MINIMALNA PLAČA

Minimalna plača za delo opravljeno od 1.3.2008(Uradni list RS, št. 36/08): 566,53 evra bruto

Poračun minimalne plače za marec 2008

Minimalna plača od avgusta 2007 dalje: 538,53 EUR

Zakon o določitvi minimalne plače (ZDMP)

Izvajanje Zakona o določitvi minimalne plače - Pojasnilo DURS

Objava minimalne plače na straneh Dursa


ZAJAMČENA PLAČA

Zajamčena plača 237,73 EUR, 56.970 SIT


REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Po Uredbi o višini povračil stroškov v zvezi z delom do 31.12.2006:1.300 SIT/dan. Od 1.1. 2007 dalje: 5,54 EUR Uredba od 1.1.2007 Url 140/06

Po Kolektivni pogodbi o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust (Ur. l. RS 76/06) - 13 člen od junija 2007 dalje : 3,13 EUR na dan

Znesek regresa za prehrano med delom za obdobje januar - junij 2008 je 3,55 EUR na dan (Količnik rasti cen prehrambenih izdelkov. Uradni list RS 5/2008 z dne 18.1.2008) .


REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2008

Dogovor o višini regresa za letni dopust v javnem sektorju za leto 2008

Regres za letni dopust za leto 2008

Dogovor o višini regresa za letni dopust za leto 2007 za javne uslužbence


USKLADITEV PLAČ

Priporočilo delodajalcem v zvezi z izvajanjem Dogovora o izredni uskladitvi plač za leto 2007 zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007

Dogovor o izredni uskladitvi plač zaradi nepričakovano visoke inflacije v letu 2007


SPREMEMBE PRI DOHODNINI

Uveljavljene dodatne olajšave pri dohodnini

Pregled sprememb Zakona o dohodnini - veljajo od 31.1.2008

Vzorec izjave delavca, naj izplačevalec ne upošteva dodatnega zneska splošne olajšave iz drugega in tretjega odstavka 111. člena (ZDoh-2A)


ZASEBNIKI

Obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika (2007, 2008)

Obrazec Plač. lista zaposleni pri zasebnikih (2007, 2008)

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za april 2008

Prispevki za socialno varnost samozaposlenih, tabela z mesečnimi podatki


KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

Kvote za zaposlovanje invalidov


IZHODIŠČNE PLAČE

Izhodiščne plače

Izhodiščne plače


NAJNIŽJA POKOJNINSKA OSNOVA

Najnižja pokojninska osnova

Najnižja pokojninska osnova (2008)

Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v Republiki Sloveniji


PAVŠALNI PRISPEVKI

Pavšalni prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje


REFUNDACIJE BOLEZNI

Usklajevanje osnove za nadomestilo plače od 1.1.2007 dalje

Nov način usklajevanja osnove za nadomestilo plače med t.i. bolniškim staležem in nova verzija pripomočkov za delodajalce


UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

Podpis Kolektivne pogodbe o usklajevanju plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo - velja od 1.1.2007 dalje. Uradni list 140/2006

Pojasnila k novi KP o načinu usklajevanja plač, povračilu stroškov v zvezi z delom in regresu za letni dopust


PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

Plače v letu 2008: dohodninska lestvica, davek na izplačane plače, online izračun, olajšave

Podatki za obračun plač (link na http://www.gzs.si)

Več informacij o plačah


KILOMETRINE IN DNEVNICE

Kilometrine

Dnevnice - domače

Dnevnice - tujina


ONLINE IZRAČUNI

Online izračuni

ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

Bonitete in druge službene ugodnosti

Udeležba zaposlenih pri dobičku

Novosti zakona o delovnih razmerjih
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2310