100si

Vpisano: 28.10.2022 15:38:15

Racunovodja.com

Podatki za obračun plač za oktober 2022

Podatki in koristne povezave, ki vam bodo v pomoč pri obračunu plač ter prispevkov za mesec oktober 2022.

Mesečni podatki za obračun plač za september 2022: 1. 10. - 31. 10. 2022

Število delovnih dni in ur (40-urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
Oktober 20 (160) 1 (8) 21 168

Število delovnih dni za leto 2022, Število delovnih dni za leto 2023, Število delovnih dni za leto 2024

Arhiv podatkov za obračun plač: september 2022, avgust 2022, julij 2022, junij 2022, maj 2022, april 2022, marec 2022, februar 2022, januar 2022, december 2021, november 2021, oktober 2021, september 2021, avgust 2021, julij 2021, junij 2021, maj 2021, več ...

OBDAVČITEV, DOHODNINA IN OLAJŠAVE

Zlati komplet

POVPREČNA PLAČA

  • Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2022 je znašala 2.007,94 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za avgust 2022 je znašala 1.312,06 EUR.
  • Povprečna mesečna bruto plača za obdobje junij–avgust 2022 je znašala 2.005,94 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za obdobje junij–avgust 2022 je znašala 1.307,89 EUR.
  • Povprečna mesečna bruto plača za leto 2021 je znašala 1.969,59 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za leto 2021 je znašala 1.270,30 EUR.
  • Povprečna mesečna bruto plača za obdobje januar–avgust 2022 je znašala 1.983,65 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za obdobje januar–avgust 2022 je znašala 1.288,70 EUR.
  • Vir podatkov o povprečnih plačah

REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2022

ZASEBNIKI

MINIMALNA PLAČA

13. PLAČA, BOŽIČNICA

PREVOZ NA DELO IN Z DELA

BONITETE, DARILA, POGOSTITVE

POVRAČILA JAVNI SEKTOR OD 1. JUNIJA 2012 DALJE (ZUJF)

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Zasebni sektor

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:

Za kolektivne pogodbe, ki znesek prehrane na 6 mesecev usklajujejo s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov:

Javni sektor

Po Zakonu za urejanje javnih financ (ZUJF) velja za tiste v negospodarstvu, ki ne spadajo pod nobeno kolektivno pogodbo

Za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:

KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

IZHODIŠČNE PLAČE

NAJNIŽJA OSNOVA

PAVŠALNI PRISPEVKI

REFUNDACIJE BOLEZNIN

UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

KILOMETRINE IN DNEVNICE

ONLINE IZRAČUNI

ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

POVRAČILA - JAVNI SEKTOR

VAJENCI

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=12582