100si

Vpisano: 26.5.2020 17:33:22

Racunovodja.com

Podatki za obračun plač za april 2020

Podatki in koristne povezave, ki vam bodo v pomoč pri obračunavanju plač in obračunu prispevkov za mesec april 2020

Mesečni podatki za obračun plač za april 2020: 1. 4. - 30. 4. 2020

Število delovnih dni in ur (40-urni delavnik)

Mesec Delovniki Prazniki Skupaj Št. ur na mesec
April 20 (160) 2 (16) 22 176

Število delovnih dni za leto 2020, Število delovnih dni za leto 2021, Število delovnih dni za leto 2022

PRENOVLJENO! Naučite se obračunavati plače!

NOVO! Plače v času veljavnosti interventnih zakonov - od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020 (e-gradivo)

NOVO! Samozaposleni v času epidemije in po njej - davki, prispevki in prihodki (e-gradivo)

NOVO! Knjiženje po interventnem zakonu: nadomestila, krizni dodatek, temeljni dohodek (e-gradivo)

Arhiv podatkov za obračun plač: marec 2020, februar 2020, januar 2020, december 2019, november 2019, oktober 2019, september 2019, avgust 2019, julij 2019, junij 2019, maj 2019, april 2019, marec 2019, februar 2019, januar 2019, december 2018, november 2018, oktober 2018, september 2018, avgust 2018, julij 2018, junij 2018, maj 2018, april 2018, marec 2018, februar 2018, januar 2018, december 2017, november 2017, več ...

Naučite se obračunavati plače! - Naročilo

Letni dopust in vzorec obvestila o odmeri letnega dopusta - Naročilo

OBDAVČITEV, DOHODNINA IN OLAJŠAVE

Zlati komplet

POVPREČNA PLAČA

  • Povprečna bruto plača februar 2020: 1.799,66 EUR
  • Povprečna neto plača februar 2020: 1.169,91 EUR
  • Povprečna mesečna bruto plača za tromesečje december 2019-februar 2020 je znašala 1.820,51 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za tromesečje december 2019-februar 2020 je znašala 1.185,83 EUR.
  • Povprečna mesečna bruto plača za leto 2019 je znašala 1.753,84 EUR.
  • Povprečna mesečna neto plača za leto 2019 je znašala 1.133,50 EUR.
  • Povprečna bruto plača za obdobje januar-februar 2020: 1.803,08 EUR
  • Povprečna neto plača za obdobje januar-februar 2020: 1.171,24 EUR
  • Vir podatkov o povprečnih plačah

REGRES ZA LETNI DOPUST ZA LETO 2020

UKREPI V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

Informacije bomo dopolnjevali, ko bodo znani vsi ukrepi.

DELO OD DOMA

ČAKANJE NA DELO

ZASEBNIKI

MINIMALNA PLAČA

13. PLAČA, BOŽIČNICA

BONITETE, DARILA, POGOSTITVE

POVRAČILA JAVNI SEKTOR OD 1. JUNIJA 2012 DALJE (ZUJF)

REGRES ZA PREHRANO MED DELOM

Zasebni sektor

Po (davčni) Uredbi o povračilu stroškov v zvezi z delom:

Za kolektivne pogodbe, ki znesek prehrane na 6 mesecev usklajujejo s količnikom rasti cen prehrambnih izdelkov:

Javni sektor

Po Zakonu za urejanje javnih financ (ZUJF) velja za tiste v negospodarstvu, ki ne spadajo pod nobeno kolektivno pogodbo

Za zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava:

- 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019: 3,81 eurov

- - 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019: 3,97 eurov

- - 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020: 3,94 eurov

KVOTE ZA ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

IZHODIŠČNE PLAČE

NAJNIŽJA OSNOVA

PAVŠALNI PRISPEVKI

REFUNDACIJE BOLEZNIN

UREDBE IN KOLEKTIVNE POGODBE

PODATKI ZA OBRAČUN PLAČ

KILOMETRINE IN DNEVNICE

ONLINE IZRAČUNI

ONLINE IZOBRAŽEVANJA - E-SEMINARJI

POVRAČILA - JAVNI SEKTOR

VAJENCI

Podatki o zneskih so zgolj informativni. Za morebitne napake ne odgovarjamo.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=11350