Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Priročnik za zasebnike - Obdavčitev zasebnikov v letu 2009 (davčni obračun)

Avtorica: mag. Mateja Drobež Tomšič

Dopolnjeno, 28. januar 2010:
2.5 Davčno omejeno priznani odhodki
12.2 Znesek izkoriščene davčne olajšave za novozaposlene delavce zaradi predčasne prekinitve delovnega razmerja
12.3 Neporabljen del investicijskih rezerv

Dopolnjeno, 26. januar 2010:
2.1 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij
6.19 Nepriznani odhodki za obračunano amortizacijo, ki presega amortizacijo, obračunano po metodi enakomernega časovnega amortiziranja in na podlagi predpisanih stopenj
7.5 Povečanje odhodkov za odpis celotne nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev ob prenosu v uporabo
17 Splošna olajšava

Dopolnjeno, 9. september 2009:
1.6 Ugotavljanje prihodkov pri poslovanju s povezanimi osebami (16., 17. in 19. člen ZDDPO-2)
4.7 Olajšava za investiranje
3.3 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam nerezidentom
3.4 Povečanje prihodkov od obresti na dana posojila povezanim osebam rezidentom v skladu z določbami ZDDPO-2
6.3 Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb
6.4 Zmanjšanje odhodkov za obresti na posojila od povezanih oseb rezidentov v skladu z določbami ZDDPO-2
6.13 Nepriznani odhodki od nepravočasno plačanih davkov ali drugih dajatev
6.14 Nepriznani odhodki za obresti od posojil, prejetih od oseb, določenih v 8.b točki prvega odstavka 30. člena ZDDPO-2
15.1 Olajšava za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
2.1 Izvzem prihodkov iz odprave ali porabe že obdavčenih ali delno obdavčenih rezervacij

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 4 ure, 51 minut (72.811 besed)

Kazalo