Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke

Gradivo ni več aktualno

Razširi 

Obdavčitev začasnega ali občasnega dela upokojencev 2015

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 16 minut (3.906 besed)

Uskladitev statusa upokojencev, ki opravljajo samostojno dejavnost

V Uradnem listu 102/15 je bil dne 24.12.2015 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju ZPIZ-2B), ki je začel veljati 1. 1. 2016. Ta med drugim ureja tudi institut ponovnega vstopa v obvezno zavarovanje uživalcev pokojnin in določa rok za uskladitev statusov uživalcev pokojnin in oseb, ki jih zajema določba 406. člena ZPIZ-2.


Rok za uskladitev statusa uživalcev pokojnin iz določbe 406. člena ZPIZ-2 in drugih oseb (po ZPIZ-2B)

Uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki morajo status uskladiti do 31. 1. 2016

ZPIZ-2B določa rok za uskladitev statusa uživalcev pokojnin iz 4. odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki so hkrati prejemali pokojnino oziroma se jim ni bilo potrebno vključiti v obvezno zavarovanje, ker jim je bil na podlagi dosedanjih predpisov podaljšan rok za uskladitev statusa do 31. 12. 2015.

Kategorije oseb, ki jih zajema četrti odstavek 406. člena ZPIZ-2, so:

· uživalci pokojnin, ki so uveljavili izvzem iz zavarovanja po 18. členu ZPIZ-1 in so opravljali samostojno dejavnost, hkrati pa prejemali pokojnino;

· uživalci pokojnin, ki so uveljavili pravico do pokojnine pred 1. 1. 2000 in pri tem obdržali lastništvo družb, v kateri so hkrati poslovodna oseba.

Po določbi 18. člena ZPIZ-1 zavarovanje za samozaposlene osebe ni bilo obvezno:

· če v obdobju zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega ni presegal zneska minimalne plače ali

· če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in ni opravljal dejavnosti z osebnim delom, ker je imel zaposlenega vsaj enega delavca za opravljanje te dejavnosti ali

· če je zavarovanec izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in starost 63 let (moški) oziroma 61 let (ženska) in je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu, vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja.Z delom ali dejavnostjo lahko nadaljujejo uživalci pokojnine iz četrtega odstavka 406. člena pod pogojem, da v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona ponovno vstopijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno ali za 10 ur tedensko od uveljavitve tega zakona dalje. Zavarovanje za dve uri dnevno oziroma 10 ur tedensko predstavlja zgolj zavarovalni čas, ki vpliva na odmero sorazmernega dela pokojnine, ne predstavlja pa to omejitve obsega opravljanja dejavnosti.Uživalci pokojnine imajo do 31. 1. 2016 čas, da uskladijo svoj status, tako da se odločijo za prenehanje opravljanja dejavnosti ali da se vključijo v obvezno zavarovanje za najmanj dve uri dnevno, vendar mora biti ta prijava v obvezno zavarovanje od 1. 1. 2016 dalje.Samozaposleni (samostojni podjetniki in ostali samozaposleni) vložijo prijava v obvezno socialno zavarovanje na obrazcu M-1 preko portala e-VEM. Če se upokojenec, ki je samostojni podjetnik (podlaga 005 ali 019), odloči obdržati s.p. vsaj za dve uri dnevno, na obrazcu za prijavo v zavarovanje v M-1 vpiše datum 1. 1. 2016. Samozaposlene osebe morajo svojo dejavnost izbrisati iz poslovnega registra najkasneje do 31. 1. 2016, če ne želijo biti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.Če se do 31.1.2016 ne vključijo v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, jim zavod po uradni dolžnosti ugotovi lastnost zavarovanca za dve uri dnevno oziroma od 10 do 14 ur tedensko (po prvi alineji spremenjenega 3. odst.116. člena ZPIZ-2), od 1.1.2016 dalje in od istega dne dalje tudi izplačuje pokojnino v ustreznem sorazmernem delu.Tisti uživalci pokojnine iz 4. odstavka 406. člena ZPIZ-2, ki se ne želijo vključiti v zavarovanje za najmanj dve uri dnevno oziroma od 10 do 14 ur tedensko in želijo prenehati z opravljanjem svoje dejavnosti, morajo izbrisati svojo dejavnost iz Poslovnega registra Slovenije najkasneje do 31. 1. 2016.Vsi tisti, ki se bodo odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 vsaj za dve uri dnevno, so v skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu , na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morajo podati zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine.Druge osebe, ki morajo uskladiti lastnost zavarovanca do 31. 3. 2016Osebe, ki na dan 01.01.2016 opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po 15. ali 16. členu ZPIZ-2 in niso uživalci pokojnine iz 406. člena ZPIZ-2, se morajo do 31. 3 .2016 obvezno vključiti v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje z dnem vložitve prijave v zavarovanje.Kategorije samozaposlenih oseb:

1. Osebe, ki je bil z določbami ZMEPIZ-1A podaljšan rok za uskladitev statusa do 31. 12. 2015:

· osebe, ki so bile dne 31. 12. 2012 na šolanju in so na dan 31. 12. 2012 opravljale samostojno dejavnost (prvi odstavek določbe 406. člena ZPIZ-2),

· osebe, za katere zavarovanje ni bilo obvezno po prvem odstavku 18. člena ZPIZ-1 (drugi odstavek določbe 406. člena ZPIZ-2),

2. Osebe, ki na dan 1. 1. 2016 opravljajo delo ali dejavnost, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbi 15. člena ZPIZ-2 (samostojni podjetniki), ki bi morali biti na podlagi vpisa v ustrezni register vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa to niso.

3. Uživalci pokojnine, ki niso zajeti z določbo četrtega odstavka 406. člena ZPIZ-2 in opravljajo delo ali dejavnost na dan 1. 1. 2016, na podlagi katere izpolnjujejo pogoje za obvezno zavarovanje po določbi 15. člena ZPIZ-2 (samostojni podjetniki).Vsi tisti, ki se bodo odločili za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 116. člena ZPIZ-2 vsaj za dve uri dnevno, so v skladu s 119. členom ZPIZ-2 dolžni zavodu sporočiti podatke o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravice po tem zakonu, na njihov obseg ali izplačevanje, v roku osem dni od nastanka okoliščin ali njihovih sprememb. Hkrati z obvestilom o spremembi statusa pa morajo podati zahtevo za odmero sorazmernega dela pokojnine.

Kazalo

Kazalo | Obdavčitev začasnega ali občasnega dela upokojencev 2015 | Obdavčitev začasnega ali občasnega dela upokojencev