Računovodja.com : trgovina | pridružite se! | članki | pomoč | forum  Preklopi na starejšo različico
PrijavaUstvarite nov uporabniški račun

Na prvo stran e-seminarja Tiskanje e-seminarja Dodaj vsebino na seznam priljubljenih vsebin Večje črke Manjše črke
Razširi 

Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-2 (spremembe v letu 2022)

Ocenjeno trajanje izobraževanja: 12 minut (2.901 beseda)

Gradivo na temo ZPPDFT-2. Gradivo je skoraj popolnoma spremenjeno oz. dodelano glede na gradivo Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-1. Nespremenjen ostaja le del internega akta, ki se nanaša na indikatorje. Vsa ostala poglavja so dodelana in usklajena z zadnjo verzijo ZPPDFT-2. Predlagamo, da uporabniki portala prenesejo interni akt in ga dopolnijo. Takšen pristop je veliko lažji, kot če iščejo razlike in popravljajo stare dokumente.

Bistvene vsebinske novosti v gradivu so:

- Dodana tabela glob v odvisnosti od velikosti zavezanca in teže prekrška. ZPPDFT-2 po novem globe za neizpolnjevanje nalog in obveznosti po tem zakonu opredeljuje glede na velikost zavezanca.
- Zavezanci lahko opravijo pregled stranke brez njene fizične navzočnosti. Navedeno velja samo v primeru, da se v zvezi s stranko pojavlja neznatno tveganje. Zavezanec v tem primeru pregled stranke opravi na podlagi dokumentacije, ki jo stranka pošlje z elektronsko ali navadno pošto.

- Zavezanci so dolžni pred sklenitvijo vsakega poslovnega razmerja preveriti politično izpostavljenost stranke ali njenega dejanskega lastnika. To v praksi pomeni, da zavezanec za vsako novo stranko izpolni vsaj dva obrazca oz. vprašalnika, preden sklene poslovno razmerje s stranko, in sicer: obrazec za pregled stranke in obrazec za preverjanje politično izpostavljene osebe.
- Če zavezanec ugotovi neskladje med registrom dejanskih lastnikov in podatki, ki jih ob pregledu predloži stranka, to najpozneje v 15 dneh (prej 30 dneh) sporoči Uradu RS za preprečevanje pranja denarja.
- Zavezanec mora izdelati načrt letnega izobraževanja za tiste sodelavce, ki pri zavezancu izvajajo naloge in obveznosti po ZPPDFT-2, najpozneje do meseca marca za tekoče leto.
- Pri politično izpostavljenih osebah je jasneje opredeljeno katera podjetja so državna podjetja. Politično izpostavljene osebe so namreč tudi člani upravnih ali nadzornih organov državnih podjetij.
- Ureditev izvajanja zakonskih obveznosti zavezancev s pomočjo zunanjih izvajalcev. Zavezanec lahko vse naloge in obveznosti po ZPPDFT-2 prenese na tretjo osebo, razen (1) sporočanja sumljivih strank in transakcij uradu, (2) imenovanja pooblaščenca in njegovih namestnikov ter zagotovitev pogojev za njihovo delo ter (3) rednega strokovnega usposabljanja zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem nalog. Kljub izvedbi nalog s strani zunanjih izvajalcev ostaja zavezanec polno odgovoren za pravilnost in pravočasnost izvedbe nalog po ZPPDFT-2.
- Dodani so nekateri obrazci kot na primer: Obrazec za preverjanje politično izpostavljene osebe, Obrazec o premoženjskem stanju ter izvoru sredstev premoženja stranke, Program letnega strokovnega usposabljanja za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja ter financiranja terorizma
- Obrazec o prijavi sumljivih strank uradu je umaknjen.

Kazalo

Kazalo | Naloge in obveznosti računovodskih servisov in davčnih svetovalcev po ZPPDFT-2 (spremembe v letu 2022) | 1 UVOD