Portal Racunovodja.com uporablja piškotke, da lahko z analizo obiska izboljšujemo storitev, za namene oglaševanja ter raziskave rabe spleta.
Prosimo vas, da nam prijazno dovolite, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen.

Se strinjam.         Ne strinjam se.         Želim izvedeti več.
Računovodja.com - Portal z računovodskimi in davčnimi informacijami

Uporabniška navigacija Uvrsti stran med priljubljene

Prijava:
Uporabnik:

Elektronski naslov, s katerim ste se registrirali ali naročili e-seminar
(primer: ime@vasadomena.si)

 
Geslo:

 
Ste pozabili geslo?

Registracija
Kazalo:
  Prva stran > E- seminarji
Dobrodošli na portalu elektronskih gradiv
>> Zgledi knjiženj dvostavnega knjigovodstva za samostojne podjetnike 2016

   Natisni e-gradivo

Zgledi knjiženj dvostavnega knjigovodstva za samostojne podjetnike 2016
Kazalo članka:
0 POSLOVANJE PRI SAMOSTOJNEM PODJETNIKU
0.1 Računovodska in davčna zakonodaja vodenja računovodstva
0.2 Izdajanje računov in dopisna dokumentacija
0.3 Slovenski računovodski standard 30 (2016)
0.4 Gotovinsko poslovanje
0.5 Davčne blagajne in potrjene vezane knjige računov
0.6 Odprtje transakcijskega računa za samostojne podjetnike
1 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1.1 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva
1.2 Usredstveni stroški naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva – fizična oseba
1.3 Odloženi stroški razvijanja
1.4 Premoženjske pravice
1.5 Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
1.6 Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
1.6.1 Naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu poštene vrednosti
1.6.2 Prenos iz opredmetenih osnovnih sredstev na naložbene nepremičnine
1.6.3 Prenos iz konto nepremičnin na konte naložbenih nepremičnin – uporabljen model vrednotenja po pošteni vrednosti
1.6.4 Prodaja naložbene nepremičnine, vrednotene po modelu nabavne vrednosti
1.6.5 Izdelave nepremičnine v lastni režiji, ki se ob koncu gradnje razporedi med naložbene nepremičnine
1.6.6 Nepremičnine
1.6.6.1 Nepremičnine v gradnji oz. izdelavi
1.6.6.2 Prodaja nepremičnine, vodene po nabavni vrednosti
1.6.7 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA
1.6.7.1 Oprema in nadomestni deli, vrednoteni po modelu nabavne vrednosti
1.6.7.2 Brezplačna pridobitev opreme
1.6.7.3 Opredmetena osnovna sredstva z nabavno vrednostjo do 500 €
1.6.8 NAJEMI
1.6.8.1 Poslovni najem
1.6.8.2 Prodaja in povratni poslovni najem
1.6.8.3 Finančni najem
1.6.8.4 Prodaja opreme in povratni finančni najem
1.6.9 POPISNE RAZLIKE PRI OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTVIH
1.6.10 FINANČNE NALOŽBE
1.6.10.1 Nakup delnic, s katerimi se bo trgovalo in so izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
1.6.10.2 Nakup delnic kot naložba in so izmerjene po pošteni vrednosti prek poslovnega izida
1.6.10.3 Naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo
1.6.10.4 Posojila
2 ZALOGA MATERIALA, DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE
2.1 Nabava surovin, materiala, drobnega inventarja in embalaže
2.2 Metode vrednotenja zalog materiala
2.3 Oslabitev zalog
2.4 Drobni inventar, ki ga vodimo kot material
2.5 Kalo materiala in drobnega inventarja
2.6 Inventurni popis materiala in drobnega inventarja
2.7 Material poslan v predelavo in obdelavo k kooperantu
3 PROIZVODNJA IN ZALOGE GOTOVIH PROIZVODOV
3.1 Popisne razlike (primanjkljaji, presežki) pri zalogah gotovih proizvodov
3.2 Kalo zalog gotovih proizvodov
4 TRGOVSKO BLAGO
4.1 Nabava trgovskega blaga
4.2 Prodaja trgovskega blaga
4.3 Inventurni popis zalog trgovskega blaga – zaloge se vodijo po prodajni ceni z DDV
4.4 Kalo trgovskega blaga
5 NEKRATKOROČNA SREDSTVA (SKUPINE ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO
6 PROIZVODNJA
7 Poslovne terjatve
7.1 Izdan račun za prodajo storitev
7.2 Izdan račun za prodajo proizvodov
7.3 Izdan račun za prodajo trgovskega blaga
7.3.1 Zaloge trgovskega blaga se vodijo po nabavni ceni
7.3.2 Zaloge trgovskega blaga se vodijo po prodajni ceni
7.3.3 Zaloge trgovskega blaga se vodijo po prodajni ceni z DDV
7.3.4 Izdan račun za prodajo trgovskega blaga – takojšnje plačilo
7.3.5 Izdan račun za prodajo trgovskega blaga – plačilo s kreditnimi karticami
7.3.6 Kalo zalog trgovskega blaga vodeno po nabavni ceni
7.3.7 Kalo zalog trgovskega blaga vodene po prodajni ceni
7.3.8 Kalo zalog trgovskega blaga vodene po prodajni ceni z DDV
7.3.9 Inventurni primanjkljaj zalog trgovskega blaga – nabavna vrednost
7.3.10 Inventurni primanjkljaj zalog trgovskega blaga – prodajna vrednost
7.3.11 Inventurni primanjkljaj zalog trgovskega blaga – prodajna vrednost z DDV
8 PREDUJMI (AVANSI, PREDPLAČILA) IN POPUSTI
8.1 Prejem predujma
8.2 Dobropis za reklamacijo ali finančni popust
9 OBRESTI (zaračunane in prejete zamudne obresti)
10 BANČNO POSOJILO
11 ODPIS, TOŽBA IN POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV
11.1 Odpis terjatev
11.2 Tožba terjatev
11.3 Oslabitev zapadlih in neplačanih terjatev
12 PREJEM RAČUNOV ZA STORITVE
12.1 Plačilo predračuna za bodoče storitve
13 ČASOVNE RAZMEJITVE
13.1 Aktivne časovne razmejitve
13.2 Pasivne časovne razmejitve
14 OBRAČUN IN KNJIŽENJE POGODBE O ZAPOSLITVI, REGRES ZA LETNI DOPUST, AVTORSKA POGODBA, PODJEMNA POGODBA, BONITETE IN DRUGI PREJEMKI IZ DELOVNEGA RAZMERJA
14.1 Obračun in izplačilo pogodbe o zaposlitvi (zaposlencu)
14.2 Obračun in izplačilo regresa za letni dopust (zaposlencu)
14.3 Odpravnina zaradi nesposobnosti zaposlenca
14.4 Odpravnina zaposlencu zaradi operativnih razlogov
14.5 Nagrada za poslovno uspešnost zaposlenim pri s. p.
14.6 Prispevki samostojnega podjetnika
14.6.1 Obračun stroškov službenih potovanj
14.6.2 Plačilo računov (stroškov), ki so delno povezani z dejavnostjo in delno z gospodinjstvom
14.7 Obračun in izplačilo avtorske pogodbe
14.8 Obračun in izplačilo podjemne pogodbe
15 BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE
15.1 Obračun in izplačilo potnih nalogov
15.2 Izplačilo akontacije za službeno pot
15.3 Izplačilo materialnih stroškov iz blagajne
15.4 Podjetnik s. p. ne vodi blagajniškega poslovanja
16 OSTALI POSLOVNO POTREBNI IN NEPOTREBNI STROŠKI (ŠTIPENDIJE, ŠOLNINE, SPONZORSTVA, DONACIJE)
16.1 Podjetnik s. p. je štipenditor
16.1.1 Obdavčitev nagrade za obvezno praktično delo
16.2 Podjetnik s. p. je sponzor
16.3 Podjetnik s. p. je sponzoriranec
16.4 Podjetnik s. p. je donator
16.5 Prejem državne pomoči
16.6 Prejete nenamenske donacije v denarju
16.7 Prejete namenske donacije v denarju
17 UGOTAVLJANJE POSLOVNEGA IZIDA
17.1 Podjetnik s. p.posluje z dobičkom
17.2 Podjetnik s. p. posluje z izgubo
18 SAMOSTOJNI PODJETNIK JE NORMIRANEC
19 OBRAČUN DDV PO PLAČANI REALIZACIJI
20 SPREMEMBE KONTOV PO NOVEM IN STAREM KONTNEM NAČRTU
21 PRENOS PREMOŽENJA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA IZ GOSPODINJSTVA V DEJAVNOST
21.1 Prenos premoženja iz gospodinstva v dejavnost ob ustanovitvi dejavnosti
21.2 Prenos iz gospodinstva v dejavnost po ustanovitvi dejavnosti
21.3 Prenos iz gospodinstva v dejavnost v času dejavnosti samostojnega podjetnika
21.4 Prenos premoženja v gospodinjstvo ob zapiranju dejavnosti – nakup pred odpiranjem dejavnosti
21.5 Prenos premoženja v gospodinjstvo ob zapiranju dejavnosti – nakup med opravljanjem dejavnosti
22 PRENOS DEJAVNOSTI SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA NA DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
22.1 Prenos poslovanja samostojnega podjetnika na gospodarsko družbo
                Kazalo

Pojdi na stran: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106

Ustvarjeno: 04.05.2016 ob 15:02:48
Natisni trenutno stran    Natisni trenutno stran in vse podstrani    Natisni celotno e-gradivo