Moji izračuni

Računovodja.com - Podjemna pogodba za leto 2013

Podjemna pogodba za leto 2013

IZPLAČEVALEC
 • Podjetje oz. ime in priimek izplačevalca:
 • Naslov izplačevalca:
 • Pošta, kraj izplačevalca:
 • Osemmestna davčna številka izplačevalca:

PREJEMNIK
 • Ime in priimek prejemnika:
 • Naslov prejemnika:
 • Pošta, kraj prejemnika:
 • Osemmestna davčna številka prejemnika:

 • Št. TRR prejemnika: SI56

PODATKI ZA OBRAČUN
 • Bruto znesek za opravljeno delo:

 • Neto znesek za opravljeno delo:

 • Povračila stroškov po pogodbi bruto:

 • Povračila stroškov po pogodbi neto:

 • Bruto znesek podjemne pogodbe (skupaj)
 • Normirani stroški (10 %)
 • Osnova za izračun davčnega odtegljaja
 • Davčni odtegljaj (25 %)
 • Neto znesek za opravljeno delo (Izplačilo)
 • Prispevek PIZ na bruto prejemek (8,85%)
 • Prispevek za zdravstvo

 • Poseben davek na določene prejemke (25%)
 • Skupaj dajatve na bruto prejemek
 • Strošek izplačevalca
 • Mesec in leto izplačila:
 • Datum izplačila:
 • Kraj izplačila:
 • Opombe: